آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۲

⭐️آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۲  مناسب برای سال ۱۴۰۲

لطفاً به سوالات زیر در مدت زمان تعیین شده پاسخ دهید،بعد از پایان آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۲ شما می‌توانید نتیجه وجواب درست و غلط را در قسمت بالای صفحه بخش نمایش سوالات ببینید.. در صورت تمایل می توانید در بخش نظرات، ایده‌ها وسوال ها ی خود را مطرح کنید،
موفقیت در آزمون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مستلزم شرکت شما در آزمون های آزمایشی است،
پیروز باشید.✌️

نمونه سوالات آیین نامه

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. حداکثر سرعت مجازبرای سواری و وانت بارها دربزرگراهها برون شهری چقدر است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها ۱۱۰ کیلومتر در ساعت می باشد. (صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی)

#2. چراغ های جلو وسایل نقلیه ای که در شانه راه ها ( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند بادیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های ……… و ……… را روشن نمایند. ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۲ – پاسخ – کوچک و جانبی – برگرفته از صفحه ۵۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#3. در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد، …………… ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب و در صورت خرابی ناگهانی چراغ های جانبی جلو از چراغ عبور (نور پایین) استفاده شود.
صفحه ۵۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#4. حق تقدم عبور را در تقاطع بالا مشخص کنید. ( براساس رنگ خودرو) ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

توضیح: در تقاطع هایی که تابلو ندارند حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در سمت راست آن وسیله ای نیست بدین ترتیب در این تقاطع ابتدا قرمز بعد سبز و در آخر نارنجی

#5. در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با کدامیک است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه میباشد حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در طرف پرتگاه قرار دارند.
صفحه ۵۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#6. در محل توقف(پارک) کنار خیابان حق تقدم با کیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

در محل توقف ( پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است.
صفحه ۵۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#7. حداقل فاصله طولی ایمنی در جاده برفی با سرعت۴۵ کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

صفحه ۹۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی روش یک طول خودرو

#8. دور زدن در چند متری پیچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

دور زدن در فاصله ۱۵۰ متری پیچ ها و سربالایی ها و تونل ها که میدان دید کافی نیست و همچنین از روی خط پر یا ممتد (یک خطه ممند یا دو خطه ممتد) ممنوع است.
صفحه ۵۵ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#9. برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟ ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

ممکن است عوامل پدید آورنده حادثه هنوز هم خطر ساز باشند. همیشه به خاطر داشته باشید که در قدم اول باید مراقب سلامت خود باشید. با انجام اقدامات ساده ای مانند خاموش کردن وسیله نقلیه حادثه ساز، می توانید صحنه را عاری از خطر کنید. در چنین مواردی در قدم اول، سوئیچ را بچرخانید و موتور اتومبیل را خاموش کنید تا از وقوع آتش سوزی در داخل موتور جلوگیری شود. در صورتیکه نمی توانید عامل خطر ساز را از محی حذف کنید، سعی کنید مصدور ار تا حد ممکن از محل دور کنید.
صفحه ۱۹۱ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#10. در حال رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر ، فاصله زمانی ایمن از اتومبیل جلویی چقدر باید باشد ؟ ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

#11. مهم ترین نوع آلودگی که سهم زیادی در آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهد کدام است؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#12. در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید.(آمبولانس در حال ماموریت است) ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا آمبولانس (هرگاه آمبولانس در حال ماموریت باشد نسبت به خودروهایی دیگر حق تقدم عبور دارد) بعد خودرو قرمز بدلیل اینکه به سمت راست گردش دارد و در آخر خودرو آبی.

#13. در چه شرایطی می‌توان شاسی خودرو را عوض کرد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#14. شست‌وشوی وسایل نقلیه در راه‌ها، …………… ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

#15. شما اولین نفری هستید که به محل حادثه میرسید کدام مورد را باید انجام دهید ؟ ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

#16. برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه دو خطه به خیابان دوطرفه دو خطه باید کدامیک از اقدامات زیر را انجام دهیم؟ ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

#17. تکیه‌ نمودن و آویزان‌ شدن اشخاص به وسایل نقلیه ……… ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#18. چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟ ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

#19. تابلو های هشدار دهنده یا ……بیشتر به صورت …..با نوارهای حاشیه….رنگ و زمینه……رنگ می باشد. ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

#20. رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، چگونه است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

#21. کدام تابلو به معنای پارک سوار است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

#22. مفهوم تابلوی شکل بالا چیست ؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#23. هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده به رنگ زرد در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

#24. در اشکال بالا تابلوی توقف ممنوع کدام است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

#25. کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#26. کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌ باشد؟

#27. هنرجوی گرامی نوع پارک در تصویر بالا را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#28. در چه فاصله از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ،پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

#29. شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#30. در هنگام رانندگی در شرایط بد آب و هوایی چه مواردی را باید رعایت کرد؟ ? پاسخ درست: گزینه 5..........................

پایان آزمون

مقررات رانندگی سرعت – از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۲ (خیلی مهم)

در راه ها و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو یا علایم دیگر راهنمایی و رانندگی معین نگردیده است، سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به قرار زیر میباشد:
اول: در شهرها و مناطق مسکونی
الف: معابر شریانی درجه یک
۱- آزاد راهها حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۵ کیلومتر در ساعت
۲- بزرگراه ها حداکثر ۱۰۰ کیلومتر در ساعت

ب: معابر شریانی درجه دو
۱- خیابانهای شریانی اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر در ساعت
۲- خایابانهای شریانی فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت
پ: معابر محلی
در این معابر و میدان حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت
تردد اتوبوس، مینی بوس و انواع بارکشها به استثناء وانت ها در خط سوم (سرعت) آزاد راههای شهری ممنوع است.
حداکثر سرعت مجاز برای وسایل نقلیه موتوری در هر یک از خط های عبوری آزاد راهها با توجه به شرایط محل به وسیله علایم تعیین می گردد.
دوم- در راه های بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی
الف: آزادراهها
۱- حداکثر میران سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
۲- حداکثر میران سرعت مجاز انواع اتوبوس، مینی بوس، تریلی، کامیون و کامیونت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
۳- حداقل میران سرعت مجاز کلیه وسایل نقلیه فوق ۷۰ کیلومتر در ساعت
تبصره ۱: تردد وسایل نقلیه مندرج در ردیف ۲ فوق، در خط سوم (سرعت) آزادراهها ممنوع است.
تبصره ۲: استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفا در خط عبوری سمت راست آزادراه (جنب شانه راه) مجاز است.
ب: بزرگراههای دارای خطوط رفت و برگشت جدا از هم
۱- حداکثر میزات سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
۲- حداکثر میران سرعت مجاز انواع اتوبوس، مینی بوس، تریلی، کامیون و کامیونت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت.
پ:جاده های اصلی
حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۹۵ و شب ها ۸۵ کیلومتر در ساعت.
ت: جاده های فرعی
حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۸۵ و شب ها ۷۵ کیلومتر در ساعت.
حداکثر میزان سرعت مجاز انواع وسایل نقلیه در جاده های دارای خطوط عبوری کندرو مشمول مقررات بند پ می باشد.

?برگرفته از صفحه ۴۷ و ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

سوال تست درایو از هنرجویان❓❓❓

☎️سوال: کدامیک از موارد زیر در خصوص استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی صحیح تر است؟

📞۱- هرگونه استفاده از تلفن همراه شامل صحبت کردن، ارسال پیامک، دیدن تصاویر و … ممنوع است.
📞۲- استفاده از تلفن همراه در حالت اسپیکر ممنوع نمی باشد.
📞۳- صرفا ارسال پیامک با تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع نمی باشد.
📞۴- فقط خواندن پیامک از تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع است.

لطفا پاسخ خود را از بخش نظرات در انتهای همین صفحه ارسال نمایید.

از سری سوالات مهم و پرتکرار آزمون آیین نامه سال ۱۴۰۲

هنرجوی گرامی لطفا پاسخ سوال زیر را از بخش نظرات ارسال کنید

استفاده از کدام نوع کمربند ایمنی خودرو الزامی است؟
۱- سه نقطه ای
۲- دو نقطه ای
۳- کمربند ران
۴-نوع کمربند ایمنی مهم نیست

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

1K نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
کاربر
مهر ۷, ۱۴۰۲ ۶:۲۹ ب.ظ

سلام دنبال آموزشگاه در منطقه ۷ تهران هستم جایی رو سراغ دارید؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

گلنار
مهر ۴, ۱۴۰۲ ۷:۴۹ ق.ظ

بچه ها من میخوام امتحان گواهینامه ماشین بدم حق تقدم خیلی مشکل دارم اصلا نمی تونم متوجه بشم چه جوری میشه فهمید که خیابون فرعی رو چه شکلیه هست و از کجا بفهمم کدوم خیابون فرعی هست؟ یکی بهم بگه

نورا
  گلنار
مهر ۸, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۱ ب.ظ

اگه تابلوی حق تقدم رو بدونید چه شکلیه ، باید به یاد داشته باشید تابلوهای حق تقدم در خیابان های اصلی نصب میشه، پس خیابونی که این تابلو رو نداره فرعیه

نورا
  نورا
مهر ۹, ۱۴۰۲ ۳:۳۸ ب.ظ

برعکس گفتم 🫣تابلوی حق تقدم تو خیابونای فرعی نصب میشه

مهران
  گلنار
مهر ۹, ۱۴۰۲ ۴:۲۵ ق.ظ

تابلو مثلث داشته باشه فرعیه . باریکتر از خیابان‌های متقاطع باشه فرعی حساب میشه . اگر به حالت سه راه باشه باریکی را بزارید کنار اگر اصلی و طولانی تر باشه باز هم اصلی حساب میشه

شمیم
شهریور ۳۰, ۱۴۰۲ ۹:۳۱ ب.ظ

هردو سوال ،گزینه یک

جلیل
شهریور ۸, ۱۴۰۲ ۲:۵۵ ب.ظ

جواب سوال اول ۱ جواب سوال دوم ۱

کاربر سایت
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲ ۷:۲۱ ق.ظ

سلام خست نباشید ببخشد این ازمون آنلاین درصد قبولی براش زیاداست یعنی اگر تمام آزمون حل کنیم قبول می شویم

زبل خان
  کاربر سایت
شهریور ۷, ۱۴۰۲ ۸:۳۹ ق.ظ

دقیقا حق باشماست و بنده هم با نظر شما موافق هستم من که تا ازمون ۱۱ تست زدم و خوب دارم پیش میرم البته ازمون من ۲ هفته دیگه است

ریحان
مرداد ۲۱, ۱۴۰۲ ۸:۰۴ ب.ظ

یه سایت بی نظیر طراحی کردید واقعا دمتون گرم.خیلی عالی بود

کاربر سایت
مرداد ۱۷, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۱ ق.ظ

من بدون غلط قبول شدم و همه سوالات فنی و تابلوها رو توی تست‌های شما دیده بودم.دمتون گرم.دقیقا سوالات طلایی بود فقط دیشب رو خونده بودم و امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ بار اول راحت قبول شدم.

پدرام
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۴:۰۳ ب.ظ

سلام دوستان, من گروه خونیم رو اشتباه گفتم. حالا چی کار کنم?

رضا
  پدرام
شهریور ۱۰, ۱۴۰۲ ۹:۳۹ ق.ظ

کاری نداره که برو خونتو عوض کن😄

سعید عباسی
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۱:۵۴ ق.ظ

سلام.پاسخ هردو سوال گزینه یک است.

صاحب خاکپور
مرداد ۳, ۱۴۰۲ ۵:۰۴ ق.ظ

کمربند سه نقطه‌ای

نازی
مرداد ۱, ۱۴۰۲ ۶:۵۷ ق.ظ

سلام بچه ها
من متولد۷ شهریور ۱۳۸۴ هستم امسال میشه۱۸سالم میتونم گواهی نامه بگیرم یا باید سال دیگه بگیرم وای خیلی دوست دارم گواهینامه بگیرم تو رو خدا بهم بگید کی برم واسه ثبت نام دارم دیوونه میشم

آمانج
  نازی
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۹ ق.ظ

۸ شهریور امسال برو واسه ثبت نام
میتونی

لیلا
تیر ۲۵, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۳ ق.ظ

سلام ببخشید من شوهرم در هر جاده یا خیابانی که چه دو لاین باشه یا سه لاین از سمت چپ رانندگی میکنه و سرعتش هم زیاد نیست و خیلی وقتها ماشینهای پشت سری مجبور میشن از راست ازمون سبقت بگیرند آیا کارشون درسته؟

اکبری
  لیلا
مرداد ۱, ۱۴۰۲ ۳:۳۹ ب.ظ

بله صدردصد کارشون اشتباهه که بقیه را مجبور میکنن که خلاف کنن

کاربر سایت
تیر ۱۵, ۱۴۰۲ ۷:۵۹ ب.ظ

برای افرادی که در خردادماه۱۴۰۲ اقدام به ثبت نام گواهینامه پایه۳ کرده اند، هزینه کامل را یکجا پرداخت کرده اند، چشم پزشکی هم رفته اند ولی کلاس های عملی و تئوری را هنوز شرکت نکرده اند و میخوان به دلایلی به آموزشگاه دیگری بروند ، باید پ

شیدا
تیر ۲, ۱۴۰۲ ۱:۴۷ ب.ظ

سلام اگه میشه سوالات تیر ماه ۱۴۰۲ رو بفرستید یک هفته دیگه امتحان دارم

مهدی
  شیدا
تیر ۴, ۱۴۰۲ ۹:۱۳ ب.ظ

موافقم فردا امتحان دارم و تازه شروع می‌خوام کنم

زیتون
  شیدا
تیر ۱۵, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۳ ق.ظ

سلام منم امتحان دارم داری سوالات رو

مبین
خرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۵:۲۳ ب.ظ

سوال اول گزینه ۱
سوال دوم گزینه ۱ سه نقطه

لعیا مجذوبی
خرداد ۸, ۱۴۰۲ ۱۲:۰۴ ب.ظ

گزینه ۱

میلاد
خرداد ۱, ۱۴۰۲ ۱:۴۵ ب.ظ

ببخشید واسه پایه یکم هم همین آزمونها هستش

نورا
  میلاد
مهر ۸, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۳ ب.ظ

شاید بعضی چیز هاشون مشابه باشه اما در کل خیر همین ها نیستن
گواهینامه پایه ۱ با گواهینامه پایه ۳ فرق میکنه

ب تو چ داشم
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۲ ۴:۵۵ ب.ظ

سوال ۱۶ چطور گزینه ۳ درستع؟ مگه نگفته دو طرفه هست راه؟ پس نمیتونیم ک وارد لاین چپ شیم. گزینه ۱ و ۲ درسته

Salar
  ب تو چ داشم
خرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۱:۲۹ ب.ظ

منظورش اینه ک چهار لاینه جاده دولاین رفت و دولاین برگشت

اسماء
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۲ ۶:۱۵ ق.ظ

سوال اول گزینه یک کلا هر گونع استفاده ممنوع از تلفن
سوال دو گزینه سه نقطه ای

محمد
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲ ۵:۵۳ ق.ظ

سوال اول گزینه ۱ و سوال دوم گزینه ۱

الهام
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۲ ۴:۵۹ ق.ظ

سه نقطه ای

haniy
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۲ ۲:۴۱ ب.ظ

۳ نقطه ای

Amir
فروردین ۲۹, ۱۴۰۲ ۱۱:۱۰ ب.ظ

سایت خوبیه برای تست زنی ولی سوتی هم داره
علاوه بر اینکه تست اینجا می‌زنید حتما با کتاب جواب هاش رو چک کنید

Maral
فروردین ۲۸, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۷ ب.ظ

سوال اول غلطه جواب ۱۲۰ هست در کتاب . سرعت ۱۱۰ برای کامیون و جرثقیل میباشد

Amir
  Maral
فروردین ۲۹, ۱۴۰۲ ۱۱:۰۹ ب.ظ

آزادراه مگه ۱۲۰ نبود بعد این بزرگراه برون شهری ۱۰۰ تاست نه ۱۱۰

صائمه
  Amir
شهریور ۱۹, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۸ ب.ظ

اشتباه چاپیه خوده کتابه که سرهنگ آموزشی در مرور کتاب و آموزش میگه ک اشتباه چاپیه کتابه

سهراب
  Maral
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲ ۷:۴۵ ب.ظ

کاملا جوابش درسته و۱۱۰کیلومتر درسته برو دوباره سوال رو بخون وجوابش رو هم چک کن

جهانگیری
فروردین ۲۱, ۱۴۰۲ ۹:۰۹ ق.ظ

کمربند سه نقطه ای

کاربر سایت
فروردین ۱۸, ۱۴۰۲ ۲:۵۹ ق.ظ

سلام ببخشید کسانی که مشکل سندرم دوئن چشم دارند ایا میتونن برای گواهینامه اقدام کنن!؟، یا اینکه ارجاع میشن به کمیسیون چشم پزشکی!؟ و اینکه اونجا امکان رد شدن هست!!؟؟ ممنون میشم جواب بدین اخه خیلی مهمه

امین
اسفند ۲۳, ۱۴۰۱ ۶:۲۷ ق.ظ

اولین بار بدون غلط قبول شدم بدون تمرکز رو کتاب و فقط با زدن ۳۰ تا آزمون این سایت. دوستانی که میخوان آزمون رو با کمترین وقت قبول شن راهش فقط حل تعداد زیاد آزمون و تمرکز رو اون چند صفحه ای که تابلو رو گفته هستش.

سروش
اسفند ۲۲, ۱۴۰۱ ۹:۲۲ ق.ظ

درود بر شما.
این آزمون ها برای امتحان آئین نامه پایه دو هم هست؟

سروش
اسفند ۲۲, ۱۴۰۱ ۹:۱۹ ق.ظ

درود بر شما.
جواب کمربند سه نقطه ای.

مهرسا
اسفند ۱۸, ۱۴۰۱ ۶:۵۵ ق.ظ

من کتابو نخوندم همه ۴۵ تا ازمون این سایتو زدم و نکاتشو یادداشت کردم و امروز تو اولین ازمون بدون غلط قبول شدم. سطح ازمون ایین نامه خیلی اسون تر از این تستاست نگران نباشید.