آموزش حق تقدم در تقاطع ها با تصویر – نکات مهم و سوالات آیین نامه ( تقاطع ها)

آموزش حق تقدم در تقاطع ها

آموزش حق تقدم در تقاطع ها با تصویر – نکات مهم و سوالات آیین نامه ( تقاطع ها)

با سلام خدمت هنرجویان  گرامی تست درایو؛

در این پست از وب سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان، قصد داریم حق تقدم در تمامی تقاطع ها را به شما عزیزان آموزش دهیم. یکی از بخش های مهم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی حق تقدم در تقاطع ها است، و سوالات آیین نامه ای از این بخش بسیار طراحی و در روز آزمون از هنرجو پرسیده می شود.

لطفا توجه داشته باشید این پست در حال بروز رسانی است.

یکی دیگر از عوامل موثر در تصادفات رانندگی عدم رعایت حق تقدم عبور است که رانندگان به عمد یا به سهو و سهل انگاری انجام می دهند و باعث ایجاد حادثه ترافیکی می شوند. براساس بند ۴۳ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی حق تقدم عبور عبارت است از «اولویت حق عبور وسیله نقلیه نیست به وسایل نقلیه دیگر یا نسبت به پیادگان و بالعکس». همیشه در رانندگی گذشت داشته باشید.

آرامش خود را حفظ کنید و به دیگران اجازه عبور دهید. اگر در تردید هستید که حق تقدم عبور با شماست و یا با راننده دیگر، در نظر داشته باشید که امکان دارد راننده مقابل اشتباه کند. پس به او اجازه عبور دهید چراکه در غیر این صورت ممکن است شما راننده منظبط دچار آسیب جبران ناپذیر گردید.
براساس قانون رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای همه رانندگان و عابرین پیاده اجباری است. در فرهنگ ترافیک، رعایت حق تقدم عبور یعنی احترام گذاشتن به حقوق سایرین. بیشتر مردم هنگام روبرو شدن با یکدیگر، اصول اخلاقی را رعایت نموده و به یکدگیر احترام می گذارند اما در هنگام رانندگی نسبت به رعایت حق تقدم و احترام متقابل بی توجه هستند.

باید به این نکته توجه نماییم در صورت رعایت حق تقدم عبور در رانندگی، در واقع به خود احترام گذاشته ایم و ایمنی و آرامش خود را فراهم نموده ایم. در خصوص حق تقدم عبور، رعایت عابران پیاده نسبت به سایر رانندگان از اهمیت بیشتری برخوداراست.

اگر به خط عابر پیاده نزدیک می شوید باید توقف نمایید و اطمینان داشته باشید قبل از حرکت، مسیر شما خلوت است. هنگام رسیدن به خطوط عابرین پیاده، اگر خودرویی متوقف شده است شما باید سرعت خود را کاهش داده و متوقف شوید و پس از اطمینان از خالی شدن مسیر، با احتیاط ادامه مسیر دهید. رانندگی در مسیر غیر مجاز بر روی خطوط به حادثه و دردسر منجر می شود.

حق تقدم در تقاطعدر ابتدا تعریف کلی از تقاطع ها:

تقاطع ها از خطرناک ترین محدوده های تردد برای رانندگان هستند. به یاد داشته باشید وقتی به تقاطع نزدیک می شوید باید سرعت خودرو را کاهش دهید حتی اگر حقد تقدم با شما باشد.
به طور کلی تقاطع ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

  1.  تقاطع هایی که داری علائم کنترلی می باشند. ( نظیر چراغ راهنما و تابلوهای راهنما و…)
  2. تقاطع هایی که فاقد علائم کنترلی می باشند.

تقاطع هایی که دارای علائم کنترلی می باشند:

در صورتی که تقاطع دارای چراغ راهنما باشد باید بر اساس آنچه در مبحث چراغهای راهنمایی و رانندگی بیان گردید عمل شود.
به یاد داشته باشید حتی اگر تقاطع دارای چراغ راهنمایی و رانندگی بوده مسیر عبور برای شما باز باشد قبل از رسیدن به تقاطع سرعت خود را کاهش دهید، ابتدا به چپ و سپس به راست تقاطع نگاه کنید، در صورتی که خودرویی به تقاطع وارد نمی شود پس از اطمینان کامل از عدم وجود خطر از تقاطع عبور نمایید.
در صورتی که تقاطع فاقد چراغ راهنما بوده ولی دارای تابلو رعایت حق تقدم باشد باید ابتدا خودروهایی که مسیر آنها فاقد تابلوی مذکور می باشد، عبور نموده سپس خودروهایی که در مسیر عبوری آنها تابلو رعایت حق تقدم وجود دارد، عبور نمایند.

حق تقدم در تقاطع

حق تقدم در تقاطع

اگر تقاطع دارای تابلو ایست باشدف خودروهایی که در مسیر آنها تابلوی مذکور وجود دارد باید قبل از تقاطع ( در صورت داشتن خط ایست، پشت خط ایست) توقف نموده و به سایر خودروها اجازه عبور دهند و سپس با رعایت احتیاط عبور نمایند. ( به تصویر بالا نگاه کنید)

مثال دیگر تقاطع با تابلوی ایست:

تقاطع با تابلوی ایست

تقاطع با تابلوی ایست

در تصویر بالا فرض کنید خودرویی که با دایره مشخص شده خودروی شما باشد. در این صورت شما باید به خودروهای ۱ و۳ اجازه عبور دهید.
خودرو ۲ نیز باید به شما و خودروهایی ۱ و۳ اجازه عبور دهد.

 

تقاطع هایی که فاقد علائم کنترلی می باشند:

در یک چهار راه هم عرض ( عرض خیابانهای متقاطع برابر باشد) که فاقد علائم کنترلی باشد، شما باید به خودرویی که در سمت راست شماست اجازه عبور دهید حتی اگر شما قصد گردش داشته باشد یا بخواهید به طور مستقیم به راه خود ادامه دهید.

حق تقدم در تقاطع

حق تقدم در تقاطع

در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می کنند، هرگاه وسیله ای بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که مستقیم و در مسیر مجاز عبور می نامید.

حق تقدم پارک دوبل

در محل توقف (پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است. که ضمن حرکت به عقب مشغلو توقف یا پارک کردن است.(مهم) این مورد در آزمون آیین نامه مقدماتی و آزمون آیین نامه اصلی جزوه سوالات پرتکرار آیین نامه  است. به تصویر شکل زیر دقت کنید.

حق تقدم پارک دوبل

طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع ها و میدان هایی که هیچگونه علامت و چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد، به ترتیب زیر است:

(صفحه ۱۰۵ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی)

الف – در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.

تقاطع هم عرض

تقاطع هم عرض

ب- هر گاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.

حق تقدم در تقاطع هم عرض

حق تقدم در تقاطع هم عرض

پ- هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میدان در حال حرکت هستند. (صفحه ۱۰۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی)

حق تقدم در میدان

حق تقدم در میدان

ت- در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض راه تلاقی کننده کمتر باشد.

حق تقدم در سه راه

حق تقدم در سه راه

در برخورد راه اصلی با راه فرعی، حق تقدم عبور با وسیله ای است که از راه اصلی عبور می کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند، باید پیش از ورود به راه اصلی، در صورت لزوم توقف نموده، پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که در مسیر مجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجاز عبور می کنند، وارد این راه بشوند.
رعایت مقررات ماده قبلی برای وسیله نقلیه که از راه خصوصی یا شانه راه یا گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و مانند آنها به معابر عمومی وارد می شود نیز لازم است.

وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسایل نقلیه متوقفی که در حال شروع حرکت به جلو یا عقب گردش یا دور زدن هستند حق تقدم عبور دارد.
در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد، حق تقدم عبور با پیادگان است.

در راه هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت اعم از وسایل نقلیه پارک شده، مصالح ساختمانی، اشیاء، عملیات عمرانی، حفاری و خرابی راه بسته و یا برای عبور از مسیر مجاز کافی نباشد، حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می باشد.

در راه های کوهستانی و یا راه های شیب دار با ویژگی های مشابه، راه های کوهستانی که در آنها عبور از کنار وسایل نقلیه طرف مقابل غیرممکن و یا مشکل می باشد، راننده ای که در جهت سرازیری در حرکت است باید به کنار راه رفته و به راننده ای که در جهت سربالایی در حرکت است تقدم عبور بدهد.

در راه های مسطح که دو طرف به راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در طرف پرتگاه قرار دارند. در این گونه راه ها که در کنار آن جای توقف (پارک) یا شانه کافی وجود دارد به نحوی که راننده می تواند با استفاده از آن به کنار برود و با استفاده از آن از عقب رفتن یکی از وسایل نقلیه جلوگیری کند، راننده واقع در جهت سربالایی باید با استفاده از آن به راننده واقع در جهت سرازیری اجازه عبور دهد. چنان چه یکی از دو وسیله ای که می خواهند از کنار یکدیگر عبور کنند به منظور امکان عبور، مجبور به عقب رفتن بشود، این عمل را باید وسیله ای که در جهت سرازیری قرار دارد انجام دهد، مگر آنکه به طور آشکار انجام آن از سوی راننده واقع در جهت سربالای آسان تر باشد.

✅قواعد گردش در تقاطع ها به شرح زیر است:

الف – برای گردش به راست باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت می کنند با فاصله کافی و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و یا دادن علامت، وارد خط عبور سمت راست شده و به طور کامل از کنار تقاطع بگذرند.

ب- برای گردش به چپ بایستی با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب شما حرکت می کنند از فاصله کافی و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و یا با دادن علامت وارد مسیر مجاز سمت چپ شده به طوری که پس از وردد با تقاطع، وسیله نقلیه در حدود مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که مستقیم و در مسیر محل مجاز در حرکتند با حاقل سرعت به چپ گردش نماید به نحوی که پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خیبابان قرار گیرد.

پ- برای گردش به چپ در راههای بیرون شهر که منحسر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیک وسط جاده وجود نداشته باشد، رانندگان وسایل نقلیه موظفند وسیله نقلیه را در شانه راه و در صورت نبودن آن، در منتهی الیه سمت راست راه متوقف نموده و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که به طور مستقیم در حال حرکت می باشند و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت اقدام به گردش نمایند.


چند مثال برای حق تقدم در تقاطع ها: (پاسخ مثال ها را در انتها مشاهده کنید)

⬅مثال شماره ۱:

در تقاطع شکل زیر با توجه به اینکه در مسیر خودروهای سبز و نارنجی تابلو رعایت حق تقدم وجود دارد، در این تقاطع ابتدا خودرو آبی رنگ با توجه اینکه به سمت راست گردش دارد اولیت حق تقدم دارد، سپس خودرو زرد، بعد خودروی نارنجی بخاطر مستقیم بودن مسیر حرکتی در آخر خودروی سبز.

۱- سبز – آبی – نارنجی – زرد

۲- زرد- آبی – سبز – نارنجی

۳- زرد – آبی – نارنجی – سبز

۴- آبی –  زرد- نارنجی – سبز


⬅مثال شماره ۲:

۱-  زرد – نارنجی – بنفش – سبز

۲- نارنجی – زرد – بنفش – سبز

۳- سبز – بنفش – نارنجی – زرد

۴- بنفش – سبز – نارنجی – زرد


⬅مثال شماره ۳:

حق تقدم عبور

۱- سبز- نارنجی- آبی – خودروی امداد

۲- خودروی امداد – سبز – آبی – نارنجی

۳- خودروی امداد – نارنجی  و آبی همزمان – سبز

۴- خودروی امداد و سبز همزمان – نارنجی – آبی


⬅مثال شماره ۴:

۱- قرمز – سبز – نارنجی

۲- قرمز – نارنجی – سبز

۳- سبز – قرمز – نارنجی

۴- نارنجی – قرمز – سبز


مثال شماره ۵:

۱- خودروی امداد – زرد – سبز

۲- سبز – خودروی امداد – زرد

۳- خودروی امداد – سبز – زرد

۴- زرد و خودروی امداد همزمان – سبز


پاسخ مثال شماره ۱ –آبی – زرد – نارنجی – سبز

پاسخ مثال شماره ۲ — نارنجی – زرد – بنفش – سبز

پاسخ مثال شماره ۳ — خودروی امداد – نارنجی  و آبی همزمان – سبز

پاسخ مثال شماره ۴ — قرمز – سبز – نارنجی

پاسخ مثال شماره ۵ — خودروی امداد – سبز – زرد

 

فیلم آموزش حق تقدم در تقاطع ها

این پست در حال بروزرسانی است…

هنرجوی گرامی وب سایت تست درایو در زمینه سوالات آیین نامه رانندگی فعالیت دارد هدف وب سایت تست درایو آشنایی کامل هنرجویان با محتوای کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی است، همچنین جهت آمادگی هر چه بیشتر شما عزیزان در آزمون آیین نامه اصلی اقدام به ایجاد آزمون های آیین نامه رانندگی به صورت رایگان نموده ایم.

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

114 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
فریده
فروردین ۲۶, ۱۴۰۳ ۳:۳۶ ق.ظ

سلام اصلا از تقاطع و اینا سر در نمی اوردم که کی اول باید بره برام شده بود کابوس همش استرس می گرفتم با این اموزش خیلی راحت یاد گرفتم مرسی از شما

طاها
دی ۱۱, ۱۴۰۲ ۸:۴۲ ق.ظ

سلام چرا حق تقدم با وسیله سمت راسته ؟ توافقیه یا دلیل خاصی داره؟

منیژه حسن ابادی
آبان ۱۱, ۱۴۰۲ ۲:۱۴ ب.ظ

باسلام ممنون از لطفتون یک سوال اگه ۳ماشین پشت سرهم توقف کرده سبقت کدوم ماشین است ممنون فیلم بذارید

فرزان
شهریور ۱۹, ۱۴۰۲ ۵:۰۶ ب.ظ

م‍‍ثال شماره ۴ رو توضیح بدید؟

محیا
شهریور ۶, ۱۴۰۲ ۹:۲۰ ق.ظ

سلام. چرا فیلم افغان توضیح میده. ادم گیج میشه. بخصوص اونی که داره اولی یاد میگیره 🥺🥺🥺

فرهاد
خرداد ۹, ۱۴۰۲ ۲:۲۹ ب.ظ

متاسفانه مثال شماره ۱ مشکل داره و توی ایران باید همیشه از راست حرکت کنیم که اینجا همه ماشین ها از چپ دارن میرن و نکته دوم اینکه ما همیشه به تابلوی سمت راست توجه میکنیم و ممکنه این مثال شماره شمارو گیج کنه . ولی بقیه مثال ها درست هستند

علی
بهمن ۶, ۱۴۰۱ ۱:۰۰ ب.ظ

یک سوال داشتم دور زدن در بریدگی را در نظر بگیرید در شرایطی که بالای آن بریدگی (یعنی روبه روی آن بریدگی)خیابان وجود داشته باشد حال باید برای رد شدن از آن بریدگی و حرکت در آن خیابون روبه رو بایدسمت چپ بریدگی قرار گرفت (یعنی مانند زمانی که صرفا قصد دور زدن از بریدگی را داریم)یا سمت راست بریدگی

علی
دی ۲۶, ۱۴۰۱ ۵:۴۰ ب.ظ

در مثال شماره ۲ چرا ماشین بنفش بر زرد حق تقدم داره مگه تابلوی رعایت حق تقدم جلوش نیست

بهنود
  علی
بهمن ۱, ۱۴۰۱ ۹:۳۰ ق.ظ

ماشین بنفش بر زرد تقدم نداره جواب رو با دقت ببین

علی
دی ۲۶, ۱۴۰۱ ۴:۵۴ ب.ظ

سلام سلام خدا خیرتان دهد

knwn
دی ۱۷, ۱۴۰۱ ۶:۵۴ ب.ظ

پس کی خودرویی که گردش به راست داره حق تقدم داره؟

Matin
  knwn
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۲ ۱۲:۵۴ ب.ظ

وقتی دو تا وسیله نقلیه میخوان بپیچن تو یه کوچه با هم

طاها
آبان ۱, ۱۴۰۱ ۵:۱۴ ب.ظ

تشکر مفید بود

Fariba
مرداد ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۰:۰۶ ب.ظ

سلام میشه یکی سوال پنج رو توضیح بده. و اینکه چرا آمبولانس حق تقدم داشت

رویا
  Fariba
مرداد ۳۰, ۱۴۰۱ ۷:۱۰ ب.ظ

خودروهای امدادی حق تقدم دارن همیشه

حامد
  رویا
دی ۶, ۱۴۰۲ ۵:۲۸ ق.ظ

افرین خاله رویا

بیتا
  Fariba
آذر ۲۴, ۱۴۰۱ ۱۰:۲۹ ب.ظ

چون حق قدم با خودروی امدادیه همه جا

علی
  Fariba
دی ۲۶, ۱۴۰۱ ۵:۴۳ ب.ظ

سلام
چون خودروی امدادیه

حامد
  Fariba
دی ۶, ۱۴۰۲ ۵:۲۸ ق.ظ

سلام. بخاطر وجود بیمار

علی
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۱:۰۳ ب.ظ

جواب ۲ و ۳ و ۵ اشتباهه
تابلوی حق تقدم سمت چپه، نه راست

امیرحسین
  علی
مرداد ۲۵, ۱۴۰۱ ۳:۴۳ ق.ظ

متاسفانه ب یک طرفه بودن خیابان های تقاطع دقت نکردین و در واقع تابلو های حق تقدم همواره سمت راست مسیر عبور قرار میگیره

مرضیه
اسفند ۸, ۱۴۰۰ ۸:۳۴ ب.ظ

چرا به ماشین میگی موتر😐افغانی هستی ؟ اونوق موتر نمیگن میگن موتور….سه ساعته دارم دمبال موتر میگردم اونوق فهمیدم میگی موتور

Unknown
  مرضیه
فروردین ۱۹, ۱۴۰۱ ۸:۴۸ ق.ظ

شما که سواد دوم دبستان رو هم ندارید و دنبال رو می نویسید دمبال ! آن وقت رو مینویسید اونوق سطح شعور و شخصیت بالاتری هم ازتون انتظار نمیره درضمن افغان بودن افتخاره خیلی بزرگیه که شما از انسان بودن هم بی نصیب موندید.

سامان
  Unknown
تیر ۵, ۱۴۰۱ ۱۲:۴۷ ق.ظ

درود بر تو عزیزم
من توسط این سایت قبول شدم
خیلی خیلی ازتون ممنونم
انسانهایی مثل شما باید تعدادشون بیشتر بشه

936458885
  سامان
شهریور ۳۱, ۱۴۰۲ ۱۱:۵۵ ب.ظ

منم فردا امتحان دارم با خوندن سوالات همین برنامه میرم برای زدن تست💪

سیده سادات حسینی
  مرضیه
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۱ ۸:۰۸ ق.ظ

الان چرادعوا میگیرید؟ ایرانی و افغانی نداره همه باهم برادر دینی هستیم، مهم اینه الان واسه گرفتن گواهینامه اینجا جمع شدیم😂😂 آزمون داخل شهر واسم شر شده🤕 اعصاب و معصاب ندارم🤕

امیربزرگ
  مرضیه
مهر ۱۸, ۱۴۰۱ ۹:۴۰ ب.ظ

بیا پایین بابا

رستم
اسفند ۳, ۱۴۰۰ ۵:۴۹ ق.ظ

تو تمام شهرهای ایران ۹۵درصد راننده ها قوانین حق تقدم رو نمیدونن، فقط هرکی زودتر تونست رد بشه حق بااونه، کلن قانون جنگله رانندگی درایران مثل همه چیزهای دیگه

سیده سادات حسینی
  رستم
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۱ ۸:۰۴ ق.ظ

😂 😂

مجید
  سیده سادات حسینی
بهمن ۲, ۱۴۰۱ ۷:۵۶ ب.ظ

احسنت خوشم اومد😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

هانا
بهمن ۱۱, ۱۴۰۰ ۸:۴۵ ق.ظ

مثال یک رو اشتباه نوشتین سبز، نارنجی ،آبی، زرد

محمدعلی
  هانا
اسفند ۱۰, ۱۴۰۰ ۴:۰۲ ق.ظ

جواب سوال ۱ درسته
نارنجی فرعی هست و تابلو حق تقدم داره. اول حق با راه اصلی است

شهاب
دی ۱۲, ۱۴۰۰ ۷:۳۷ ب.ظ

سلام. چرا تو مثال یک تابلو سمت چپه؟

محمد
  شهاب
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱ ۱۲:۱۶ ب.ظ

ظاهرا در اون مثال به طور کلی رانندگی در لاین چپ صورت می گیره.

درایور
  شهاب
آبان ۳, ۱۴۰۱ ۶:۴۸ ق.ظ

از یه سایت خارجی کپی شده جهت حرکت رو ببینید سمت چپ بر عکس ایران که سمت راسته‌ و تابلو حق تقدم سمت راست ماست.

علی
  شهاب
دی ۲۶, ۱۴۰۱ ۵:۴۹ ب.ظ

سلام علیكم فکر کنم چون برای ماشین آبی رعایت حق تقدم وارده

زهرا
دی ۲, ۱۴۰۰ ۱:۳۹ ق.ظ

عال ممنون از زحماتتون

عباس سجودی
آذر ۲۴, ۱۴۰۰ ۹:۴۸ ق.ظ

برای مثال تصویر تست شماره ۴:ک خودرو سبز پشت خط ایست بدون هیچ گونه تابلویی ایستاده، دوتا خودرو قرمز و نارنجی میخوان وارد خ مجاور بشن و از کنار سبز بگذرن ج درست چی میش؟

عباس سجودی
آذر ۲۴, ۱۴۰۰ ۹:۴۴ ق.ظ

سلام اگر تصویر سه راهی باشد و فقط خط ایست در یکی از راه ها باشد و دو ماشین دیگر ک رو به رو هم هستند بخواهند وارد خ مجاور واحد شوند یعنی یکی گردش ب راست و دیگری گردش ب چپ قرار انجام بده،یعنی یکی پشت خط ایست وایستاده دوتا دیگ گردش دارند،ج؟

شکوه
  عباس سجودی
اسفند ۲۸, ۱۴۰۰ ۸:۴۳ ب.ظ

خودرویی که گردش به راست داره اول میره بعد گردش به چپ و بعد خودروی تابلو دار

Hanieh
آذر ۲۱, ۱۴۰۰ ۹:۳۰ ق.ظ

در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است ک به طور مستقیم در سمت و مسیر مجاز حرکت میکنه حتی اگر عرض خیابانی ک مسیر ان است از عرض راه تلاقی کننده کمتر باشه میشه بگین یعنی چی?

Azar
مهر ۱۰, ۱۴۰۰ ۸:۲۹ ب.ظ

حق تقدم ها خیلی سخته کاش مثال بیشتری بذارین

Mah
شهریور ۲۴, ۱۴۰۰ ۶:۳۸ ق.ظ

من امروز آزمون داشتم قشنگ بگم ک سوالات دقیقا همون توی بسته طلایی هستن.. ممنون از سایت خوبتون ❤️بدون غلط قبول شدم

hasti
  Mah
شهریور ۲۸, ۱۴۰۰ ۳:۰۹ ب.ظ

mishe bfrstish

یوسف
شهریور ۲۲, ۱۴۰۰ ۹:۲۸ ق.ظ

در تقاطع هم عرض بدون علامت برای چهار خودرو از چهارطرف همزمان و مستقیم در حال حرکت هستند، حق تقدم با کدام است؟

متیاس
  یوسف
مهر ۴, ۱۴۰۰ ۳:۰۱ ب.ظ

حق تقدم با کسی است سمت راستش ماشین نباشه

مهربان
  متیاس
مهر ۲۷, ۱۴۰۰ ۱:۵۷ ب.ظ

چطوری اخه. کلا خیابان رو در نظر میگیرید یا فقط یک لاین رو؟ چون ۴خودرو در ۴جهت.همگی مستقیم. سمت راست همه پر

شکوه
  یوسف
اسفند ۲۸, ۱۴۰۰ ۸:۴۴ ب.ظ

توجه داشته باشین این برای ایین نامه هست در غیر اینصورت بوسیله تابلو فرعی و اصلی بودن خیابون مشخص هست

Neg
شهریور ۱۳, ۱۴۰۰ ۸:۲۵ ب.ظ

سلام از كجا ميشه فهميد تابلو رعايت حق تقدم براي كدام خيابان است؟ در سمت خاصي از خيابان فرعي قرار ميگرد؟

fateme
  Neg
شهریور ۲۷, ۱۴۰۰ ۶:۲۴ ق.ظ

بله . در سمت راست راننده قرار میگیره و سمت راست خیابان

امیر حسین قبادی
  fateme
بهمن ۱۳, ۱۴۰۰ ۱:۱۷ ب.ظ

پس چرا در مثال یک در سمت چپ ماشین آبی قرار دارد؟؟؟

علی
  fateme
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۱:۰۶ ب.ظ

چرا جواب اشتباه میدی
۳ تا از سوالاعم جوابش اشتباهه
تابلو سمت چپ باید باشه مثل سوال ۱

لیدا
  fateme
بهمن ۲۶, ۱۴۰۱ ۸:۱۵ ق.ظ

ولی این مورد که فقط برای سوال یک و دو درسته برای سوال سه و پنج که نمیشه؟؟

Sama
خرداد ۹, ۱۴۰۰ ۷:۱۰ ب.ظ

خیلی عالیه اگه تمام کلیپهای آموزشی را بگذارید عالی

رسول
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰ ۲:۴۸ ب.ظ

سلام ای بابا چرا فیلم آموزشی کامل نبود…؟ چرا کاملش رو آپلود نکردید…؟

مهسی
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰ ۶:۳۲ ب.ظ

سلام لطفا مثال شماره ۴ را توضیح دهید

محمد
  مهسی
خرداد ۱۵, ۱۴۰۰ ۹:۲۶ ق.ظ

خودرو سبز چون سمت راستش ماشین قرمز هست باید قرمز اول برود بعد سبز برود و در آخر نارنجی چون گردش به چب دارد

مهدی
  محمد
مرداد ۱۸, ۱۴۰۰ ۸:۰۴ ق.ظ

یا میتونی جهت عقربه های ساعت در نظر بگیری هرکدوم جهت عقربه ساعت اول بود اون اول میره البته استسنا ع بجز اتش نشانی و امبولانس اونم اگه چراغشون روشن باشه و ماموریت داشته باشه اونا حق تقدم دارن

Mrym
اسفند ۲, ۱۳۹۹ ۲:۲۵ ب.ظ

اقا اگه تو یه تقاطع اصلی فرعی، هر چهار تا خیابون ماشین باشه و همه گردش به چپ باشن… حق تقدم به ترتیب با کدومه

احمدرضا
  Mrym
فروردین ۴, ۱۴۰۰ ۱۰:۱۲ ب.ظ

به خاطر اینکه امکان برخورد بینشون وجود نداره پس همشون باهم حرکت میکنن

هادی
اسفند ۱, ۱۳۹۹ ۸:۵۰ ب.ظ

سلام
داداش محل نصب این تابلو های حق تقدرم گیج کننده هست
چطور بفهمیم مال کدوم خیابونه ؟

Mrym
  هادی
اسفند ۲, ۱۳۹۹ ۲:۲۳ ب.ظ

دست راست خیابون فرعی تابلوی حق تقدمه…

مهدی
  Mrym
تیر ۱۵, ۱۴۰۰ ۴:۱۴ ب.ظ

به مثال شماره یک نگاه کن پس چرا سمت چپه

احمدرضا
  هادی
فروردین ۴, ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴ ب.ظ

دقت کن پایه ی تابلو در سمت راست خیابان نصب میشه

مهرسا
  هادی
خرداد ۴, ۱۴۰۰ ۲:۰۱ ب.ظ

منم همين مشكلو دارم

درایور
  هادی
آبان ۳, ۱۴۰۱ ۶:۵۵ ق.ظ

تابلو حق تقدم جوری نصب میشه که سمت جلوی تابلو که مثلث برعکس سفید با حاشیه قرمزه رو فقط و فقط اون راننده ای که باید حق تقدم رو رعایت کنه میبینه. مابقی یا از کنار میببینن یا پشت تابلو که پیچ و مهرست رو میبینن