آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۱

آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۱ سال ۱۴۰۱

آزمون شبیه ساز آیین‌ نامه رانندگی شماره ۱، شرکت کنندگان محترم لطفا در زمان مقرر به سوالات آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۱ پاسخ دهید. پس از پایان زمان آزمون می‌توانید نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی اصلی را مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد و مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه است.  نمونه سوالات آیین نامه با جواب آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.
سوالات زیر نمونه‌ای از پرسش‌های آزمون راهنمایی و رانندگی است، خود را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: ۳۰ سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: ۲۰ دقیقهسوالات آیین نامه اصلی

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

خطوط هاشور: خطوط هاشور نشان دهنده وجود موانع در راهها می باشند و باید به نحوی کشیده شوند که ترافیک را از کنار مانع عبور دهند.
صفحه ۲۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#2. در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

اگر در جاده هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۷۰ متری بگذاریم و اگر در بزرگراه هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۱۵۰ متری بگذاریم.

از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی ۱۴۰۱

#3. در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

از ۵۰ متر مانده به پیچ ها تا ۵۰ متر پس از آن یا در تقاطع راهها یا در تقاطع راه آهن، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#4. در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.
صفحه ۱۰۵ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#5. هنرجوی گرامی نوع پارک تصویر بالا را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

خطوط پارک: سه نوع خطوط پارک برای توقف وسایل نقلیه در جداول کنار خیابان وجود دارد که عبارتند از افقی، مورب و عمودی.
صفحه ۲۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#6. در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میدان در حال حرکت هستند
برگرفته از صفحه ۱۰۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#7. در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار می کنید؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#8. وقتی در خط عبوری که حرکت می کنید اتومبیل ها توقف کرده باشند و راه مسدود شده باشد چه کار باید کرد؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#9. چه موقع میتوانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#10. در تقاطع بالا حق تقدم را مشخص کنید. ( آمبولانس در حال ماموریت است) ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا آمبولانس (هرگاه آمبولانس در حال ماموریت باشد نسبت به خودروهایی دیگر حق تقدم عبور دارد) بعد خودرو سبز و در آخر خودرو زرد.

#11. نام نقاط قرمز رنگ مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

محدوده نقاط کور در خودروهای سنگین. (محدوده های قرمز رنگ)
صفحه ۹۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#12. در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا دوچرخه بدلیل اینکه در خیابان اصلی قرار دارد و به صورت مستقیم حرکت می کند، بعد موتور سیکلت بعد کامیون و در آخر سواری

#13. در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#14. حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

حداکثر میزان سرعت مجاز در جاده های اصلی برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۹۵ و شب ها ۸۵ کیلومتر در ساعت می باشد.
صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#15. آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#16. در چه فاصله ای از اطراف چراغهای راهنمایی و رانندگی توقف ممنوع می باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی و یا محل هایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علایم راهنمایی و رانندگی بشود، توقف ممنوع است.
صفحه ۵۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#17. چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند خطرناک باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

#18. دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد … ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#19. در هنگام ایمن کردن صحنه تصادف انجام کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

#20. کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شب صحیح است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#21. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده ها و خیابانها به چه صورت مشخص می شود؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#22. استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#23. کدامیک از موارد زیرنشان دهنده بوجود آمدن حالت خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#24. هنرجوی گرامی شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

صفحه ۸۹ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#25. در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#26. مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری چند ولت است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری ۱۲ ولت است.
صفحه ۱۴۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#27. چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#28. کدامیک از موارد زیر در خصوص نقاط کور در وسایل نقلیه صحیح نمی باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#29. کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 4 (تابلوی شماره 2)

#30. به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

صفحه ۱۹۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

پایان آزمون

✅هنرجوی گرامی جهت قبولی ۱۰۰% در آزمون آیین نامه اصلی سعی کنید تمامی ۴۴ مرحله آزمون آیین نامه اصلی تست درایو را تست بزنید.

✅تست نمونه سوالات آیین نامه رانندگی تست درایو قبولی شما را در آزمون آیین نامه اصلی تضمین میکند.

تمامی آزمون های آیین نامه رانندگی تست داریو به روز هستند و بر اساس کتاب جدید آیین نامه راهنمایی تهیه و تنظیم شده است.

پاسخ سوالات درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

2.6K نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
رادمهر
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ ۶:۰۰ ق.ظ

سلام به همه دوستان هنرجو
بنده با آقای مرادی مدیر محترم تست درایو صحبت کردم ایشان تقریبا اکثر سوالاتی در آزمون ها قرار دادن با ذکر صفحه کتاب آورده اند و گاها دیده میشه سوالی جا افتاده از ایشان خیلی تشکر کردم و دلیل اینکار و زمان بر بودن عنوان کردن بنده چند سوالی رو کم کردم و صفحات کتاب و در آوردم و ارسال کردم لطفا برای هر چه بهتر شدن و با کیفیت تر شدن آزمون های سایت کمک کنیم و اگر سوالی رو می دونیم مربوط به کدام صفحه کتاب میشه اطلاع بدیم تا دیگران هم استفاده کنند. باتشکر

آسمان آبی
  رادمهر
شهریور ۱۵, ۱۴۰۱ ۹:۱۳ ق.ظ

عالیه حرکت جالبیه کار ما رو اسون می کنه

شیرین
فروردین ۳, ۱۴۰۲ ۵:۴۶ ق.ظ

سلام، سال نو مبارک
بنده ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ازمون ایین نامه دارم و میخوام از فرصتی که دارم تو تعطیلات استفاده کنم و هم کتاب و هم ازمون های تست درایو و تست بزنم از مدیر سایت سوال کردم ایشان گفتن احتمالا سوالات سال قبل و امسال یکی باشه و بهم پیشنهاد داد تمامی ازمون ها رو تست بزنم البته دوستم با ازمون های همین سایت نتیجه گرفته و دوستم این سایت و بهم معرفی کرد.

زهرا
اسفند ۲۴, ۱۴۰۱ ۲:۴۱ ب.ظ

عرض سلام و ادب
ممنون از سایت خوبتون من کتاب رو روزنامه وار ولی با دقت مطالعه کردم بعد تقریبا سه دورهمه تست ها رو زدم و امروز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴آیین نامه رو واسه بار اول قبول شدم
خدا عاقبتتون رو به خیر کنه

بیتا
اسفند ۱۴, ۱۴۰۱ ۸:۴۷ ق.ظ

سلام دوستان بهترین کار اینه که یک دور کتاب رو مرور کنید بعد تمام ازمون های اینجارو بزنید کار دیگه ای لازم نیست برای اولین بار قبول میشید

Reyhane
اسفند ۱۳, ۱۴۰۱ ۲:۵۶ ب.ظ

من امروز بدون غلط قبول شدم مرسی بابت سایت خوبتون‌😍🤍

زمزم
اسفند ۱۱, ۱۴۰۱ ۳:۱۶ ب.ظ

سلام دوستان لطفاً کمکم کنید سوالاتی که اومدن براتون تو امتحان میشه برام بفرستید هرکس داره یه نظری برام بفرسته تا ایدیم بهش بدم

Mjp
اسفند ۱۰, ۱۴۰۱ ۱۲:۳۵ ب.ظ

سلام خسته نباشید دیروز امتحان آیین نامه دادم بدون غلط قبول شدم همه سوال ها از همین سایت بود اصلا کتاب رو نخوندم ۴۴ تا آزمون این سایت رو زدم قبول شدم خیلی راحت

کاربر سایت
اسفند ۳, ۱۴۰۱ ۱۱:۴۸ ق.ظ

سلام امیدوارم به دردتون بخوره من امتحان آیین نامه روباراول قبول شدم امتحان شهری روبارچهارقبول شدم باراول ک پارک دوبل ودوردوفرمان خوب زدم منوبردتوسربالایی خاموش کردم بعددورزدم گفتم قبولم گفت ن گردشت خوب نبودباردوم پارک دوبلموخوب زدمگفت برو دنده عقب ۱ونیم دورفرمان وچرخوندم ولی موقعی ک برگشتم عقب دستم چرخیده بودروفرمون متوجه نشدم ماشین اومدتوخیابون ردم کرد بارسوم بهم گفت بروپارک دوبل بگیررفتم فاصله جانبی زدم یادم رفت بزارم تودنده عقب همش میگفتم چراماشین عقب نمیادهمش میره جلو بعدخاموش کردم گفت ماشین وتو دنده عقب نزاشتی ردی گفتم چی میشدمیگفتی بعدپیاده شدم بعدبارچهارم که ۳اسفند۱۴۰۱امروزرفتم سوارکه شدم گفت برو دوردوفرمان بزن زدم گفت برو پارک دوبل وخوب بزنی قبولی زدم گفت کارت خوبه برودنده عقب فرمان ۱ونیم دورچرخوندم راهنمای راستم زدم رفتم عقب گفت پیاده شوبروگفتم قبول نشدم گفت قبولی برو خیلی خوشحال شدم امیدوارم

Btanem
بهمن ۲۸, ۱۴۰۱ ۵:۴۷ ب.ظ

سلام وقت بخیر
اول از همه ی تشکر کنم از طراح این سایت خیلی عالی هستید من با خوندن ۵۰صحفه ی اول کتاب وزدن ۴۴تا از تستاتون تونستم برای اولین بار توی آزمون قبول بشم وفقط با ی دونه غلط تازه اونم اشتباهی اشتباه زدم
گفتم منم نظرم رو بدم تا شاید تونسته باشم از استرس بچه هایی ک تست میزنن کم کنم مطمئن باشید با خوندن تست ها بدون شک قبول هستید،با امید قبول شدن همتون

متقاضی گواهینامه
بهمن ۲۴, ۱۴۰۱ ۲:۱۳ ب.ظ

قبول با ۱ غلط با تشکر از تمامی دست اندرکاران تست درایو خدا قوت🙌💐

Sahar
بهمن ۱۸, ۱۴۰۱ ۴:۱۳ ب.ظ

سلام ممنون بابت سایت خوبتون، امروز برا بار اول آزمون دادم و قبول شدم

mahsa934519
  Sahar
بهمن ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۲:۲۰ ب.ظ

چند تا تست زدی؟!!!

امیرعلی
بهمن ۵, ۱۴۰۱ ۵:۵۴ ق.ظ

امروز امتحان آیین نامه رو برای بار دوم دادم. ۴۰ تا از آزمون های این سایت رو انجام دادم و فقط برای چک کردن کتاب رو نگاه کردم. با یه تا غلط قبول شدم.. خیلی عالیه این سایت.. ممنون از تست درایو

dny
بهمن ۲, ۱۴۰۱ ۲:۵۳ ب.ظ

سلام ممنون از سایت خوب تست درایو
امروز ۱۴۰۱/۱۱/۲صبح ازمون ایین نامه داشتم بدون غلط قبول شدم…
فقط ازمون های این سایت رو خوندم یک دور هم مرورکردم… کتاب روهم فقط مفاهیم مهمشو خوندم تمام سوالات هم همین ها بود…
باتشکر از دست اندر کاران سایت تست درایو❣️🎈

الهام
دی ۲۹, ۱۴۰۱ ۱۰:۲۴ ق.ظ

سلام من امروز امتحان دادم و اولین بار بود و بدون غلط قبول شدم خواستم بگم این سایت بهترین سایت هست خدا بهتون سلامتی بده که کمک میکنید تمام سوالات آزمون رو انگار از همین سایت قرار داده بودن بدون کوچکترین تغییری همینجا تمرین کنید مطمئنن بار اول قبول میشید

Erfan
دی ۲۸, ۱۴۰۱ ۲:۳۲ ب.ظ

سلام به همه ی دوستان
امروز امتحان آیین نامه پایه یک دادم بدون غلط فقط با زدن ۴۳تا تست این سایت و یه رو خونی کتاب،تو ۵دقیقه بدون غلط ازمون دادم.
تشکر ویژه از سایت خوب تست درایو

Fati
دی ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۰:۰۳ ب.ظ

سلام میخواستم بدونم سوال ۱۵خودروهای امدادمگ درمواقع ضروری نمیتونن عبورکنن

الهام
  Fati
دی ۲۹, ۱۴۰۱ ۱۰:۲۹ ق.ظ

اون برای تقاطع ها و چهار راه هاست نه جایی که مثلا راه در حال تعمیر هست یا خطر ریزش یا هر خطری که ممکن هست باشه و تابلو ممنوع گذاشتن نمیتونه عبور کنه

Najmeh.h
دی ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۱:۳۵ ق.ظ

سلام امروز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ من واسه اولین بار ازمون دادم و ۳۰ تا سوالو درست جواب دادم فقط خواستم تشکر کنم از این سایت عالی و پرحوصلگی مدیریت محترم سایت که انقد دلسوزانه سوالارو دراختیارمون گذاشتن. با زدن کل تستهای این سایت کل سوالا برام اسون شد متشکرم یه دنیاااااااا♥️♥️♥️♥️♥️♥️امیدوارم بهترینا قسمتتون شه.

یسنا
دی ۱۹, ۱۴۰۱ ۱۰:۵۶ ق.ظ

واقعا نمونه سوالات عالیه من تا نمونه سوالت ۳۰ زدم ویه دور کتاب خوندم دفعه اول قبول شدم البته کسی که تمام نمونه سوالت تست بزنه نیاز به خوندن کتا نیس چون نمونه سوالات واقعا از تمام کتاب و جاهای مهمش اومده. من که دوفع اول ودر عرض ۱۰ دقیقه پاسخ نامه کامل کردم وقبول شدم ممنون ازتون

علی
دی ۱۸, ۱۴۰۱ ۴:۲۰ ب.ظ

مرسی دمتون گرم

منا فرحانی
دی ۱۴, ۱۴۰۱ ۹:۵۹ ق.ظ

سلام.من امروز قبول شدم.کلاس آیین نامه رو اصلا شرکت نکرده بودم فقط تستهای اینجا و بسته ی طلایی فقط کاردکسها رو خوندم بدون هیچ غلطی قبول شدم.ممنونم از سایت خوبتون

علی
  منا فرحانی
بهمن ۸, ۱۴۰۱ ۳:۵۰ ب.ظ

فقط تست زدید؟؟

مینا
دی ۹, ۱۴۰۱ ۱۰:۵۵ ق.ظ

با تشکر از سایت خیلی خوبتون.. من کتاب رو مطالعه کرده بودم..و با تست های این سایت با نمونه سوالات هم آشنا شدم.. دیروز آزمون دادم و قبول شدم.. سوالات آزمون خیلی ساده بودن..
یه نکته ای که هست نباید استرس داشته باشید و هول بشید.. چون گزینه های درست رو باید با خودکار به طور کامل پر کنید و یه کم زمان میبره و اینکه تو آزمون، امکان تصحیح اشتباه نیست و اگر بیشتر از یه گزینه پر شده باشه امتیاز اون سوال رو از دست میدین

اعظم
دی ۸, ۱۴۰۱ ۶:۰۱ ب.ظ

کل کتاب دویست تا سوال هست سوالات این سایت حدود هزار و چهارصد تاست
دیگه خیلی بیشتر نمیشه سوال دراورد از این کتاب پس همین ها رو بخونید
من‌خودم‌از دو‌هفته قبل امتحان روزی سه چهار تا دوره اش رو میزدم هر جایی ده دیقه وقت تلف شده داشتم
تا روز امتحات چهل تا ازمون رو زدم
از غلط هام عکس گرفتم صبح امتحان سریع نگاه کردم(با اینکه خیلی غلط داشتم اما زود پیش میره
اما یه نصف روز بزارید فقط عکس های کتاب رو نگاه کنید (قسمت فنی،تقاطع ها ،تابلوهاو…)،عکس های خود کتاب)خیلی برای من کمک کرد
قسمت فنی رو از کتاب بخونید قشنگ میفهمید توی تست ها هم راحتید شاید یک ساعت وقت بگیره عکس هاش هم خیلی کمک میکنه

لیلی
دی ۵, ۱۴۰۱ ۵:۲۳ ب.ظ

سوال ۲۹ رو اشتباه جواب دادید

مری
آذر ۲۴, ۱۴۰۱ ۵:۵۱ ق.ظ

بهترین سایت،من امروز بدون غلط قبول شدم سوال ها دقیقا سوال های آزمونای سایت بود حتی خیلی راحت تر بود من کتابم نخوندم اصلا
۲۴آذر ۱۴۰۱

علی
  مری
بهمن ۲, ۱۴۰۱ ۴:۰۰ ب.ظ

هر کدامم سی سوال چند دفعه بخونیم

ملیکا
آذر ۲۲, ۱۴۰۱ ۸:۳۵ ب.ظ

سلام من امروز ۱۴۰۱/۹/۲۲ امتحان داشتم و فقط و فقط و فقط سوالای این سایتو خوندم و تست زدم و قبول شدم واقعا ممنونم دوستان حتما پیشنهاد میکنم فقط این تست هارو بزنید تا اخر قطعا قبول میشید

عباس
  ملیکا
آذر ۲۸, ۱۴۰۱ ۳:۴۷ ق.ظ

خوش به حالتون

Hitler
آذر ۲۱, ۱۴۰۱ ۷:۰۲ ب.ظ

سلام عشقا‌…بعد از چند کلاس حضوری امتحان میگیرن؟؟

اعظم
  Hitler
آذر ۲۵, ۱۴۰۱ ۹:۲۹ ب.ظ

باید همه تئوری ها رو برید عملی ها رو هم برید وقتی همه دوازده جلسه عملی تموم شد میتونید امتحان بدین

نگین
آذر ۲۰, ۱۴۰۱ ۸:۱۱ ب.ظ

سلام. من کتاب آیین نامه رو فقط یه بار خوندم. همون یه بار هم دوتافصل آخرش رو نخوندم. بعد از اون اومدم این نمونه سوالا رو زدم. ۸تا آزمون رو شب امتحان زدم و فرداش قبول شدم بااینکه بار اولم بود. خلاصه اینکه نمونه سوال زدن خیلی موثره. البته یه چیزایی مثل حداقل و حداکثر سرعت ، فاصله زمانی کنترل سلامت اجزای خودرو و فاصله ی زمانی تعویض قطعات رو بهتره که بصورت جمع و جور بنویسید و چندبار دوره کنید.
موفق باشید دوستان^^

علی
  نگین
بهمن ۲۰, ۱۴۰۱ ۶:۵۰ ب.ظ

سلام دوست عزیزی چجوری بخونم رومخممبیاو بگویدد

امیرعلی
آذر ۲۰, ۱۴۰۱ ۱:۵۲ ب.ظ

سلام خواستم ی خسته نباشید بگم و تشکر کنم از سازنده سایت تست درایو دوستان من کل تستها رو زدم و کتابم خیلی خوب خوندم و خداروشکر امروز برا اولین بار و بدون غلط قبول شدم ۲۰، ۹ ،۱۴۰۱

سیدمهدی
آذر ۱۹, ۱۴۰۱ ۸:۵۷ ب.ظ

سلام. یه تشکر ویژه بابت سایت خوب و درجه یکتون، صرفا با همین نمونه سوالات و بدون‌مراجعه به کتاب ، در اولین آزمون پذیرفته شدم با یک غلط، اون هم در اثر بی دقتی شخصی. ممنونم خداخیرتون بده

mmdreza
آذر ۸, ۱۴۰۱ ۵:۲۶ ق.ظ

سلام با زدن ۵ تست همون بار اول کل ۳۰تا سوال رو بدون غلط قبول شدم دم همتون گرم

مریم
آبان ۲۹, ۱۴۰۱ ۶:۱۲ ب.ظ

ممنون عالی بود من بسته طلایی را خرید کردم و بار اول فقط با دو ساعت خوندن سوال ها با یک غلط قبول شدم یک دنیا ممنون از سایت عالیتون تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

mohammad
  مریم
آذر ۶, ۱۴۰۱ ۶:۲۲ ب.ظ

ببخشید سوالاتی که بیشتر تکرار شدن و داخل امتحان آیین نامه شما اومده بودن رو یادتون هست اگه میشه به منم اطلاع بدین ممنون میشم 🙂