آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۱

آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۱ سال ۱۴۰۲

آزمون شبیه ساز آیین‌ نامه رانندگی شماره ۱، شرکت کنندگان محترم لطفا در زمان مقرر به سوالات آزمون آیین نامه اصلی شماره : ۱ پاسخ دهید. پس از پایان زمان آزمون می‌توانید نتایج و پاسخ درست سوالات آزمون آیین نامه رانندگی اصلی را مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰ عدد و مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه است.  نمونه سوالات آیین نامه با جواب آمادگی شما را در روز امتحان تضمین میکند.
سوالات زیر نمونه‌ای از پرسش‌های آزمون راهنمایی و رانندگی است، خود را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: ۳۰ سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: ۲۰ دقیقهسوالات آیین نامه اصلی

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

خطوط هاشور: خطوط هاشور نشان دهنده وجود موانع در راهها می باشند و باید به نحوی کشیده شوند که ترافیک را از کنار مانع عبور دهند.
صفحه ۲۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#2. در بزرگراه اتومبیل شما دچار نقص فنی میشود برای هشدار به وسائط نقلیه دیگر تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

اگر در جاده هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۷۰ متری بگذاریم و اگر در بزرگراه هستیم باید مثلث خطر را در فاصله ۱۵۰ متری بگذاریم.

از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی ۱۴۰۱

#3. در چند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

از ۵۰ متر مانده به پیچ ها تا ۵۰ متر پس از آن یا در تقاطع راهها یا در تقاطع راه آهن، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#4. در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کدام است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.
صفحه ۱۰۵ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#5. هنرجوی گرامی نوع پارک تصویر بالا را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

خطوط پارک: سه نوع خطوط پارک برای توقف وسایل نقلیه در جداول کنار خیابان وجود دارد که عبارتند از افقی، مورب و عمودی.
صفحه ۲۴ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#6. در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میدان در حال حرکت هستند
برگرفته از صفحه ۱۰۶ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#7. در یک منطقه مسکونی و شهری در حال حرکت هستید، به یک سرعت گیر نزدیک میشوید .چکار می کنید؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#8. وقتی در خط عبوری که حرکت می کنید اتومبیل ها توقف کرده باشند و راه مسدود شده باشد چه کار باید کرد؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#9. چه موقع میتوانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#10. در تقاطع بالا حق تقدم را مشخص کنید. ( آمبولانس در حال ماموریت است) ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا آمبولانس (هرگاه آمبولانس در حال ماموریت باشد نسبت به خودروهایی دیگر حق تقدم عبور دارد) بعد خودرو سبز و در آخر خودرو زرد.

#11. نام نقاط قرمز رنگ مشخص شده در تصویر بالا چیست؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

محدوده نقاط کور در خودروهای سنگین. (محدوده های قرمز رنگ)
صفحه ۹۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#12. در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید. ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا دوچرخه بدلیل اینکه در خیابان اصلی قرار دارد و به صورت مستقیم حرکت می کند، بعد موتور سیکلت بعد کامیون و در آخر سواری

#13. در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#14. حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

حداکثر میزان سرعت مجاز در جاده های اصلی برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۹۵ و شب ها ۸۵ کیلومتر در ساعت می باشد.
صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#15. آیا رانندگان وسایل نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#16. در چه فاصله ای از اطراف چراغهای راهنمایی و رانندگی توقف ممنوع می باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی و یا محل هایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علایم راهنمایی و رانندگی بشود، توقف ممنوع است.
صفحه ۵۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#17. چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند خطرناک باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

#18. دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد … ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#19. در هنگام ایمن کردن صحنه تصادف انجام کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 3-----------------

#20. کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شب صحیح است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#21. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده ها و خیابانها به چه صورت مشخص می شود؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#22. استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#23. کدامیک از موارد زیرنشان دهنده بوجود آمدن حالت خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی است؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

#24. هنرجوی گرامی شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

صفحه ۸۹ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#25. در چند متر مانده به تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

از ۱۰۰ متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخسته شده باشد، سبقت گرفتن ممنوع است.
صفحه ۵۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#26. مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری چند ولت است؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

مقدار ولتاژ باتری در خودروهای معمول سواری ۱۲ ولت است.
صفحه ۱۴۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#27. چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند؟ ? پاسخ درست: گزینه 2-----------------

#28. کدامیک از موارد زیر در خصوص نقاط کور در وسایل نقلیه صحیح نمی باشد؟ ? پاسخ درست: گزینه 1-----------------

#29. کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟ ? پاسخ درست: گزینه 4 (تابلوی شماره 2)

#30. به عنوان یک کمک دهنده به یک مصدوم باید چه مواردی را اولیت قرار داد؟ ? پاسخ درست: گزینه 4-----------------

صفحه ۱۹۰ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

پایان آزمون

✅هنرجوی گرامی جهت قبولی ۱۰۰% در آزمون آیین نامه اصلی سعی کنید تمامی ۴۴ مرحله آزمون آیین نامه اصلی تست درایو را تست بزنید.

✅تست نمونه سوالات آیین نامه رانندگی تست درایو قبولی شما را در آزمون آیین نامه اصلی تضمین میکند.

تمامی آزمون های آیین نامه رانندگی تست داریو به روز هستند و بر اساس کتاب جدید آیین نامه راهنمایی تهیه و تنظیم شده است.

پاسخ سوالات درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

2.6K نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
رادمهر
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ ۶:۰۰ ق.ظ

سلام به همه دوستان هنرجو
بنده با آقای مرادی مدیر محترم تست درایو صحبت کردم ایشان تقریبا اکثر سوالاتی در آزمون ها قرار دادن با ذکر صفحه کتاب آورده اند و گاها دیده میشه سوالی جا افتاده از ایشان خیلی تشکر کردم و دلیل اینکار و زمان بر بودن عنوان کردن بنده چند سوالی رو کم کردم و صفحات کتاب و در آوردم و ارسال کردم لطفا برای هر چه بهتر شدن و با کیفیت تر شدن آزمون های سایت کمک کنیم و اگر سوالی رو می دونیم مربوط به کدام صفحه کتاب میشه اطلاع بدیم تا دیگران هم استفاده کنند. باتشکر

آسمان آبی
  رادمهر
شهریور ۱۵, ۱۴۰۱ ۹:۱۳ ق.ظ

عالیه حرکت جالبیه کار ما رو اسون می کنه

حمید چهارمحالی
خرداد ۶, ۱۴۰۲ ۸:۱۷ ق.ظ

سلام برنامه فوق العاده و درجه یک بدون کتاب بار اول قبول شدم
با تشکر از عوامل سایت

کوثر
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۲ ۲:۱۹ ب.ظ

سلام ممنون از سایت خوبتون .واقعا عالیه من فقط یه دونه غلط داشتم ولی گیر یه سری آدمای از خدا بی خبر افتادم که برداشتن با کاغذ شماره اشتباه نوشتن زدن روی شماره های سوال ها که پاسخ نامه رو اشتباه بزنی سوالا رو . الان به من گفتن ۱۶ تا غلط داری درصورتی که من پی دی اف اون آزمون رو هم دارم و دقیق همونا رو زدم . فقط شماره هاش رو اونا دستکاری کرده بودن و سیستم هم که با شماره های اصلی و چاپ شده خود اون برگه کار داره نه با دستکاری کرده اینا . حتما هم حجاب کامل داشته باشید وگرنه امکان انداختنون بالاست . من که خیلی سوختم . چون هم کتابو قورت داده بودم هم از کتاب جزوه درست کردم خوندم هم اینکه نمونه سوال حل کردم . خیلی حق و ناحقیه . مواظب باشید شما توی دام اینا نیوفتید
و اگر دیدید که خودشون کاغذ چسبوندن و شماره سوال ها رو نوشتن بدونید دارید اشتباه سوال ها رو میزنید و میخان که شما بیوفتید و دوباره پول بگیرن ازتون

عسل
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۲ ۶:۰۱ ب.ظ

با سلام. من امروز امتحان آئین نامه رو قبول شدم تمامی ۴۴ تست سایت رو زدم یک دور هم کتاب رو روخوانی کردم. میتونم بگم همه ی سوالات امتحان داخل این تست ها بود. ممنونم از سایت خوبتون. عزیزان تمای تست هارو با دقت بزنین ایشالا همتون قبول میشین.

ابراهیمی
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۲ ۱:۳۴ ب.ظ

سلام خیلی ممنونم از از سایت خوبتون با کمک شما و لطف خدا قبول شدم

فهیمه
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۲ ۱۰:۲۳ ق.ظ

با سلام و تشکر از سایت خیلی خوبتون من فقط حدود ۳۷تا از تست های این سایت زدم برای بار اول امروز امتحان دادم بدون غلط قبول شدم باورم نمیشه دستتون درد نکنه

شیوا
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲ ۶:۱۹ ب.ظ

سلام ممنون از سایت خوبتون من قبول شدم بار اول با ۴ غلط . دست بوستونم

ممد
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۲ ۵:۵۷ ق.ظ

ده بیستا ازین تستا رو بزنید قبول میشید حتما

Maryam
فروردین ۲۹, ۱۴۰۲ ۶:۰۳ ب.ظ

نوع کمربند مهم نیست

شیوا
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲ ۴:۱۱ ب.ظ

من ۲۰ ام امتحان دادم و با دوتا غلط قبول شدم چون بارها و بارها تست های این صفحه رو زدم
ممنونم

مومنی
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲ ۹:۴۸ ق.ظ

دقیقا سوالات همین سایت تو امتحان بود من یک دور روخوانی کتاب رو خوندم و فقط تست هارو زدم قبول شدم بدون اینکه یک دونه غلط داشته باشم تمامش از همین سوالا بودش

سعید ربیعه
فروردین ۹, ۱۴۰۲ ۹:۲۷ ق.ظ

با سلام و خدا قوت خدمت دست اندرکاران سایت تست درایو نیاز به گفتن یه خسته نباشید ویژه خدمت شما بابت همه ی زحمات باور کنید من یکبار امتحان دادم و قبول شدم هم پایه سه وهم موتور سیکلت کافیه با دقت بخونید و قبول بشید نیاز به هیچ چیز دیگه ندارید

شیرین
فروردین ۳, ۱۴۰۲ ۵:۴۶ ق.ظ

سلام، سال نو مبارک
بنده ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ازمون ایین نامه دارم و میخوام از فرصتی که دارم تو تعطیلات استفاده کنم و هم کتاب و هم ازمون های تست درایو و تست بزنم از مدیر سایت سوال کردم ایشان گفتن احتمالا سوالات سال قبل و امسال یکی باشه و بهم پیشنهاد داد تمامی ازمون ها رو تست بزنم البته دوستم با ازمون های همین سایت نتیجه گرفته و دوستم این سایت و بهم معرفی کرد.

زهرا
اسفند ۲۴, ۱۴۰۱ ۲:۴۱ ب.ظ

عرض سلام و ادب
ممنون از سایت خوبتون من کتاب رو روزنامه وار ولی با دقت مطالعه کردم بعد تقریبا سه دورهمه تست ها رو زدم و امروز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴آیین نامه رو واسه بار اول قبول شدم
خدا عاقبتتون رو به خیر کنه

بیتا
اسفند ۱۴, ۱۴۰۱ ۸:۴۷ ق.ظ

سلام دوستان بهترین کار اینه که یک دور کتاب رو مرور کنید بعد تمام ازمون های اینجارو بزنید کار دیگه ای لازم نیست برای اولین بار قبول میشید

Reyhane
اسفند ۱۳, ۱۴۰۱ ۲:۵۶ ب.ظ

من امروز بدون غلط قبول شدم مرسی بابت سایت خوبتون‌😍🤍

فرزانه
  Reyhane
فروردین ۲۵, ۱۴۰۲ ۵:۱۴ ب.ظ

سلام خسته نباشید ببخشید از چه چیز هایی سوال بود ممنون میشم بهم بگید

عباس
  فرزانه
فروردین ۲۶, ۱۴۰۲ ۱:۱۰ ب.ظ

خیلی عالی است دستشون درد نکند

زمزم
اسفند ۱۱, ۱۴۰۱ ۳:۱۶ ب.ظ

سلام دوستان لطفاً کمکم کنید سوالاتی که اومدن براتون تو امتحان میشه برام بفرستید هرکس داره یه نظری برام بفرسته تا ایدیم بهش بدم

Mjp
اسفند ۱۰, ۱۴۰۱ ۱۲:۳۵ ب.ظ

سلام خسته نباشید دیروز امتحان آیین نامه دادم بدون غلط قبول شدم همه سوال ها از همین سایت بود اصلا کتاب رو نخوندم ۴۴ تا آزمون این سایت رو زدم قبول شدم خیلی راحت

کاربر سایت
اسفند ۳, ۱۴۰۱ ۱۱:۴۸ ق.ظ

سلام امیدوارم به دردتون بخوره من امتحان آیین نامه روباراول قبول شدم امتحان شهری روبارچهارقبول شدم باراول ک پارک دوبل ودوردوفرمان خوب زدم منوبردتوسربالایی خاموش کردم بعددورزدم گفتم قبولم گفت ن گردشت خوب نبودباردوم پارک دوبلموخوب زدمگفت برو دنده عقب ۱ونیم دورفرمان وچرخوندم ولی موقعی ک برگشتم عقب دستم چرخیده بودروفرمون متوجه نشدم ماشین اومدتوخیابون ردم کرد بارسوم بهم گفت بروپارک دوبل بگیررفتم فاصله جانبی زدم یادم رفت بزارم تودنده عقب همش میگفتم چراماشین عقب نمیادهمش میره جلو بعدخاموش کردم گفت ماشین وتو دنده عقب نزاشتی ردی گفتم چی میشدمیگفتی بعدپیاده شدم بعدبارچهارم که ۳اسفند۱۴۰۱امروزرفتم سوارکه شدم گفت برو دوردوفرمان بزن زدم گفت برو پارک دوبل وخوب بزنی قبولی زدم گفت کارت خوبه برودنده عقب فرمان ۱ونیم دورچرخوندم راهنمای راستم زدم رفتم عقب گفت پیاده شوبروگفتم قبول نشدم گفت قبولی برو خیلی خوشحال شدم امیدوارم

Btanem
بهمن ۲۸, ۱۴۰۱ ۵:۴۷ ب.ظ

سلام وقت بخیر
اول از همه ی تشکر کنم از طراح این سایت خیلی عالی هستید من با خوندن ۵۰صحفه ی اول کتاب وزدن ۴۴تا از تستاتون تونستم برای اولین بار توی آزمون قبول بشم وفقط با ی دونه غلط تازه اونم اشتباهی اشتباه زدم
گفتم منم نظرم رو بدم تا شاید تونسته باشم از استرس بچه هایی ک تست میزنن کم کنم مطمئن باشید با خوندن تست ها بدون شک قبول هستید،با امید قبول شدن همتون

متقاضی گواهینامه
بهمن ۲۴, ۱۴۰۱ ۲:۱۳ ب.ظ

قبول با ۱ غلط با تشکر از تمامی دست اندرکاران تست درایو خدا قوت🙌💐

Sahar
بهمن ۱۸, ۱۴۰۱ ۴:۱۳ ب.ظ

سلام ممنون بابت سایت خوبتون، امروز برا بار اول آزمون دادم و قبول شدم

mahsa934519
  Sahar
بهمن ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۲:۲۰ ب.ظ

چند تا تست زدی؟!!!

امیرعلی
بهمن ۵, ۱۴۰۱ ۵:۵۴ ق.ظ

امروز امتحان آیین نامه رو برای بار دوم دادم. ۴۰ تا از آزمون های این سایت رو انجام دادم و فقط برای چک کردن کتاب رو نگاه کردم. با یه تا غلط قبول شدم.. خیلی عالیه این سایت.. ممنون از تست درایو

dny
بهمن ۲, ۱۴۰۱ ۲:۵۳ ب.ظ

سلام ممنون از سایت خوب تست درایو
امروز ۱۴۰۱/۱۱/۲صبح ازمون ایین نامه داشتم بدون غلط قبول شدم…
فقط ازمون های این سایت رو خوندم یک دور هم مرورکردم… کتاب روهم فقط مفاهیم مهمشو خوندم تمام سوالات هم همین ها بود…
باتشکر از دست اندر کاران سایت تست درایو❣️🎈

الهام
دی ۲۹, ۱۴۰۱ ۱۰:۲۴ ق.ظ

سلام من امروز امتحان دادم و اولین بار بود و بدون غلط قبول شدم خواستم بگم این سایت بهترین سایت هست خدا بهتون سلامتی بده که کمک میکنید تمام سوالات آزمون رو انگار از همین سایت قرار داده بودن بدون کوچکترین تغییری همینجا تمرین کنید مطمئنن بار اول قبول میشید

Erfan
دی ۲۸, ۱۴۰۱ ۲:۳۲ ب.ظ

سلام به همه ی دوستان
امروز امتحان آیین نامه پایه یک دادم بدون غلط فقط با زدن ۴۳تا تست این سایت و یه رو خونی کتاب،تو ۵دقیقه بدون غلط ازمون دادم.
تشکر ویژه از سایت خوب تست درایو

Fati
دی ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۰:۰۳ ب.ظ

سلام میخواستم بدونم سوال ۱۵خودروهای امدادمگ درمواقع ضروری نمیتونن عبورکنن

الهام
  Fati
دی ۲۹, ۱۴۰۱ ۱۰:۲۹ ق.ظ

اون برای تقاطع ها و چهار راه هاست نه جایی که مثلا راه در حال تعمیر هست یا خطر ریزش یا هر خطری که ممکن هست باشه و تابلو ممنوع گذاشتن نمیتونه عبور کنه

Najmeh.h
دی ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۱:۳۵ ق.ظ

سلام امروز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ من واسه اولین بار ازمون دادم و ۳۰ تا سوالو درست جواب دادم فقط خواستم تشکر کنم از این سایت عالی و پرحوصلگی مدیریت محترم سایت که انقد دلسوزانه سوالارو دراختیارمون گذاشتن. با زدن کل تستهای این سایت کل سوالا برام اسون شد متشکرم یه دنیاااااااا♥️♥️♥️♥️♥️♥️امیدوارم بهترینا قسمتتون شه.

یسنا
دی ۱۹, ۱۴۰۱ ۱۰:۵۶ ق.ظ

واقعا نمونه سوالات عالیه من تا نمونه سوالت ۳۰ زدم ویه دور کتاب خوندم دفعه اول قبول شدم البته کسی که تمام نمونه سوالت تست بزنه نیاز به خوندن کتا نیس چون نمونه سوالات واقعا از تمام کتاب و جاهای مهمش اومده. من که دوفع اول ودر عرض ۱۰ دقیقه پاسخ نامه کامل کردم وقبول شدم ممنون ازتون

علی
دی ۱۸, ۱۴۰۱ ۴:۲۰ ب.ظ

مرسی دمتون گرم

منا فرحانی
دی ۱۴, ۱۴۰۱ ۹:۵۹ ق.ظ

سلام.من امروز قبول شدم.کلاس آیین نامه رو اصلا شرکت نکرده بودم فقط تستهای اینجا و بسته ی طلایی فقط کاردکسها رو خوندم بدون هیچ غلطی قبول شدم.ممنونم از سایت خوبتون

علی
  منا فرحانی
بهمن ۸, ۱۴۰۱ ۳:۵۰ ب.ظ

فقط تست زدید؟؟