سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا

سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا

سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا

در این پست از وب سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان بنا به درخواست عده ای از عزیزان هم وطن در کالیفرنیا تصمیم گرفتیم سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا را در اختیار این عزیزان قرار دهیم، لطفا توجه داشته باشید برای آزمون آیین نامه رانندگی کالیفرنیا دو آزمون را باید پشت سر بگذارید ابتدا آزمون مقدماتی آیین نامه رانندگی سپس آزمون اصلی آیین نامه رانندگی ما برای شما هم سوالات آزمون آیین نامه اصلی رانندگی را قرار دادیم.

در ادامه بخشی از سوالات آیین نامه کالیفرنیا را مشاهده می نمایید در انتهای همین صفحه لینک دانلود سوالات آیین نامه کالیفرنیا قرار داده شده است.

فایل های موجود جهت دانلود:

  • دفترچه راهنمای رانندگی کالیفرنیا.
  • سوالات آزمون آیین نامه کالیفرنیا.
  • فرمت فایل pdf است.

سوالات آیین نامه کالیفرنیاسوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا با جواب

غالب میخهای زرد رنگ (چشم گربه) در چه محلهایی نصب می‌شود؟
الف. در مسیرهای ورودی و خروجی آزادراهها ب. در باند کاهش سرعت
ج. در باند افزایش سرعت د. در مسیر رفت و برگشت جاده‌ها و در سمت چپ مسیر
پاسخ صحیح:د


 در مواقع طوفانی و وزش باد شدید کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟
الف. به هنگام عبور از کنار دوچرخه و موتورسواران ب. به هنگام استفاده از ترمزها
ج. به هنگام سبقت گرفتن از خودروهای طویل د. به هنگام عبور از پیچ‌ها و سربالایی‌ها
پاسخ صحیح:الف
 حرکت با دنده خلاص در سرپایینی چه خطراتی را در پی خواهد داشت؟
الف. موجب سرعت گرفتن خودرو شده و دنده سخت جل می‌رود
ب. ترمز گرفتن و هدایت خودرو مشکل می‌شود
ج. سیستم کلاج آسیب می‌بیند
د. موارد الف و ب
پاسخ صحیح:د


 سبقت گرفتن در سر پیچ‌های تند و سربالایی‌ها به چه علت ممنوع می‌باشد؟
الف. نامحدود بودن میدان دید راننده ب. کم بودن میدان دید راننده
ج. اختلال در ترافیک د. عدم کشش خودرو
پاسخ صحیح:ب


 با مشاهده چراغ چشمک زن زرد در تقاطع چه عملی را انجام می‌دهیم؟
الف. ایست کامل کرده وبارعایت حق تقدم حرکت میکنیم ب. از سرعت خود کاسته و با احتیاط عبور میکنیم
ج. به حرکت خود ادامه می‌دهیم د. هیچکدام
پاسخ صحیح:ب


 معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چه مواردی می‌شود؟
الف. تشخیص اصالت ب. سلامت زیست محیطی
ج. سلامت فنی، تجهیزات و ایمنی د. همه موارد
پاسخ صحیح:د


در هنگام رانندگی و برخورد با موارد اضطراری انجام کدام موارد ضروری می‌باشد؟
الف. نگهداشتن هر دو دست بر روی فرمان ب. نحوه گردش صحیح و ایمن
ج. موارد الف و ب صحیح است د. ترمز گرفتن ناگهانی
پاسخ صحیح:ج


 برای تغییر مسیر و تعویض خط حرکت چگونه باید عمل نمود؟
الف. فقط با استفاده از چراغ راهنما تغییر مسیر می‌دهیم
ب. با دادن علامت وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه نموده و با رعایت حق تقدم عبور و احتیاط کامل تغییر مسیر می‌دهیم
ج. با استفاده از آینه تغییر مسیر می‌دهیم
د. تغییر مسیر ممنوع می‌باشد
پاسخ صحیح:ب


 موقعی که اتومبیل خود را پارک می‌کنید نباید …؟
الف. چرخها را به سمت جدول قرار دهید ب. در دنده بگذارید
ج. ترمز دستی را بکشید د. مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوید
پاسخ صحیح:د


 به هنگام حرکت پشت یک خودرو بر روی جاده خیس فاصله زمانی با آن چقدر باید باشد؟
الف. یک ثانیه ب. دو ثانیه ج. هشت ثانیه د. چهار ثانیه
پاسخ صحیح:د


 چرا در جاده پرترافیک باید از خودرو جلویی فاصله بیشتری گرفت؟
الف. برای جلوگیری از خستگی چشمها ب. چون اینکار باعث روان شدن جریان ترافیک میگردد
ج. برای کاهش خطر حادثه و تصادف زنجیره‍ای د. هیچکدام
پاسخ صحیح:ج


 قانون اولیه در رانندگی حرکت از منتهی الیه سمت … است مگر برای …؟
الف. راست-سبقت ب. چپ-سبقت ج. راست-توقف د. چپ-توقف
پاسخ صحیح:الف


 در یک منطقه شهری و مسکونی در حال حرکت هستید و به یک سرعت گیر نزدیک می‌شوید شما باید …؟
الف. از قسمت چپ راه عبور کنید ب. سریعا سرعت را کاهش دهید
ج. بر سرعت خود بیافزایید ج. با همان سرعت قبلی به حرکت خود ادامه دهید
پاسخ صحیح:ب


 کدامیک از کارهای زیر را نباید در پمپ بنزین انجام داد؟
الف. استعمال دخانیات ب. صحبت کردن ج. خوردن د. آشامیدن
پاسخ صحیح:الف


 به هنگام عبور احشام از جاده‌ کدام مورد را باید انجام بدهید؟
الف. آرام و بی‌صدا عبور کنید ب. بوق نزنید و عبور کنید
ج. به آرامی به حرکت خود ادامه دهید د. هیچکدام
پاسخ صحیح:د


 اولین فردی که به محل تصادف می‌رسد کدام مورد را نباید انجام دهد؟
الف. موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کند ب. به سایرین که در حال عبورند هشدار دهد
ج. افراد زخمی را از داخل اتومبیل بیرون بکشد د. به مصدومین حادثه خوراکی و نوشیدنی دهد
پاسخ صحیح:د


 در سه راهها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که …؟
الف. بصورت مستقیم ودرسمت ومسیرمجازحرکت میکند ب. در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد
ج. بسمت راست گردش کند د. موارد ب و ج صحیح است
پاسخ صحیح:الف


 کدام گزینه در مورد یدک کشی نادرست است؟
الف. وسیله ترابری آسیب دیده باید دارای سیستم فرمان و ترمز سالم باشد
ب. عمل یدک کشی در ساعت مجاز انجام شود
ج. وسایل ترابری مسافربری که دارای مسافر است نمی‌تواند وسیله‌ای را یدک بکشد
د. هر وسیله ترابری میتواند همزمان دو وسیله دیگر را یدک بکشد
پاسخ صحیح:د


. اصلی‌ترین علت منحرف شدن خودرو به یک طرف در زمان ترمز گرفتن چیست؟
الف. پایین بودن سطح روغن ترمز ب. بالا بودن ترمز دستی
ج. تنظیم نبودن دقیق ترمزها د. ساییدگی بیش از حد تایرهای خودرو
پاسخ صحیح:ج
۱۶٫ در چه فاصله‌ای قبل و بعد از پیچها و تقاطع راه آهن سبقت گرفتن ممنوع است؟
الف. ۵۰ متری ب. ۱۰۰ متری ج. ۱۵۰ متری د. ۷۵ متری
پاسخ صحیح:الف


 آیا نشاندن کودکان در صندلی ردیف اول خودرو مناسب است؟
الف. بله با اینکار لذت بیشتری از دیدن مناظر اطراف می‌برد
ب. در صورت رعایت احتیاط اشکالی ندارد
ج. خیر اینکار باعث حادثه و مجروح شدن می‌شود
د. اگر بهمراه یک فرد مسن‌تر بنشیند اشکالی ندارد
پاسخ صحیح:ج


 کدام مورد باعث بهم خوردن تمرکز شما در حال رانندگی می‌شود؟
الف. نگاه کردن به نقشه‌ها ب. گوش کردن موسیقی با صدای بلند
ج. استفاده از تلفن همراه د. تمام موارد
پاسخ صحیح:د


 حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها در آزادراههای برون شهری … می‌باشد؟
الف. ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت ب. ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت
ج. ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت د. ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت
پاسخ صحیح:د


 اگر بهنگام رانندگی در آزادراهها تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟
الف. باید در همان محل توقف کرد ب. باید در خط توقف اضطراری توقف کرد
ج. میتوان در بین خطوط عبوری آزادراه توقف کرد موارد الف و ج صحیح است
پاسخ صحیح:ب


معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟

دانلود نمونه سوالات آین نامه با پاسخنامه

۱-طول محدوده خطر
۲-طول ممنوعیت با محدودیت پارک
۳-تقاطع فرعی با اصلی در قوس
۴-طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ

جواب درست میشه:گزینه ۱


۲۰-کدام یک از تابلوهای زیر مفهوم پیچ های پی در پی را میدهد ؟

سوالات آیین نامه رانندگی با پاسخنامه

۱-تابلو شماره ۴
۲-تابلو شماره ۲
۳-تابلو شماره ۱
۴-تابلو شماره ۳

پاسخ درست:تابلو شماره ۱


۲۱-مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخ

۱- سبقت ممنوع
۲- ورود ممنوع
۳- سبقت کامیون ممنوع
۴- عبور سواری ممنوع

پاسخ درست :گزینه ۴


۲۲- در چهار راه شکل زیر حق تقدم را به ترتیب خودرو مشخص کنید

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ

۱-قرمز آبی زرد
۲-زرد قرمز آبی
۳-آبی زرد قرمز
۴-قرمز زرد آبی

پاسخنامه درست:گزینه ۴

قوانین رانندگی در کالیفرنیا

قوانین در کشور آمریکا به دو صورت فدرال و ایالتی می باشد . قوانین فدرال شامل قوانین کلی است که توسط کنگره ایالات متحده آمریکا وضع می شود. اما قوانین ایالتی قوانینی هستند که توسط هر ایالت به صورت جداگانه وضع می شود. قوانین رانندگی هم از همین نوع قانون می باشد و در ایالتهای مختلف قوانینی مختلفی وجود دارد .

در ادامه اطلاعات کلی از قوانین و راهنمای رانندگی در ایالت کالیفرنیا کشور آمریکا را در متن آورده ایم . اما برای کسب اطلاعات بیشتر بهتر است دفترچه قوانین رانندگی در کالیفرنیا را از انتهای مطلب دانلود نمایید و به صورت کامل مطالعه نمایید . این دفترچه توسط اداره حمل نقل موتوری کالیفرنیا یا همان اداره DMV برای فارسی زبانان تهیه و منتشر شده است . خیلی از قوانین رانندگی در اکثر ایالتها با هم یکی می باشد.
انواع گواهینامه در ایالت کالیفرنیا

✅گواهینامه غیر تجاری پایه A
✅گواهینامه غیر تجاری پایه B
✅گواهینامه تجاری پایه A
✅گواهینامه تجاری پایه B
✅گواهینامه غیر تجاری پایه C
✅گواهینامه تجاری پایه C
✅گواهینامه موتور سیکلت M1
✅گواهینامه موتور سیکلت M2

گواهینامه های تجاری شامل موارد زیر است :

✅دو گانه یا سه گانه
✅مواد خطرناک
✅حمل و نقل مسافر
✅خودروی مخزن دار
✅راننده آمبولانس
✅راننده اتوبوس مدرسه
✅راننده کامیون یدک کش
✅تایید آموزش حمل و نقل
✅آتش نشان

مدارک لازم برای تقاضای گواهینامه رانندگی عادی پایه C

✅ارائه فرم DL 44
✅ارائه اسناد هویتی ، سکونت
✅ارائه SSN
✅پرداخت هزینه امتحان و آموزش
✅آزمایش بینایی سنجی
✅گرفتن عکس
✅اثر انگشت

شخص برای داشتن گواهینامه حداقل باید ۱۵ و نیم سال سن داشته باشد . البته سن قانونی برای گرفتن گواهینامه ۱۸ سال است و افراد با سن کمتر دارای محدودیتهایی در درخواست و رانندگی در سن پایینتر از ۱۸ سال هستند.

کاربرگرامی وب سایت تست درایو تمامی سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا را از منابع معتبر جمع آوری نموده است و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار داده است، امیدواریم مفید واقع گردد.

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

56 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
مریم
تیر ۲۸, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۴ ب.ظ

سلام من احتیاج به پکیج سوالات امتحان کالیفرنیا دارم

ghazal
تیر ۶, ۱۴۰۲ ۶:۳۹ ب.ظ

سلام میشه سوالات رو برای من هم بفرستین شرایطش چجوریه؟

Payam
تیر ۶, ۱۴۰۲ ۳:۵۲ ب.ظ

سلام
امکانش هست نمونه سوالات رو هم برای من بفرستید

نوژن
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲ ۲:۵۸ ق.ظ

سلام من کالیفرنیا هستم میشن ویهو سه روز دیگه امتحان آیین نامه دارم تابلوها رو قبول شدم اگر میشه نمونه سوالات رو برام ارسال کنید ممنون

، چگونگی تهیه سوال و جوابهای کامل آیین نامه کالیفر
دی ۲۵, ۱۴۰۱ ۴:۴۳ ق.ظ

با سلام،‌چگونه میتونم سوال و جوابهای آیین نامه کالیفرنیا را به طور کامل دریافت کنم، ممنون

با سلام، چگونه میتونم همه سوال جوابهای آیین نامه ک
دی ۲۴, ۱۴۰۱ ۸:۲۵ ب.ظ

با سلام چگونه میتونیم همه سوال و جوابها را تهیه کنیم

بابه مختار
تیر ۳۱, ۱۴۰۱ ۱:۰۳ ق.ظ

سلام حضورتان من هم سالمند نا توانم اگر لطف فرموده سوالات را برایم بفرستید برایتان دعا میکنم

فردوس
فروردین ۲۹, ۱۴۰۱ ۱۰:۰۸ ب.ظ

من سوال ها را می‌خرم هر چقدر که باشه فرق نمیکونه لطفان برای من سوال ها را بفرستیت

سونی
  فردوس
دی ۲۵, ۱۴۰۱ ۴:۴۷ ق.ظ

با سلام، چگونه میتونم سوال و جوابهای آیین نامه کالیفرنیا را به طور کامل دریافت کنم، ممنون از راهنمایی

فردوس
فروردین ۲۹, ۱۴۰۱ ۱۰:۰۶ ب.ظ

سوال ها را از کجا بگیرم

خدایار
فروردین ۲۴, ۱۴۰۱ ۴:۱۲ ق.ظ

تشکر راهنمای مفید و بارزش زحمت کشیدید و به رایگان

گوهر مهدوی
فروردین ۱۷, ۱۴۰۱ ۵:۱۶ ب.ظ

منهم امتحان دارم ممنون میشم اگر سوالات فارسی را برایم ارسال کنید.

احمدی
بهمن ۲۰, ۱۴۰۰ ۱۰:۱۳ ب.ظ

احمدزاده صبغت الله

فهیمه
بهمن ۱۴, ۱۴۰۰ ۱۲:۵۲ ب.ظ

سوال هارو از کجا بگیریم

Gul patooni
بهمن ۱۲, ۱۴۰۰ ۸:۲۳ ب.ظ

سلام سوالات پرمیت فارسی کلفورنیا را نیاز دارم لطفا

Sayeeda
دی ۲۹, ۱۴۰۰ ۱۱:۳۳ ب.ظ

نياز به سوالات dmv كلفرونيا

ندا
دی ۲۲, ۱۴۰۰ ۵:۲۸ ق.ظ

سلام من هم هفته ی آینده امتحان دارم چطور میتونم سوال ها رو و تست ها رو داشته باشم لطف میکنید اگر پاسخ بدید

Zahedullah Nooristani
دی ۱۸, ۱۴۰۰ ۵:۴۳ ب.ظ

لطف برای من سوالات را بفرستید

بهزاد
  Zahedullah Nooristani
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۱ ۶:۳۹ ب.ظ

سلام لطفا چطوری میشه سوالات رو دریلفت کنم ؟
با تشکر

Samiullah
  بهزاد
اسفند ۳, ۱۴۰۱ ۵:۲۹ ق.ظ

سلام محترم من به همه سوالات اپدیت dmv نیاز دارم

Negin
دی ۱۳, ۱۴۰۰ ۸:۲۹ ب.ظ

سلام
منم کالیفرنیا هستم، این هفته امتحان ایینامه دارم، میشه سوالات رو به منم لطف کنین؟

Farshid
دی ۱۰, ۱۴۰۰ ۴:۰۳ ب.ظ

برای من هم میشه ارسال کنید لطفا . امتحان کالیفورنیا

بابک
دی ۸, ۱۴۰۰ ۸:۴۹ ق.ظ

من کالیفرنیا هستم ، امتحان دارم هفته آینده ، ممنون میشم برای بنده هم ارسال بفرمایید نمونه سوال ها رو ، یک دنیا سپاس

علی یاور حسنی
دی ۱, ۱۴۰۰ ۴:۳۱ ب.ظ

سلام احترامات بنده را قبول کنید انشاالله که دارای صحت باشید . همی سولات خیلی زیاد از لغت های ایرانی استفاده شده است خودم افغانی هستم پی نمیبرم لغت های ایرانی . میشود به دری جور کنید لطفا یه خواهیش است

حمید
آبان ۲۷, ۱۴۰۰ ۱:۲۸ ق.ظ

لینکی برای دانلود نمونه سوالات نمی بینم. فقط آیین نامه فارسی هست. میشه محبت کنید و لینک نمونه سوالات رو هم بفرستین؟

امير
آبان ۲۲, ۱۴۰۰ ۲:۵۶ ب.ظ

همين سوالها رو بخونيم كافيه ؟

مهربانو
آبان ۷, ۱۴۰۰ ۶:۰۶ ب.ظ

روزتون بخیر خیلی ممنون میشم سئوالات با پاسخ آیین نامه رو برام ایمیل بکنید من روز جمعه هفته دیگه امتحان دارم و قادر به خرید نیستم

امير
  مهربانو
آبان ۲۲, ۱۴۰۰ ۲:۵۸ ب.ظ

سلام لطفا اگر سوالها رو دريافت كرديد ممنون ميشم براي من هم ارسال كنيد

hamid
  مهربانو
آبان ۲۷, ۱۴۰۰ ۱:۳۴ ق.ظ

for me too please

سونی
  مهربانو
دی ۲۵, ۱۴۰۱ ۴:۵۰ ق.ظ

لطفا برای من هم، ممنون

مايا
آبان ۳, ۱۴۰۰ ۱۰:۰۲ ب.ظ

اگر كسي بخواد در كاليفرنيا به فارسي امتحان آيين نامه بده، دو مرحله بايد امتحان بده؟
من شنيدم يك امتحان علائم بايد بده و يك امتحان كتبي ديگه درسته؟

شيوا
مهر ۱۶, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۰ ب.ظ

سلام سؤالات مربوط به كاليفرنيا خيلي كمه مي شه بيشتر بذاريد؟ ممنون

نازنين
شهریور ۲۸, ۱۳۹۹ ۶:۱۹ ق.ظ

سلام ممنون ميشم سوالها رو براي من ارسال كنيد اميدوارم پيام من بخونيد خيلي به كمكتون نياز دارم

فرزانه
  نازنين
شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۴:۲۷ ق.ظ

لطفا اگر سوالات را دارید برای من بفرستید من ۲ روز دیگه امتحان دارم و خیلی استرس دارم

سونی
  نازنين
دی ۲۵, ۱۴۰۱ ۴:۵۲ ق.ظ

لطفا برای من هم همینطور، نمیدونم سولات کامل را کجا تهیه کنم، یکی به من هم کمک کنه خواهشأ

سيمين
خرداد ۶, ۱۳۹۹ ۶:۲۹ ب.ظ

سلام و درود فراوان بر شما خدا شما رو شاد و سلامت نگه دارد اين كارتون واقعا مفيد است و منو خوشحال كرد مرسي

تهمینه
بهمن ۲۲, ۱۳۹۸ ۸:۰۹ ق.ظ

سلام، ببخشید سوال های دیگه ای برای کالیفرنیا جز این فایلی که گذاشتید موجود هست؟ ممنون میشم اگر امکان داره برای من هم ارسال بفرمایید.

Sheri
آذر ۳۰, ۱۳۹۸ ۳:۱۳ ق.ظ

سلام من فردا امتحان ابين نامه كاليفرنيا دارم هر چه بيشتر ميخونم كمتر يادم ميمونه ميشه لطف كنيد نمونه سوال برام بفرستيد، سپاسگزارم