آزمون آیین نامه مقدماتی 8

آزمون آیین نامه مقدماتی شماره: 8 سال 96

این پرسش‌ها نمونه از سوال های آزمون آیین‌ نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی است، با شرکت در این آزمون، شما یک قدم به موفقیت نزدیک تر می‌شوید. در پایان آزمون آیین نامه مقدماتی شماره: 8 میتوانید پاسخ های صحیح را ببینید. تعداد سوالات 30 تا و زمان پاسخگویی بیست دقیقه است. لطفا سعی کنید در زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهید.
پیروز باشید.

آزمون آیین نامه مقدماتی 8

آزمون مقدماتی شماره 8:

مدت زمان آزمون 20 دقیقه می باشد