آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۱

آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۱ سال ۱۴۰۳

آزمون شبیه ساز آیین‌ نامه رانندگی شماره ۱، شرکت کنندگان محترم لطفا در زمان مقرر به سوالات آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۱ پاسخ دهید. پس از پایان زمان آزمون می‌توانید نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی اصلی را مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد و مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه است.  نمونه سوالات آیین نامه با جواب آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.
سوالات زیر نمونه‌ای از پرسش‌های آزمون راهنمایی و رانندگی است، خود را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: ۳۰ سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: ۲۰ دقیقهسوالات آیین نامه اصلی

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

خطوط هاشور: خطوط هاشور نشان دهنده وجود موانع در راهها می باشند و باید به نحوی کشیده شوند که ترافیک را از کنار مانع عبور دهند.
صفحه ۲۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#2. در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

اگر در جاده هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۷۰ متری بگذاریم و اگر در بزرگراه هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۱۵۰ متری بگذاریم.

از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی ۱۴۰۲

#3. در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

از ۵۰ متر مانده به پیچ ها تا ۵۰ متر پس از آن یا در تقاطع راهها یا در تقاطع راه آهن، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#4. در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.
صفحه ۱۰۵ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#5. هنرجوی گرامی نوع پارک تصویر بالا را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

خطوط پارک: سه نوع خطوط پارک برای توقف وسایل نقلیه در جداول کنار خیابان وجود دارد که عبارتند از افقی، مورب و عمودی.
صفحه ۲۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#6. در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میدان در حال حرکت هستند
برگرفته از صفحه ۱۰۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#7. در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار می کنید؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#8. وقتی در خط عبوری که حرکت می کنید اتومبیل ها توقف کرده باشند و راه مسدود شده باشد چه کار باید کرد؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#9. چه موقع میتوانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#10. در تقاطع بالا حق تقدم را مشخص کنید. ( آمبولانس در حال ماموریت است) ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا آمبولانس (هرگاه آمبولانس در حال ماموریت باشد نسبت به خودروهایی دیگر حق تقدم عبور دارد) بعد خودرو سبز و در آخر خودرو زرد.

#11. نام نقاط قرمز رنگ مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

محدوده نقاط کور در خودروهای سنگین. (محدوده های قرمز رنگ)
صفحه ۹۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#12. در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا دوچرخه بدلیل اینکه در خیابان اصلی قرار دارد و به صورت مستقیم حرکت می کند، بعد موتور سیکلت بعد کامیون و در آخر سواری

#13. در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#14. حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

حداکثر میزان سرعت مجاز در جاده های اصلی برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۹۵ و شب ها ۸۵ کیلومتر در ساعت می باشد.
صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#15. آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#16. در چه فاصله ای از اطراف چراغهای راهنمایی و رانندگی توقف ممنوع می باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی و یا محل هایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علایم راهنمایی و رانندگی بشود، توقف ممنوع است.
صفحه ۵۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#17. چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند خطرناک باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

#18. دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد … ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#19. در هنگام ایمن کردن صحنه تصادف انجام کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

#20. کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شب صحیح است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#21. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده ها و خیابانها به چه صورت مشخص می شود؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#22. استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#23. کدامیک از موارد زیرنشان دهنده بوجود آمدن حالت خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#24. هنرجوی گرامی شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

صفحه ۸۹ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#25. در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#26. مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری چند ولت است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری ۱۲ ولت است.
صفحه ۱۴۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#27. چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#28. کدامیک از موارد زیر در خصوص نقاط کور در وسایل نقلیه صحیح نمی باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#29. کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 4 (تابلوی شماره 2)

#30. به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

صفحه ۱۹۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

پایان آزمون

✅هنرجوی گرامی جهت قبولی ۱۰۰% در آزمون آیین نامه اصلی سعی کنید تمامی ۴۴ مرحله آزمون آیین نامه اصلی تست درایو را تست بزنید.

✅تست نمونه سوالات آیین نامه رانندگی تست درایو قبولی شما را در آزمون آیین نامه اصلی تضمین میکند.

تمامی آزمون های آیین نامه رانندگی تست داریو به روز هستند و بر اساس کتاب جدید آیین نامه راهنمایی تهیه و تنظیم شده است.

پاسخ سوالات درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است.

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

2.7K نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
رادمهر
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ ۶:۰۰ ق.ظ

سلام به همه دوستان هنرجو
بنده با آقای مرادی مدیر محترم تست درایو صحبت کردم ایشان تقریبا اکثر سوالاتی در آزمون ها قرار دادن با ذکر صفحه کتاب آورده اند و گاها دیده میشه سوالی جا افتاده از ایشان خیلی تشکر کردم و دلیل اینکار و زمان بر بودن عنوان کردن بنده چند سوالی رو کم کردم و صفحات کتاب و در آوردم و ارسال کردم لطفا برای هر چه بهتر شدن و با کیفیت تر شدن آزمون های سایت کمک کنیم و اگر سوالی رو می دونیم مربوط به کدام صفحه کتاب میشه اطلاع بدیم تا دیگران هم استفاده کنند. باتشکر

آسمان آبی
  رادمهر
شهریور ۱۵, ۱۴۰۱ ۹:۱۳ ق.ظ

عالیه حرکت جالبیه کار ما رو اسون می کنه

gmaaref
  آسمان آبی
شهریور ۳۰, ۱۴۰۲ ۲:۲۰ ق.ظ

عالی

علی
  رادمهر
خرداد ۲۱, ۱۴۰۲ ۷:۱۸ ب.ظ

دمش گرم عالیه

فرشته
  رادمهر
تیر ۲۱, ۱۴۰۲ ۵:۰۸ ق.ظ

بچه ها قبول شدم خدایا شکرت چقدر خوشحالم خداااااااااااااااااااااااااا همسرم بفهمه شاخ در میاره هنوز خبر نداره اول اومدم اینجا بگم تا اخر عمرم مدیون تست درایوم خیلی خیلی خیلی کمک کرد سوالات تست درایو همسرم میگفت تو خنگی شرط می بندم قبول نمیشی وااااااااااااااااای اگه بفهمه قبول شدم قیافه ش دیدن داره سوالات خیلی اسون بود البته من بسته طلایی هم تهیه کردم و بسته ویژه سال ۱۴۰۲ مخصوصا صفحات اخر از ۶۴ به بعد و کامل خوندم بازم مرسی مرسی مرسی

آرش
  فرشته
تیر ۲۱, ۱۴۰۲ ۱۲:۰۴ ب.ظ

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

م ح
  آرش
مهر ۱۴, ۱۴۰۲ ۷:۳۶ ب.ظ

ههه

هلو
  فرشته
تیر ۲۸, ۱۴۰۲ ۲:۲۷ ب.ظ

بسته طلایی ۱۴۰۲ داری؟

مِنا
  هلو
اسفند ۹, ۱۴۰۲ ۵:۴۷ ب.ظ

سلام تو گرفتیش؟

سیمین
  فرشته
مرداد ۳, ۱۴۰۲ ۵:۳۰ ق.ظ

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

مهدی
  سیمین
اسفند ۲۵, ۱۴۰۲ ۸:۲۶ ب.ظ

ازکجایی عزیزم

فرهاد
  فرشته
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲ ۲:۳۹ ق.ظ

دهنتووووووووووووووووو 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

مجید
  فرشته
مرداد ۲۶, ۱۴۰۲ ۳:۳۴ ق.ظ

ناموسن … دست بودی که شوهرتم بهت ایمان نداشته که بتونی گواهینامه بگیری خدایی چند بار رفتی تو دیوار؟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

داود
  فرشته
آبان ۱۹, ۱۴۰۲ ۷:۴۲ ق.ظ

با چندتا غلط قبول شدی

مِنا
  فرشته
اسفند ۹, ۱۴۰۲ ۵:۴۶ ب.ظ

سلام همین سوالا بودن میشه ج بدید امتحان دارم من

سامان
  مِنا
فروردین ۲۴, ۱۴۰۳ ۲:۵۵ ب.ظ

سلام اره

جواد
  فرشته
فروردین ۱۶, ۱۴۰۳ ۲:۴۳ ب.ظ

به به بهش شیرینی بده

سینا
  فرشته
فروردین ۱۹, ۱۴۰۳ ۹:۱۸ ب.ظ

یزیدتو چنگیذ

احمد
  رادمهر
مهر ۴, ۱۴۰۲ ۲:۱۲ ق.ظ

حاجی ناموسن دمش گرم من اینجا قشنگ ایین نامه رو متوجه شدم خدایی

پروین
فروردین ۲۷, ۱۴۰۳ ۸:۴۸ ق.ظ

سلام
خدا خیرتون بده
سطح سوالات آزمون، ساده تر از سوالات اینجا بود، پس نگران نباشید ، دقیقا عین سوالات آسون اینجا اومده بود و اکثرا، گزینه ها یکی بود۱۰٫۱۵تا آزمون رو بدید، بدون غلط قبول میشید
فقط حتماً حتماً تابلو ها رو حفظ باشید، که خیلی سوال ازش می آید
بنده ، کتابم رو جاگذاشتن بودم، ولی با آزمون های اینجا قبول شدم
از غلط هاتون اسکرین بگیرید که چندبار تکرار کنید
اخر فروردین ۴۰۳

خانم شریفی
فروردین ۱۷, ۱۴۰۳ ۱۰:۱۷ ب.ظ

عالی بود عالی

مهدی ت
اسفند ۲۳, ۱۴۰۲ ۸:۱۸ ب.ظ

سلام دوستان قصد ندارم بگم که این سایت ازموناش بده برعکس خیلی هم خوبه، ولی من الان دارم رو ی پی دی اف ک عکس ۲۰تا آزمون هست میخونم سوالای اونارو جواب میدم ولی سوالای این سایت رو با پنج شیش تا غلط همیشه رد میشم ، میخام بگم که اگه غلط هاتون زیاد شده ناراحت نشید این سایت ریز سوالای کتاب هم بصورت تست میاره براتون

هنرجو
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲ ۱:۳۱ ب.ظ

سلام من امروز ۲۰اسفند۱۴۰۲آزمون آیین نامه داشتم وبدون غلط قبول شدم ۴۴تست درایو رو زدم واقعا خیلی خوب بود میخواستم ازتون تشکرکنم بخاطر سایت عالیتون بماند به یادگار

مبین
اسفند ۸, ۱۴۰۲ ۷:۵۳ ق.ظ

ممنون از برنامه خوبتون من ایین نامه رو بدون هیچ غلطی قبول شدم

آرش تهرانی
اسفند ۴, ۱۴۰۲ ۸:۰۱ ب.ظ

خیلی خوب و عالی بود متشکر

پارسا
اسفند ۳, ۱۴۰۲ ۸:۴۴ ق.ظ

عالی بود

شادی
بهمن ۲۹, ۱۴۰۲ ۷:۵۱ ب.ظ

سلام بچه ها ببخشیدبرای امتحان ایین نامه همین سوالای ازمونارو بخونم کافیه یا حتما باید کتاب ایین نامه بخونم کتابش خیلی زیاده وسخته

سامان
  شادی
فروردین ۲۴, ۱۴۰۳ ۲:۵۴ ب.ظ

سلام خوبی قبول شدی

امیر مهدی
بهمن ۲۵, ۱۴۰۲ ۸:۲۵ ق.ظ

سلام خیلییییییی ممنون بابت سایت خوبتون من امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۵بدون غلط برای بار اول قبول شدم فقط با زدن تستهای این سایت بدون خوندن کتاب

شهرزاد
بهمن ۲۴, ۱۴۰۲ ۷:۳۰ ق.ظ

سلام تشکر از سایت زیباتون سوالات ایین نامه شما خیلی بهم کمک کرد از بخش فنی خیلی ترس داشتم هیچی بلد نبودم ولی خب خدارو شکر امروز ۲۴ بهمن ازمون داشتم قبول شدم بازم تشکر

مریم صفا
بهمن ۲۳, ۱۴۰۲ ۷:۱۶ ق.ظ

سلام و عرض خسته نباشید امروز ۲۳ بهمن آزمون داشتم خدا رو شکر قبول شدم بسته طلایی تون عالی بود خیلی بهم کمک کرد از ازمون های سایتم استفاده کردم از ۱۰ نمره ۹ میدم به تمامی دوستام معرفی کردم امیدوارم ازمون عملی هم قبول بشم به این راحتی

مهرداد
بهمن ۱۰, ۱۴۰۲ ۵:۴۱ ق.ظ

من قبول شدم شما گه امتحان دارید فقط تست ها رو بزنید قبول می شید بهترین برنامه و بروزترین سئوال ها ممنون بابت برنامه خوبتون.

مهرداد
بهمن ۱۰, ۱۴۰۲ ۵:۳۷ ق.ظ

خیلی خیلی برنامه خوبی است من امروز امتحان داشتم ۱۴۰۲.۱۱.۱۰ و برای با اول قبول شدم و فقط تست های شما رو زدم ممنون از برنامه خوبتون و همیشه موفق باشید.

Hamid
بهمن ۷, ۱۴۰۲ ۱:۴۷ ب.ظ

سلام حمید الهایی هستم در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۷
امتحان آیین‌نامه پایه یکم قبول شدم خواستم از تست درایو تشکر کنم واقعا خیلی کمک کردین سوالات آزمون همشون از همین تست ها بودن بماند به یادگار…

هانیه
دی ۳۰, ۱۴۰۲ ۷:۱۳ ق.ظ

سلام . من همین امروز در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ به همراه خواهرم آزمون دادم . هر دومون از این سایت فوق العاده تونستیم با کمترین غلط در دفعه ی اول قبول بشیم. بدون خوندن کتاب تا آزمون ۳۵ حل کردیم و قبل آزمونم ، یه نگاه به تابلوهای کتاب انداختیم. خیلی ممنونم از سایت خوبتون😍😍🥰💕🙏🏻

فاطمه
  هانیه
دی ۳۰, ۱۴۰۲ ۹:۴۴ ق.ظ

کی حل کردین کی قبول شدین🚶🏻‍♀️۷ صبح که امتحان نیست

ستاره
  فاطمه
بهمن ۳, ۱۴۰۲ ۹:۳۱ ق.ظ

جدیی همین آزمون ها این سایت بدهیم و جاهای مهم کتاب بخوانیم قبول میشویم؟

کاربر سایت
دی ۲۴, ۱۴۰۲ ۸:۵۸ ق.ظ

سلام خیلی متشکرم ازطراحی خوبوقوی سؤالات آئین نامتون منم باتست زدن همه سؤالات بدون غلط قبول شدم درضمن بگم من یه مادرپنجاه وهشت ساله هستم👌🙏🙏🌹🌹

جهان کورد
دی ۹, ۱۴۰۲ ۹:۳۵ ق.ظ

سلام وقت به خیر. من از دیروز صبح شروع کردم تست آزمونهای شما رو خوندم واقعا عالی بود بدون غلط هر ۳۰ سوال جواب دادم تشکر از مدیریت سایت سپاس گزارم.

حسین
آذر ۲۵, ۱۴۰۲ ۶:۲۵ ق.ظ

دمه شما گرم خیلی مخلصیم واقعا بهترین سایت هستید

امیر
آذر ۲۱, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۶ ب.ظ

سلام خسته نباشید فقط خواستم تشکر کنم ازتون ممنوت بابت برنامه خوبتون عالی بود من بدون غلط قبول شدم🥰❤🌹

فروزان
آذر ۱۳, ۱۴۰۲ ۶:۳۰ ق.ظ

من امروز باراول امتحان دادم و بدون غلط قبول شدم،و صددرصد قبولیم بخاطر این تست ها بود،من ۲۰تا از تستارو زدم و اینقدر این ۲۰تا رو مجدد میزدم تا همه رو ۱۰۰ میزدم،سوالات خیلی راحت و آسون بود ۶سوال هم از تابلوها اومده بود
برای همه ارزوی قبولی و موفقیت دارم و امیدوارم رانندگان قانونمند و باحوصله ای باشیم
باتشکر از سایت بی نظیرتون🌹

مجید
آذر ۸, ۱۴۰۲ ۲:۵۶ ق.ظ

سلام ببخشید من ۱۷ سالمه امکان گواهی نامه کرفتن دارم؟

یلدا بانو
  مجید
آذر ۲۰, ۱۴۰۲ ۱۲:۰۹ ق.ظ

نه تا ۱۸سالت نشده نمیتونی

hosen
آذر ۶, ۱۴۰۲ ۸:۵۴ ب.ظ

دمشون گرم من از این برنامه یاد گرفتم وه قبول شدم

Taha
آذر ۴, ۱۴۰۲ ۳:۱۷ ب.ظ

تو سوال ۲ قرار دادن مثلث خطر ۲۰۰ متر نیست اش؟

مسعود
آبان ۲۲, ۱۴۰۲ ۳:۱۵ ب.ظ

خیلی مممننننون قبول شدممممم دقیقا همین سوال ها بودن ولی اسون تر بودن ولی مرسیییییییییی😭😭

پروین
آبان ۲۱, ۱۴۰۲ ۸:۳۸ ق.ظ

سلام بچه‌ها من امروز امتحان شهری قبول شدم هم آیین‌نامه برای اولین بار قبول شدم هم شهری خواستم اینجا از برنامه خوبتون تشکر کنم امیدوارم همه شما هم قبول بشید

سعادتی
  پروین
آبان ۲۱, ۱۴۰۲ ۸:۱۴ ب.ظ

سلام فقط همین تست های رو خوندید؟
کپی همینا اومده بود یا مشابه اینا؟

ممنون میشم ج بدید چهار شنبه ازمون آیین نامه دارم

Mahmoud
آبان ۱۹, ۱۴۰۲ ۱۲:۴۴ ب.ظ

سلام ممنون از سایت خوب شما من یه دور تست هاتون رو زدم و بار اول قبول شدم ممنونم از شما و سایت خوبتون

Mahtab
آبان ۱۷, ۱۴۰۲ ۸:۱۹ ق.ظ

بچا نگران نباشید من امروزآیین نامه دادم قبول شدم بدون غلط کتابم تند خوانی کرده بودم همش تو تست درایو هست همینارو بزنید درکنارش یه نگاهم به کتاب بندازید تمومه ممنون از تهیه کنندگان تست درایو⚘

کاربر
آبان ۱۶, ۱۴۰۲ ۶:۲۱ ق.ظ

با سلام امروز ۱۴۰۲/۸/۱۶ آزمون آیین نامه دادم فقط با این آزمون ها قبول شدم خیلی ممنون بابت زحماتتون خیلی عالی بود🙏❤

رها
  کاربر
بهمن ۳, ۱۴۰۲ ۸:۵۰ ق.ظ

آزمون آنلاین بود عزیز

Eli
آبان ۱۵, ۱۴۰۲ ۶:۰۷ ب.ظ

سلام . من آزمون آیین نامه ام رو حدود ده روز گذشته دادم. و از همین آزمون های تست درایو استفاده کردم و امتیاز کامل رو گرفتم. خواستم ازتون تشکر کنم 💐💐💐💐 واقعا سایت تون عالیه 👌
کسایی هم که هنوز آزمون آیین نامه ندادن، از سوالات این سایت استفاده کنن و اشکالاتشونو داخل کتاب آیین نامه پیدا کنن و مدام تا روز آزمون مرور کنن

Rvrv
آبان ۱۴, ۱۴۰۲ ۷:۴۱ ق.ظ

سلام من امروز قبول شدم آیین‌نامه ممنون از سایت عالی تون فقط تست هارو بزنید .