خلاصه کتاب آیین نامه رانندگی – نسخه جدید

خلاصه کتاب آیین نامه رانندگی

خلاصه کتاب آیین نامه رانندگی – نسخه جدید

خلاصه کتاب و نکات مهم  آیین نامه رانندگی جدید:

قصد داریم در این پست خلاصه ای از آیین نامه رانندگی و موارد مهم آیین نامه رانندگی، جهت درک بهتر کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی خدمت شما هنرجویان گرامی ارائه نمائیم. توجه داشته باشید: هدف از ارائه خلاصه آیین نامه رانندگی مرور موارد مهم آیین نامه رانندگی می باشد. لطفا یکبار به طور کامل کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی را مطالعه نمائید.

خلاصه کتاب آیین نامهدر ابتدا مرور فهرست مطالب کتاب جدید آیین نامه رانندگی:

فصل اول : قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی فصل دوم: رانندگی ایمن
فصل سوم :آشنایی با سیستمهای فنی خودرو وسرویس و نگهداری
فصل چهارم: فرهنگ رانندگی
فصل پنجم: امداد و نجات
فصل ششم : آلودگی های ترافیک
مراجع

فصل اول : قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی فصل دوم:رانندگی ایمن

همان طور که از نام این فصل پیداست، در این فصل شما هنرجویان با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی کشور آشنا می شوید.

به طور مثال:
معاینه فنی چیست؟
گواهی انجام معاینه فنی که از سوی ستادهای معاینه فنی خودرو یا مراکز فنی مجاز صادر و برگه به درخواست کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلو الصاق می گردد.
بزرگراه: راهی است که حداقل دارای دو خظ عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله مواتع فیزیکی از هم جدا شده باشد و به طور معمول دارای تقاطع های غیر همسطح است. بزرگراه می تواند تعدد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده نیز داشته باشد.

ایستادن: ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه.
-ایستادن ممنون (توقف مطلقه ممنون): است.تابلو ایستادن ممنوع
وسیله نقلیه برای هر مدت ممنون است.
تقاطع: محدوده ای است که در آن دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیر همسطح با یکدیگر تلاقی می کنند.
کمربند ایمنی: تسمه ای که نیم تنه بالای راننده و هر یک از سرنشینان را تحت کنترل و مهار ایمن خود قرار می دهد.
هدایت و کنترل ترافیک از سوی ماموران صلاحیت دار با فرمان های زیر انجام می گیرد:
مثال : بلند کردن دست به طور عمودی – مفهوم این حرکت برای کلیه استفاده کنندگان از راه به معنای توجه توقف خواهد بود. این علامت، رانندگانی را که پیشتر وارد محوطه تقاطع شده اند ملزم به توقف نمی سازد.
مفهوم رنگ ها در علائم عبور و مرور
رنگها در علائم عبور و مرور معنا و مفهوم خاصی دارند، که در زیر به چند مورد اشاره می کنیم:
رنگ قرمز: منع کننده یا ایست
رنگ سبز: حرکات مجاز، راهنمای مسیر در بزرگراه ها و امکان مذهبی
رنگ زرد: هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام «عملیات ساختمانی» و یا «تعمیر و نگهداری»

انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی
۱- تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
۲- تابلوهای هشدار دهنده یا اخظاری
۳- تابلوهای آگاهی دنده یا اخباری
مقررات رانندگی – مسیر و جهت عبور
رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از خظ عبور یا مسیری عبوری سمت راست راه حرکت نمایند.
مقررات رانندگی – سرعت
در راه های و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو یا علایم دیگر راهنمایی و رانندگی معین نگردیده است، سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به قرار زیر میباشد:
اول در شهرها ومناطق مسکونی
الف: معابر شریانی درجه یک
۱- آزاد راهها حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۵ کیلومتر در ساعت
۲- بزرگراه ها حداکثر ۱۰۰ کلیومتر در ساعتمقررات سرعت
ب: معابر شریانی درجه دو
۱- خیابانهای شریانی اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر در ساعت
۲- خیابانهای شریانی فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت
پ: معابر محلی
در این معابر و میدان ها حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت

 

 

 

-تردد اتوبوس، مینی بوس و انواع بارکشها به استثنا، وانت ها در خط سوم (سرعت) آزاد راههای شهری ممنوع است.
-حداکثر سرعت مجاز برای وسایل نقلیه موتوری در هر یک از خط های عبوری آزاد راهها با توجه به شرایط محل به وسیله علایم تعیین می گردد. (نکته این بخشی از مقررات سرعت بود فقط برای مثال).
مقررات رانندگی – سبقتمقررات سبقت
– رانندگانی که قصد سبق گرفتن از وسایل نقلیه را که در جهت آنان حرکت می نمایند دارند، در محل های مجاز و در صورت لزوم پس از روشن کردن چراغ راهنما و یا با دادن علامت لازم تنها از سمت چپ آنها سبق گیرند و پس از سبق و طی مسافت کافی، بار دیگر با روشن کردن چراغ راهنما و یا دادن علامت به طرف راست راه متوجه و در مسیر قبلی خود قرار گیرند به نحوی که راه وسیله نقلیه ای که از آن سبقت گرفته شده بسته نشود یا موجب تصادف نشود.

 

 

مقررات رانندگی – حق تقدم با یک مثال:
در تقاطع هم عرض اگر دو سیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش میکند.
مقررات رانندگی – گردش با یک مثال:
برای گردش به راست باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت میکنند با فاصله کافی و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و یا دادن علامت، وارد خط عبور سمت راست شده و به طور کامل از کنار تقاطع بگذرند.
مقررات مختلف رانندگی آیین نامه مهم با یک مثال:
رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی، دخانیات استعمال نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه ممنوع می باشد.
باز گداشتن در صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، یا نصب پرده، کرکره ممنوع می باشد.
گواهینامه پایه سوم برای رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار ۳٫۵ تن و یا حمل حداکثر ۹ نفر سرنشین با احتساب راننده برای متقاضیان صادر می گردد.

فصل دوم کتاب آیین نامه رانندگی – رانندگی ایمن:رانندگی ایمن

مواردی که در این فصل آماده شامل:
۱- بازدید خودرو شامل: بوق، سیستم روشنایی، شیشه های خودرو و …
۲- سرعت
۳- محدودیت سرعت
۴- سبقت – روش سبقت گرفتن
۵- مواد مخدر و نوشیندی های الکلی
۶- کمربند ایمنی
۷- حمل مسافر در قسمت بار یا صندوق عقب
۸- رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی
۹- استفاه از تلفن همراه
۱۰- سایر کاربران راه
۱۱- ایمنی حرکت در دید عقب
۱۲- رعایت فاصله طولی ایمن
۱۳- رانندگی در شرایط مختلف
۱۴- تقاطع با راه آهن
۱۵- خودروهای حمل و نقل عمومی
۱۶- چراغ راهنمایی و رانندگی
۱۷- پیش بینی در رانندگی
۱۸- تقاطع ها
۱۹- حرکت در آزاده راه ها
۲۰- محدودیت های روحی و جسمی راننده
۲۱- توقف
۲۲- پارک
۲۳- ده توصیه برای رانندگی ایمن

فصل سوم کتاب آیین نامه رانندگی: آشنایی با سیستم های فنی خودرو و سرویس و نگهداری

بخش فنی خودرواین فصل در نسخه جدید کتاب آیین نامه رانندگی اضافه شده و مربوط به قسمت های فنی خودرو می باشد، شامل موارد زیر میباشد:
۱- آشنایی اولیه با چند اهرم و پدال مهم کنترلی
۲- آشنایی با ظاهر خودرو
۳- راه اندازی خودرو
۴- آشنایی با سیستمهای فنی خودرو: موتور،صافی هوا، سیستم انتقال قدرت و …
۵- سرویس و نگهداری خودرو: کنترل و تعویض روغن موتور، فیلتر روغن، روغن گیربکس و دیفرانسیل و …

فصل چهارم کتاب آیین نامه رانندگی – فرهنگ رانندگی:

این فصل درباره فرهنگ رانندگی، رانندگی ایمن و رعایت قوانین، شخصیت اجتماعی صحبت شده از موارد مهم فرهنگ رانندگی میتواند به این مورد اشاره کرد: افردادی می توانند رانندگی کنند که گواهینامه رانندگی دریافت نموده اند و اشخاصی که گواهینامه رانندگی اخذ نموده اند حقی برای آنان ایجاد نشده است، بلکه امتیازی است که در چارچوب قانون می توان آن را از متجاوزین به قوانین و مقرارت سلب نمود.

هنرجویان گرامی در بالا خلاصه ای کوتاه از بخش های مختلف کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی را برای آشنایی شما عزیزان با محتوای کتاب ذکر کردیم، وب سایت تست درایو جهت آشنایی شما عزیزان با سوالات آزمون آیین نامه رانندگی، اقدام به ایجاد آزمون های آزمایشی در قالب آزمون آیین نامه مقدماتی و آزمون آیین نامه اصلی نموده است.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0 نظرات