آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۱

آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۱ سال ۱۴۰۱

آزمون شبیه ساز آیین‌ نامه رانندگی شماره ۱، شرکت کنندگان محترم لطفا در زمان مقرر به سوالات آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۱ پاسخ دهید. پس از پایان زمان آزمون می‌توانید نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی اصلی را مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد و مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه است.  نمونه سوالات آیین نامه با جواب آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.
سوالات زیر نمونه‌ای از پرسش‌های آزمون راهنمایی و رانندگی است، خود را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: ۳۰ سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: ۲۰ دقیقهسوالات آیین نامه اصلی

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

خطوط هاشور: خطوط هاشور نشان دهنده وجود موانع در راهها می باشند و باید به نحوی کشیده شوند که ترافیک را از کنار مانع عبور دهند.
صفحه ۲۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#2. در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

اگر در جاده هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۷۰ متری بگذاریم و اگر در بزرگراه هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۱۵۰ متری بگذاریم.

از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی ۱۴۰۱

#3. در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

از ۵۰ متر مانده به پیچ ها تا ۵۰ متر پس از آن یا در تقاطع راهها یا در تقاطع راه آهن، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#4. در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.
صفحه ۱۰۵ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#5. هنرجوی گرامی نوع پارک تصویر بالا را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

خطوط پارک: سه نوع خطوط پارک برای توقف وسایل نقلیه در جداول کنار خیابان وجود دارد که عبارتند از افقی، مورب و عمودی.
صفحه ۲۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#6. در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میدان در حال حرکت هستند
برگرفته از صفحه ۱۰۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#7. در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار می کنید؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#8. وقتی در خط عبوری که حرکت می کنید اتومبیل ها توقف کرده باشند و راه مسدود شده باشد چه کار باید کرد؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#9. چه موقع میتوانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#10. در تقاطع بالا حق تقدم را مشخص کنید. ( آمبولانس در حال ماموریت است) ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا آمبولانس (هرگاه آمبولانس در حال ماموریت باشد نسبت به خودروهایی دیگر حق تقدم عبور دارد) بعد خودرو سبز و در آخر خودرو زرد.

#11. نام نقاط قرمز رنگ مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

محدوده نقاط کور در خودروهای سنگین. (محدوده های قرمز رنگ)
صفحه ۹۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#12. در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا دوچرخه بدلیل اینکه در خیابان اصلی قرار دارد و به صورت مستقیم حرکت می کند، بعد موتور سیکلت بعد کامیون و در آخر سواری

#13. در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#14. حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

حداکثر میزان سرعت مجاز در جاده های اصلی برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۹۵ و شب ها ۸۵ کیلومتر در ساعت می باشد.
صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#15. آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#16. در چه فاصله ای از اطراف چراغهای راهنمایی و رانندگی توقف ممنوع می باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی و یا محل هایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علایم راهنمایی و رانندگی بشود، توقف ممنوع است.
صفحه ۵۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#17. چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند خطرناک باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

#18. دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد … ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#19. در هنگام ایمن کردن صحنه تصادف انجام کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

#20. کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شب صحیح است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#21. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده ها و خیابانها به چه صورت مشخص می شود؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#22. استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#23. کدامیک از موارد زیرنشان دهنده بوجود آمدن حالت خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#24. هنرجوی گرامی شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

صفحه ۸۹ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#25. در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#26. مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری چند ولت است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری ۱۲ ولت است.
صفحه ۱۴۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#27. چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#28. کدامیک از موارد زیر در خصوص نقاط کور در وسایل نقلیه صحیح نمی باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#29. کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 4 (تابلوی شماره 2)

#30. به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

صفحه ۱۹۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

پایان آزمون

✅هنرجوی گرامی جهت قبولی ۱۰۰% در آزمون آیین نامه اصلی سعی کنید تمامی ۴۴ مرحله آزمون آیین نامه اصلی تست درایو را تست بزنید.

✅تست نمونه سوالات آیین نامه رانندگی تست درایو قبولی شما را در آزمون آیین نامه اصلی تضمین میکند.

تمامی آزمون های آیین نامه رانندگی تست داریو به روز هستند و بر اساس کتاب جدید آیین نامه راهنمایی تهیه و تنظیم شده است.

پاسخ سوالات درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

2.6K نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
رادمهر
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ ۶:۰۰ ق.ظ

سلام به همه دوستان هنرجو
بنده با آقای مرادی مدیر محترم تست درایو صحبت کردم ایشان تقریبا اکثر سوالاتی در آزمون ها قرار دادن با ذکر صفحه کتاب آورده اند و گاها دیده میشه سوالی جا افتاده از ایشان خیلی تشکر کردم و دلیل اینکار و زمان بر بودن عنوان کردن بنده چند سوالی رو کم کردم و صفحات کتاب و در آوردم و ارسال کردم لطفا برای هر چه بهتر شدن و با کیفیت تر شدن آزمون های سایت کمک کنیم و اگر سوالی رو می دونیم مربوط به کدام صفحه کتاب میشه اطلاع بدیم تا دیگران هم استفاده کنند. باتشکر

آسمان آبی
  رادمهر
شهریور ۱۵, ۱۴۰۱ ۹:۱۳ ق.ظ

عالیه حرکت جالبیه کار ما رو اسون می کنه

mmdreza
آذر ۸, ۱۴۰۱ ۵:۲۶ ق.ظ

سلام با زدن ۵ تست همون بار اول کل ۳۰تا سوال رو بدون غلط قبول شدم دم همتون گرم

مریم
آبان ۲۹, ۱۴۰۱ ۶:۱۲ ب.ظ

ممنون عالی بود من بسته طلایی را خرید کردم و بار اول فقط با دو ساعت خوندن سوال ها با یک غلط قبول شدم یک دنیا ممنون از سایت عالیتون تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

mohammad
  مریم
آذر ۶, ۱۴۰۱ ۶:۲۲ ب.ظ

ببخشید سوالاتی که بیشتر تکرار شدن و داخل امتحان آیین نامه شما اومده بودن رو یادتون هست اگه میشه به منم اطلاع بدین ممنون میشم 🙂

یوسف
آبان ۲۶, ۱۴۰۱ ۶:۳۸ ب.ظ

در سوال ۲۹ که آمده است؛ کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟ گزینه ۲ و ۴ هر دو هشدار دهنده است یک برای جواز عبور و دیگری برای عدم جواز عبور و سوال نسبت به دو گزینه به جهت کلی بودن ابهام دارد و به نظر اینجانب استاندارد نمی باشد و می تواند به گونه‌ای دیگر طرح شود. با تشکر.

لیلا رفیعی
آبان ۲۶, ۱۴۰۱ ۹:۴۹ ق.ظ

سلاام وقتتون بخیر مرررسی از سایت خوبتون من همین تستارو زدم همه رو و برای بار اول قبول شدم با آرزوی موفقیت همگی ✌❤

Neshati
آبان ۲۱, ۱۴۰۱ ۴:۵۴ ب.ظ

سلاممم خدایی گفتم نامردیه یه تشکر نکنم! من کلا سه روز بود کتابو خوندم و تا مرحله ۲۱اینجا تست زدم البته دیگه وقت نداشتم، امروز برای بار اول بدون غلط قبول شدم سولا خیلی شبیه بود دمتون گرممممم خیلی خوبین

مامان پدی
آبان ۱۲, ۱۴۰۱ ۸:۲۲ ق.ظ

واقعا از سایت خوبتون ممنونم من امروز قبول شدم فقط سی تا تست زدم و ی دور رو خوانی کردم کتابو☺️

فاطمه
آبان ۱۰, ۱۴۰۱ ۲:۱۲ ب.ظ

سلام به همه ی تست درایوی های عزیز
من همین الان آزمون دادم و با دو غلط قبول شدم
روز قبل شروع کردم به مطالعه و زدن تستای سایت
و میشه گفت اصلی ترین کاری که انجام دادم این بود.
فقط من پا به پای هر تست به جواب که نگاه می کردم، چه درست بود چه غلط، اون مبحث از کتاب رو هم باز می کردم و کامل مطالعش می کردم و نکات مهم رو برای اینکه بهتر تو ذهنم بمونه تو یه برگه یادداشت می کردم.
به جرات میگم با زدن کمتر از ۱۰ تا آزمون نود درصد کتاب مطالعه شد و خیلی از مطالب تو ذهن ماندگار. چرا که سوالات مهم چندین بار تکرار شده بود تو آزمونای مختلف.
دوستان توجه کنین این آزمونا حکم آماده کننده ی شما برای آزمون اصلی رو دارن و قبول نشدن توی اون به معنی قبول نشدن در آیین نامه نیست.
از این جنبه بهش نگاه کنید که با زدن هر تست، چه درست باشه چه غلط، شما یک نکته بیشتر یاد گرفتین و به واسطش قطعا می تونین تو آزمون درخشان عمل کنین.
امیدوارم به راحتی بتونین از پس این آزمون و حتی آزمون های سخت تر از این هم بر بیاین.
یاحق:>

سودا
آبان ۱۰, ۱۴۰۱ ۶:۴۳ ق.ظ

امروز ۱۴۰۱/۸/۱۰ آرمون آیین نامه دادم. کتاب رو نخوندم فصط فقط تست کامل این سایت رو زدم و با ۱ غلط قبول شدم. اصلا سخت نیست فقط خوب بخونین سوالای این سایت رو آرامش خودتون روهم حفظ کنید(بادقت بخونید قبولین) ممنونم از سایت خوبتون🥺🤍

Shahab
  سودا
آبان ۱۹, ۱۴۰۱ ۷:۰۷ ق.ظ

ینی فقط این سایت بخونیم حله؟

پارسا
آبان ۶, ۱۴۰۱ ۹:۰۵ ق.ظ

خدایی دمت گرم آقای طراح عالی هستش. اول اینکه جواب قرمز مشخصه بعکس بعضی طراحا. دوم اینکه در آخر توضیحات داره ک خیلیا ندارن. از شما یاد بگیرن سوال طرح کردنا.

رحیمی
آبان ۴, ۱۴۰۱ ۲:۰۴ ب.ظ

سلام با تشکر از سایت خوبتون
سوالات عالی بودن من امروز امتحان داشتم ۱۰ ازمون اولو زدم بار اولم بود امروز قبول شدم
سوالات عین سوالات سایت بود
واقعا عالی بود 🌹

غراله
آبان ۱, ۱۴۰۱ ۸:۴۶ ب.ظ

عالی بود واقعا

ترنم
مهر ۲۶, ۱۴۰۱ ۸:۵۰ ق.ظ

با سلام خدمت سازنده این سایت میخواستم تشکر کنم بابت سوال های خوبتون.من امروز امتحان داشتم و اصلا حتی یک‌صفحه هم از کتاب نخوندم فقط با سوال های شما تونستم همون باز اول قبول بشم بدون غلط

yasaman
  ترنم
آبان ۲۲, ۱۴۰۱ ۵:۵۸ ب.ظ

واقعا شما همین سوالارو خوندید قبول شدید

Amir
مهر ۲۱, ۱۴۰۱ ۷:۲۹ ب.ظ

سایت تون خیلی عالی بود و ممنونم ازتون
دوستان من کتاب یک دور اونم به صورت کامل نخوندم و کل تست های این سایت زدم به علاوه سوالات ایین نامه از یکجای دیگه خریدم و خوندم و بار اول قبول شدم اگه حوصله خوندن کتاب ندارین فقط تابلو های کتاب بخوانید و همه این ۴۴تا تست بزنید باز قبولید البته این دیگه به طرف مقابل بستگی داره موفق باشید

علی سعیدی
مهر ۱۹, ۱۴۰۱ ۱۱:۰۷ ق.ظ

سلام بهترین سایت برای آزمون آیین نامه همین سایته من دفعه اولی که آیین نامه دادم نه تا غلط داشتم اما همه آزمون های این سایت رو دادم و بدون غلط قبول شدم خواستم ازشون تشکر کنم واقعا کارتون عالی و خدا پسندانس همیشه موفق باشید یاعلی مدد

Negin
مهر ۱۷, ۱۴۰۱ ۱۲:۳۳ ب.ظ

سلام وقت بخیر. من امروز ۱۷ مهر برای اولین بار آزمون آیین نامه دادم و قبول شدم ممنون از سایت خوبتون

فهیمه
مهر ۱۳, ۱۴۰۱ ۸:۴۶ ب.ظ

من بازدن تمام تست هاباراول قبول شدم خیلی عالی بودوتمام سوالات همه برام اینقدرتست زده بودم اشنابودممنون وسپاس ازسایت خوبتون ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

Viyana
مهر ۱۲, ۱۴۰۱ ۲:۱۸ ب.ظ

عالی

حسن حمامی
مهر ۶, ۱۴۰۱ ۱۱:۳۶ ق.ظ

عاااالی هستین قبولی بدون غلط ممنووووووون

لیرا
مهر ۶, ۱۴۰۱ ۶:۱۶ ق.ظ

سلام، میخواستم تشکر کنم از سایت خوبتون، من کلاس های آموزشی آیین نامه رو شرکت نکردم اصلا. فقط دو بار کتاب رو خوندم و تمرکز روی قسمت های مهمش داشتم. تقریبا بیست و پنج تا از تست های سایت رو زدم و امروز بار اول قبول شدم. عالی هستید.

نسیم
مهر ۵, ۱۴۰۱ ۳:۰۲ ب.ظ

من با این ازمون‌ها و یک دور کتاب رو روخوانی کردن دفعه اول بدون غلط قبول شدم

سوریک
شهریور ۲۳, ۱۴۰۱ ۶:۲۹ ب.ظ

کسی هست به من کمک کنه بگه چیکار کنم تا قبول بشم

سوریک
شهریور ۲۳, ۱۴۰۱ ۶:۲۸ ب.ظ

من با ۵ تا غلط رد شدم باز ممنون

رایان
شهریور ۲۱, ۱۴۰۱ ۷:۳۱ ق.ظ

سلام ممنون از سازنده این سایت من ازمونو بار اول قبول شدم و اصلا لای کتابم باز نکرده بودم تا ازمون ۳۰ زده بودم واقعا تموم سوالا اشنا بودو با دوتا غلط قبول شدم سپاس از شما

Not here
شهریور ۱۵, ۱۴۰۱ ۹:۵۴ ق.ظ

من کتاب رو کامل خوندم و دوباره با تست‌های یک دور مرور کردم تقریباً تا ازمون ۲۰ زدم و دفعه‌ی اول قبول شدم. فصل اول و دوم از مهم‌ترین فصل‌هان اونا رو با دقت بخونید اکثریت سوالا رو جواب میدید. همینطور اینکه حتماً توضیح جواب سوالا رو اگه داره بخونید چون کمک می‌کنه و اون صفحه‌هایی که تکرار میشن مثل ۴۸-۴۷ که برای سرعت توی انواع جاده‌هاست رو مرور زیاد کنید.

مهسا
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ ۶:۳۳ ق.ظ

سلام من امروز ازمون ایین نامه دادم و همه ی سوال ها تکراری بود و فنی هم فقط یک سوال اومده بود یک دور کتاب بخونید و کل این تستا رو بزنید کافیه از کتاب هم بیشتر به تابلو ها دقت کنید و سرعت ها در جاده ها و فاصله های سبقت ممنوع و توقف هم دقت کنید

عرفان
شهریور ۹, ۱۴۰۱ ۱۲:۳۵ ب.ظ

ممنون از سایت خوبتون من بار اول قبول شدم فقط آزمونای شمارو زدم و یه نگاهی به نمونه سوالای سالای ثبل انداختم

سما
شهریور ۵, ۱۴۰۱ ۹:۵۵ ق.ظ

سلام دوستان. من فقط با خوندن همین سوال ها و بسته طلایی قبول شدم. دقیقا یکی از کارتکس ها که تو بسته طلایی بود امتحان دادم. ممنون از عوامل این سایت🌹🙏❤️

رویا
شهریور ۳, ۱۴۰۱ ۵:۳۷ ق.ظ

با سلام و دروددددد دستتون درد نکنه ب شدتت عالی این سایت من دقیقا الان رسیدم خونه بعد ایین نامه و قبول شدم بیست صفه کتابو خوندم و دیگ حسش نبود اومدم ده تا نمونه سوال حل کردم و نکاتشو نوشتم همونا کلی ب دردم خورد و خلاصه ک قبول شدیم خیلیییییی خیلیییییی ممنونم از زحماتتون💜💞

سعید
شهریور ۲, ۱۴۰۱ ۸:۴۳ ق.ظ

سایت خیلی خوب و مفیدی هست. برای کسانی که امتحان آئین نامه میخان بدن خیلی میتونه مفید ک موثر باشه.

امید
شهریور ۲, ۱۴۰۱ ۶:۲۵ ق.ظ

امروز امتحان داشتم بدون غلط قبول شدم فقط ۴۴ تا آزمون همین سایت دادم و تابلو هارو از کتاب خوندم در کل همین ازمونارو بزنین تمومه سوالا دقیقا همیناس