قوانین و مقررات رانندگی در ایران (بر اساس کتاب آیین نامه جدید)

قوانین رانندگی در ایران

قوانین و مقررات رانندگی در ایران (بر اساس کتاب آیین نامه جدید)

با سلام خدمت هنرجویان گرامی و همراهان همیشگی تست درایو؛

در این پست از وب سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی (تست درایو) قصد داریم شما عزیزان را با قوانین و مقررات رانندگی در ایران طبق کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا کنیم، دوستان هنرجوی توجه داشته باشید از بخش قوانین و مقررات رانندگی همیشه در آزمون های آیین نامه رانندگی سوالات متعددی داشته میشود، رعایت قوانین و مقررات رانندگی امریست الزامی لطفا قوانین و مقررات رانندگی را جدی بگیرید و این پست را تا آخر مطالعه نمایید با تشکر.

 

ابتدا تعریف کلی از بخش قوانین و مقررات رانندگی:

یکی ازنیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقررات است. انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتی است که در قالب قوانین ومقررات تدوین گردیده است. بر این اساس یکی نیازهایی که برای کاربران ترافیک با هدف رانندگی بهتر و ارتقاء ایمنی ترافیک تهیه گردیده مجموعه مدونی از قوانین و مقررات ترافیک می باشد که رعایت و انجام این قوانین توسط رانندگان رانندگان، ایمنی ترافیک افزایش پیدا میکند. در این قسمت سعی می شود مجموعه کاملی از قوانین ترافیکی برای آشنایی کاربران در حوزه ترافیک اورده شود. بدیهی است آشنایی با قوانین و مقررات و رعایت آن، بهبودی وضعیت ترافیک، سلامتی شهروندان و کاهش سوانح ترافیکی در سطح کشور ار به ارمغان می آورد.

 

تعریف ها: (فصل اول آیین نامه راهنمایی و رانندگی)
در این قسمت اصطلاحاتی که در حوزه ترافیک کاربرد دارد و برای آشنایی کاربران وسایل نقلیه ضروری است به اختصار تعریف می گردد.
آزداراه: آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو ویک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت ودو طرف آن نیز محصور و در تمام طول آزادراه ازهم کامل مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.

(مثال آزداراه قزوین – رشت به تصویر زیر نگاه کنید)

قوانین رانندگی

قوانین رانندگی

هنرچوی گرامی در صورتی که مطالب بخش قوانین و مقررات رانندگی برای شما گنگ است، میتوانید وارد از بخش آزمون های آیین نامه رانندگی تست درایو استفاده کنید ما سعی کردیم تمامی مطالب کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی را برای شما عزیزان به صورت روان و ساده شرح دهیم.

ابطال گواهی نامه: سلب اعتبار قانونی گواهی نامه رانندگی.
اتومبیل: ?هر نوع خورو که لااقل دارای دو چرخ در جلو و دوچرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به کار رود.
اتومبیل مدارس: ?خودرویی جمعی است که برای رفت و آمد دانش آموزان مدارس اختصاص داده شده است و دارای رنگ و علایم مشخص کننده می باشد.
اعتبار برگ معاینه فنی: زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه است.
ایستادن : ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه.
ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع): ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع است.
برگ یا برچسب معاینه فنی: گواهی انجام معاینه فنی که از سوی ستادهای معاینه فنی خودرو یا مراکز فنی مجاز صادر و برگه به درخواست کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلو الصاق می گردد.
بزرگراه:راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد وبه طور معمول دارای تقاطع های غیر همسطح است. بزرگراه می تواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده نیز داشته باشد.
برای مثال (بزرگراه قزوین – تهران)

پلاک– قطعه فلزی است با ابعاد، طرح و رنگ های زمینه مختلف که شماره روی آن حک می شود و انواع آن عبارتند از: شخصی، دولتی، عمومی، سیاسی، سرویس، کنسولی، نظامی، و تعمیری، گذرموقت، بین المللی، ترانزیت، کشاورزی- عمرانی و ویژه

قانون رانندگی

قانون رانندگی

?? پلیس مدرسه: دانش آموز آموزش دیده ای که با لباس ویژه و تجهیزات تعیین شده از طرف مسئولین مدرسه برای عبور ایمن دانش آموزان از عرض سواره و راه ها مامور می گردد.
??پیاده: شخصی غیر سوار که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می نماید و یا مبادرت به جابه جایی کالسکه، چرخ دستی، جامه دان، سبدهای چرخ دار و مانند آن می نماید.
پیاده رو: بخشی جداشده از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است.
پیچ (قوس افقی) انحراف مستقیم راه در سطح افق.
ترافیک (شدآمد) آمد و شد وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه ها.
تقاطع: محدوده ای است که در آن دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیر همسطح با یکدیگر تلاقی می کنند.
توقف: ایست وسیله نقلیه در زمان طولانی بدون حضور راننده.
توقف سنج(پارکومتر): دستگاهی است که با انداختن سکه یا پرداخت حق توقف، استفاده از کارت های اعتباری یا روش های دیگر، اجازه توقف را در زمان معین به خودرو می دهد.
توقف ممنوع: توقف وسیله نقلیه ممنوع است، جز برای سوار و پیاده کردن، مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان.
توقیف گواهی نامه رانندگی: اخذ و ضبط گواهی نامه رانندگی و محروم نمودن موقت دارنده از مزایای قانونی آن.
جاده: راه خارج از شهر برای عبور و مرور.
جاده اصلی: راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور عریض تر است و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی می گردد.
جاده خصوصی: راهی که اشخاص یا موسسات برای کاربرد شخصی ساخته اند و استفاده دیگران از آن منوط به اجازه مالک است.
جاده فرعی: راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می پیوندد و به طور معمول کم عرض تر است و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی می شود.

حریم تقاطع: محدوده ای است در تقاطع راه ها که به منظور سهولت حرکت و به ایمنی تردد اختصاص می یابد.
حق تقدم عبور: اولیت حق عبور وسیله نقلیه ای نسبت به وسایل نقلیه دیگر با نسبت به پیادگان و بالعکس.
خط ایست: خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده بر سطح راه ترسیم می شود.
خط تغییر سرعت: نوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی یا خروجی از آن می توانند در طول آن، سرعت خود را برای همگرایی ویا واگرایی با جریان ترافیک افزایش یا کاهش دهند.
خط عبور: بخشی از سواره رو است که در طول مسیر، به عبور یک ستون وسیله نقلیه اختصاص یافته و با خط کشی حدود آن مشخص می گردد یک راه می تواند در هر جهت یک یا چند عبور داشته که این خط های عبور از سمت راست به چپ از شماره یک به بالا شماره گذاری می شوند.
خط عبور دوچرخه:? عبارتست از مسیر ویژه دوچرخه در سطح معابر که با تابلو، خط کشی و یا رنگ حدود آن مشخص می گردد.
خط کمکی: خط عبوری است که به منظور تغییر سرعت، انجام حرکات گردشی و یا افزایش ظرفیت راه، در کنار خط عبور ایجاد می شود.
خط ویژه: مسیری است که به وسیله خط کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علایم و یا موانعی از بقیه مسیرها مشخص گردیده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد.
خم (قوس عمودی): انحراف مسیر مستقیم راه در سطح قائم.
خودرو: ?هر نوع وسیله نقلیه قابل حرکت در راه ها که نیروی محرکه آن از موتور باشد، به استثنای وسایل نقلیه ریل رو
خیابان: راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از ۶ متر باشد.
خیابان اصلی: راهی است که در برخورد با راه های دیگر عرض سواره روی آن بیشتر است و یا با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، اصلی تقلی شده و در غیر این صورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد.
خیابان فرعی: راهی است که در برخورد با راه های دیگر، عرض سواره روی آن کمتر است و یا با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قرار گرفته باشد.
دستگاه تهویه: به دستگاه هایی اعم از پنکه، کولر ویا بخاری گفته می شود که هوای درون وسیله نقلیه را جابه جا و یا دمای آن را کاهش یا افزایش دهد. (صفحه ۸ کتاب آیین نامه رانندگی جدید)
راننده: ?فردی که هدایت وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و همچنین حرکت دادن حیوانات را به صورت واحد یا گله ای بر عهده داشته باشد.
راه: عبارت از تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص داده می شود.
با توجه به تعریف ذکر شده، شما باید درهنگام حرکت در شبکه راه ها به حقوق دیگران احترام بگذارید. هموراه توجه داشته باشید راه یک فضای عمومی است که متعلق به تمام شهروندان بوده و حفظ حقوق سایر کاربران راه در هنگام تردد وظیفه قانونی و انسانی می باشد.

راه عمومی: به راه هایی گفته می شود که برای عبور و مرور عموم مورد استفاده قرار می گیرد.
سطح روشن: در مورد چراغ ها، عبارت از سطح قابل دیدی است که نور از آن منتشر می شود و در مورد منعکس کننده نور عبارت از سطح قابل دیدی است که نور را منعکس می کند.
شانه راه: بخشی از بدنه راه است که در دو طرف خط خای عبور رفت و برگشت قرار داشته وبرای توقف اضطرای وسایل نقلیه به کار می رود.
شماره وسیله نقلیه: عدد یک یا چند رقمی و حروفی که از طرف راهنمایی و رانندگی روی پلاک های ویژه منقوش و در عقب و جلوی وسیله نقلیه نصب می شود.

?هنرجوی گرامی این پست در حال بروزرسانی است…

لطفا رای دهید
به سوالات آیین نامه تست درایو چند ستاره می دهید؟
[امتیاز از مجموع: 23 Average: 3.9]
بیشتر بخوانید :  نکات مهم درباره ماشین دنده اتوماتیک

یک پاسخ بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن