آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جدید {به همراه آخرین تغییرات}

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جدید {به همراه آخرین تغییرات}

با سلام خدمت کاربران گرامی تست درایو؛

در این پست از وب سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و ارنندگی ایرانیان ( تست درایو)، قصد داریم شما عزیزان را با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آشنا کنیم.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

در این قسمت چکیده ای از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برای اطلاع کاربران ترافیک آورده می شود. امید است با اطلاع کامل از این قوانین و رعایت سایر مقررات ترافیکی، زمینه سلامتی خود و سایر رانندگان را فراهم نمایید.

در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید، قبض صادر شده به منزله ابلاغ تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود.

چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود.

متخلف موظف است. ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید.

 

اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید،

در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. رای صادره قطعی است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

 


ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی با ثبت توسط دوربین، گزارش تخلف مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند.

اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:

 1.  چنانچه متخلف دارای ۳۰ نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت ۳ ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت ۴۰ هزار تومان جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
 2.  پس از اعمال مقررات موضوع بند ۱ چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید ۲۵ نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور پرداخت ۶۰ هزار تومان به نفع خزانه عمومی مسترد می گردد.
 3.  هر گاه پس از اعمال مقررات بند ۲ در اثر ارتکاب تخلفات جدید ۲۰ نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می گردد و بعد از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت ۱۰۰ هزار تومان به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ نماید.     

جدول نمره منفی رانندگی پر خطر:

 

کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند به مرجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.

رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از سال تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند.

در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقله راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمایند.

هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو و یا دستور مقام قضایی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.

 

تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود ممنوع است. پلیس ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.

 

بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها اجباری است با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.

در راههایی که برای عابران پیاده علائم، تجهیرات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابرات مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره و با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیر همسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند.
تعویض قطعات اصلی وسایل نقله شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است.

سایر قوانین مرتبط با تخلفات رانندگی:

 • عبور و توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در مسیر،  ویژه ممنوع بوده و با متخلفین برابر با قوانین جدید برخورد می گردد.
 • اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است.
 • استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز دود و آلوده کننده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است.
 • افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلوده کننده غیر مجاز تردد می نمایند به حکم قانون جریمه و از حرکت آنان جلوگیری می شود.
 • هر کس بدون مجوز قانون عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی با مال یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
 • استفاده کنندگان از راه بایستی از هر گونه اعمالی که ممکن است موجب ایجاد خطر برای ترافیک با اشخاص بشود و یا خساراتی به اموال خصوصی و دولتی وارد آورند خودداری نمایند.
 • مبادرت به هر گونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نماید ممنوع است. همچنین به کار انداختن و تردد هر گونه وسیله نقلیه موتوری مولد آلودگی صوتی ممنوع است.
 • بنابر ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منتهی به قتل غیر عمد شود. مرتکب سه ۶ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم می شود.
 • هر گاه راننده در موقع وقوع جرم مست بوده یا گواهینامه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است و یا وسیله نقلیه دارای نقص فنی و عیب مکانیکی موثر در تصادف باشد و یا در محل هایی که برای عبور پیاده علامت گذاری شده است مراعات لازم را انجام ندهد و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع اعلام گردیده رانندگی نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.

 

دادگاه علاوه بر حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق، مرتکب را برای یک تا ۵ سال از حق رانندگی محروم می نماید.
هر گاه در سانحه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق الاشاره محکوم خواهد شد.

تبصره۱:

راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه تصادف حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم راه دیگری وجود نداشته باشد.

تبصره۲:

در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحو موجبات معالجه و استراحت و تخفیق الام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد.

هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری، آبی یا کشاوری تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد.
هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا ۲ ماه یا جزای نقدی تا ۱ میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به ۲ ماه تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.

 

چنانچه وسیله نقلیه موتوری با پلاک آن سرقت با مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از یان ماهده به جزای نقدی از ۵۰۰ هزارت تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
هر راننده وسیله نقلیه که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمدا تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال و با هر دو مجازات و در صورت تکرار به ۲ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.

هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۱ سال و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد.

 

در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن یده و خسارت وارده نیست.

 

بر اساس قانون ایمنی راهها و راه آهن:

 • ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در آزادراهها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است.
 • کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز، بیمه نمایند.
 • حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه ممنوع است و رانندگان باید همواره بیمه نامه را همراه داشته در صورت درخواست پلیس راهنمایی و رانندگی ارائه نمایند.

همچنین از لینک زیر میتوانید جدیدترین آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانلود نمایید.

لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نظر از بخش نظرات بیان نمایید. باتشکر

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

4 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
Mohammadtaghi. Azizi
آذر ۱۷, ۱۳۹۹ ۹:۴۴ ب.ظ

سلام و عرض ادب آیا هم اه نداشتن زنجیر چرخ در فصل غیر زمستان تخلف محسوب میشود

رضا
تیر ۳۰, ۱۳۹۷ ۵:۴۵ ب.ظ

سلام وقت بخیر
ببخشید من گواهینامه رانندگی م ۱۰ نمره منفی دارم آیا پاک میشه و برای اعتراض کجا باید مراجعه کنم ؟

حمید
  رضا
مرداد ۲, ۱۳۹۷ ۳:۰۴ ق.ظ

پاک نمیشه هواست و جمع کن مثل من گواهینامه ت باطل نشه

p
  رضا
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۵:۱۵ ب.ظ

۶ ماه تخلف نکنی خود به خود پاک میشه.