انواع گواهینامه رانندگی – با جزئیات کامل

انواع گواهینامه رانندگی

انواع گواهینامه رانندگی – با جزئیات کامل

با سلام خدمت هنرجویان گرامی و همراهان همیشگی تست درایو؛

مدتی است هنرجویان گرامی سوالات متعدی درباره گواهینامه رانندگی می پرسند، از این رو تصمیم گرفتیم برای آشنایی کامل کاربران گرامی تست درایو با انواع گواهینامه رانندگی در ایران شما را آشنا سازیم توجه داشته باشید این پست در آینده بروزرسانی خواهد شد این قوانین مربوط به سال ۱۳۹۷ می باشد.

 

انواع گواهینامه رانندگی در ایران:

به دلیل انواع گواهینامه در ایران و مراحل طولانی جهت اخذ گواهینامه رانندگی، نحوه جدید صدور گواهینامه در ایران در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس نظام جدید صدور گواهینامه، تعداد گواهینامه های صادره از ۶ نوع به سه نوع پایه۱، پایه۲ و پایه۳ تبدیل شد و اعتبار گواهینامه‌ها تا سن ۶۵ سالگی ۱۰ سال، از ۶۵ تا ۷۵ پنج سال و از ۷۰ سالگی دو سال می باشد. (جهت تمدید گواهینامه به پلیس +۱۰ مراجعه شود).

گواهینامه «ب۱» معادل پایه ۳

گواهینامه ب۲ معادل پایه ۲

گواهینامه‌های «پ۱» و گروه «ت» معادل پایه یک

لازم به ذکر است فقط کسانی که گواهینامه «پ۱» گرفتند برای معادل سازی گواهینامه خود به «پایه یک» باید دوباره آزمون بدهند. و ۲ نوع دیگر نیازی به آزمون برای معادل سازی ندارند، جهت کسب اطلاع از معادل سازی به پلیس +۱۰ مراجعه نمایید.

✅نوع گواهینامه ویژگی خودرو
✅پایه یک خودرو بیش از ۶ تن بار و حمل بیش از ۲۶ نفر
✅پایه دو خودروهای ۶ تن بار و حداکثر ۲۶ نفر
✅پایه سه خودروهای ۳٫۵ تن بار و حداکثر ۹ نفر سرنشین

در ضمن تمامی گواهینامه های جدید الصدور در سراسر کشور به صورت هوشمند صادر می شوند. در این گواهینامه از میکرو چیپ استفاده شده ( شبیه کارت ملی و کارت پایان خدمت) تا اطلاعات شخصی صاحب گواهینامه قابل بازخوانی توسط پلیس راهور باشد و در آن تخلفات راننده و سوابق تخلفات و رفتارهای پرخطر ثبت خواهد شد.

 

نکته ۱) دارندگان گواهینامه‌های پایه ۳، در یک سال اول اجازه تردد در جاده‌های برونشهری و تردد در شب را ندارند.
نکته ۲) اعتبار گواهینامه‌های رانندگی پنج سال است که در سیستم و دسته بندی جدید برای افراد تا ۶۵ سال سن گواهینامه‌ها با اعتبار ۱۰ ساله بین ۶۵ تا ۷۰ سال با اعتبار ۵ ساله و بالای ۷۰ سال با اعتبار ۲ ساله صادر می‌شود.

گواهینامه رانندگی

گواهینامه رانندگی

✅شرایط صدورانواع گواهینامه های رانندگی در ایران

ردیف نوع گواهینامه شرایط اخذ توضیحات پیش نیاز
✅موتورسیکلت
سن ۱۸ سال تمام
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی ( الزامی است).
طی دوره آموزش نظری وعملی
قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباموتورسیکلت ۲۰۰سی سی (آزمون آیین نامه مشابه با آیین نامه پایه سوم و دوم)
دارندگان گواهینامه موتورسیکلت پس ازگذشت۳سال ازتاریخ صدورگواهینامه موتورسیکلت ورسیدن به سن ۲۳سال تمام

می توانندباموتورسیکلت باحجم بالاتراز۲۰۰سی سی رانندگی نمایند.


✅پایه سوم

سن ۱۸ سال تمام
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی ( الزامی است).
طی دوره آموزش نظری وعملی
قبولی درآزمون آئین نامه رانندگی وعملی شهری باوسایل نقلیه مربوطه (در حال حاضر خودرو پراید یا تیبا).
حداکثرمجموع وزن وظرفیت بار۳/۵تن یاحمل حداکثر۹نفرسرنشین باراننده بجزوسایل نقلیه خدمات عمومی(وانت نیسان باپلاک شخصی و ون) –


✅پایه دوم
سن ۲۳ سال تمام
گذشت۲سال تمام ازاخذگواهینامه پایه سوم
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی وتست عدم اعتیاد (الزامی است).
طی دوره آموزش نظری وعملی
قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه(مینی بوس وخاور)
حداکثرمجموع وزن وظرفیت بار۶تن وحمل حداکثر۲۶نفرسرنشین پایه سوم


✅پایه یکم
سن ۲۵ سال تمام ( آقایان و بانوان یکسان است).
گذشت۲سال تمام ازاخذگواهینامه پایه دوم
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی وتست عدم اعتیاد (الزامی است).
طی دوره آموزش نظری وعملی
قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه(کامیون۱۹۲۱واتوبوس مسافربری)
مجموع وزن وظرفیت باربیش از۶تن یاحمل بیش از۲۶نفرسرنشین پایه دوم


✅ ویژه
سن ۲۰ سال تمام
گواهی سلامت جسمی و روحی وروانی (الزامی است).
طی دوره آموزش نظری وعملی
قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه
انواع وسایل نقلیه عمرانی ، صنعتی ،کشاورزی وکارگاهی –


جدول تطبیق گواهینامه های قدیم وجدید

✅گواهینامه رانندگی قدیمی گواهینامه رانندگی جدید
موتورسیکلت قدیم موتورسیکلت جدید
ب۱ پایه سوم جدید
ب۲ – پ۲ پایه دوم
پایه یکم قدیم – پ۱ پایه یکم

✅ویژه تراکتور ویژه باذکرکدوتعیین صلاحیت
توضیح :دارندگان گواهینامه پ۱ برای تطبیق به پایه یکم ازآنهاآزمون عملی باکامیون ۱۹۲۱واتوبوس مسافربری اخذمی گردد.

توجه داشته باشید دارنگان گواهینامه پایه ۲ بدون شرکت در آزمون می توانند تراکتور و ماشین آلات کشاورزی را رانندگی نمایند، لطفا جهت کسب اطلاعات دقیق تر به پلیس +۱۰ محل سکونت خود مراجعه نمایید.

✅مدت اعتبارگواهینامه

مدت اعتبارگواهینامه رانندگی برای تمامی گواهینامه های رانندگی ۱۰ سال است.پس ازپایان اعتباردرصورت احرازسلامت جسمی وروانی برای

دوره های ۱۰ ساله تجدیدمی شود.افراد ۷۰ سال به بالاهر۵سال یکبارجهت احرازسلامت جسمی وروانی ودرصورت لزوم تعویض گواهینامه متناسب باشرایط جسمی وروانی خودبه راهنمائی ورانندگی مراجعه نمایند.
دارندگان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت وپایه سوم دراولین مرحله صدور ، درسال اول مکلف به رعایت محدودیتهاوشرایط ویژه ای می باشندکه درصورت رعایت آنهاورعایت مقررات آئین نامه ، گواهینامه رانندگی آنان تاسقف ۱۰سال معتبرخواهدبود.
درصورتی که دارنده یک گواهینامه بخواهدبرای دریافت نوع دیگرگواهینامه اقدام کندموظف است درآزمونهای مربوطه(آئین نامه ، آزمون عملی ، آزمون جسمی)شرکت کند.(الزامی است).
درصورتی که گواهینامه رانندگی مفقودشودیاازبین برود ، دارنده آن می توانددرخواست صدورالمثنی نماید.پس ازاحرازدرستی ادعای درخواست کننده وسپری شدن حداکثردوماه اززمان اعلام ، گواهینامه المثنی صادروبه وی تحویل می گردد.

توجه داشته باشید برای درخواست صدور المثنی گواهینامه مفقود شده حتما به پلیس+۱۰  محل سکونت خود مراجعه نمایید، پس از تهیه مدارک خواسته توسط پلیس+۱۰ گواهینامه شما به صورت المثنی صادر و در مدت زمان اعلام شده به دست شما خواهد رسید.

صدورگواهینامه مجددبرای کسانی که گواهینامه آنان توقیف شده باشدامکانپذیرنیست ودرصورت صادرشدن ازدرجه اعتبارساقط می باشدوبه وسیله راهنمایی ورانندگی اخذوابطال خواهدشد.
هرگاه دارنده گواهینامه یکی ازشرایط پزشکی موضوع ماده ۶ این آئین نامه راازدست بدهد ، موظف است ظرف یک ماه به راهنمایی ورانندگی مراجعه نماید،راهنمایی ورانندگی دارنده گواهینامه رابرای انجام معاینات وآزمایشهای ضروری پزشکی مجازمعرفی می نماید ، درصورت احرازعدم وجودشرایط وصلاحیت رانندگی گواهینامه ازوی اخذوابطال می شود.
درصورت کشف نقص عضوموثرازسوی ماموران راهنمایی ورانندگی وعدم قیدآن درگواهینامه رانندگی ، گواهینامه رانندگی اخذوتازمان بررسی های پزشکی واعلام امکان صدورگواهینامه مجدد ، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد.
✅طی دوره های آموزش نظری وعملی درکلیه پایه های گواهینامه رانندگی اجباری است.
✅هموطنان عزیزجهت تعویض والمثنی می توانندبه یکی ازدفاترپلیس۱۰+درسراسرکشورمراجعه نمایند(یکماه پیش ازاتمام مهلت اعتبار)
✅هموطنان عزیزجهت ثبت نام ودریافت گواهینامه(جدیدالصدور)می توانندبه یکی ازآموزشگاههای مجازدرسراسرکشورمراجعه نمایند.

✅گواهینامه های صادره ازسایرکشورها

دارندگان گواهینامه های معتبرخارجی(اعم ازایرانیان یاخارجیان)می توانندتاشش ماه پس ازوروددرایران رانندگی نمایندولی درصورت تمایل به ادامه رانندگی درایران بایدنسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خودبه گواهینامه ایرانی اقدام نمایند.
تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبرصادرشده ازکشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمروسرزمینی آنان برای رانندگی معتبرمحسوب می شودباارائه ترجمه ومشاهده اصل گواهینامه خارجی وسایرمدارک لازم واحرازسلامت جسمی وروانی درخواست کننده صورت می پذیرد.
موارددیگرتبدیل گواهینامه های رانندگی باتائیدوزارتخانه های کشوروامورخارجه صورت می پذیرد.ماموران سیاسی وکنسولی واعضای سازمانهای بین المللی می توانندبرای تبدیل گواهینامه های خودمدرک مندرج درماده ۲۲ این آئین نامه راازطریق وزارتخانه های خارجه وکشوربه راهنمائی ورانندگی ارسال نمایند.
لیست کشورهایی که گواهینامه های رانندگی آنهاقابل تبدیل به گواهینامه ایرانی می باشد:

 1.  آرژانتین ۱۶ پرتغال ۳۱ سودان ۴۶ لبنان
 2.  آلمان ۱۷ تانزانیا ۳۲ سومالی ۴۷ لیبی
 3. اندونزی ۱۸ ترکمنستان ۳۳ سوئد ۴۸ لهستان
 4.  الجزایر ۱۹ ترکیه ۳۴ سوئیس ۴۹ مالزی
 5.  ارمنستان*شهر ۲۰ تونس ۳۵ ساحل عاج ۵۰ مصر
 6.  ازبکستان ۲۱ جمهوری آذربایجان*شهر ۳۶ عمان ۵۱ موریتانی
 7.  اتریش ۲۲ چک ۳۷ فلیپین ۵۲ مجارستان
 8.  اسپانیا ۲۳ چین ۳۸ فرانسه ۵۳ مکزیک
 9.  اسلونی ۲۴ روسیه ۳۹ فنلاند ۵۴ نیجر
 10.  ایتالیا ۲۵ رومانی ۴۰ قزاقستان ۵۵ نیجریه
 11.  استرالیا ۲۶ زلاندنو ۴۱ قرقیزستان ۵۶ نروژ
 12.  بلژیک ۲۷ زئیر ۴۲ کره جنوبی**آئین نامه ۵۷ نیکاراگوئه
 13.  بلغارستان ۲۸ ژاپن ۴۳ کنیا ۵۸ هند
 14.  بوسنی ۲۹ سریلانکا ۴۴ کرواسی ۵۹ یمن
 15. بنگلادش ۳۰ سوریه ۴۵ گینه ۶۰ یونان

کشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمروسرزمینی آنان برای رانندگی معتبرمحسوب می شودویاکشورهایی که ازمتعهدین کنوانسیون ۱۹۶۸وین(راجع به مقررات عبورومرور درراههاوعلائم راهها)می باشند ،گواهینامه صادره آنان معتبربه حساب می آید.
✅توضیح ۱ : مواردی که باعلامت * مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون عملی شهرشرکت نمایند.
✅توضیح ۲ :مواردی که باعلامت ** مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون آئین نامه شرکت نمایند.

✅تعویض والمثنی گواهینامه های اتباع ایرانی مقیم خارج ازکشور

✅وکالت نامه رسمی ازدفاتراسنادرسمی ویاسفارت ایران
✅۳ قطعه عکس ۴*۳زمینه سفیدبدون کلاه وکراوات
✅کپی شناسنامه وکارت ملی به تائیدسفارت
✅گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی به تائیدسفارت
✅اصل گواهینامه رانندگی
✅ترجمه رسمی معاینات جسمانی به تائیداداره فنی دادگستری (درصورتی که لاتین باشد)
✅چاپ وارسال گواهینامه

گواهینامه رانندگی پس ازتائیدنهایی بصورت متمرکزدرمرکز ، چاپ وسپس توسط مرکزصدورگواهینامه پلیس راهورناجابااخذرسیدازطریق پست تحویل می گردد.
درصورتی که مامورپست ۳ باربه آدرس متقاضی مراجعه نمایدوبه دلیل عدم حضورویاآدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد ، ضمن تنظیم فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی برابرمقررات والصاق آن درمحل آدرس ، گواهینامه رانندگی به پست عودت وبه مدت ۳ ماه نگهداری می گرددکه بامراجعه متقاضی وارائه فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی ومدارک شناسائی معتبر ، گواهینامه بااخذرسیدتحویل خواهدشد.درصورت عدم مراجعه متقاضی بعداز ۳ ماه گواهینامه توسط شرکت پست به مرکزصدورگواهینامه ارسال ، که درمرکزنیزبه مدت ۳ ماه دیگرنگهداری ودرصورت عدم مراجعه امحامی گردد.

✅مدارک موردنیازبرای متقاضیان ایرانی که گواهینامه معتبرخارجی دارند(تبدیل)

✅ترجمه رسمی گواهینامه به تائیداداره فنی دادگستری
✅تائیدکپی گواهینامه توسط سفارت کشورصادرکننده درایران و وزارت امورخارجه
✅داشتن شناسنامه وکارت ملی ویاارائه شماره ملی صحیح وشناسنامه
✅گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
✅مدارک موردنیازبرای متقاضیان خارجی که گواهینامه معتبرخارجی دارند(تبدیل)

✅نامه ازوزارت امورخارجه برای افرادسیاسی
✅نامه ازپلیس مهاجرت وگذرنامه ناجابرای سایرافراد
✅ترجمه رسمی گواهینامه معتبرکه به تائیداداره فنی دادگستری رسیده باشد ، افرادسیاسی می توانندتوسط سفارت اقدام نمایند
✅کپی گواهینامه خارجی به تائیدسفارت کشورصادرکننده ووزارت امورخارجه
✅کپی ازگذرنامه(صفحه اول وبرگه روادید)
✅کپی ازکارت هویت سیاسی(برای افرادسیاسی)
✅کپی ازدفترچه کار(درصورت داشتن)
✅مراجعه به مرکزصدورگواهینامه
✅گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی

مدارک موردنیازجهت ثبت نام متقاضیان خارجی که می خواهندگواهینامه رانندگی ایرانی بگیرند

✅نامه تائیدیه اقامت ازپلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا ویانامه ازوزارت امورخارجه برای افرادسیاسی
✅ترجمه گذرنامه(این ترجمه بایدبه تائیدسفارت متبوعه ویااداره فنی دادگستری برسد)
✅کپی ازگذرنامه(صفحه اول وبرگه روادید)
✅معرفی به آموزشگاههای رانندگی جهت آموزش تئوری وعملی
✅انجام آزمون درمرکزصدورگواهینامه(تئوری وعملی)
توجه : اتباع خارجی فقط مجازبه اخذگواهینامه رانندگی پایه سوم وموتورسیکلت خواهندبود، و مجاز به رانندگی خودروهای سنگین نمی باشند.

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

45 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
سودابه
شهریور ۷, ۱۴۰۲ ۲:۱۴ ب.ظ

سلام دوستان، کسی میدونه معنی ستاره‌ای که زیر عکسه توی گواهینامه است، و فقط بعضیا دارنش چیه؟

محمد
تیر ۱۹, ۱۴۰۲ ۵:۲۱ ب.ظ

سلام برای وانت نیسان با مجموع ظرفیت بار و ورن خودرو ۳۸۰۰ کیلو باید پایه دو داشت یا سه

داودطنوریان
اسفند ۲۷, ۱۴۰۱ ۱:۴۰ ب.ظ

ببخشید مامددجو سازمان بهزیستی هستیم وحکم حکومتی داریم وپایه ۲ احتیاج به پایه ۳ ندارد لطفا با بهزیستی نظزاباد وخانم علیاری هماهنگ کنید باتشکر ممنون

رضا
خرداد ۳, ۱۴۰۱ ۸:۵۷ ب.ظ

سلام وقتتون بخیر
گواهینامه من توی سایت ناجا با کد ۳۲۱ نمایش داده میشه کسی میدونه معنی کد ۳۲۱ ینی چی؟

eli
بهمن ۲۳, ۱۴۰۰ ۸:۰۷ ب.ظ

سلام،وضعیت زده آماده شخصی سازی کارت یعنی چی؟چند روز دیگه ارسال میشه؟

Reza
دی ۲, ۱۴۰۰ ۵:۴۸ ب.ظ

سلام میتونید راجب گواهینامه موتورسیکلت کمکم کنیدمن تو شهرستان ثبت نامم کردن الامعاینه پزشکی بایدگروه خونی وتست اعتیادیا سلامت روانی جسمی میخوادیا فقط براپایه یک میخواد.من گواهینامه پایه سه دارم

ناشناس
مهر ۱, ۱۴۰۰ ۵:۳۷ ق.ظ

کسی میدونه هزینه گواهینامه ویژه چقدره؟

فاطمه
مرداد ۳, ۱۴۰۰ ۲:۴۵ ب.ظ

سلام آیا شرط نصب مثلث احتیاط راننده مبتدی در جلوی شیشه و شیشه عقبی به مدت یکسال برای رانندگانی که تازه گواهینامه پایه سوم گرفتند برقرار هست یا نه ؟ اگر هست این تابلو یا برچسب را باید کجا تهیه کنم؟

مرتضی
  فاطمه
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۱ ۴:۵۲ ب.ظ

شما بی کاری کع بع همه بگی من تازه گواهینامه رانندگی گرفتم؟ مامور دیدی نگاش نکن دونت فحش دهک زیر زبومت بده رد شو

دنیا
تیر ۱۷, ۱۴۰۰ ۱۰:۱۳ ق.ظ

عکس گواهینامه من خیلی کمرنگه و فقط دوتا چشامه که اونم واضح نیست کسی این مشکل براش پیش اومده ؟ باید چیکار کرد ؟ تازه گواهینامم رسیده‌پایه سوم

رام
  دنیا
آبان ۲۳, ۱۴۰۰ ۲:۲۸ ب.ظ

🤣🤣🤣🤣دوتا چشمم زیادیته

Reza
  دنیا
بهمن ۲۷, ۱۴۰۰ ۸:۰۴ ب.ظ

مهم این اسمت و نوشته کی عکست کار داره آخه

ایمان
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰ ۸:۴۸ ق.ظ

دوستان کسی میدونه ایا میشه گواهینامه موتور و ماشین رو همزمان با همدیگه گرفت؟؟منظورم اینه که توی هر دوتاشون ثبت نام کنم و مراحلشون رو با هم پیش ببرم ؟؟؟

احسان عمرانی
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰ ۴:۲۱ ب.ظ

لطفا جواب بدید

احسان عمرانی
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰ ۴:۲۰ ب.ظ

ببخشید گواهینامه من ب۱است یک سال دیگه ده سالش تموم میشه بعد بدون آزمون ب۲میشه یا نه

ناصر
اسفند ۹, ۱۳۹۹ ۶:۴۵ ب.ظ

با سلام. قبلا طرف فقط گواهینامه ب ۱(پایه ۳) بعد از گذشت چند سال بدون آزمون با تعویض گواهینامه گزینه ب ۲ همو پشت گواهینامه ش فعال شده. آیا الان هم همچین چیزی هست.؟؟؟

اصلان
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹ ۵:۰۰ ب.ظ

با گواهینامه پایه ۲ که حد اکثر حمل مسافر ۲۶ نفر هست ، میشه با اتوبوس های VIP که ۲۵ نفره هستن کار کرد ؟؟؟

اکبر
  اصلان
فروردین ۸, ۱۴۰۱ ۹:۱۴ ب.ظ

یکی حواب بده

امیر علی
بهمن ۱۹, ۱۳۹۹ ۹:۳۲ ب.ظ

من ۱۰سالمه یه پیکان دارم می تونم سوارش شم گواهینامه تکمیل ردیفه

امیر علی
بهمن ۱۹, ۱۳۹۹ ۹:۳۱ ب.ظ

من ۱۰سالمه یه پیکان دارم الان میتونم سوار شم گواهینامه دارم

محمود بیژنی
بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۹:۰۹ ب.ظ

سلام من گواهینامه پایه ۳ دارم ایا با نیسان یخچالدار مدل ۹۰ میتونم رانندگی کنم تورو خدا راهنماییم کنین من خرج خانواده رو میدم با این ماشین

مهدی
  محمود بیژنی
آبان ۱۷, ۱۴۰۰ ۱۲:۵۲ ب.ظ

رفیق بستگی به تناژ ماشین داره اکه تو کارت ماشین ظرفیت ۳۴۵۰زده مشکلی نیس نه اکه ۳۸۰۰زده باشه نمیتونی خدا نگرده تصادف کنی یا هرجی مقصر هستی من خودم الان همین بلا سرم اومده پایه سه دارم ماشینم ۳۸۰۰افسر کرفت خوابوند پارکینک نزدیک ۷۰۰هزار جریمه شدم

Shahin
آذر ۱۴, ۱۳۹۹ ۷:۱۳ ق.ظ

به تک چشم گواهینامه پایه یک میدن .ممنون میشم جواب بدید

علی
  Shahin
آبان ۱۲, ۱۴۰۰ ۶:۲۱ ب.ظ

به تک شاخ گواهینامه میدن ولی به تک چشم نمیدن

خواهرت......
  علی
دی ۲۸, ۱۴۰۱ ۲:۰۶ ب.ظ

یعنی ادم مث تو لاشی ندیدم وقتی چشاتو از دست دادی میفهمی

صادق
شهریور ۲۳, ۱۳۹۹ ۸:۳۴ ب.ظ

سلام من روی نیسان با وزن ۳۸۰۰ کار میکنم ولی گواهینامه ب۱ دارم که سال ۸۵ گرفتم بخاطر شرایطی مالی قادر به گرفتن ب۲ نیستم اگه میشه مجوزی گرفت که تا یه مدتی با این نیسان کار کنم تا برم اقدام کنم

amin ahmadi
تیر ۴, ۱۳۹۹ ۴:۲۱ ب.ظ

سلام ، من گواهینامه ماشین دارم ، برای گرفتن گواهینامه موتور باید بازم آیین نامه رو امتحان بدم یا فقط آزمون عملیه ؟

Mehdi
فروردین ۲۷, ۱۳۹۹ ۵:۱۹ ب.ظ

سلام.بنده۹سال قبل ازطریق کمیسیون گواهینامه بامحدودیت۱۱گرفتم،وقتی میخواستم تمدیدش کنم۴سال تمدیدش کزدن،باماده۵۵اومد،ولی ازدوستان هستندکه۱۰ساله تمدیدشده،لطفا راهنمایی بفرمایید.واین دفعه چه جوری میشه.ممنون

علیرضا
اسفند ۲۷, ۱۳۹۸ ۷:۳۹ ق.ظ

سلام دوستان کسی که گواهینامه ماشین داره واگه بخاد گواهینامه موتور بگیره واسه موتور یه گواهینامه جدید صادر میشه ؟یا روی همون گواهینامه ماشین،موتور رو هم مجاز می زنند؟یا واسه هردو به گواهینامه صادر میشه اگه کسی میدونه ممنون میشم جواب بده؟

Mehdi
  علیرضا
فروردین ۲۸, ۱۳۹۹ ۸:۵۹ ق.ظ

روی گواهینامه میزنن،همشونوتویه گواهینامه جمع کردن

یونس
  علیرضا
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹ ۵:۲۷ ب.ظ

تو یه گواهینامه همش جمع میشه

فرهاد
اسفند ۸, ۱۳۹۸ ۱۲:۲۶ ب.ظ

یه جایم خوندم که میگه پلاک سفید میشه ولی زرد نه این جریانش چیه🤔

فرهاد
اسفند ۸, ۱۳۹۸ ۱۲:۲۵ ب.ظ

من پایه سه دارم میتونم نیسان۳۸۰۰تن سوار شم

راهور
  فرهاد
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸ ۱:۱۵ ب.ظ

سلام بهتر است گواهی ب۲ بگیرید سوار نشید داخل شهر ولی در خارج از شهر موردی ندارد.

امین
آذر ۱۴, ۱۳۹۸ ۱۰:۱۲ ب.ظ

سلام من الان ۱۵ سالمه میتونم گواهینامه موتوری که حجم موتورش زیر ۱۵۰ باشه بگیرم اگه میشه شرایط چیه؟

راهور
  امین
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸ ۱:۱۶ ب.ظ

سلام خیر دوست عزیز بالای ۱۸ سال الزامی است.

رضا
آبان ۸, ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱ ق.ظ

ایا این درسته که با نیسان مدل ۹۶به پایین میشه با گواهینامه پایه سوم رانندگی کرد چون تو کارت ماشین زده ۳۵۰۰ت

سعید
  رضا
دی ۲۷, ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴ ق.ظ

بله میشه من الان پ۳دارم با نیسان زیر ۳۵۰۰رانندگی میکنم تازه اقدام کردم برای پ۲

Parsa_panbehchi
  رضا
خرداد ۱۵, ۱۳۹۹ ۶:۱۵ ب.ظ

میشه

حمید
مرداد ۳, ۱۳۹۸ ۹:۱۴ ق.ظ

تشکر

امید
خرداد ۱۵, ۱۳۹۸ ۷:۱۹ ب.ظ

ایا با گواهینانه المانی اجازه رانندگی در ایران هست

راهور
  امید
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸ ۱:۱۸ ب.ظ

سلام بله باید مدارک و پاسپورت خود را برای تبدیل به راهنمایی و رانندگی استان خود بدهید و گواهی نامه معتبر ایرانی تبدیل کنید.

زهرا
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸ ۹:۲۱ ق.ظ

سلام، لطف می کنید یک لیست برای تطبیق انواع گواهینامه های ایرانی با انواع گواهینامه های اروپایی (آلمانی) ارائه دهید؟ بسیار متشکرم

بهروز
آذر ۱۹, ۱۳۹۷ ۸:۰۳ ب.ظ

عالی