آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۳

آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۳ سال ۱۴۰۲

نمونه ای که مشاهده می کنید،  شبیه ساز آزمون نهایی آیین نامه رانندگی است،لطفا پس از پایان آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۳، نتایج را در بخش نمایش سوالات مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد است ومدت زمان آزمون بیست دقیقه، با دقت به سوالات پاسخ دهید و نتایج را تحلیل کنید. این آزمون محک مناسبی پیش از شرکت در آزمون آیین‌نامه رانندگی است.
موفق باشید.

جزوه سوالات آیین نامه

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. سبقت گرفتن برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری……

سبقت گرفتن اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری ممنوع می باشد.
بخش مقررات سبقت – صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#2. در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم‌ ترین اقدام کدام است؟

در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم ترین اقدام باز کردن راه هوایی و حفظ گردش خودن او می باشد. پس ابتدا باید راه هوایی تنفس را باز نمایید.
صفحه ۱۹۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#3. استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی……….

استفاده از تلفن همراه
استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع می باشد. این ممنوعیت صرفا شامل صحبت کردن با تلفن همراه نبوده و مواردی نظیر ارسال پیامک، دیدن تصاویر و… را نیز شامل می شود.
صفحه ۸۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#4. بی‌احترامی به سایر کاربران ترافیک، دشنام و ناسزا گفتن به سایرین در حین رانندگی نشان‌دهنده چیست؟

بی احترامی به سایر کاربران ترافیک، دشنام و ناسزا گفتن به سایرین در حین رانندگی نشان دهنده شخصیت متزلزل و منفی فرد است.
پس همیشه باید با متانت و حوصله رانندگی نمایید. همیشه بدانید عجله در رانندگی سوانح ترافیکی را به دنبال دارد.
صفحه ۱۶۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#5. حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#6. کدام‌ یک از موارد زیر جزء رفتارهای رانندگان پرخطر و پرخاشگر نمی‌ باشد؟

#7. مفهوم تابلو بالا چیست؟

#8. چه زمانی از چراغ هشدار دهنده ( فلاشر و چهار چراغ ) می توان استفاده نمود؟

#9. در کنترل و تنظیم عبور و مرور کدام مورد بر سایرین مقدم است؟

کنترل و تنظیم عبور و مرور ممکن است به وسیله چراغ ها یا خط کشی یا تابلوها، نوشته ها و ترسیم ها، یا ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و یا هر وسیله دیگری که بر حسب مورد لازم باشد، به عمل آید. در هر حال فرمان پلیس راهنما که ممکن است مغایر با پیام علایم یا مقررات در محل باشد مقدم خواهد بود.
صفحه ۱۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#10. خطوط مشخص شده در تصویر نشان دهنده چیست؟

خط ممتد و مقطع ترکیبی
صفحه ۲۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#11. شما با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت در یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

روش یک طول خودرو:
جدول روش یک طول خودرو، صفحه ۹۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#12. هنرجوی گرامی حق تقدم عبور در تقاطع بالا را به ترتیب مشخص کنید.

دلیل: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد پس در این تقاطع ابتدا حق تقدم با خودروی آبی رنگ چون در خیابان اصلی است و مسیر مستقیم حرکت می کند سپس با خودرو زرد و در نهایت خودرو قرمز

#13. کدام یک گزینه های زیر صحیح می باشد؟

مقررات رانندگی – سرعت، صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#14. هنرجوی گرامی مفهوم این تابلو چیست؟

#15. اگر خودرویی با نور بالا از روبرو به شما نزدیک شود چه کاری انجام می دهید؟

اگر خودرویی که به شما نزدیک می شود با نور بالا به سمت شما می آید:
۱- سرعت خود را کم کنید.
۲- به سمت راست جاده نگاه کنید.
۳- همچنانکه به سمت راست جاده نگاه می کنید، با کنار چشم حرکت خودرو مقابل را تحت نظر داشته باشید. چشم، موثرترین عضو بدن هنگام رانندگی در تشخیص خطرات است.صفحه ۹۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#16. برای پارک کردن در کنار خیابان، حق تقدم با وسیله ای است که……

در محل توقف (پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است.
صفحه ۵۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#17. در شبها و در راههای بیرون شهر حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

قوانین سرعت
صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#18. کلاچ گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟

#19. چرا باید برای سبقت از یک وسیله طویل فاصله بیشتری با آن حفظ کرد؟

#20. پر باد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک از موارد زیر شود؟

در صورتی که باد تایر بیش از حد مجاز باشد، سطح اتصال تایر با زمین در کمترین حد خود قرار خواهد گرفت. فرمان پذیری تایر در چنین شرایطی مختل خواهد شد و بسیار خطرناک خواهد بود.
صفحه ۱۵۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#21. چرا رانندگی در شب سخت تر است؟

#22. تابلو های بازدارنده را تابلوهای …..نیز میگویند که بیشتر به شکل…..با نوار حاشیه……رنگ هستند؟

تابلوهای بازدارنده یا انتظامی: این تابلوها بیشتر به شکل دایره با نوار حاشیه ای قرمز رنگ مشخص می گردند و نوع ممنوعیت را نشان می دهند. برخی از تابلوها همچون «تابلوی ایست»، «حق تقدم عبور با شما»، «خیابان اصلی»، «مسیر کامیون حامل مواد خطرناک»،« رعایت حق تقدم » و … دایروی شکل نیستند ولی در همین گروه قرار دارند.
صفحه ۲۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#23. مفهوم تابلوی بالا چیست؟

#24. در تصویر شکل بالا حق تقدم عبور به ترتیب عبارت است از:

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تقاطع ابتدا دوچرخه بدلیل اینکه در خیابان اصلی قرار دارد و به صورت مستقیم حرکت می کند، بعد سواری سبز، بعد سواری سفید و در آخر سواری قرمز

#25. تابلوی بالا به چه معناست؟

#26. از کدام علامت آگاه سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

زمانی که در حال نزدیک شدن به خودروی جلویی از پشت هستید و قصد سبقت گرفتن دارید، با تعویض چراغ از نور پایین به نور بالا راننده خودرو جلویی را از قصد خود مطلع نمایید.
صفحه ۹۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

هنگام سبقت گرفتن اعم از این که روز باشد یا شب، برای جلب توجه وسایل نقلیه پشت سر، استفاده از چراغ راهنما ضروری است.
صفحه ۱۷ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#27. تابلو شکل بالا به چه معنا می باشد؟

#28. حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

صفحه ۴۷ – ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#29. تابلوی بالا چه مفهومی دارد؟

#30. تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) چند نمره منفی دارد؟

جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر
صفحه ۷۱ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

پایان آزمون

مقررات رانندگی – چراغ ها – از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۲ – خیلی مهم

راننده وسیله نقلیه ای که شب در حرکت است و همچنین در هر ومحل یا زمان دیگری که به علت نبودن نور کافی ناشی از ابری بودن هوا، وجود مه، باران، برف، عبور از تونل و مانند آنها دید کافی وجود ندارد، باید چراغ های وسایل نقلیه رابه ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید.
در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب و در صورت خرابی ناگهانی چراغ های جانبی جلو از چراغ عبور (نور پایین) استفاده شود.

 دانلود سوالات ایین نامه

هنگامی که چراغ ها باید روشن باشند، اگر چند وسیله نقلیه متصل به هم حرکت کنند، روشن کردن چراغ هایی که با توجه به محل نصبشان پوشیده می شوند ضرورت ندارد ولی در هر حال چراغ های جلوی وسیله اولی و چراغ های عقب وسیله آخری باید روشن باشند.
چراغ های جلو وسایل نقلیه که در شانه راه ها( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند بادیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های کوچک و جانبی را روشن نمایند.
استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است، مگر در مواردی که مجوز لازم از مراجع ذی صلاح اخذ گردد.

رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جاده ها از چراغ رانندگی (نوربالا) استفاه کنند تا بتوانند کلیه اشیاء و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در موارد زیر که باید از چراغ عبور (نور پایین) استفاده نمایند:
الف- هنگام روبرو شدن باوسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند، در این صورت راننده باید از فاصله حداقل ۱۵۰ متری از چراغ عبور (نورپایین) استفاده نماید تا راننده طرف مقابل بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد. در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، می توان برچسب مورد از چراغ های کوچک یا چراغ های مه شکن استفاده نمود.
ب- هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری که در حال حرکت است عبور می کند، مگر وقتی که در حال سبقت گرفتن باشد.

⭐برگرفته از صفحه ۵۳ و ۵۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

مقررات رانندگی – چراغ ها – از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۲ – خیلی مهم

راننده وسیله نقلیه ای که شب در حرکت است و همچنین در هر ومحل یا زمان دیگری که به علت نبودن نور کافی ناشی از ابری بودن هوا، وجود مه، باران، برف، عبور از تونل و مانند آنها دید کافی وجود ندارد، باید چراغ های وسایل نقلیه رابه ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید.
در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب و در صورت خرابی ناگهانی چراغ های جانبی جلو از چراغ عبور (نور پایین) استفاده شود.

سوالات اصلی ایین نامه

هنگامی که چراغ ها باید روشن باشند، اگر چند وسیله نقلیه متصل به هم حرکت کنند، روشن کردن چراغ هایی که با توجه به محل نصبشان پوشیده می شوند ضرورت ندارد ولی در هر حال چراغ های جلوی وسیله اولی و چراغ های عقب وسیله آخری باید روشن باشند.
چراغ های جلو وسایل نقلیه که در شانه راه ها( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند بادیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های کوچک و جانبی را روشن نمایند.
استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است، مگر در مواردی که مجوز لازم از مراجع ذی صلاح اخذ گردد.

رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جاده ها از چراغ رانندگی (نوربالا) استفاه کنند تا بتوانند کلیه اشیاء و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در موارد زیر که باید از چراغ عبور (نور پایین) استفاده نمایند:
الف- هنگام روبرو شدن باوسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند، در این صورت راننده باید از فاصله حداقل ۱۵۰ متری از چراغ عبور (نورپایین) استفاده نماید تا راننده طرف مقابل بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد. در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، می توان برچسب مورد از چراغ های کوچک یا چراغ های مه شکن استفاده نمود.
ب- هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری که در حال حرکت است عبور می کند، مگر وقتی که در حال سبقت گرفتن باشد.

⭐برگرفته از صفحه ۵۳ و ۵۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

سوال شماره: ۱ تست درایو از هنرجویان

حق تقدم در تقاطع شکل زیر را بر اساس  رنگ و نوع خودرو مشخص نمایید❓❓❓ لطفا پاسخ خود را از بخش نظرات انتهای همین صفحه ارسال نمایید.

سوالات کارتکس

سوال شماره: ۲ – از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه سال ۱۴۰۲

با کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند چه برخوردی می شود؟

سوالات ایین نامه با جواب
۱- به مرجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند
۲- تا پایان عمر به آنها گواهینامه داده نخواهد شد.
۳- در صورتی که مرتکب خلاف نشوند، مشمول مجازات نمی شوند
۴- باید هر چه سریعتر خود را به مراجع انتظای معرفی کنند.

لطفا پاسخ خود را از بخش نظرات انتهای همین صفحه ارسال کنید.

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

1.2K نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
کاربر
مهر ۵, ۱۴۰۲ ۵:۰۷ ب.ظ

سلام ممنون بخاطر سوال ها وو جواب های درست شما من برای ازمون ماشین هم ازش استفاده کردم و خیلی عالی بود

مهدی
مهر ۴, ۱۴۰۲ ۹:۱۹ ق.ظ

سلام دوستان آزمون دارم فردا ، پکیج طلایی رو کسی داره برای من بفرسته

مونس
شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ ۵:۴۰ ب.ظ

بچه ها اگه گواهینامه نداشته باشیم یکی از پشت بهمون بزنه مقصر کیه؟ یه احمق بهم زد و پلیس اومده من و مقصر کرده درصورتیکه اون از پشت بهم زده فکر کنم پول داد بهش

محمد
  مونس
شهریور ۲۸, ۱۴۰۲ ۳:۳۵ ب.ظ

داداش از پشت زده که زده تو گواهینامه نداشتی تو از همون موقع که ماشین و روشن کردی راه افتادی داشتی خلاف میکردی شانس اوردی پارکینگ نبردن

گیتی
  مونس
شهریور ۲۹, ۱۴۰۲ ۸:۴۱ ب.ظ

معلومه اون مقصره ، ما یه بار تصادف کردیم و پسره گواهی نامه نداشت و ما مقصر بودیم و ما مقصر شدیم افسر گفت بله گواهی نامه نداره ولی مهارت داره ، و جداگانه اون رو جریمه کرد ولی نداشتن گواهی نامه ربط نداره ب مقصر بودن در تصادف ، میتونید پیگیری کنین تا ب حقشون برسید موفق باشین

علی
شهریور ۲۵, ۱۴۰۲ ۸:۴۹ ق.ظ

یکی لطف می‌کنه آزمون طلایی رو برام بفرسته آزمون دارم

کاربر سایت
شهریور ۱۳, ۱۴۰۲ ۴:۴۴ ب.ظ

سلام وقت بخیر من تازه کلاس اموزشم شروع کردم چندتا امتحان در طول این دوره وجود داره؟ یعنی من فکر میکردم فقط یه امتحان ایین نامه باید بدیم و اون نباید بالای ۵تا غلط باشه یعنی به غیر از اینن نامه اصلی بازم امتحان داره که اگه قبچل نشیم مردود بشیم؟

قاسوم
شهریور ۱۲, ۱۴۰۲ ۱:۵۴ ب.ظ

سلام خسته نباشی منی سوال گواهینامه میخامی بهم بدی دست شما درد نکنی مرسی

زبل خان
  قاسوم
شهریور ۱۲, ۱۴۰۲ ۴:۵۱ ب.ظ

الان مگه اینا چی هستند که تو دنبال سوالات گواهینامه می گردی؟ قاسوم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

علی
مرداد ۲۹, ۱۴۰۲ ۵:۵۴ ب.ظ

سلام مگه در راه های خشک هر ۱۵ کیلومتر فاصله زمانی ۲ ثانیه نیست و جاده های خیس ۴ ثانیه پس چرا ۳۰ کیلومتر در جاده خیس شد ۴ ثانیه مگه نباید ۸ ثانیه بشه

آذر
مرداد ۲۹, ۱۴۰۲ ۷:۱۱ ق.ظ

بچه ها من کارتکس مو گم کردم باید به کی بگم آیا دوباره بگیرم باید هزینه بدم؟ دیگه خسته شدم پول مولم دیگه ندارم نمی دونم چیکار کنم لطفا یکی منو راهنمایی کنه

کاربر سایت
مرداد ۲۶, ۱۴۰۲ ۴:۵۳ ب.ظ

سلام من ۲۰ عدد از تست های رایگان سایت رو زدم بدون غلط هست چندین بار هم تکرار کردم و بسته طلایی ۱۴۰۲ هم خریدم و ۲۰ تا آزمون زرد رنگ داخلش رو خوندم بدون غلط بودم آیا نیازه کل کتاب و تابلوها رو بخونم یا ن همین کاری ک کردم کافیه ؟ ممنون میشم پاسخ بدید

زهره
مرداد ۲۰, ۱۴۰۲ ۹:۲۷ ق.ظ

سلام…ممنون از تست های عالی تون…من دوبار تمام تست ها رو خوندم البته کتابم مرور کردم دیروز امتحان دادم بار اول بدون هیچ غلطی قبول شدم…

فرشته
مرداد ۱۰, ۱۴۰۲ ۲:۳۰ ق.ظ

به من یه روشی بگید بار اول ایین نامه رو قبول بشم اصلا وقت خوندن کتاب و ندارم روشی که میگید و تضمین کنید و میخوام روشی باشه که همون بار اول ایین نامه رو قبول بشم

زهره
  فرشته
مرداد ۱۶, ۱۴۰۲ ۴:۲۴ ق.ظ

عزیزم پیشنهاد می کنم کتاب و یکبار فقط مرور کنی بعد وارد سایت تست درایو شو ازمون ها رو تست بزن من دیروز امتحان داشتم با این روش قبول شدم البته با یک غلط که اونم هول شدم وقتی داری ازمون و تست میزنی پاسخ های درست و غلط و نگاه کن و جاهایی که اشکال داریو رو یادداشت کن همین که یادداشت می کنی بیشتر تو ذهنت می مونه در پایان بهت میگم که با امادگی کامل تو امتحان حاضر شو یک درصد اگر شک داری که اماده نیستی نرو ازمون نده

Meysam
  فرشته
شهریور ۱۹, ۱۴۰۲ ۳:۴۳ ب.ظ

قبول شدی؟

گیتی
مرداد ۸, ۱۴۰۲ ۲:۳۴ ب.ظ

گایز فردا امتحان دارم پکیج طلایی دارین بفرستین برام لطفا؟

گیتی
  گیتی
مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ ۱۰:۳۵ ق.ظ

بچه ها قبول شدم بار اول و بدون غلط ،این حس خوب رو برا همتون آرزو میکنم
🙂
فقط هم حدودن بیست تا از تست های اینجا
و پنج شیش صفحه از عکس کاردکس ک تو نت هست و تابلو ها ک تو همین سایت هست من از اینجا خوندم کافی بود

گیتی
  گیتی
شهریور ۲۹, ۱۴۰۲ ۸:۵۰ ب.ظ

یوووو گایز آزمون شهری هم قبول شدم ، فقط حواستون باشه برای پارک دوبل موقع توقف فرمونو نچرخونید همزمان ک آروم حرکت میکنین فرمونو اول ب سمت راست بعد سمت چپ و یکمی هم دنده عقب برین ،موقع دور زدن کل کوچه رو نگیرید و اطرافو نگاه کنید، فرعی ب اصلی ایست کنین ،اگه دیدین ماشین داره خاموش میشه نترسید و سریع کلاجو تا ته بگیرین ، موقع استارت هم گاز خوب بدین و آروم پاتونو بردارین ن یهو
راهنما یادتون نره حتی موقع پارک کردن ، جلوی پل ، مدرسه نزدیک تقاطع پارک نکنید ، نزدیک تقاطع دور نزنید، پارک دو فرمون حتما راهنما بزنید و اطرافو خوب نگا کنین ، اوکی قبولین ❤️❤️❤️❤️

Elnaz
تیر ۳۰, ۱۴۰۲ ۶:۱۳ ب.ظ

سلام فردا امتحان دارم پکیج طلایی رو میتونید برام بفرستید؟

کاربر سایت
تیر ۲۹, ۱۴۰۲ ۵:۵۹ ب.ظ

سلام از سابت معتبر شما بسیار سپاسگزارم من هفته گذشته امتحان دادم با یک غلط قبول شدم

rooya
تیر ۲۹, ۱۴۰۲ ۳:۳۰ ب.ظ

سلام خوبید من شنبه ازمون دارم و پکیج طلایی رو میخاستم چجوری میتونم بگیرم؟

کاربر سایت
تیر ۲۰, ۱۴۰۲ ۵:۱۳ ق.ظ

آزمون آیین نامه در آموزشگاه ها برگزار می‌شود یا در مراکز راهنمایی و رانندگی ؟

Sasan
تیر ۱۴, ۱۴۰۲ ۱۲:۵۸ ب.ظ

من فقط تستای همین سایت تمرین کردم مثل همینا اومده بود

عباس
تیر ۱۲, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۷ ق.ظ

امبولانس سبز زرد دلیلش چونکه امبولانس همیشه اولویته ۲ حق تقدم با کسیکه به راست گردش کند

فایزه
تیر ۸, ۱۴۰۲ ۷:۲۳ ب.ظ

اگر آمبولانس در حال مأموریت باشد اول آمبولانس بعد سواری سبز و بعد زرد…
اما چون به مأموریت آمبولانس اشاره نشده پس
اول سواری سبز.بعد زرد و در آخر آمبولانس

نیلوفر
تیر ۶, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۸ ق.ظ

سلام بچه ها من فردا امتحان دارم کی بسته طلایی رو داره برام بفرسته🥺

فاطمه
تیر ۴, ۱۴۰۲ ۱:۴۴ ب.ظ

سلام دوستان آزمون طللایی رو کسی داره ؟

مهدی
  فاطمه
تیر ۴, ۱۴۰۲ ۹:۳۰ ب.ظ

موافقم فردا صبح امتحان دارم تازه دارم شروع می‌کنم

اهورا
  فاطمه
تیر ۲۹, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۳ ق.ظ

من دارم ولی نمیدونم چجوری میفرستن

فاطمه
  اهورا
مرداد ۸, ۱۴۰۲ ۲:۳۲ ب.ظ

تو ایمیل آیدی یا شماره میگیری

Javad
  اهورا
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲ ۹:۲۵ ب.ظ

سلام.ازمون طلایی رودارید برامن بفرستید؟؟

پریسا
  اهورا
مرداد ۲۷, ۱۴۰۲ ۷:۳۷ ق.ظ

میشه برای من هم بفرستید

حمیده
  اهورا
شهریور ۱۹, ۱۴۰۲ ۲:۲۴ ب.ظ

بی زحمت میفرستین؟

آریا
تیر ۳, ۱۴۰۲ ۱۰:۲۱ ب.ظ

بچه ها کی بسته طلایی رو داره واسه من بفرسته ممنون میشم امتحان دارم

محدثه
  آریا
تیر ۲۶, ۱۴۰۲ ۴:۲۳ ق.ظ

برامنم میفرستی اگه داری نمیدونم چرا نمیشه بخرمش

اهورا
  آریا
تیر ۲۹, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۱ ق.ظ

چجوری باید فرستاد؟

کاربر سایت
تیر ۳, ۱۴۰۲ ۱۱:۲۲ ق.ظ

سلام خسته نباشيد من فردا ازمون ايين نامه دارم ..بعد ازمون شهر بايد بايد دوباره ازمون بدم ؟؟؟ميشه راهنماييى كنيد

هانا
خرداد ۲۶, ۱۴۰۲ ۴:۵۸ ب.ظ

بچه ها کی بسته طلایی رو داره برا من بفرسته فردا امتحان دارم

هلنا
  هانا
خرداد ۳۰, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۳ ب.ظ

من

هانا
  هلنا
تیر ۱, ۱۴۰۲ ۱۰:۳۱ ب.ظ

کجا میتونی بفرستی

مهسا
  هانا
تیر ۱۱, ۱۴۰۲ ۱۰:۴۳ ق.ظ

ب منم بدین🥲

رضا
  هلنا
تیر ۲۷, ۱۴۰۲ ۱۱:۲۳ ق.ظ

میشه برای منم بفرستید فردا امتحان دارم

سارا
  هلنا
تیر ۲۸, ۱۴۰۲ ۸:۴۴ ق.ظ

منم می‌خوامش😥

یگانه
  هلنا
مرداد ۱۹, ۱۴۰۲ ۴:۲۷ ب.ظ

میفرستی برای منم🥺

Mandana
  هلنا
مرداد ۲۹, ۱۴۰۲ ۷:۳۴ ق.ظ

میشه لطفااا برای منم بفرستیی:)))))

زینب هاشمی
  هلنا
شهریور ۱۳, ۱۴۰۲ ۸:۲۱ ق.ظ

میشه برای منم بفرستی شنبه قراره برم امتحان🥲

samirazilaei
  هلنا
مهر ۱, ۱۴۰۲ ۷:۲۸ ق.ظ

سلام میتونید برای من بفرستین لطفا ممنون میشم

مهدی
  هانا
شهریور ۱۱, ۱۴۰۲ ۱۱:۰۲ ق.ظ

بفرست

کاربر سایت
خرداد ۱۷, ۱۴۰۲ ۳:۵۸ ق.ظ

سلام سال ۹۸ گواهینامه ثبت نامه کردم دیگه دنبالش نرفتم حال میخواهم برم چند سال اعتبار داره

Salar
  کاربر سایت
خرداد ۲۱, ۱۴۰۲ ۱۲:۲۲ ب.ظ

دوسال هست کارتکس

مژگاان
  کاربر سایت
تیر ۱۳, ۱۴۰۲ ۱:۵۷ ب.ظ

ی سال بگزره و امتحان ندی.. دباره باید ثبت نام کمی

علی
خرداد ۱۶, ۱۴۰۲ ۳:۵۷ ب.ظ

سلام سوال ۱ آمبولانس سبز زرد سوال ۲ ۱ میباشد علیپور

لعیا مجذوبی
خرداد ۸, ۱۴۰۲ ۱۲:۵۵ ب.ظ

سوال۱ : آمبولانس سبز زرد
سوال۲: گزینه ۱

ندا
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۲ ۷:۰۲ ب.ظ

گزینه ۱

مریم
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲ ۱:۵۸ ق.ظ

با سلام،
با اجازه، به نام تیم وبسایت تست درایو
با احترام، من، مریم، برای ابراز سپاس و تشکر از شما، به شخصه و با اندوهمندی عمیق، این نامه را تهیه کرده‌ام. از طریق این برگه، می‌خواهم شکرگزاری خود را به شما و تیم تست درایو بیان کنم.
در ابتدا، باید بگویم که وجود یک منبع آموزشی به این خوبی و کیفیت، به واقع تحولی در تجربه‌ی آموزش رانندگی من به همراه داشت. من به شخصه به دنبال یافتن یک پلتفرمی بودم که بتوانم با کمک آن، آموزش‌های آیین نامه رانندگی را به شکلی کامل و کاربردی درک کنم. شما با سایت تست درایو به من این فرصت را دادید و من از آن استفاده کردم.
از طریق سوالات و تست‌هایی که در سایت شما وجود داشت، تمامی جنبه‌های مهم و ضروری را برای کسب موفقیت در آزمون آیین نامه رانندگی پوشش دادم. ساختار ساده و قابل فهم سوالات، توضیحات کامل و واضح هر موضوع و نکته، و همچنین گزینه‌های پاسخ منطبق بر واقعیت، همه باعث شدند که فرآیند یادگیری برایم جذاب و موثر باشد.
برایم به عنوان یک فردی که از نظر تئوریکاری و عملی در حوزه‌ی رانندگی مجرب نبودم، بسیار اهمیت داشت که با یک روش آموزشی مطمئن و موثر، اعتماد به نفسم را در کنترل خودرو و رانندگی بهبود بخشم.سپاس

محمد
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲ ۶:۱۴ ق.ظ

سوال اول آمبولانس سبز زرد سوال ۲ گزینه ۴