نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه

نمونه سوالات ایین نامه با پاسخ

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه – وب سایت آزمون آنلاین سوالات آیین نامه رانندگی ایرانیان در این پست جهت آمادگی هر چه بیشتر شما عزیزان در آزمون آیین نامه رانندگی ،نمونه سوالات ایین نامه با پاسخ را قرار داده است، ابتدا جهت آشنایی با نحوه برگزاری آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی باید بگوییم ،آزمون آیین نامه رانندگی به دو صورت انجام میشود آزمون مقدماتی آیین نامه رانندگی و آزمون اصلی آیین نامه رانندگی،آزمون مقدماتی معمولا توسط مربی آموزشگاه انجام می شود و سوالات آزمون مقدماتی آیین نامه رانندگی به مراتب از سوالات اصلی آیین نامه رانندگی آسان تر است و از تمامی بخش کتاب آیین نامه رانندگی سوال داده نمی شود.

نمونه سوالات آیین نامه

نمونه سوالات آیین نامه

تنها در آزمون اصلی آیین نامه رانندگی است که از تمامی بخش های معرفی شده کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی سوال داده میشود، این نکته را در نظر داشته باشید که سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سراسری می باشد و سوالات آیین نامه رانندگی استانها و شهرستانها هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند ،سوالات آیین نامه رانندگی تست درایو بر اساس کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی تهیه و تنظیم شده است ،در ادامه شما را با بخشی از این سوالات آشنا میکنیم.

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه

۱- در بخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم عبور با وسیله ای است که ….
۱-از راه اصلی عبور می کند
۲-از راه فرعی عبور می کند
۳- به سمت راست گردش می کند
۴-در طرف رست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد
✅پاسخ صحیح : گزینه ۱


۲-علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم می گردند؟
۱-هشت گوشه
۲-دایره ای
۳-لوزی شکل
۴-مثلث
✅پاسخ صحیح :گزینه ۴


۳- در هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند برای افزایش ایمنی تردد از چه فاصله ای باید چرا نور پایین استفاده نمود؟
۱ -۱۵۰ متری
۲- ۵۰ متری
۳- ۱۰۰متری
۴- ۷۵متری
✅پاسخ صحیح: گزینه ۱


۴- کدام مورد زیر از مصادیق رانندگی پرخطر و پرخاشگرانه است؟
۱-رانندگی بین خطوط
۲-توقف پشت خط ایست
۳-رعایت فاصله طولی
۴-مانور و تغییر مسیر به طور مکرر
✅پاسخ صحیح: گزینه ۴

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه

۵-یکی از عوامل اصلی حواث جاده ای مرگ و میر در گروه سنی زیر ۴۰ سال در کشور ایران چه چیزی می باشد؟
۱-رعایت قوانین و مقررات
۲-رعایت سرعت مطمئنه
۳-رعایت اصول ایمنی
۴-بی توجهی به فرهنگ رانندگی عدم رعایت قوانین و مقررات
✅پاسخ صحیح: گزینه ۴


۶-وظیفه کنیستر در خودرو چیست؟
۱-جلوگیری از تبخیر روغن موتور
۲-عمر باتری را طولانی میکند
۳-از تخبیر آب رادیاتور جلوگیری میکند
۴-از ورود بخارهای بنزنی به فضای آزاد جلوگیری میکند
✅جواب درست: گزینه ۴


۷-میزان کارایی روغن های معمولی موتور چند کیلومتر می باشد؟
۱-درحدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر
۲-در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
۳-در حدود ۲ هزار کیلومتر
۴- هزار کیلومتر
✅جواب:گزینه ۱


۸-به مجموع رفتارهای منفی در رانندگی چه می گویند؟
۱-رانندگی مطمئنه
۲-رانندگی ایمن
۳-رانندگی خطر ساز و یا رانندگی تهاجمی
۴-فرهنگ رانندگی
✅جواب صحیح:گزینه ۳

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه با پاسخ

۹-اگر خودرویی با نور بالا از روبروی به شما نزدیک شود چه باید بکنید؟
۱-باید سرعت را افزایش داده و سریع از کنار آن عبور کرد
۲-باید با تبدیل نور پایین به نور بالا و بوق ممند او را متوجه نمود که نور پایین استفاده کند
۳-باید سرعت را کاهش داده و به سمت چپ جاده نگاه کرد
۴-سرعت را کاهش داده و به سمت راست جاده نگاه کرده و با کنار چشم حرکت خودروی مقابل را تحت نظر داشت
✅جواب درست :گزینه ۴


۱۰ از زمانی که راننده تشخیص می دهد نیاز به توقف دارد تا لحظه به کار گرفتن ترمزها چه نام دارد؟
۱-مسافت توقف
۲-مسافت ترمز
۳-زمان واکنش
۴-زمان ترمز
✅پاسخ درست:گزینه ۳


۱۱-توقف و یا ایستادن در کدامیک از محل های زیر مجاز است؟
۱-گذرگاه پیاده
۲-پیاده رو
۳-کنار وسایل نقلیه ای که خود متوقف می باشد
۴-محدوده پارک آزاد
✅جواب درست:گزینه ۴


۱۲-در کدامیک از موارد زیر بوق زدن مجاز است؟
۱-صدا زدن افزاد
۲-سبقت مجاز در روز
۳- اعلام حضور و باز کردن در منزل
۴-خداحافظی
✅جواب:گزینه ۲


در چند متری تونل ها سبقت ممنوع است۱۳-چند متر بعد از تونل و پل ها سبقت آزاد است؟
۱- ۵۰ متری
۲-سبقت از انتهای آنها مجاز است
۳- ۱۰۰ متری
۴- ۷۰ متری
✅جواب: گزینه ۳

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ

۱۴- در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟
۱- ۱۸۰ متری
۲- ۱۵۰ متری
۳- ۲۰۰متری
۴- ۱۰۰متری
✅جواب:گزینه ۴


۱۵-کدامیک از موارد زیر در خصو نقص در سیستم جلوبندی و یا شکستگی آن صحیح است؟
۱-تایرهای عقب خودرو ساییده می شود
۲-مصرف سوخت افزایش می یابد
۳-هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج میگردد
۴-رادیاتور خودرو جوش می آورد
✅جواب درست:گزینه ۳


۱۶-کدام مورد زیر از مصادیق حقوق شهروندی در حین رانندگی است؟
۱-حرکت با سرعت غیرمجاز
۲-حرکت غیر ایمن
۳-حرکت مارپیچ در رانندگی
۴-حرکت بین خطوط ترافیک
✅جواب درست میشه: گزینه ۴


۱۷-یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟
۱-حرکت با سرعت زیاد
۲-عدم تنظیم موتور
۳-بازکردن ترموستات خودرو در تابستان
۴-تنظیم باد تایرها
✅جواب میشه:گزینه ۴


۱۸-کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری می کند؟
۱-انژکتور
۲-صافی بنزین
۳-صافی هوا
۴-پروانه
✅جواب درست میشه: گزینه ۳


۱۹-معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟

دانلود نمونه سوالات آین نامه با پاسخنامه

۱-طول محدوده خطر
۲-طول ممنوعیت با محدودیت پارک
۳-تقاطع فرعی با اصلی در قوس
۴-طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ

✅جواب درست میشه:گزینه ۱


۲۰-کدام یک از تابلوهای زیر مفهوم پیچ های پی در پی را میدهد ؟

سوالات آیین نامه رانندگی با پاسخنامه

۱-تابلو شماره ۴
۲-تابلو شماره ۲
۳-تابلو شماره ۱
۴-تابلو شماره ۳

✅پاسخ درست:تابلو شماره ۱


۲۱-مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخ

۱- سبقت ممنوع
۲- ورود ممنوع
۳- سبقت کامیون ممنوع
۴- عبور سواری ممنوع

✅پاسخ درست :گزینه ۴


۲۲- در چهار راه شکل زیر حق تقدم را به ترتیب خودرو مشخص کنید

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ

۱-قرمز آبی زرد
۲-زرد قرمز آبی
۳-آبی زرد قرمز
۴-قرمز زرد آبی

✅پاسخنامه درست:گزینه ۴

مطالب مرتبط:

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب

به سوالات آیین نامه تست درایو چند ستاره می دهید؟
[امتیاز از مجموع: 18 Average: 2.9]
بیشتر بخوانید :  آموزش رانندگی حرفه ای | آموزش رانندگی تصویری | اموزش رانندگی برای مبتدیان

اشتراک گذاری

2
یک پاسخ بنویسید

avatar
1 نظرات
1 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
2 نویسندگان دیدگاه
مدیر تست درایومحسن آخرین نویسندگان دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  مشترک شدن  
جدید ترین قدیمی ترین
اطلاع رسانی کن
محسن
مهمان
محسن

سوال ۱۳ جواب صحیح ۲ است

مدیر تست درایو
مدیر

باسلام و احترام
هنرجوی گرامی پاسخ سوال شماره ۱۳: چند متر بعد از تونل و پل ها سبقت آزاد است؟ گزینه ۱۰۰ متری صحیح است برگرفته از صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی