آموزش حق تقدم در تقاطع ها با تصویر – نکات مهم و سوالات آیین نامه ( تقاطع ها)

تقاطع ها

آموزش حق تقدم در تقاطع ها با تصویر – نکات مهم و سوالات آیین نامه ( تقاطع ها)

با سلام خدمت هنرجویان  گرامی تست درایو؛

در این پست از وب سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان، قصد داریم حق تقدم در تمامی تقاطع ها را به شما عزیزان آموزش دهیم. یکی از بخش های مهم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی حق تقدم در تقاطع ها است، و سوالات آیین نامه ای از این بخش بسیار طراحی و در روز آزمون از هنرجو پرسیده می شود.

لطفا توجه داشته باشید این پست در حال بروز رسانی است.

یکی دیگر از عوامل موثر در تصادفات رانندگی عدم رعایت حق تقدم عبور است که رانندگان به عمد یا به سهو و سهل انگاری انجام می دهند و باعث ایجاد حادثه ترافیکی می شوند. براساس بند ۴۳ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی حق تقدم عبور عبارت است از «اولویت حق عبور وسیله نقلیه نیست به وسایل نقلیه دیگر یا نسبت به پیادگان و بالعکس». همیشه در رانندگی گذشت داشته باشید.

آرامش خود را حفظ کنید و به دیگران اجازه عبور دهید. اگر در تردید هستید که حق تقدم عبور با شماست و یا با راننده دیگر، در نظر داشته باشید که امکان دارد راننده مقابل اشتباه کند. پس به او اجازه عبور دهید چراکه در غیر این صورت ممکن است شما راننده منظبط دچار آسیب جبران ناپذیر گردید.
براساس قانون رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای همه رانندگان و عابرین پیاده اجباری است. در فرهنگ ترافیک، رعایت حق تقدم عبور یعنی احترام گذاشتن به حقوق سایرین. بیشتر مردم هنگام روبرو شدن با یکدیگر، اصول اخلاقی را رعایت نموده و به یکدگیر احترام می گذارند اما در هنگام رانندگی نسبت به رعایت حق تقدم و احترام متقابل بی توجه هستند.

باید به این نکته توجه نماییم در صورت رعایت حق تقدم عبور در رانندگی، در واقع به خود احترام گذاشته ایم و ایمنی و آرامش خود را فراهم نموده ایم. در خصوص حق تقدم عبور، رعایت عابران پیاده نسبت به سایر رانندگان از اهمیت بیشتری برخوداراست.

اگر به خط عابر پیاده نزدیک می شوید باید توقف نمایید و اطمینان داشته باشید قبل از حرکت، مسیر شما خلوت است. هنگام رسیدن به خطوط عابرین پیاده، اگر خودرویی متوقف شده است شما باید سرعت خود را کاهش داده و متوقف شوید و پس از اطمینان از خالی شدن مسیر، با احتیاط ادامه مسیر دهید. رانندگی در مسیر غیر مجاز بر روی خطوط به حادثه و دردسر منجر می شود.

در ابتدا تعریف کلی از تقاطع ها:

تقاطع ها از خطرناک ترین محدوده های تردد برای رانندگان هستند. به یاد داشته باشید وقتی به تقاطع نزدیک می شوید باید سرعت خودرو را کاهش دهید حتی اگر حقد تقدم با شما باشد.
به طور کلی تقاطع ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

  1.  تقاطع هایی که داری علائم کنترلی می باشند. ( نظیر چراغ راهنما و تابلوهای راهنما و…)
  2. تقاطع هایی که فاقد علائم کنترلی می باشند.

تقاطع هایی که دارای علائم کنترلی می باشند:

در صورتی که تقاطع دارای چراغ راهنما باشد باید بر اساس آنچه در مبحث چراغهای راهنمایی و رانندگی بیان گردید عمل شود.
به یاد داشته باشید حتی اگر تقاطع دارای چراغ راهنمایی و رانندگی بوده مسیر عبور برای شما باز باشد قبل از رسیدن به تقاطع سرعت خود را کاهش دهید، ابتدا به چپ و سپس به راست تقاطع نگاه کنید، در صورتی که خودرویی به تقاطع وارد نمی شود پس از اطمینان کامل از عدم وجود خطر از تقاطع عبور نمایید.
در صورتی که تقاطع فاقد چراغ راهنما بوده ولی دارای تابلو رعایت حق تقدم باشد باید ابتدا خودروهایی که مسیر آنها فاقد تابلوی مذکور می باشد، عبور نموده سپس خودروهایی که در مسیر عبوری آنها تابلو رعایت حق تقدم وجود دارد، عبور نمایند.

حق تقدم در تقاطع

حق تقدم در تقاطع

اگر تقاطع دارای تابلو ایست باشدف خودروهایی که در مسیر آنها تابلوی مذکور وجود دارد باید قبل از تقاطع ( در صورت داشتن خط ایست، پشت خط ایست) توقف نموده و به سایر خودروها اجازه عبور دهند و سپس با رعایت احتیاط عبور نمایند. ( به تصویر بالا نگاه کنید)

مثال دیگر تقاطع با تابلوی ایست:

تقاطع با تابلوی ایست

تقاطع با تابلوی ایست

در تصویر بالا فرض کنید خودرویی که با دایره مشخص شده خودروی شما باشد. در این صورت شما باید به خودروهای ۱ و۳ اجازه عبور دهید.
خودرو ۲ نیز باید به شما و خودروهایی ۱ و۳ اجازه عبور دهد.

 

تقاطع هایی که فاقد علائم کنترلی می باشند:

در یک چهار راه هم عرض ( عرض خیابانهای متقاطع برابر باشد) که فاقد علائم کنترلی باشد، شما باید به خودرویی که در سمت راست شماست اجازه عبور دهید حتی اگر شما قصد گردش داشته باشد یا بخواهید به طور مستقیم به راه خود ادامه دهید.

حق تقدم در تقاطع

حق تقدم در تقاطع

در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می کنند، هرگاه وسیله ای بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که مستقیم و در مسیر مجاز عبور می نامید.

حق تقدم پارک دوبل

در محل توقف (پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است. که ضمن کرت به عقب مشغلو توقف یا پارک کردن است.(مهم) این مورد در آزمون آیین نامه مقدماتی و آزمون آیین نامه اصلی جزوه سوالات پرتکرار آیین نامه  است. به تصویر شکل زیر دقت کنید.

حق تقدم پارک دوبل

طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع ها و میدان هایی که هیچگونه علامت و چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد، به ترتیب زیر است:

(صفحه ۱۰۵ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی)

الف – در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.

تقاطع هم عرض

تقاطع هم عرض

ب- هر گاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.

حق تقدم در تقاطع هم عرض

حق تقدم در تقاطع هم عرض

پ- هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میدان در حال حرکت هستند. (صفحه ۱۰۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی)

حق تقدم در میدان

حق تقدم در میدان

ت- در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض راه تلاقی کننده کمتر باشد.

حق تقدم در سه راه

حق تقدم در سه راه

در برخورد راه اصلی با راه فرعی، حق تقدم عبور با وسیله ای است که از راه اصلی عبور می کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند، باید پیش از ورود به راه اصلی، در صورت لزوم توقف نموده، پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که در مسیر مجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجاز عبور می کنند، وارد این راه بشوند.
رعایت مقررات ماده قبلی برای وسیله نقلیه که از راه خصوصی یا شانه راه یا گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و مانند آنها به معابر عمومی وارد می شود نیز لازم است.

وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسایل نقلیه متوقفی که در حال شروع حرکت به جلو یا عقب گردش یا دور زدن هستند حق تقدم عبور دارد.
در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد، حق تقدم عبور با پیادگان است.

در راه هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت اعم از وسایل نقلیه پارک شده، مصالح ساختمانی، اشیاء، عملیات عمرانی، حفاری و خرابی راه بسته و یا برای عبور از مسیر مجاز کافی نباشد، حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می باشد.

در راه های کوهستانی و یا راه های شیب دار با ویژگی های مشابه، راه های کوهستانی که در آنها عبور از کنار وسایل نقلیه طرف مقابل غیرممکن و یا مشکل می باشد، راننده ای که در جهت سرازیری در حرکت است باید به کنار راه رفته و به راننده ای که در جهت سربالایی در حرکت است تقدم عبور بدهد.

در راه های مسطح که دو طرف به راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در طرف پرتگاه قرار دارند. در این گونه راه ها که در کنار آن جای توقف (پارک) یا شانه کافی وجود دارد به نحوی که راننده می تواند با استفاده از آن به کنار برود و با استفاده از آن از عقب رفتن یکی از وسایل نقلیه جلوگیری کند، راننده واقع در جهت سربالایی باید با استفاده از آن به راننده واقع در جهت سرازیری اجازه عبور دهد. چنان چه یکی از دو وسیله ای که می خواهند از کنار یکدیگر عبور کنند به منظور امکان عبور، مجبور به عقب رفتن بشود، این عمل را باید وسیله ای که در جهت سرازیری قرار دارد انجام دهد، مگر آنکه به طور آشکار انجام آن از سوی راننده واقع در جهت سربالای آسان تر باشد.

✅قواعد گردش در تقاطع ها به شرح زیر است:

الف – برای گردش به راست باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت می کنند با فاصله کافی و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و یا دادن علامت، وارد خط عبور سمت راست شده و به طور کامل از کنار تقاطع بگذرند.

ب- برای گردش به چپ بایستی با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب شما حرکت می کنند از فاصله کافی و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و یا با دادن علامت وارد مسیر مجاز سمت چپ شده به طوری که پس از وردد با تقاطع، وسیله نقلیه در حدود مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه ای که مستقیم و در مسیر محل مجاز در حرکتند با حاقل سرعت به چپ گردش نماید به نحوی که پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خیبابان قرار گیرد.

پ- برای گردش به چپ در راههای بیرون شهر که منحسر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیک وسط جاده وجود نداشته باشد، رانندگان وسایل نقلیه موظفند وسیله نقلیه را در شانه راه و در صورت نبودن آن، در منتهی الیه سمت راست راه متوقف نموده و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که به طور مستقیم در حال حرکت می باشند و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت اقدام به گردش نمایند.


چند مثال برای حق تقدم در تقاطع ها: (پاسخ مثال ها را در انتها مشاهده کنید)

⬅مثال شماره ۱:

در تقاطع شکل زیر با توجه به اینکه در مسیر خودروهای آبی و نارنجی تابلو رعایت حق تقدم وجود دارد، در این تقاطع ابتدا خودرو سبز رنگ با توجه اینکه مسیر مستقیم را طی خواهد کرد اولیت حق تقدم دارد، سپس خودرو زرد، بعد خودروی نارنجی بخاطر مستقیم بودن مسیر حرکتی در آخر خودروی آبی.

حق تقدم در چهار راه

۱- زرد – نارنجی – آبی – سبز

۲- سبز – زرد – نارنجی – آبی

۳- نارنجی – آبی – سبز – زرد

۴- زرد – سبز – نارنجی – آبی


⬅مثال شماره ۲:

۱-  زرد – نارنجی – بنفش – سبز

۲- نارنجی – زرد – بنفش – سبز

۳- سبز – بنفش – نارنجی – زرد

۴- بنفش – سبز – نارنجی – زرد


⬅مثال شماره ۳:

حق تقدم عبور

۱- سبز- نارنجی- آبی – خودروی امداد

۲- خودروی امداد – سبز – آبی – نارنجی

۳- خودروی امداد – نارنجی  و آبی همزمان – سبز

۴- خودروی امداد و سبز همزمان – نارنجی – آبی


⬅مثال شماره ۴:

۱- قرمز – سبز – نارنجی

۲- قرمز – نارنجی – سبز

۳- سبز – قرمز – نارنجی

۴- نارنجی – قرمز – سبز


مثال شماره ۵:

۱- خودروی امداد – زرد – سبز

۲- سبز – خودروی امداد – زرد

۳- خودروی امداد – سبز – زرد

۴- زرد و خودروی امداد همزمان – سبز


پاسخ مثال شماره ۱ –سبز – زرد – نارنجی – آبی

پاسخ مثال شماره ۲ — نارنجی – زرد – بنفش – سبز

پاسخ مثال شماره ۳ — خودروی امداد – نارنجی  و آبی همزمان – سبز

پاسخ مثال شماره ۴ — قرمز – سبز – نارنجی

پاسخ مثال شماره ۵ — خودروی امداد – سبز – زرد


فیلم آموزش حق تقدم در تقاطع ها

این پست در حال بروزرسانی است…

هنرجوی گرامی وب سایت تست درایو در زمینه سوالات آیین نامه رانندگی فعالیت دارد هدف وب سایت تست درایو آشنایی کامل هنرجویان با محتوای کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی است، همچنین جهت آمادگی هر چه بیشتر شما عزیزان در آزمون آیین نامه اصلی اقدام به ایجاد آزمون های آیین نامه رانندگی به صورت رایگان نموده ایم.

آزمون آیین نامه اصلی

لطفا رای دهید
به سوالات آیین نامه تست درایو چند ستاره می دهید؟
[امتیاز از مجموع: 510 Average: 3.5]

52
یک پاسخ بنویسید

36 نظرات
16 پاسخ ها
3 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
49 نویسندگان دیدگاه

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  مشترک شدن  
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
اطلاع رسانی کن
Mrym

اقا اگه تو یه تقاطع اصلی فرعی، هر چهار تا خیابون ماشین باشه و همه گردش به چپ باشن… حق تقدم به ترتیب با کدومه

احمدرضا

به خاطر اینکه امکان برخورد بینشون وجود نداره پس همشون باهم حرکت میکنن

هادی

سلام
داداش محل نصب این تابلو های حق تقدرم گیج کننده هست
چطور بفهمیم مال کدوم خیابونه ؟

Mrym

دست راست خیابون فرعی تابلوی حق تقدمه…

احمدرضا

دقت کن پایه ی تابلو در سمت راست خیابان نصب میشه

حسین

سلام یه سوال داشتم چرا توقف در ۱۵ متری تقاطع ها ممنوعه این عدد ۱۵ از کجا اومده؟
البته این سوالو مربیم از من پرسیده و می خواستم دلیلشو بدونم

محمدکم

در بحث حق تقدم عبور،آیا همزمانی وسایل نقلیه ای که به یک نقطه تداخلی میرسند که حق تقدم موضوعیت پیدا میکند،شرط اول و اصلی آن نمیباشد؟چرا که در غیر همزمان بودن ،هر کسی راه خود را میرود و حق تقدم هم معنی پیدا نمیکند.

مهم نیست

سلام جناب خسته نباشی شما ی اشتباه بسیار بزرگ انجام دادی در تست هایی که دادی تابلو های رعایت حق تقدم شمالی جنوبی هستند نه شرقی غربی در نتیجه مسیر اصلی شرقی غربی هست و مسیر فرعی شمالی جنوبی در نتیجه برای مثال در تست اول نارنجی که مستقیم میخواد بده و در مسیر اصلی قرار داره حرکت میکنه بعد آبی با وجود اینکه گردش به چپ داره اما در مسیر اصلی قرار داره حرکت میکنه بعد از اون سبز که در مسیر فرعی قرار داره و مستقیم میخواد حرکت کنه حرکت میکنه و در آخر زرد در نتیجه جواب… ادامه مطلب »

معین

مهم نیست اشتباه تصویری در متن ذکر شده تابلو مقابل کدام خودرو هاست! بقیه رو به اشتباه نیاندازید.

محمد

ممنون

محمد

سلام فیلم حق تقدم تو کدام قسمت سایت هست ؟

زهرا

سلام یه سوال حق تقدم بود ولی اشاره نکرده بود آمبولانس درحال ماموریت هست .من حق تقدم رو بدون در نظر گرفتن اینکه آمبولانس هست علامت زدم اشتباهه؟

مریم

اشتباه بود؟

مهرزاد

تشکر از زحماتتون

امیرعلی

خیلی خوب باریکلا

راضیه

سلام
امروز برای منیه حق تقدم اومده بود به این صورت یه ماشین از فرعی میخواست بیاد توی اصلی راهش به صورت مستقیم و تابلوی ایست جلوش بوده و ماشینی دیگر روبروی اون میخواست گردش کنه به سمت راست و تابلوی هشت گوشه سفید جلوش بود حالا حق تقدم با کدوم بوده؟

نيما

كل مباحث عااااالييييي

رها

مثل ۲ رو میشه توضیح بدین؟ متوجه نشدم

ناجی

خیابون تو این مثال چپ رو هستش مثل انگلیس برای همین تابلوی حق تقدم رو زدن چپ خیابون سمت راننده

Milano

سلام ، بنده امروز در چهار راهی که چراغ راهنمایی دارد و وسط چهار راه میدان وجود دارد، زمانی که چراغ سبز شد وارد شدم تا به میدان رسیدم و در میدان گردش به چپ کرد و با یک خودرو که به میدان وارد میشدبرخورد کردم ، افسر بدون پایین آمدن از ماشین راهنمایی رانندگی ، حکم را صادر کرد و گفت شما مقصری چون این جا چهار راه است و حق تقدم را رعایت نکردید . من اعتراض کردم که اینجا میدان وجود دارد و من دور میدان بودم و حق تقدم با من بوده ، سپس به من… ادامه مطلب »

م

افسر درست گفته

طاهره

خودرویی ه به میدان می خواد وارد شه باید توقف کنه تا خودرویی که دور میدون هست خارج بشه، حق تقدم با خودروییه که دور میدان بوده، افسر اشتباه کرده

مهدی

سلام زیر عکس دوم ۱ غلط املایی رویت شد اگر تقاطع دارای تابلو ایست باشدف

nilad

هفته اینده امتحان دارم و الانم سوالاتو خریدم
قبول بشم شیرینی میدم ۶ بار امتحان دادم رد شدم

نرگی

بسیاااااار ممنون

Sina

سولاختو بلیسم

zahra

😤😤😤😡😡😡😡🤫🤫🤫🤫

arman

سینا جان بیا ماله منو بخور تا بلکه با ادب شی

پیام

عالللیییی

خسرو

سلام.در خیابان های غیر هم عرض در تقاطع حق تقدم با کدام است در صورتیکه وسیله ای گردش ب راست دارد و وسیله سمت چپ حرکت مستقیم دارد

امید

حق تقدم با خودرویی ک در راهی ک عرض آن بیشتر است

سعید

خوب بود ممنون