نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه

نمونه سوالات آیین نامه با جواب

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه – وب سایت آزمون آنلاین سوالات آیین نامه رانندگی ایرانیان در این پست جهت آمادگی هر چه بیشتر شما عزیزان در آزمون آیین نامه رانندگی ،نمونه سوالات ایین نامه با پاسخ را قرار داده است، ابتدا جهت آشنایی با نحوه برگزاری آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی باید بگوییم ،آزمون آیین نامه رانندگی به دو صورت انجام میشود آزمون مقدماتی آیین نامه رانندگی و آزمون اصلی آیین نامه رانندگی،آزمون مقدماتی معمولا توسط مربی آموزشگاه انجام می شود و سوالات آزمون مقدماتی آیین نامه رانندگی به مراتب از سوالات اصلی آیین نامه رانندگی آسان تر است و از تمامی بخش کتاب آیین نامه رانندگی سوال داده نمی شود.

نمونه سوالات آیین نامه

نمونه سوالات آیین نامه

تنها در آزمون آیین نامه اصلی رانندگی (آزمون آیین نامه سرهنگ) است که از تمامی بخش های معرفی شده کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی سوال داده میشود، این نکته را در نظر داشته باشید که سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سراسری می باشد و سوالات آیین نامه رانندگی استانها و شهرستانها هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند ،سوالات آیین نامه رانندگی تست درایو بر اساس کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی تهیه و تنظیم شده است ،در ادامه شما را با بخشی از این سوالات آشنا میکنیم.

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه

۱- در بخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم عبور با وسیله ای است که ….
۱-از راه اصلی عبور می کند
۲-از راه فرعی عبور می کند
۳- به سمت راست گردش می کند
۴-در طرف رست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد
✅پاسخ صحیح : گزینه ۱


۲-علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم می گردند؟
۱-هشت گوشه
۲-دایره ای
۳-لوزی شکل
۴-مثلث
✅پاسخ صحیح :گزینه ۴


۳- در هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند برای افزایش ایمنی تردد از چه فاصله ای باید چرا نور پایین استفاده نمود؟
۱ -۱۵۰ متری
۲- ۵۰ متری
۳- ۱۰۰متری
۴- ۷۵متری
✅پاسخ صحیح: گزینه ۱


۴- کدام مورد زیر از مصادیق رانندگی پرخطر و پرخاشگرانه است؟
۱-رانندگی بین خطوط
۲-توقف پشت خط ایست
۳-رعایت فاصله طولی
۴-مانور و تغییر مسیر به طور مکرر
✅پاسخ صحیح: گزینه ۴

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه

۵-یکی از عوامل اصلی حواث جاده ای مرگ و میر در گروه سنی زیر ۴۰ سال در کشور ایران چه چیزی می باشد؟
۱-رعایت قوانین و مقررات
۲-رعایت سرعت مطمئنه
۳-رعایت اصول ایمنی
۴-بی توجهی به فرهنگ رانندگی عدم رعایت قوانین و مقررات
✅پاسخ صحیح: گزینه ۴


۶-وظیفه کنیستر در خودرو چیست؟
۱-جلوگیری از تبخیر روغن موتور
۲-عمر باتری را طولانی میکند
۳-از تخبیر آب رادیاتور جلوگیری میکند
۴-از ورود بخارهای بنزنی به فضای آزاد جلوگیری میکند
✅جواب درست: گزینه ۴


۷-میزان کارایی روغن های معمولی موتور چند کیلومتر می باشد؟
۱-درحدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر
۲-در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
۳-در حدود ۲ هزار کیلومتر
۴- هزار کیلومتر
✅جواب:گزینه ۱


۸-به مجموع رفتارهای منفی در رانندگی چه می گویند؟
۱-رانندگی مطمئنه
۲-رانندگی ایمن
۳-رانندگی خطر ساز و یا رانندگی تهاجمی
۴-فرهنگ رانندگی
✅جواب صحیح:گزینه ۳

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه با پاسخ

۹-اگر خودرویی با نور بالا از روبروی به شما نزدیک شود چه باید بکنید؟
۱-باید سرعت را افزایش داده و سریع از کنار آن عبور کرد
۲-باید با تبدیل نور پایین به نور بالا و بوق ممند او را متوجه نمود که نور پایین استفاده کند
۳-باید سرعت را کاهش داده و به سمت چپ جاده نگاه کرد
۴-سرعت را کاهش داده و به سمت راست جاده نگاه کرده و با کنار چشم حرکت خودروی مقابل را تحت نظر داشت
✅جواب درست :گزینه ۴


۱۰ از زمانی که راننده تشخیص می دهد نیاز به توقف دارد تا لحظه به کار گرفتن ترمزها چه نام دارد؟
۱-مسافت توقف
۲-مسافت ترمز
۳-زمان واکنش
۴-زمان ترمز
✅پاسخ درست:گزینه ۳


۱۱-توقف و یا ایستادن در کدامیک از محل های زیر مجاز است؟
۱-گذرگاه پیاده
۲-پیاده رو
۳-کنار وسایل نقلیه ای که خود متوقف می باشد
۴-محدوده پارک آزاد
✅جواب درست:گزینه ۴


۱۲-در کدامیک از موارد زیر بوق زدن مجاز است؟
۱-صدا زدن افزاد
۲-سبقت مجاز در روز
۳- اعلام حضور و باز کردن در منزل
۴-خداحافظی
✅جواب:گزینه ۲


در چند متری تونل ها سبقت ممنوع است۱۳-چند متر بعد از تونل و پل ها سبقت آزاد است؟
۱- ۵۰ متری
۲-سبقت از انتهای آنها مجاز است
۳- ۱۰۰ متری
۴- ۷۰ متری
✅جواب: گزینه ۳

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ

۱۴- در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟
۱- ۱۸۰ متری
۲- ۱۵۰ متری
۳- ۲۰۰متری
۴- ۱۰۰متری
✅جواب:گزینه ۴


۱۵-کدامیک از موارد زیر در خصو نقص در سیستم جلوبندی و یا شکستگی آن صحیح است؟
۱-تایرهای عقب خودرو ساییده می شود
۲-مصرف سوخت افزایش می یابد
۳-هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج میگردد
۴-رادیاتور خودرو جوش می آورد
✅جواب درست:گزینه ۳


۱۶-کدام مورد زیر از مصادیق حقوق شهروندی در حین رانندگی است؟
۱-حرکت با سرعت غیرمجاز
۲-حرکت غیر ایمن
۳-حرکت مارپیچ در رانندگی
۴-حرکت بین خطوط ترافیک
✅جواب درست میشه: گزینه ۴


۱۷-یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟
۱-حرکت با سرعت زیاد
۲-عدم تنظیم موتور
۳-بازکردن ترموستات خودرو در تابستان
۴-تنظیم باد تایرها
✅جواب میشه:گزینه ۴


۱۸-کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری می کند؟
۱-انژکتور
۲-صافی بنزین
۳-صافی هوا
۴-پروانه
✅جواب درست میشه: گزینه ۳


۱۹-معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟

دانلود نمونه سوالات آین نامه با پاسخنامه

۱-طول محدوده خطر
۲-طول ممنوعیت با محدودیت پارک
۳-تقاطع فرعی با اصلی در قوس
۴-طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ

✅جواب درست میشه:گزینه ۱


۲۰-کدام یک از تابلوهای زیر مفهوم پیچ های پی در پی را میدهد ؟

سوالات آیین نامه رانندگی با پاسخنامه

۱-تابلو شماره ۴
۲-تابلو شماره ۲
۳-تابلو شماره ۱
۴-تابلو شماره ۳

✅پاسخ درست:تابلو شماره ۱


۲۱-مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخ

۱- سبقت ممنوع
۲- ورود ممنوع
۳- سبقت کامیون ممنوع
۴- عبور سواری ممنوع

✅پاسخ درست :گزینه ۴


۲۲- در چهار راه شکل زیر حق تقدم را به ترتیب خودرو مشخص کنید

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ

۱-قرمز آبی زرد
۲-زرد قرمز آبی
۳-آبی زرد قرمز
۴-قرمز زرد آبی

✅پاسخنامه درست:گزینه ۴


۲۳- در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش می یابد؟

۱- ۵ برابر
۲- ۱۵ برابر
۳- ۱۰برابر
۴- ۶برابر

✅پاسخنامه درست: گزینه ۳

در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش می یابد


۲۴- تا چه فاصله ای از تقاطع ها و میادین توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟

۱- ۱۵ متری
۲- ۲۰ متری
۳- ۳۰ متری
۴- ۲۵ متری

✅جواب درست گزینه ۱

دانلود سوالات آیین نامه با جواب


۲۵- در آزادراهها میخهای زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده میشود ؟

۱- غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر ( یا بین محل خالی وسط آزادراه و باند اصلی )
۲- بین هر دو باند مجاز
۳- بین شانه خاکی و باند اصلی
۴- در باند کاهش و افزایش سرعت
✅جواب درست میشه: ۱

میخ های زرد چشم گربه ای

میخ های زرد چشم گربه ای


۲۶-در حال رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر ، فاصله زمانی ایمن از اتومبیل جلویی چقدر باید باشد ؟

۱- چهارثانیه
۲- شش  ثانیه
۳- ده  ثانیه
۴- هشت ثانیه

جواب درست : ۱

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی


۲۷-از فاصله چند متری در بزرگراه باید راهنما بزنیم؟

۱- ۲۰۰ متری
۲- ۱۲۰ متری
۳- ۷۰ متری
۴- ۱۵۰ متری

✅پاسخ درست : گزینه شماره ۴

دربزرگراه ها از چه فاصله ای باید راهنما زد؟

 

بیشتر بخوانید :  فیلم آموزش رانندگی - طریقه حرکت خودرو

۲۸-برای تنظیم صندلی کدام یک از شرایط زیر باید مهیا گردد ؟

۱- میدان دید طبیعی شما تامین گردد

۲- تسلط کامل به فرمان ، گاز ، کلاچ و ترمز

۳- احساس راحتی و تسلط بر اتومبیل

۴- همه موارد

پاسخ درست میشه: ۴

نمونه سوالات آیین نامه


۲۹- چرا سبقت گرفتن از کامیون طویل خطرناک تر از سبقت گرفتن از یک اتومبیل معمولی است ؟

۱- کامیون ها ممکن است کنار کشیده و متوقف شوند

۲- ترمز های کامیون ها به خوبی اتومبیل های دیگر نیست

۳- کامیون ها با سرعت کم تری نسبت به وسایل دیگر از تپه ها بالا می روند

۴- سبقت گرفتن از کامیون ها زمان و مسافت بیشتری را صرف می کند

پاسخ درست گزینه: ۴


۳۰- به هنگام رانندگی در طول روز و در شرایط هوای مه آلود چکار باید انجام دهید ؟

۱- از نور پایین استفاده کنید

۲- از چراغ های بغل اتومبیل استفاده کنید

۳- از نور بالا استفاده کنید

۴- چراغ های راهنما را روشن کنید

جواب صحیح گزینه: ۱


۳۱- بر روی جاده خیس ترمز می کنید وسیله شما شروع به لغزش می کند اولین کاری که باید انجام دهید چیست ؟

۱- به سرعت ترمز دستی را بکشید

۲- ترمز را کاملا آزاد کنید

۳- با شدت بیشتری ترمز را فشار دهید

۴- پای خود را بر روی کلاچ بگذارید

پاسخ درست میشه: ۲


۳۲- در مواقع طوفانی در کدام یک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید ؟

۱- هنگام عبور از کنار دوچرخه سواران و موتور سیکلت سواران

۲- به هنگام سبقت

۳- به هنگام استفاده از ترمز ها

۴- به هنگام گردش

پاسخ صحیح: ۱


۳۳- اگر مجبور شوید در مه رانندگی کنید کدام عامل زیر را باید بازدید نمایید ؟

۱- بازدید چراغ ها و اطمینان از تمیز بودن شیشه ها

۲- اطمینان از سالم بودن بخاری

۳- کنترل و بازدید باتری

۴- اطمینان از اینکه تابلوی احتیاط همراه دارید

جواب صحیح گزینه ۱


۳۴- در حین رانندگی در صورت برخورد به موارد اضطراری کدام یک از اقدامات زیر را می بایست انجام داد ؟

۱- بلافاصله ترمز کرده و ماشین را به سمت کنار هدایت می کنیم

۲- بلافاصله راهنما زده و با کم کردن سرعت ماشین را به سمت راست هدایت می کنیم

۳- ترمز ناگهانی نگرفته و با احتیاط گردش کرده و از جاده خارج می شویم

۴- در همان باند با احتیاط کامل توقف می کنیم

پاسخ درست گزینه ۳


۳۵- هنگام دنده عقب گرفتن اتومبیل به علتی قادر به دیدن پشت سر خود نیستید ، چکار باید بکنید ؟

۱- شیشه را پایین آورده و پشت سر را نگاه کنید

۲- در را باز کرده و پشت سر را نگاه کنید

۳- از افرادی بخواهید که شما را کمک کنند و به شما فرمان دهند

۴- به آیینه بغل نگاه کنید

جواب صحیح گزینه ۳


۳۶- حواس پرتی در زمان رانندگی عمل مهمی در … است ؟

۱- توجه به ترافیک شهری

۲- توجه به پیچ ها در جاده

۳- عدم اجری فرامین پلیس

۴- تصمیم گیری به موقع

پاسخ گزینه ۴


۳۷- حق تقدم عبور عبارت است از …. ؟

۱- رعایت حقوق رانندگان دیگر

۲- اولویت عبور از چراغ راهنما

۳- ترتیب عبور در چهار راه ها

۴- اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای زود تر از وسایل دیگر یا پیاده ها و بالعکس

جواب صحیح گزینه ۴


۳۸- در راه بدون جدول کناری و پارک در سربالایی …… ؟

۱- فرمان را به چپ می چرخانیم

۲- فرمان را به راست می چرخانیم

۳- فرمان را مستقیم نگه می داریم

۴- گزینه ۱ و ۳

جواب میشه: ۲


۳۹- در حریم تابلوی ایستادن ممنوع فقط می توان … ؟

۱- مسافر پیاده و سوار کرد

۲- برای یک لحظه هم توقف نمی کنید

۳- پارک نمی توان کرد اما توقف می توان کرد

۴- بستگی به موقعیت دارد

پاسخ درست میشه: ۲


۴۰- حساس و تنظیم نبودن ترمز پایی جز جرائم رانندگی می باشد ؟

۱- بلامانع است

۲- نقص جزئی می باشد

۳- نقص فنی محسوب می شود

۴- نقص فنی نمی باشد

جواب صحیح گزینه ۳


۴۱- خط ممتد – دوبله- مقطع از انواع خطوط ….. هستند ؟

۱- عرضی

۲- طولی

۳- الف و ب

۴- ترکیبی

پاسخ درست میشه: ۲


۴۲- حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟

۱- روزها ۹۵ کیلومتر ، شب ۸۵ کیلومتر
۲- روزها ۱۱۰ کیلومتر ، شب ۹۰ کیلومتر
۳- روزها ۹۰ کیلومتر ، شب ۸۵ کیلومتر
۴- در روزها ۸۰ کیلومتر ؛شب۹۰ کیلومتر

پاسخ صحیح گزینه شماره: یک

حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است


۴۳- هر باری که روی بار بند سقف اتومبیل حمل می شود باید … ؟

۱- محکم بسته شود
۲- تا حد امکان سبک باشد
۳- با یک پوشش پلاستیکی پوشیده شود
۴- زمانی که نیاز باشد حمل شود
پاسخ درست گزینه: ۱


۴۴-کلاچ گرفتن باعث کدام یک از موارد زیر می شود ؟

۱- کنترل راننده به خودرو زیاد می شود
۲- کنترل راننده به خودرو کم می شود
۳- پیچیدن به طرفین آسان تر می شود
۴- پیچیدن به طرفین سخت تر می شود
پاسخ درست گزینه شماره: ۲


۴۵-حق تقدم در میدانی که علامت و چراغ ندارد چگونه است ؟
۱- حق تقدم با وسیله ای است که به میدان وارد می شود
۲- حق تقدم با وسیله ای است که درون میدان در حال حرکت است
۳- حق تقدم با وسیله ای است که سمت راست آن باشد
۴- وسیله ای که مستقیم حرکت می کند
پاسخ درست گزینه شماره: ۲

حق تقدم در میدان


۴۶- تعویض وایر شمع ها هر از چه مدت باید انجام شود ؟
۱-هر ۷۰۰۰ کیلومتر
۲-هر ۸۰۰۰ کیلومتر
۳-هر ۹۰۰۰ کیلومتر
۴-هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر
پاسخ صحیح:۲


۴۷-بازدید سطح روغن ترمز هر از چه مدت باید انجام شود ؟
۱-روزی یک بار
۲-هفته ای یک بار
۳-دو هفته یک بار
۴-هر ماه
پاسخ صحیح:۲

دانلود سوالات آیین نامه


۴۸-بازدید کشش تسمه های پمپ آب هر از چه مدت باید انجام شود ؟
۱-هرروز
۲-هر هفته
۳-ماهی یک بار
۴-هر دو هفته یکبار
پاسخ صحیح:۳


۴۹-تعداد سیلندرهای خودرو با کدام یک از موارد زیر برابر است ؟
۱-تعداد شمع ها
۲-تعداد باتری ها
۳-تعداد کنیسترها
۴-تعداد لنت ها
پاسخ صحیح:۱


۵۰-چه زمانی لنت های ترمز بوی لاستیک سوخته می دهند ؟
۱-هنگام سرد شدن
۲-هنگام داغ شدن
۳-هنگام سایش زیاد
۴-هنگام ضربه خوردن
پاسخ صحیح:۲


۵۱- روغن ترمز فاسد کدام یک از موارد زیر را باعث می شود ؟
۱-خراب شدن سیستم ترمز را باعث می شود
۲-خراب شدن گیر بکس را باعث می شود
۳-خراب شدن جعبه دنده را باعث می شود
۴-خراب شدن موتور را باعث می شود
پاسخ صحیح:۱


۵۲- شمع ها را هر از چه مدت باید کنترل و سرویس کرد ؟
۱-هر ۲۰ هزار کیلومتر
۲-هر ۳۰ هزار کیلومتر
۳-هر ۱۰ هزار کیلومتر
۴-هر ۴۰ هزار کیلومتر
پاسخ صحیح:۳


۵۳- در حین رانندگی برای سبقت گرفتن در روز به وسیله … و در شب به وسیله … می توان به رانندگان مقابل اطلاع دهید؟
الف. بوق-چراغ
ب. حرکت دست-بوق
ج. حرکت دست-چراغ
د. چراغ-بوق

پاسخ صحیح: الف


۵۴-کنترل باد لاستیک چرخها چه زمانی باید چک شود؟
الف. بعد از طی مسافت طولانی
ب. زمانیکه لاستیک سرد است
ج. بعد از یک رانندگی با سرعت بالا
د. زمانی که لاستیک ها گرم هستند

پاسخ صحیح: ب

سوالات آیین نامه اصلی


۵۵- فشار هوای داخلی لاستیک ها باید هر …. یک بار بازدید گردد؟
الف. ده روز
ب. هفت روز
ج. پنج روز
د. سی روز

پاسخ صحیح: ب


۵۶- اصلی ترین علت منحرف شدن خودرو به یک طرف در زمان گرفتن ترمز چیست؟
الف. پایین بودن سطح روغن ترمز
ب. بالا بودن ترمز دستی
ج. تنظیم نبودن دقیق ترمزها
د. سائیدگی بیش از حد تایرهای خودرو

پاسخ صحیح: ج

سوالات آیین نامه اصلی


۵۷- صحیح ترین روش ترمز کردن در خودروهای فاقد ترمز ABS چیست؟
الف. پدال ترمز را بشدت فشار داده و سپس فشار وارده را کمتر نموده
ب. ابتدا پدال را به آرامی فشار داده و بتدریج فشار را افزایش داد
ج. بطور پی در پی پدال ترمز را فشار داده و رها نمود
د. همزمان با فشار دادن پدال ترمز ترمز دستی را نیز کشید

پاسخ صحیح: ب

سوالات ایین نامه اصلی باجواب


۵۸-کدامیک از موارد زیر علت اصلی تصادف با اتومبیل جلویی است؟
الف. عدم توجه به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی
ب. سرعت غیرمجاز
ج. عبور عابر پیاده در مناطق شهری و شلوغ
د. وجود ترافیک سنگین در راهها

پاسخ صحیح: الف

سوالات آیین نامه اصلی


۵۹-چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو و اطراف داشته باشیم؟
الف. در انتخاب مسیر دچار اشتباه نشویم
ب. متوجه حرکات سایر رانندگان باشیم
ج. خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم
د. قادر باشیم علائم را ببینیم

پاسخ صحیح: ج

آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟


۶۰- رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی میباشد؟

 1. میزان سواد
 2. شخصیت و درک اجتماعی
 3. میزان ثروت
 4. معروف بودن

پاسخ درست میشه: شماره ۲


۶۱- کدام مورد زیر منظور و مفهوم رانندگی با سرعت مطمئنه است؟

 1. رانندگی با سرعت های بالا
 2. رانندگی با سرعت های پایین
 3. رانندگی در ساعات روز
 4.  رانندگی بر اساس شرایط محیطی و جاده ای

پاسخ درست میشه: گزینه شماره ۴


۶۲- خستگی و خواب آلودگی راننده چه تاثیری بر رانندگی وی دارد؟

 1. افزایش توجه به رانندگی
 2.  افزایش سرعت تصمیم گیری در هنگام بروز خطر
 3.  شناسایی صحیح وضعیت رانندگی سایر رانندگان
 4.  کاهش سطح هوشیاری و سرعت واکنش فرد

✅پاسخ درست میشه: شماره ۴


۶۳- در کدام مورد زیر سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1. ۲۰۰ متری سربالایی
 2. ۲۰۰ متری پیچ ها
 3. بر روی خط ممتد
 4. ۲۰۰ متری تونل ها

✅پاسخ درست میشه: شماره  ۳


۶۴- حق تقدم در تقاطع ها و میادین چگونه مشخص میشود؟
الف. با استفاده از علائم
ب. با فرمان پلیس
ج. با نظر رانندگان
د. الف و ب

پاسخ صحیح: د


هنرجوی گرامی وب سایت تست درایو جهت آمادگی شما عزیزان در آزمون آیین نامه مقدماتی و آزمون آیین نامه اصلی اقدام به ایجاد آزمون های آزمایشی آیین نامه نموده است، کافیست وارد آزمون های آزمایشی شوید و به سوالات آیین نامه پاسخ دهید در انتهای هر آزمون پاسخنامه به همراه کارنامه را مشاهده نمایید.

آزمون آیین نامه مقدماتیآزمون آیین نامه اصلی

مطالب مرتبط:

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب

به سوالات آیین نامه تست درایو چند ستاره می دهید؟
[امتیاز از مجموع: 62 Average: 2.9]
هنرجوی گرامی لطفا از طریق شبکه های اجتماعی زیر تست درایو را به دوستانتان معرفی کنید

2
یک پاسخ بنویسید

avatar
1 نظرات
1 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
2 نویسندگان دیدگاه
مدیر تست درایومحسن آخرین نویسندگان دیدگاه

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  مشترک شدن  
جدید ترین قدیمی ترین
اطلاع رسانی کن
محسن
مهمان
محسن

سوال ۱۳ جواب صحیح ۲ است

مدیر تست درایو
مدیر

باسلام و احترام
هنرجوی گرامی پاسخ سوال شماره ۱۳: چند متر بعد از تونل و پل ها سبقت آزاد است؟ گزینه ۱۰۰ متری صحیح است برگرفته از صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی