آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۲

⭐️آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۲  مناسب برای سال ۱۴۰۱

لطفاً به سوالات زیر در مدت زمان تعیین شده پاسخ دهید،بعد از پایان آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۲ شما می‌توانید نتیجه وجواب درست و غلط را در قسمت بالای صفحه بخش نمایش سوالات ببینید.. در صورت تمایل می توانید در بخش نظرات، ایده‌ها وسوال ها ی خود را مطرح کنید،
موفقیت در آزمون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مستلزم شرکت شما در آزمون های آزمایشی است،
پیروز باشید.✌️

نمونه سوالات آیین نامه

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. حداکثر سرعت مجازبرای سواری و وانت بارها دربزرگراهها برون شهری چقدر است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها ۱۱۰ کیلومتر در ساعت می باشد. (صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی)

#2. چراغ های جلو وسایل نقلیه ای که در شانه راه ها ( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند بادیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های ……… و ……… را روشن نمایند. ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۰ – پاسخ – کوچک و جانبی – برگرفته از صفحه ۵۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#3. در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد، …………… ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب و در صورت خرابی ناگهانی چراغ های جانبی جلو از چراغ عبور (نور پایین) استفاده شود.
صفحه ۵۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#4. حق تقدم عبور را در تقاطع بالا مشخص کنید. ( براساس رنگ خودرو) ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

توضیح: در تقاطع هایی که تابلو ندارند حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در سمت راست آن وسیله ای نیست بدین ترتیب در این تقاطع ابتدا قرمز بعد سبز و در آخر نارنجی

#5. در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با کدامیک است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه میباشد حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در طرف پرتگاه قرار دارند.
صفحه ۵۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#6. در محل توقف(پارک) کنار خیابان حق تقدم با کیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

در محل توقف ( پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است.
صفحه ۵۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#7. حداقل فاصله طولی ایمنی در جاده برفی با سرعت۴۵ کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

صفحه ۹۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی روش یک طول خودرو

#8. دور زدن در چند متری پیچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

دور زدن در فاصله ۱۵۰ متری پیچ ها و سربالایی ها و تونل ها که میدان دید کافی نیست و همچنین از روی خط پر یا ممتد (یک خطه ممند یا دو خطه ممتد) ممنوع است.
صفحه ۵۵ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#9. برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟ ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

ممکن است عوامل پدید آورنده حادثه هنوز هم خطر ساز باشند. همیشه به خاطر داشته باشید که در قدم اول باید مراقب سلامت خود باشید. با انجام اقدامات ساده ای مانند خاموش کردن وسیله نقلیه حادثه ساز، می توانید صحنه را عاری از خطر کنید. در چنین مواردی در قدم اول، سوئیچ را بچرخانید و موتور اتومبیل را خاموش کنید تا از وقوع آتش سوزی در داخل موتور جلوگیری شود. در صورتیکه نمی توانید عامل خطر ساز را از محی حذف کنید، سعی کنید مصدور ار تا حد ممکن از محل دور کنید.
صفحه ۱۹۱ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#10. در حال رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر ، فاصله زمانی ایمن از اتومبیل جلویی چقدر باید باشد ؟ ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

#11. مهم ترین نوع آلودگی که سهم زیادی در آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهد کدام است؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#12. در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید.(آمبولانس در حال ماموریت است) ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا آمبولانس (هرگاه آمبولانس در حال ماموریت باشد نسبت به خودروهایی دیگر حق تقدم عبور دارد) بعد خودرو قرمز بدلیل اینکه به سمت راست گردش دارد و در آخر خودرو آبی.

#13. در چه شرایطی می‌توان شاسی خودرو را عوض کرد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#14. شست‌وشوی وسایل نقلیه در راه‌ها، …………… ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

#15. شما اولین نفری هستید که به محل حادثه میرسید کدام مورد را باید انجام دهید ؟ ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

#16. برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه دو خطه به خیابان دوطرفه دو خطه باید کدامیک از اقدامات زیر را انجام دهیم؟ ? پاسخ درست: گزینه 4..........................

#17. تکیه‌ نمودن و آویزان‌ شدن اشخاص به وسایل نقلیه ……… ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#18. چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟ ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

#19. تابلو های هشدار دهنده یا ……بیشتر به صورت …..با نوارهای حاشیه….رنگ و زمینه……رنگ می باشد. ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

#20. رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، چگونه است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1..........................

#21. کدام تابلو به معنای پارک سوار است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

#22. مفهوم تابلوی شکل بالا چیست ؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#23. هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده به رنگ زرد در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

#24. در اشکال بالا تابلوی توقف ممنوع کدام است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

#25. کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#26. کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌ باشد؟

#27. هنرجوی گرامی نوع پارک در تصویر بالا را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#28. در چه فاصله از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ،پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2..........................

#29. شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3..........................

#30. در هنگام رانندگی در شرایط بد آب و هوایی چه مواردی را باید رعایت کرد؟ ? پاسخ درست: گزینه 5..........................

پایان آزمون

مقررات رانندگی سرعت – از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۱ (خیلی مهم)

در راه ها و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو یا علایم دیگر راهنمایی و رانندگی معین نگردیده است، سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به قرار زیر میباشد:
اول: در شهرها و مناطق مسکونی
الف: معابر شریانی درجه یک
۱- آزاد راهها حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۵ کیلومتر در ساعت
۲- بزرگراه ها حداکثر ۱۰۰ کیلومتر در ساعت

ب: معابر شریانی درجه دو
۱- خیابانهای شریانی اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر در ساعت
۲- خایابانهای شریانی فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت
پ: معابر محلی
در این معابر و میدان حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت
تردد اتوبوس، مینی بوس و انواع بارکشها به استثناء وانت ها در خط سوم (سرعت) آزاد راههای شهری ممنوع است.
حداکثر سرعت مجاز برای وسایل نقلیه موتوری در هر یک از خط های عبوری آزاد راهها با توجه به شرایط محل به وسیله علایم تعیین می گردد.
دوم- در راه های بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی
الف: آزادراهها
۱- حداکثر میران سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
۲- حداکثر میران سرعت مجاز انواع اتوبوس، مینی بوس، تریلی، کامیون و کامیونت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
۳- حداقل میران سرعت مجاز کلیه وسایل نقلیه فوق ۷۰ کیلومتر در ساعت
تبصره ۱: تردد وسایل نقلیه مندرج در ردیف ۲ فوق، در خط سوم (سرعت) آزادراهها ممنوع است.
تبصره ۲: استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفا در خط عبوری سمت راست آزادراه (جنب شانه راه) مجاز است.
ب: بزرگراههای دارای خطوط رفت و برگشت جدا از هم
۱- حداکثر میزات سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
۲- حداکثر میران سرعت مجاز انواع اتوبوس، مینی بوس، تریلی، کامیون و کامیونت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت.
پ:جاده های اصلی
حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۹۵ و شب ها ۸۵ کیلومتر در ساعت.
ت: جاده های فرعی
حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۸۵ و شب ها ۷۵ کیلومتر در ساعت.
حداکثر میزان سرعت مجاز انواع وسایل نقلیه در جاده های دارای خطوط عبوری کندرو مشمول مقررات بند پ می باشد.

?برگرفته از صفحه ۴۷ و ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

سوال تست درایو از هنرجویان❓❓❓

☎️سوال: کدامیک از موارد زیر در خصوص استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی صحیح تر است؟

📞۱- هرگونه استفاده از تلفن همراه شامل صحبت کردن، ارسال پیامک، دیدن تصاویر و … ممنوع است.
📞۲- استفاده از تلفن همراه در حالت اسپیکر ممنوع نمی باشد.
📞۳- صرفا ارسال پیامک با تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع نمی باشد.
📞۴- فقط خواندن پیامک از تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع است.

لطفا پاسخ خود را از بخش نظرات در انتهای همین صفحه ارسال نمایید.

از سری سوالات مهم و پرتکرار آزمون آیین نامه سال ۱۴۰۱

هنرجوی گرامی لطفا پاسخ سوال زیر را از بخش نظرات ارسال کنید

استفاده از کدام نوع کمربند ایمنی خودرو الزامی است؟
۱- سه نقطه ای
۲- دو نقطه ای
۳- کمربند ران
۴-نوع کمربند ایمنی مهم نیست

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

961 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
ساسان
آذر ۱۲, ۱۴۰۱ ۷:۳۹ ب.ظ

مغز درد گرفتم به ابوالفضل آنقدر سوالا زیاده ولی خدایی دمتون گرم برای سایتتون

علی
آبان ۲۶, ۱۴۰۱ ۵:۱۵ ب.ظ

سوال اولی ممنوع دومی س نقطه ای

Zahra
آبان ۲۰, ۱۴۰۱ ۶:۲۴ ب.ظ

سوال دوم
سه نقطه ای

Zahra
آبان ۲۰, ۱۴۰۱ ۶:۲۴ ب.ظ

سوال اول.
گزینه یک

علیرضا
آبان ۱۰, ۱۴۰۱ ۱۱:۲۴ ق.ظ

خیلی خیلی ممنونم ،همین که خیلی طراحی خوبی داشتین که آدم خسته نمیشه از خوندن و اینکه ممنون نمونه سوالات رو با جواب به صورت رایگان گذاشتین.خدا براتون بسازه .خسته نباشین🌸🌸🌸💐💐

فلور
مهر ۲۵, ۱۴۰۱ ۷:۲۰ ب.ظ

چند تا باید درست باشه ک قبول شیم

hesam
  فلور
مهر ۲۹, ۱۴۰۱ ۳:۱۱ ب.ظ

۲۶

Ali
  hesam
آبان ۱۶, ۱۴۰۱ ۱:۲۸ ب.ظ

۲۶سوال

محمد
مهر ۲۳, ۱۴۰۱ ۷:۰۱ ق.ظ

سلام
آزمون شماره ۲ سوال ۱۸ جوابش که میگه گزینه ۱ اشتباه است جواب اصلی گزینه ۴

مریم
  محمد
مهر ۲۴, ۱۴۰۱ ۱:۳۱ ب.ظ

سلام دوست عزیز درسته همون گزینه ۱ برو صفحه ۱۲۱ کتاب بخون

دکمه
مهر ۹, ۱۴۰۱ ۱:۳۱ ب.ظ

من پس فردا آزمون دارم دعا کنید قبول شم فقط

دکمه
  دکمه
مهر ۱۲, ۱۴۰۱ ۲:۰۳ ب.ظ

اومدم بگم من قبول شدم با صفر غلط .سوالات خیلی خوب بود فقط کمی کتابو ورق بزنین میشه جواب داد و سوالات این سایت هم واس دستگرمی خوبه ولی نسبت به سوالات خود آیین نامه سخت تره ولی بخونین خوب میشه امیدوارم بقیه هم قبول شن ممنون (دکمه)

محمدرضا
شهریور ۳, ۱۴۰۱ ۷:۴۵ ق.ظ

سلام خیلی ممنون از مسئولان سایت، بسیارعالی و مفید

masoud
مرداد ۲۹, ۱۴۰۱ ۹:۲۰ ب.ظ

هردوسوال گزینه ۱

mnr
مرداد ۱۶, ۱۴۰۱ ۵:۴۱ ب.ظ

سایتتون عالیه. من دیروز آزمون داشتم بدون غلط قبول شدم همه ی تستهای این سایت رو زدم سوالات آزمون دقیقا همینا بود.

Ebram
مرداد ۷, ۱۴۰۱ ۱:۲۲ ق.ظ

سلام صبح همگی بخیر امروز امتحان آیین نامه داشتم و دقیقا همون چیزی ک اینجا بود واسم اومد ده بیستا تست اول رو زدم به علاوه اسامی تابلو ها ک در این سایت هستن رو کامل بخونید نهایتش دو سه ساعت طول میکشه و قبولیتون رو تضمین میکنه😍👍با تشکر

عاطفه
تیر ۲۸, ۱۴۰۱ ۷:۱۸ ق.ظ

با سلام و احترام. پاسخ شماره ۱۲ آزمون رنگ خودروها اشتباه ثبت شده است لطفا رسیدگی بفرمایید. باتشکر

کاربر سایت
تیر ۲۱, ۱۴۰۱ ۵:۱۷ ق.ظ

سلام من همین الان از امتحان تموم شد بدون غلط قبول شدم… دوستان همین سوالات بخونید مخصوصا بسته طلایی همگی قبول میشید . چیزی خارج از اینها نداده بودن… با تشکر از سایت خوبتون

کاربر
تیر ۸, ۱۴۰۱ ۲:۰۴ ب.ظ

من بابت گواهینامه پایه سوم سه بار ثبت نام کردم سال ۹۳/۹۸/۱۴۰۱ ولی کمیسیون تایید نکرده چون من اعصاب روان دارم. چکار باید بکنیم.

مبینا
تیر ۱, ۱۴۰۱ ۶:۴۴ ق.ظ

سلام تشکر میکنم از سایت خوبتون من اولین بار قبول شدم

مبینا
خرداد ۲۰, ۱۴۰۱ ۷:۵۸ ق.ظ

سلام دوستان من ۲۵خرداد امتحان دارم یعنی ۴ روز دیگ خیلی هم تست میزنم یک بار میخونم میره توذهنم بنظرتون سوالایی خارج این سوالا میاد

زهرا
  مبینا
آبان ۴, ۱۴۰۱ ۵:۱۰ ب.ظ

نه همین که بخونی قبول میشی به امید خدا

نادر
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۱ ۶:۲۲ ق.ظ

خیلی ممنون روز پنجشنبه ازمون داشتم با بسته تلایی قبول شدم اصلا هم غلط نداشتم واقن بست تلایی خوبه

میلان
  نادر
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱ ۳:۵۷ ق.ظ

داش نادر مطمئنی قبلو شدی داداش؟ فداتشم تو همین یه جمله ای که گفتی چند تا غلط داری چه جوری بدون غلط آیین نامه رو قبول شدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

سینا
  میلان
خرداد ۲, ۱۴۰۱ ۶:۳۲ ب.ظ

😅 😅 😅 😅 😁 😁 😁

سعید
  میلان
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ ۷:۳۰ ق.ظ

😂 😂 😂 😂

صادق
  میلان
مهر ۱۲, ۱۴۰۱ ۴:۴۳ ق.ظ

سوتونم خودتم ک غلط داری 😐 📿

محمد
  نادر
خرداد ۵, ۱۴۰۱ ۱۱:۵۶ ق.ظ

داداش گوهینامه ویژه هم ایین نامه اش همینه یعنی همین ازمون رو باید بخونم

صالحی
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱ ۳:۱۲ ق.ظ

سوال اول پاسخ صحیح گزینه ۱
سوال دوم پاسخ صحیح گزینه ۱

ناصر
  صالحی
تیر ۳, ۱۴۰۱ ۱۰:۱۵ ق.ظ

نابغه نوع کمربند مهم نیس

امین
  ناصر
تیر ۲۷, ۱۴۰۱ ۷:۵۸ ق.ظ

سه نقطه ای درسته استاد بزرگوار😂😂😂😂

نازنین
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱ ۷:۲۲ ب.ظ

سلام من امروز امتحان ایین نامه قبول شدم..تست این سایت تابیست وازاخراچندنمونه زدم.امتحان امروز دادم ازاین سوالها آسونتربودن..اینجا نهایت سوالهای سخت میزاره تو همه تست ها تکرارمیکنه مثل سرعت سبقت دورزدن وحق تقدم..فقط دقت نیاز داره..ممنونم ازاین سایت خوب

helena
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱ ۴:۰۳ ب.ظ

هردو سوال گذینه ۱

ناصر
  helena
تیر ۳, ۱۴۰۱ ۱۰:۱۶ ق.ظ

😂 😂 😂 سوال دو نوع کمربند مهم نیس باهوش

فرزاد
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۱ ۵:۱۹ ق.ظ

نوع كنربند ايمني مهم نيست

سامی
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۱ ۸:۱۸ ق.ظ

سلام وقت بخیر، تشکر می کنم از این سایت زیبا با طراحی عالی و سوالات عالی و از همه عالی تر تصاویر جالبی که برای هر سوال طراحی شده امروز ۱۹ اردیبهشت با ازمون های عالی شما بنده قبول شدم و به همه دوستان گرامی پیشنهاد می کنم

لیلا رستمی
فروردین ۳۰, ۱۴۰۱ ۱۱:۲۴ ق.ظ

سلام کسی بسته طلایی داره فردا امتحان دارم لطفا

سرهنگ
  لیلا رستمی
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۱ ۵:۲۴ ق.ظ

سلام خانم رستمی قبول شدید؟

رحیمی
فروردین ۲۱, ۱۴۰۱ ۵:۵۸ ب.ظ

گزینه ۱ سه نقطه ای

زهرا
فروردین ۱۵, ۱۴۰۱ ۲:۰۹ ب.ظ

سلام من چهارشنبه امتحان آیین نامه دارم چیکار کنم بار اول قبول بشم؟

امیر
  زهرا
فروردین ۲۳, ۱۴۰۱ ۳:۴۶ ب.ظ

تلاش

شاه پور
  زهرا
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۱ ۱:۱۹ ب.ظ

دقت کن عجله نکن

رجبی
فروردین ۱۴, ۱۴۰۱ ۹:۰۰ ق.ظ

۱

زهرا بهاران
بهمن ۳۰, ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶ ق.ظ

۱هرگونهاستفاده از تلفن همراه شامل صحبت کردن و پیامک دادن در هین رانندگی ممنوع است
۴نوع کمربند ایمنی مهم نیست مهم اینه که قبل از روشن کردن خودرو کمربند ایمنی رو ببندیم

Mobina
بهمن ۲۷, ۱۴۰۰ ۳:۱۷ ب.ظ

جواب اولی ۱ هست دومی هم ۱

میرحسینی
بهمن ۲۷, ۱۴۰۰ ۷:۲۶ ق.ظ

کمربند سه نقطه ای