آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۳

آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۳ سال ۱۴۰۳

نمونه ای که مشاهده می کنید،  شبیه ساز آزمون نهایی آیین نامه رانندگی است،لطفا پس از پایان آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۳، نتایج را در بخش نمایش سوالات مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد است ومدت زمان آزمون بیست دقیقه، با دقت به سوالات پاسخ دهید و نتایج را تحلیل کنید. این آزمون محک مناسبی پیش از شرکت در آزمون آیین‌نامه رانندگی است.
موفق باشید.

جزوه سوالات آیین نامه

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. سبقت گرفتن برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری……

سبقت گرفتن اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری ممنوع می باشد.
بخش مقررات سبقت – صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#2. در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم‌ ترین اقدام کدام است؟

در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهم ترین اقدام باز کردن راه هوایی و حفظ گردش خودن او می باشد. پس ابتدا باید راه هوایی تنفس را باز نمایید.
صفحه ۱۹۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#3. استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی……….

استفاده از تلفن همراه
استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع می باشد. این ممنوعیت صرفا شامل صحبت کردن با تلفن همراه نبوده و مواردی نظیر ارسال پیامک، دیدن تصاویر و… را نیز شامل می شود.
صفحه ۸۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#4. بی‌احترامی به سایر کاربران ترافیک، دشنام و ناسزا گفتن به سایرین در حین رانندگی نشان‌دهنده چیست؟

بی احترامی به سایر کاربران ترافیک، دشنام و ناسزا گفتن به سایرین در حین رانندگی نشان دهنده شخصیت متزلزل و منفی فرد است.
پس همیشه باید با متانت و حوصله رانندگی نمایید. همیشه بدانید عجله در رانندگی سوانح ترافیکی را به دنبال دارد.
صفحه ۱۶۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#5. حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#6. کدام‌ یک از موارد زیر جزء رفتارهای رانندگان پرخطر و پرخاشگر نمی‌ باشد؟

#7. مفهوم تابلو بالا چیست؟

#8. چه زمانی از چراغ هشدار دهنده ( فلاشر و چهار چراغ ) می توان استفاده نمود؟

#9. در کنترل و تنظیم عبور و مرور کدام مورد بر سایرین مقدم است؟

کنترل و تنظیم عبور و مرور ممکن است به وسیله چراغ ها یا خط کشی یا تابلوها، نوشته ها و ترسیم ها، یا ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و یا هر وسیله دیگری که بر حسب مورد لازم باشد، به عمل آید. در هر حال فرمان پلیس راهنما که ممکن است مغایر با پیام علایم یا مقررات در محل باشد مقدم خواهد بود.
صفحه ۱۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#10. خطوط مشخص شده در تصویر نشان دهنده چیست؟

خط ممتد و مقطع ترکیبی
صفحه ۲۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#11. شما با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت در یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

روش یک طول خودرو:
جدول روش یک طول خودرو، صفحه ۹۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#12. هنرجوی گرامی حق تقدم عبور در تقاطع بالا را به ترتیب مشخص کنید.

دلیل: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد پس در این تقاطع ابتدا حق تقدم با خودروی آبی رنگ چون در خیابان اصلی است و مسیر مستقیم حرکت می کند سپس با خودرو زرد و در نهایت خودرو قرمز

#13. کدام یک گزینه های زیر صحیح می باشد؟

مقررات رانندگی – سرعت، صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#14. هنرجوی گرامی مفهوم این تابلو چیست؟

#15. اگر خودرویی با نور بالا از روبرو به شما نزدیک شود چه کاری انجام می دهید؟

اگر خودرویی که به شما نزدیک می شود با نور بالا به سمت شما می آید:
۱- سرعت خود را کم کنید.
۲- به سمت راست جاده نگاه کنید.
۳- همچنانکه به سمت راست جاده نگاه می کنید، با کنار چشم حرکت خودرو مقابل را تحت نظر داشته باشید. چشم، موثرترین عضو بدن هنگام رانندگی در تشخیص خطرات است.صفحه ۹۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#16. برای پارک کردن در کنار خیابان، حق تقدم با وسیله ای است که……

در محل توقف (پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است.
صفحه ۵۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#17. در شبها و در راههای بیرون شهر حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

قوانین سرعت
صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#18. کلاچ گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟

#19. چرا باید برای سبقت از یک وسیله طویل فاصله بیشتری با آن حفظ کرد؟

#20. پر باد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک از موارد زیر شود؟

در صورتی که باد تایر بیش از حد مجاز باشد، سطح اتصال تایر با زمین در کمترین حد خود قرار خواهد گرفت. فرمان پذیری تایر در چنین شرایطی مختل خواهد شد و بسیار خطرناک خواهد بود.
صفحه ۱۵۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#21. چرا رانندگی در شب سخت تر است؟

#22. تابلو های بازدارنده را تابلوهای …..نیز میگویند که بیشتر به شکل…..با نوار حاشیه……رنگ هستند؟

تابلوهای بازدارنده یا انتظامی: این تابلوها بیشتر به شکل دایره با نوار حاشیه ای قرمز رنگ مشخص می گردند و نوع ممنوعیت را نشان می دهند. برخی از تابلوها همچون «تابلوی ایست»، «حق تقدم عبور با شما»، «خیابان اصلی»، «مسیر کامیون حامل مواد خطرناک»،« رعایت حق تقدم » و … دایروی شکل نیستند ولی در همین گروه قرار دارند.
صفحه ۲۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#23. مفهوم تابلوی بالا چیست؟

#24. در تصویر شکل بالا حق تقدم عبور به ترتیب عبارت است از:

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تقاطع ابتدا دوچرخه بدلیل اینکه در خیابان اصلی قرار دارد و به صورت مستقیم حرکت می کند، بعد سواری سبز، بعد سواری سفید و در آخر سواری قرمز

#25. تابلوی بالا به چه معناست؟

#26. از کدام علامت آگاه سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

زمانی که در حال نزدیک شدن به خودروی جلویی از پشت هستید و قصد سبقت گرفتن دارید، با تعویض چراغ از نور پایین به نور بالا راننده خودرو جلویی را از قصد خود مطلع نمایید.
صفحه ۹۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

هنگام سبقت گرفتن اعم از این که روز باشد یا شب، برای جلب توجه وسایل نقلیه پشت سر، استفاده از چراغ راهنما ضروری است.
صفحه ۱۷ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#27. تابلو شکل بالا به چه معنا می باشد؟

#28. حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

صفحه ۴۷ – ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#29. تابلوی بالا چه مفهومی دارد؟

#30. تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) چند نمره منفی دارد؟

جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر
صفحه ۷۱ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

پایان آزمون

مقررات رانندگی – چراغ ها – از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۳ – خیلی مهم

راننده وسیله نقلیه ای که شب در حرکت است و همچنین در هر ومحل یا زمان دیگری که به علت نبودن نور کافی ناشی از ابری بودن هوا، وجود مه، باران، برف، عبور از تونل و مانند آنها دید کافی وجود ندارد، باید چراغ های وسایل نقلیه رابه ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید.
در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب و در صورت خرابی ناگهانی چراغ های جانبی جلو از چراغ عبور (نور پایین) استفاده شود.

 دانلود سوالات ایین نامه

هنگامی که چراغ ها باید روشن باشند، اگر چند وسیله نقلیه متصل به هم حرکت کنند، روشن کردن چراغ هایی که با توجه به محل نصبشان پوشیده می شوند ضرورت ندارد ولی در هر حال چراغ های جلوی وسیله اولی و چراغ های عقب وسیله آخری باید روشن باشند.
چراغ های جلو وسایل نقلیه که در شانه راه ها( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند بادیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های کوچک و جانبی را روشن نمایند.
استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است، مگر در مواردی که مجوز لازم از مراجع ذی صلاح اخذ گردد.

رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جاده ها از چراغ رانندگی (نوربالا) استفاه کنند تا بتوانند کلیه اشیاء و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در موارد زیر که باید از چراغ عبور (نور پایین) استفاده نمایند:
الف- هنگام روبرو شدن باوسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند، در این صورت راننده باید از فاصله حداقل ۱۵۰ متری از چراغ عبور (نورپایین) استفاده نماید تا راننده طرف مقابل بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد. در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، می توان برچسب مورد از چراغ های کوچک یا چراغ های مه شکن استفاده نمود.
ب- هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری که در حال حرکت است عبور می کند، مگر وقتی که در حال سبقت گرفتن باشد.

⭐برگرفته از صفحه ۵۳ و ۵۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

مقررات رانندگی – چراغ ها – از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۳ – خیلی مهم

راننده وسیله نقلیه ای که شب در حرکت است و همچنین در هر ومحل یا زمان دیگری که به علت نبودن نور کافی ناشی از ابری بودن هوا، وجود مه، باران، برف، عبور از تونل و مانند آنها دید کافی وجود ندارد، باید چراغ های وسایل نقلیه رابه ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید.
در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب و در صورت خرابی ناگهانی چراغ های جانبی جلو از چراغ عبور (نور پایین) استفاده شود.

سوالات اصلی ایین نامه

هنگامی که چراغ ها باید روشن باشند، اگر چند وسیله نقلیه متصل به هم حرکت کنند، روشن کردن چراغ هایی که با توجه به محل نصبشان پوشیده می شوند ضرورت ندارد ولی در هر حال چراغ های جلوی وسیله اولی و چراغ های عقب وسیله آخری باید روشن باشند.
چراغ های جلو وسایل نقلیه که در شانه راه ها( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند بادیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های کوچک و جانبی را روشن نمایند.
استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است، مگر در مواردی که مجوز لازم از مراجع ذی صلاح اخذ گردد.

رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جاده ها از چراغ رانندگی (نوربالا) استفاه کنند تا بتوانند کلیه اشیاء و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در موارد زیر که باید از چراغ عبور (نور پایین) استفاده نمایند:
الف- هنگام روبرو شدن باوسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند، در این صورت راننده باید از فاصله حداقل ۱۵۰ متری از چراغ عبور (نورپایین) استفاده نماید تا راننده طرف مقابل بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد. در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، می توان برچسب مورد از چراغ های کوچک یا چراغ های مه شکن استفاده نمود.
ب- هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری که در حال حرکت است عبور می کند، مگر وقتی که در حال سبقت گرفتن باشد.

⭐برگرفته از صفحه ۵۳ و ۵۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

سوال شماره: ۱ تست درایو از هنرجویان

حق تقدم در تقاطع شکل زیر را بر اساس  رنگ و نوع خودرو مشخص نمایید❓❓❓ لطفا پاسخ خود را از بخش نظرات انتهای همین صفحه ارسال نمایید.

سوالات کارتکس

سوال شماره: ۲ – از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه سال ۱۴۰۳

با کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند چه برخوردی می شود؟

سوالات ایین نامه با جواب
۱- به مرجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند
۲- تا پایان عمر به آنها گواهینامه داده نخواهد شد.
۳- در صورتی که مرتکب خلاف نشوند، مشمول مجازات نمی شوند
۴- باید هر چه سریعتر خود را به مراجع انتظای معرفی کنند.

لطفا پاسخ خود را از بخش نظرات انتهای همین صفحه ارسال کنید.

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

1.2K نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
کاربر
فروردین ۲۷, ۱۴۰۳ ۱:۱۹ ب.ظ

سلام وقتتون بخیر یه سوال داشتم ازتون به نظرتون من قبله اینکه واسه گواهی نانه شرکت کنم کتابشومیخونم تاآشنابشم درسته چون استرس دارم هم امتحان آیین نامه هم رانندگی بااینکه خیلی علاقه دارم گواهی نامه بگیرم نمونه سوالایی که داشتینم خوندم زیادم سخت نبود ممنون🌹🙏🏼

مجید
فروردین ۱۸, ۱۴۰۳ ۳:۵۱ ب.ظ

سلام بر دوستان گل هنرجو داداشا و آبجیای گل میگما اولین ازمون آیین نامه ۴۰۳ کی میشه؟ من هر چی به این اموزشگاه زنگ میزنم ور نمی دارن حالشم ندارم برم اونجا قهوه ایشون کنم ناموسن وقتی پول میگیرن خوشحالن الان که باید جواب بدن نیستن فکر کنم در رفتن با پول ما رفتن عشق و حال باور کن

Maryam
  مجید
فروردین ۲۶, ۱۴۰۳ ۱۰:۱۲ ق.ظ

مرد۲۶ ام زن۲۸تم

هنگامه
فروردین ۱۱, ۱۴۰۳ ۲:۲۰ ب.ظ

سلام دوستان سال نو مبارک من سال قبل امتحان ایین نامه را متاسفانه رد شدم البته زیاد وقت نداشتم برای مطالعه چون شاغل هستم خواستم توی تعطیلات عید مطالعه کنم و اینکه خیلی برام مهمه گواهینامه از چند جال سوالات را تهیه کردم همه میگفتن برای سال ۱۴۰۳ هست من تهیه کردم متاسفانه دروغ بود به مدیر این سایت پیام دادم ایشان گفتن در سال ۴۰۳ هنوز هیچ ازمونی برگزار نشده و اولین ازمون بعد از ۱۸ فروردین است و به من پیشنهاد کردن سوالات ۴۰۲ را مطالعه کنم اینجا نظرمو گذاشتم دوستان دیگه مثل من الکی هزینه نکنن و فریب نخورن سال خوبی داشته باشید.

هنگامه
  هنگامه
فروردین ۱۱, ۱۴۰۳ ۲:۲۲ ب.ظ

یه مورد که جا انداختم به نظرم مهم اومد البته به گفته مدیر سایت چند سالی هست که سوالات تغییری نداشته امیدوارم وقتی که میزارم الکی نباشه چون هم دارم تست میزنم هم نمونه سوال میخونم البته کتاب و الکی یه دور نگاه کردم

سجاد
  هنگامه
فروردین ۲۶, ۱۴۰۳ ۵:۴۳ ب.ظ

من فروردین ارمون دادم همه ۴۴نفر دور برمن سوالات ۱۴۰۱دادن ب من ی سری سوال جدید شیک ومجلسی۶تاغلط داشتم

اکبر
فروردین ۲, ۱۴۰۳ ۴:۵۸ ق.ظ

سلام قیمت گراهی نامه چنده میخام بگیرم
و قیمت همه جا یکی هست آیا شهر ها یکی هست؟

امیر
اسفند ۲۹, ۱۴۰۲ ۱:۴۶ ب.ظ

سوال ۱ اول آمبولانس بعد سبز بعد زرد سوال۲ هم گزینه ۱

هنرجو
اسفند ۲۶, ۱۴۰۲ ۵:۴۴ ب.ظ

سلام من برای اولین بار آزمون دادم و همون دفعه اول قبول شدم اصلا کتاب نخوندم فقط همین ۹ نمونه سوال رو خوندم بدون استثنا همینا اومد ممنون از این سایت بسیار خوب.

hdi
اسفند ۱۲, ۱۴۰۲ ۱:۲۳ ب.ظ

۱۳ اسفند امتحان دارم دارم میخونم واقعا تستاتون عالیه ، قبول شدم فردا میگم .

سوسن
بهمن ۱۷, ۱۴۰۲ ۱:۰۷ ب.ظ

وای خدایا امتحانم نزدیکه هیچی م بلد نیستم نمی دونم چه خاکی بسرم بریزم کاش یکی به جام امتحان بده واااااااای اگه بشه چی میشه حاضرم پولم بدم

سرویس
  سوسن
بهمن ۱۷, ۱۴۰۲ ۲:۱۰ ب.ظ

من حاضرم بجات برم امتحان بدم پولم نمیخوام شماره تو بده بهت زنگ بزنم کارت دارم 😁😁😁

اکبر
  سرویس
بهمن ۱۹, ۱۴۰۲ ۵:۱۸ ب.ظ

سیرووووووووووووووووووس دیووووووووووووووووووث 😁😁😁

زرنگ بازی در نیار میفهمم
بهمن ۱۵, ۱۴۰۲ ۴:۰۵ ب.ظ

من یقین دارم بیست سوال رو درست جواب دادم تو امتحان واقعی اون وقت به من تحویل میدن ۶ بزار فردا دوشنبه برسه ببینم باز همون کار رو میکنن یا نه

فکر کنم سریع این نظر رو پاک میکنن تا لو نرن

Stareh
بهمن ۶, ۱۴۰۲ ۹:۳۳ ق.ظ

سوال یک‌ اول آمبولانس،سبز،زرد
سوال دو گزینه‌ی یک

کاربر سایت
دی ۲۹, ۱۴۰۲ ۱۰:۵۹ ق.ظ

سلام
ببخشید راسته میگن به بالای ۱۷سال هم گواهینامه میدن من الان ۱۷سالم هست چگونه میتونم بگیرم

کاربر
دی ۲, ۱۴۰۲ ۳:۵۵ ب.ظ

سلام من میتونم برای دریافت گواهی نامه م که آیین نامه رو قبول شدم فقط شهریه مونده و دوسال تمدید شده و شش ماه مهلت دارد ب شهر جدید محل سکونتم ببرم واموزشگاه رو خودم انتخاب کنم

سجاد
  کاربر
فروردین ۲۶, ۱۴۰۳ ۵:۴۵ ب.ظ

من شنیدم آموزشگاه پرونده رو انتقال میدن ب راهنمایی رانندگی شهری ک بخوایدش

وحید
آذر ۲۷, ۱۴۰۲ ۹:۱۵ ب.ظ

من دارم برای پایه یک میخونم خیلی از سوال هاتون بی معنیه وتاحالا تو هیچ امتحانی نیومده مثل جریمه نمره منفی ناشی از تجاوز سرعت بعدش کسایی که گواهی نامشون ظبط میشه واقدام به رانندگی میکنن وچن مورد دیگه که باعث میشه کار اموز ها تمرکزشون بره رو اینجور چیزها واسترس علکی بگیرن به این که چقد سخته واز مطالب مهم دیگه محروم شن

عبدالعزیز مصدری
آذر ۲۰, ۱۴۰۲ ۱۰:۳۷ ق.ظ

دوستان بزرگواری که آزمون آیین نامه دارند ،نیازی نیست کتاب بخونن شما فقط تست های موجود در این سایت رو بطور کامل و پرتکرار انجام بدهید صددرصد قبول میشید.من خودم ۱۰دی امتحان دارم

عبدالعزیز مصدری
آذر ۱۸, ۱۴۰۲ ۵:۲۱ ق.ظ

سوال ۱ آمبولانس ،سبز ،زرد
سوال دوم گزینه ۱

saeed007
آذر ۸, ۱۴۰۲ ۶:۲۳ ق.ظ

سلام . میشه لطف کنید هرکسی بسته طلایی داره برای منم بفرسته. ممنون میشم

کامران
آذر ۶, ۱۴۰۲ ۴:۲۵ ق.ظ

سلام دوستان گرامی بنده ۴۳ سالمه و اصلا گواهینامه رانندگی نداشتم و تصمیم گرفتم اقدام کنم برای گرفتن گواهینامه رانندگی آیا میشه مستقیم برم گواهینامه پایه یکم بگیرم؟ لطفا من و راهنمایی کنید باتشکر

ابوالفضل
  کامران
دی ۱۰, ۱۴۰۲ ۶:۲۷ ب.ظ

خیر اول گواهی نامه پایه سه بعد یکی از مدارک برای گواهی نامه ۲گواهی نامه ۳هست و یکی از مدارک گواهی نامه ۱گواهی نامه۲هست و تا دو نگیری نمیتونی یک بگیری

Mohammad
آبان ۳۰, ۱۴۰۲ ۹:۵۰ ق.ظ

ببینید دوستان قواعد حق تقدم به این شکله:
اول: ماشین های امداد و… دوم: ماشینی که در جاده اصلی هستند، اگر دو ماشین در جاده اصلی بودند اونی که مستقیم میره حق تقدم داره، اگه هیچکدوم مستقیم نرند اونی که به راست میره، و اگه هر دو به چپ برند اونی که سمته راستش خالیه حق تقدم داره.
سوم: ماشین های جاده فرعی(جاده ای که تابلو حق تقدم داره)
دوستان کامل ترین و خلاصه وار ترین مطلب حق تقدم

موسوی
آبان ۲۳, ۱۴۰۲ ۵:۴۹ ب.ظ

سوال ۱
سبز-زرد- آموبولانس
در حال ماموریت باشه آمبولانس – سبز – زرد
سوال ۲
گزینه ۱

عبدالعزیز مصدری
  موسوی
آذر ۲۴, ۱۴۰۲ ۶:۰۲ ق.ظ

وسایل امدادی همیشه اولویت دارند با توجه به توضیحات متن کتاب

ناهید
آبان ۲۰, ۱۴۰۲ ۷:۱۰ ق.ظ

سلام
امروز امتحان آیین نامه داشتم قبول شدم مردم از استرس داشتم میمردم حق تقدم و خیلی مشکل داشتم هر کاری می کردم نمی تونستم یادبگیرم چند تا فیلم آموزشی درباره حق تقدم دیدم خیلی بهم کمک کرد خدا رو شکر که قبول شدم اگه رد می شدم نمیتونستم مرخصی بگیرم مرسی از سایت تست درایو

فاطی
آبان ۱۲, ۱۴۰۲ ۶:۵۸ ب.ظ

امبولانس سبز زرد

Mahtab
آبان ۱۱, ۱۴۰۲ ۴:۵۲ ق.ظ

سلام بچه ها کسی بسته طلائی داره برام بفرسته؟داشتید بگید ممنون

S.m
  Mahtab
آذر ۳, ۱۴۰۲ ۹:۳۵ ق.ظ

سلام مهتاب خانم شما امتحان دادین؟

کاربر
آبان ۱, ۱۴۰۲ ۶:۲۶ ب.ظ

سلام
ببخشید اگر بخوام کارتکس م رو باطل کنم امکان داره؟؟

آرمین
آبان ۱, ۱۴۰۲ ۵:۵۶ ق.ظ

سلام بسته طلایی اپدیت شده اول ابان ۱۴۰۲ را تهیه کنید و خیلی راحت و اسون در ازمون ایین نامه قبول بشید من که قبول شدم دم همه گرم بماند به یادگار

علی
  آرمین
آبان ۵, ۱۴۰۲ ۱۲:۲۰ ب.ظ

سلام داری

کیمیا کریمی
مهر ۲۹, ۱۴۰۲ ۷:۴۰ ب.ظ

سلام شب بخیر امسال به سن قانونی رسیدم بعد سری سوممه میخوام برم امتحان آیین نامه بدم کلاس های شهریم خوب بود از جلسه اولش یبارم ماشینو خاموش نکردم چون قبلا رانندگی داشتم ولی بار اول امتحان ۲۰ دقیقه زمان دادن و من تا دایره ها رو پر کنم ۱۱ تا جای خالی موند و رد شدم سری دوم ۶ تا غلط داشتم ک ۴ تا قبوله دوتا درست میزدما فردا امتحان دارم خداکنه قبول بشم غرورم اجازه نمیده از آقایون افسر کمک بگیرم 😂 ولی خب همش تلاش خودم بوده تا الان شهری رو نمیدونم چطور بگذریم سری اول میگن استرس تو صورتت ببینه رد میکنه

جاوید
مهر ۲۷, ۱۴۰۲ ۸:۳۱ ق.ظ

با کمال احترام و ممنونیت عمیق، می‌خواهم از شما و سایتی که سوالات آیین‌نامه رانندگی را ارائه داده است، تشکر و قدردانی کنم. این فرصت برایم بسیار مهم است و به شما بسیار بدهکارم که به من این فرصت را دادید.

آمادگی برای آزمون رانندگی برای من از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است و سایت شما به من این امکان را فراهم کرد تا به بهترین نحو ممکن برای این آزمون آماده شوم. سوالات دقیق و کاربردی آیین‌نامه رانندگی که در اختیارم گذاشتید، به من اطمینان دادند که می‌توانم به عنوان یک راننده مسئول و آگاه به اصول ایمنی در جاده‌ها عمل کنم.

تشکر از شما به عنوان تیم سایت و تمام افرادی که در ایجاد و به‌روزرسانی این منبع مفید سهم دارند، یک وظیفه نیست، بلکه یک نیاز و تقدیر است. این تلاش‌های شما باعث می‌شود که افراد مثل من، به اعتماد به نفس و با اطمینان به جاده‌های عمومی بیرون روند و به ایمنی و بهبود ترافیک کمک کنند.

باز هم تشکر از شما برای این امکان و زمینه عالی برای آماده شدن به آزمون رانندگی. امیدوارم که سایت شما همیشه موفق و پیشرو باقی بماند و به بسیاری از افراد کمک کند تا رویاهای خود را در جاده‌های ایمن و مسئولانه‌ای به حقیقت تبدیل کنند.

فاطمه
مهر ۲۳, ۱۴۰۲ ۷:۵۹ ب.ظ

سلام بچه ها من آزمون دارم کسی آزمون طلایی رو داره برای من بفرسته ؟

mino
مهر ۱۷, ۱۴۰۲ ۹:۵۷ ق.ظ

سلام من امروز امتحان ایین نامه داشتم صبح که بیدار شدم دو دل بودم برم نرم آخه اصلا تمرین کافی نکرده بودم زیاد تست نزدم فکر کنم تا ازمون ۲۵ تست درایو زدم و در کمال ناباوری قبول شدم خودم باورم نمیشد که قبول شدم پیش خودم می گفتم سری بعدی حتما زیاد تمرین می کنم که خدا رو شکر نیاز نشد 😁😁😁😁حتما بهتون پیشنهاد می کنم سوال و کامل بخونید بعد جواب بدید بعضی سوالات نکته انحرافی دارند بخش فنی هم خیلی اسون بود برای من از ۳ تا حق تقدم اومده بود مرسی تست درایو که سوالات و بهمون دادی🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌸🌸🌸

شورانگیز
مهر ۱۲, ۱۴۰۲ ۶:۰۸ ب.ظ

ایندفعه ۱۲ تا غلط داشتم

کاربر
مهر ۱۲, ۱۴۰۲ ۵:۵۵ ب.ظ

ببخشید مزاحم شدم بعد از قبولی آیین نامه مستقیم میری افسری؟