آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۱

آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۱ سال ۱۴۰۲

آزمون شبیه ساز آیین‌ نامه رانندگی شماره ۱، شرکت کنندگان محترم لطفا در زمان مقرر به سوالات آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۱ پاسخ دهید. پس از پایان زمان آزمون می‌توانید نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی اصلی را مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد و مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه است.  نمونه سوالات آیین نامه با جواب آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.
سوالات زیر نمونه‌ای از پرسش‌های آزمون راهنمایی و رانندگی است، خود را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: ۳۰ سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: ۲۰ دقیقهسوالات آیین نامه اصلی

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

خطوط هاشور: خطوط هاشور نشان دهنده وجود موانع در راهها می باشند و باید به نحوی کشیده شوند که ترافیک را از کنار مانع عبور دهند.
صفحه ۲۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#2. در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

اگر در جاده هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۷۰ متری بگذاریم و اگر در بزرگراه هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۱۵۰ متری بگذاریم.

از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی ۱۴۰۲

#3. در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

از ۵۰ متر مانده به پیچ ها تا ۵۰ متر پس از آن یا در تقاطع راهها یا در تقاطع راه آهن، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#4. در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.
صفحه ۱۰۵ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#5. هنرجوی گرامی نوع پارک تصویر بالا را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

خطوط پارک: سه نوع خطوط پارک برای توقف وسایل نقلیه در جداول کنار خیابان وجود دارد که عبارتند از افقی، مورب و عمودی.
صفحه ۲۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#6. در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میدان در حال حرکت هستند
برگرفته از صفحه ۱۰۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#7. در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار می کنید؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#8. وقتی در خط عبوری که حرکت می کنید اتومبیل ها توقف کرده باشند و راه مسدود شده باشد چه کار باید کرد؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#9. چه موقع میتوانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#10. در تقاطع بالا حق تقدم را مشخص کنید. ( آمبولانس در حال ماموریت است) ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا آمبولانس (هرگاه آمبولانس در حال ماموریت باشد نسبت به خودروهایی دیگر حق تقدم عبور دارد) بعد خودرو سبز و در آخر خودرو زرد.

#11. نام نقاط قرمز رنگ مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

محدوده نقاط کور در خودروهای سنگین. (محدوده های قرمز رنگ)
صفحه ۹۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#12. در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا دوچرخه بدلیل اینکه در خیابان اصلی قرار دارد و به صورت مستقیم حرکت می کند، بعد موتور سیکلت بعد کامیون و در آخر سواری

#13. در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#14. حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

حداکثر میزان سرعت مجاز در جاده های اصلی برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۹۵ و شب ها ۸۵ کیلومتر در ساعت می باشد.
صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#15. آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#16. در چه فاصله ای از اطراف چراغهای راهنمایی و رانندگی توقف ممنوع می باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی و یا محل هایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علایم راهنمایی و رانندگی بشود، توقف ممنوع است.
صفحه ۵۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#17. چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند خطرناک باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

#18. دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد … ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#19. در هنگام ایمن کردن صحنه تصادف انجام کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

#20. کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شب صحیح است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#21. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده ها و خیابانها به چه صورت مشخص می شود؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#22. استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#23. کدامیک از موارد زیرنشان دهنده بوجود آمدن حالت خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#24. هنرجوی گرامی شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

صفحه ۸۹ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#25. در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#26. مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری چند ولت است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری ۱۲ ولت است.
صفحه ۱۴۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#27. چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#28. کدامیک از موارد زیر در خصوص نقاط کور در وسایل نقلیه صحیح نمی باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#29. کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 4 (تابلوی شماره 2)

#30. به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

صفحه ۱۹۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

پایان آزمون

✅هنرجوی گرامی جهت قبولی ۱۰۰% در آزمون آیین نامه اصلی سعی کنید تمامی ۴۴ مرحله آزمون آیین نامه اصلی تست درایو را تست بزنید.

✅تست نمونه سوالات آیین نامه رانندگی تست درایو قبولی شما را در آزمون آیین نامه اصلی تضمین میکند.

تمامی آزمون های آیین نامه رانندگی تست داریو به روز هستند و بر اساس کتاب جدید آیین نامه راهنمایی تهیه و تنظیم شده است.

پاسخ سوالات درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است.

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

2.7K نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
رادمهر
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ ۶:۰۰ ق.ظ

سلام به همه دوستان هنرجو
بنده با آقای مرادی مدیر محترم تست درایو صحبت کردم ایشان تقریبا اکثر سوالاتی در آزمون ها قرار دادن با ذکر صفحه کتاب آورده اند و گاها دیده میشه سوالی جا افتاده از ایشان خیلی تشکر کردم و دلیل اینکار و زمان بر بودن عنوان کردن بنده چند سوالی رو کم کردم و صفحات کتاب و در آوردم و ارسال کردم لطفا برای هر چه بهتر شدن و با کیفیت تر شدن آزمون های سایت کمک کنیم و اگر سوالی رو می دونیم مربوط به کدام صفحه کتاب میشه اطلاع بدیم تا دیگران هم استفاده کنند. باتشکر

آسمان آبی
  رادمهر
شهریور ۱۵, ۱۴۰۱ ۹:۱۳ ق.ظ

عالیه حرکت جالبیه کار ما رو اسون می کنه

gmaaref
  آسمان آبی
شهریور ۳۰, ۱۴۰۲ ۲:۲۰ ق.ظ

عالی

علی
  رادمهر
خرداد ۲۱, ۱۴۰۲ ۷:۱۸ ب.ظ

دمش گرم عالیه

فرشته
  رادمهر
تیر ۲۱, ۱۴۰۲ ۵:۰۸ ق.ظ

بچه ها قبول شدم خدایا شکرت چقدر خوشحالم خداااااااااااااااااااااااااا همسرم بفهمه شاخ در میاره هنوز خبر نداره اول اومدم اینجا بگم تا اخر عمرم مدیون تست درایوم خیلی خیلی خیلی کمک کرد سوالات تست درایو همسرم میگفت تو خنگی شرط می بندم قبول نمیشی وااااااااااااااااای اگه بفهمه قبول شدم قیافه ش دیدن داره سوالات خیلی اسون بود البته من بسته طلایی هم تهیه کردم و بسته ویژه سال ۱۴۰۲ مخصوصا صفحات اخر از ۶۴ به بعد و کامل خوندم بازم مرسی مرسی مرسی

آرش
  فرشته
تیر ۲۱, ۱۴۰۲ ۱۲:۰۴ ب.ظ

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

هلو
  فرشته
تیر ۲۸, ۱۴۰۲ ۲:۲۷ ب.ظ

بسته طلایی ۱۴۰۲ داری؟

سیمین
  فرشته
مرداد ۳, ۱۴۰۲ ۵:۳۰ ق.ظ

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

فرهاد
  فرشته
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲ ۲:۳۹ ق.ظ

دهنتووووووووووووووووو 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

مجید
  فرشته
مرداد ۲۶, ۱۴۰۲ ۳:۳۴ ق.ظ

ناموسن … دست بودی که شوهرتم بهت ایمان نداشته که بتونی گواهینامه بگیری خدایی چند بار رفتی تو دیوار؟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

احمد
  رادمهر
مهر ۴, ۱۴۰۲ ۲:۱۲ ق.ظ

حاجی ناموسن دمش گرم من اینجا قشنگ ایین نامه رو متوجه شدم خدایی

جواد
مهر ۱۰, ۱۴۰۲ ۶:۴۳ ق.ظ

من سر پنج تا غلط داشتم رد شدم 😑😂

کاربر
مهر ۵, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۶ ب.ظ

سلام
من خاستم واقعا از شما تشکر کنم
به کمک شما امروز امتحان آیین نامه رو یک ضرب قبول شدم فقط با یک غلط
بابات همه زحمات و سایت خوبتون ممنونم

مینا
مهر ۴, ۱۴۰۲ ۴:۳۲ ق.ظ

سلام دوستان، من هفته قبل ازمون دادم بار اول قبول شدم، تا پونزده تای این تستو زدم، و ی دور هم روزنامه وار فقط کتابو خوندم با سه غلط فکر کنم قبول شدم،
اگه سوالی داشتین میتونم جوابتونو بدم، امیدوارم موفق باشین

منیره
شهریور ۲۹, ۱۴۰۲ ۴:۳۸ ب.ظ

قبول شدم ننه ، ایشالا قبولی همه
تو اولین آزمون با نمره ۲۹ قبول شدم
به خودم افتخار میکنم
واینم بگم تستای ، سایت درایو کمک بزرگی بود برا من
ممنونم ازتون

محمد
شهریور ۲۰, ۱۴۰۲ ۷:۱۶ ق.ظ

دمتون گرم من امروز ازمون داشتم و تقریبا همون ازمون ۳ بود

کیمیا
شهریور ۱۴, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۸ ق.ظ

قبول شدم همون بار اول. سوالات همین جا رو زدم و خیلیییی بهم کمک کرد. ممنون

امیررضا
شهریور ۱۳, ۱۴۰۲ ۸:۱۶ ق.ظ

عالی بود همه آزمونارو زدم بار اول قبول شدم

Elias
شهریور ۱۱, ۱۴۰۲ ۹:۳۵ ق.ظ

فردا صبح ازمون دارم
هر ۴۴ تا ازمون این سایتو خوندم
ازمون دادم میام زیر همین مینویسم که قبول شدم یا نه

رضا
شهریور ۶, ۱۴۰۲ ۱۲:۰۲ ب.ظ

من تو آزمون های اینجا بالای ۷۰ نمی‌شدم ولی تو آزمون آیین نامه با یک غلط قبول شدم

فاطمه
شهریور ۴, ۱۴۰۲ ۶:۱۴ ق.ظ

مرسی واقعا من تا آزمون ۱۵ کاملا تحلیل کردم یه نگاهی هم به تابلو ها انداختم همون بار اول قبول شدم

جاوید
مرداد ۲۵, ۱۴۰۲ ۷:۲۸ ب.ظ

اقا سوال ۱۹ اشتباهه یعنی چی جواب درس میشه به خطر انداختن جان خود برای دیگران نباید اول جان خودمون در خطر باشه خدامیدونه چنتا سواالای دیگم غلطه

مجید
  جاوید
مرداد ۲۶, ۱۴۰۲ ۳:۳۲ ق.ظ

اول سوال یکبار دیگه درست بخون بعد بیا بگو اشتباهه گفته موقع ایمن کردن صحنه تصادف انجام کدامیک از موارد درست نمی باشد؟ که میشه به خطر انداختن خودمون برای نجات دیگران

سپهر
  جاوید
شهریور ۳, ۱۴۰۲ ۸:۰۱ ب.ظ

شما اول برو یه تست IQ بده ایین نامه به کارت نمیاد.

AK18
مرداد ۲۴, ۱۴۰۲ ۲:۳۶ ب.ظ

سلام.امروز ۱۴۰۲/۵/۲۴ هستش.. به لطف آزمون های این سایت موفق شدم که بار اول در آزمون آیینامه قبول بشم..تا آزمون ۳۰ رو انجام دادم..کتاب هم کامل خوندم..تمامی تست ها مشابه سوالات همین سایت بود..امیدوارم همگی موفق باشین🙏

Ailin
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۵ ب.ظ

سلام دوستان

من دو روز قبل از امتحان این سایتو پیدا کردم ۳۰ تا آزمونش رو زدم قیل از اون هم فقط یه دور کتابو خونده بودم در اولین بار قبول شدم.

نترسید سوالات زیاد سخت نبودند.

توصیه من به افرادی که هنوز امتحان ندادن اینه که یه دور کتابو دُوُر کنید و تست های سایت رو تا جایی که میتونید بزنید و مهم نیست تعداد سوال زیاد باشه ولی برگردید از اول غلط هاتون رو بزنید. و از نتیجه ای که اینجا تو تست ها می‌بینید نگران نباشید قطعا اونجا با دقت بیشتر پاسخ خواهید داد.

همگی موفق باشید❤️

امیر حسین
مرداد ۱۷, ۱۴۰۲ ۶:۴۸ ب.ظ

دوستان که شروع کردن به زدن این تست ها باید بگم که اصلا نگران سختی سوالات نباشید چون آزمون اصلی خیلی راحت تر از این نمونه سوالات هست ، اگه بتونید و وقت کنید همه ی این نمونه سوالات رو کار کنید بدون شک قبولین خیالتون راحت

بهار
مرداد ۱۷, ۱۴۰۲ ۴:۰۳ ب.ظ

سلام وقتتون بخیر، خواستم تشکر کنم از سایت خیلی خوبتون،، تستای شما رو زدم امروز بار اول امتحان دادم قبول شدم.کتاب رو یه بار به صوزت خلاصه خوندم.. دوستان عزیزبه شما هم توصیه می کنم حتمااا تست ها رو بزنید اکثرا تو سوالات امتحان میاد.

مارینا
مرداد ۱۷, ۱۴۰۲ ۹:۴۲ ق.ظ

سلام
قبول شدم بدون غلط
نمونه سوالهای اینجا عاااااااالی حتما بخونید به همراه جدول کتاب
خدایا مرررسی 🙏 🙏 😀

براتی
مرداد ۱۶, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۸ ق.ظ

سلام . من یه بار کتاب رو خوندم و نصف بیشتره این آزمونها رو هم زدم . بار اول، بدون غلط قبول شدم .
ممنون از سایت خوبتون…..

سمانه
مرداد ۱۶, ۱۴۰۲ ۷:۰۱ ق.ظ

سلام،من امروز قبول شدم، یک دورکتابو خوندم و تقریبا همه آزمونای اینجا رو زدم، به جز چندتا سوال بقیش عین سوالات اینجا بود

ملیکا
مرداد ۱۵, ۱۴۰۲ ۹:۵۸ ب.ظ

عالی بود لطف کردین سوال های کتابه عالی بود دوستم میگفت کتاب نخونده فقط آزمون هلرو پاسخ داده و قبول شده عااالی😻👌

ستاره
مرداد ۱۵, ۱۴۰۲ ۷:۲۳ ب.ظ

سلام به همگی فردا آزمون دارم، میام اینجا نتیجه رو میگم، ببینیم چند درصد از این سوالات اومده بودن، چون بعضی سوالا ت واقعا طبق کتاب نبود، من هر ۴۴ تا تست رو زده بودم

علی
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲ ۷:۴۲ ق.ظ

عالی بود ۳۰ تا از تست ها رو خوندم تو ۸ دقیقه بی اشتباه قبول شدم
سوالاتش خیلی آسونه چون با تصویر هست راحت قبول میدید

Bita
مرداد ۹, ۱۴۰۲ ۸:۳۹ ب.ظ

سلام وقت بخیر فردا امتحان آیین نامه دارم تصمیم گرفتم نمونه سوال هارو حل کنم امیدوارم قبول شم:)

محمد
مرداد ۴, ۱۴۰۲ ۴:۱۶ ب.ظ

امروز امتحان دادم بدون غلط…این سایت کار رو برام دراورد
اگه سوالات رو میخواید به همین ایمیل شماره بزنید تلگرام بفرستم
زدن تستا اینجا کمک میکنه خیلی راحت تر سر جلسه بشینید و استرس کمتری داشته باشید
من تا آزمون ۲۰ زدم که نتیجه عالی بود

تکتم
  محمد
مرداد ۱۷, ۱۴۰۲ ۸:۱۴ ق.ظ

سلام سوالات رو برام میفرستی

فاطمه
  محمد
مرداد ۲۱, ۱۴۰۲ ۹:۵۱ ق.ظ

سلام سوالاتو برام میفرستی

فاطمه
  محمد
مرداد ۳۰, ۱۴۰۲ ۷:۱۰ ب.ظ

سلام،ایمیلتون چیه؟

زهرا
  محمد
شهریور ۳, ۱۴۰۲ ۷:۳۱ ب.ظ

میشه برام بفرستی ممنون میشم

یلدا
  محمد
شهریور ۷, ۱۴۰۲ ۴:۰۱ ب.ظ

سلام سوالات رو بی زحمت برام هم میفرستی 🙏🏼

سروش
  محمد
مهر ۸, ۱۴۰۲ ۱:۴۹ ب.ظ

سلام داداش سوالارو میفرستی واسم؟

مملی
مرداد ۳, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۶ ق.ظ

اقا به من بگید ۱۵۰. متری پل و تونل ها سبقت ممنوعه یا ۱۰۰ متری؟؟؟

فاطی
  مملی
مرداد ۴, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۸ ق.ظ

سبقت ۵۰ متر مونده به پیچ ممنوع
سبقت ۱۰۰ متر مونده به پل و تونل ممنوع
دور زدن ۱۵۰ متر مونده به پیچ و تونل و پل ممنوع

Hadi
  فاطی
مرداد ۲۳, ۱۴۰۲ ۳:۲۵ ب.ظ

فاطی بیا بریم تو خط شوتی 😐😂

احمدرضا
مرداد ۳, ۱۴۰۲ ۵:۵۵ ق.ظ

عالیه سایتتون
فقط تستای سایتو زدم و قبول شدم

Sara
مرداد ۱, ۱۴۰۲ ۶:۵۸ ب.ظ

عالی ، خیلی ممنون

رامین
تیر ۲۵, ۱۴۰۲ ۲:۳۰ ب.ظ

مرسی از برنامه ی خوبتون
بار اول قبول شدم با اینکه سرباز بودم و وقت محدودی داشتم
کتاب رو یه روخوانی داشتن
۴۴ آزمون این برنامه رو زدم
و از همه مهتر آزمون سال ۹۹ رو زدم
خیلی مهمه این پی دی اف بگیرید پیداش کنید عینا سوالات از همونا میاد .
و تست های این برنامه هم کپی شده از اونان که خیلی میتونه کمکتون کنه این برنامه

کاربر سایت
تیر ۲۵, ۱۴۰۲ ۶:۲۹ ق.ظ

سلام امروز۲۵تیر۱۴۰۲ آیین نامه برای بار اول امتحان دادم با یه غلط قبول شدم خیلی آسون بودوتست های اینجا را زدممنون از تست داریو

عطیه
خرداد ۳۰, ۱۴۰۲ ۱۱:۰۳ ب.ظ

سلام ممنون از سایت خوبتون اگه ۴ خودرو همزمان به تقاطع هم عرض برسن حق تقدم باخودرو سمت راسته؟ پس اگه هر خودرو به سمت راستیش حق عبور بده پس بلاخره کی باید عبور کنه ؟
لطفا جواب منو بدین

فرهاد
  عطیه
تیر ۲۴, ۱۴۰۲ ۱۲:۱۶ ق.ظ

این بسته به مسیر خودرو ها مشخص میشه دوست عزیز.

فاطی
  عطیه
مرداد ۴, ۱۴۰۲ ۱۰:۰۹ ق.ظ

خودرویی که گردش به راست داره اولویته

هلنا
خرداد ۳۰, ۱۴۰۲ ۹:۵۲ ب.ظ

سلام به همه
من فردا صبح آزمون دارم ببینم انشالله قبول میشم تا بیام بگم بسته طلایی بدرد خورد یا نه