آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۲۷

آزمون آیین نامه اصلی شماره: ۲۷ سال ۱۴۰۲

شرکت در آزمون آزمایشی آیین نامه راهنمایی و رانندگی شما را برای آزمون آیین نامه اصلی آماده می‌ کند، به این سوال ها در مدت زمان مقرر پاسخ دهید،برای آگاهی از نتیجه آزمون آیین نامه خود و  مشاهده پاسخ ها،روی گزینه نمایش سوالات کلیک کنید.
ما آماده در یافت نظرات و سوالات شما هستیم.
موفق باشید.

دانلود ریگان سوالات ایین نامه

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. کدام مورد هنگام رانندگی ممنوع می باشد؟

رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی، دخانیات استعمال نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده گردد ممنوع است. رانندگان موظفند در هر حال به طور کامل به جلو توجه داشته باشند.
صفحه ۵۹ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#2. نحوه بارگیری تریلرها به نحوی باید باشید که:

#3. در هنگام آتش گرفتن خودرو اولین اقدامی که باید انجام بدهید چیست؟

آتش برای شعله ور شدن احتیاج به سه عنصر هوا، ماده ی سوختنی و گرما دارد. برای قطع آتش باید یکی از این عناصر حذف شوند. بنابراین در هنگام آتش گرفتن خودرو، ابتدا موتور خودرو را خاموش کنید. از خودرو پیاده شده و افراد داخل خودرو را پیاده نمایید.
صفحه ۱۹۵ کتاب

#4. آتش برای شعله ور شدن احتیاج به سه عنصر …….، ……… ،……دارد.

آتش برای شعله ور شدن احتیاج به سه عنصر هوا، ماده ی سوختنی و گرما دارد. برای قطع آتش باید یکی از این عناصر حذف شوند.
صفحه ۱۹۵ کتاب

#5. بهترین کار برای امن کردن محل حادثه چیست؟

امن کردن محل حادثه، صفحه ۱۹۱ کتاب

#6. …………محدوده ای است که در آن دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیر همسطح با یکدیگر تلاقی می کنند.

تقاطع، صفحه ۵ کتاب

#7. آمدوشد وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه ها را چه می نامند؟

ترافیک، صفحه ۵ کتاب

#8. در چهار راه بالا حق تقدم را مشخص کنید؟

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد (خیابانی که دارای تابلوی است یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر موتور سیکلت (چون در خیابان اصلی قرار دارد و به صورت مستقیم حرکت می کند)، بعد سواری و در آخر کامیون و اتوبوس به صورت همزمان

#9. مفهوم تابلوی شکل بالا چیست؟

#10. مهمترین اعضا بدن در هنگام رانندگی کدام یک است؟

#11. کاربرد خطوط شطرنجی به رنگ زرد و سیاه در تقطع چیست؟

خطوط شطرنجی،صفحه ۲۷ کتاب

#12. مهمترین عامل مشکلات زیست محیطی ……….و ناشی از …………می باشد.

آلودگی هوا و محیط زیست شهری، صفحه ۲۰۴ کتاب

#13. حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در . . . . . . است.

#14. نداشتن برف پاک کن در موقع بارندگی …………….

#15. قرار گرفتن طولانی مدت رانندگان در شرایط نامساعد زیست محیطی منجر به چه می شود؟

#16. احتمال عبور عابرین پیاده در کدامیک از محلهای زیر بیشتر است؟

#17. فاصله مناسب از جدول هنگام پارک چقدر است؟

#18. دور زدن از چند متری پیچ ها ممنوع است؟

#19. در تقاطع بالا حق تقدم را مشخص کنید.

دلیل: در سه راهی مسیر تلاقی کننده ( در این تصویر همان خیابانی که خودرو آبی در آن است) خیابان فرعی محسوب می شود وباید آخر از همه در حق تقدم باشد. پس در این تقاطع ابتدا خودرو زرد، بعد خودرو قرمز و در آخر خودرو آبی

#20. در چه مواقعی مجاز به حرکت با دنده عقب هستید؟

#21. کم بودن باد لاستیک بر کدام مورد زیر اثر می گذارد؟

#22. در شرایط جوی با میدان دید محدود چگونه می توانید اطمینان کنید که سایر رانندگان قادر به رویت شما هستند؟

#23. این تابلو بیانگر چیست؟

#24. رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظف اند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟

#25. خط ایست جز کدامیک از انواع خطوط زیر است؟

#26. استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه.......؟

#27. چراغ هایی که حضور وسیله نقلیه و عرض آنرا از سمت جلو نشان می دهد کدام است؟

#28. به مجموعه رفتارهای منفی رانندگان چه می گویند؟

#29. مفهوم تابلوای که مشاهده می کنید چیست؟

#30. منظور از توقف چیست؟

پایان آزمون

کمکهای اولیه (بسیار مهم)

کمک های اولیه

هنگامیکه شخصی در اثر سانحه رانندگی مجروع می شود، دقایق اولیه پس از تصادف برای حفظ جان وی بسیار مهم و حیاتی است. از این رو تا زمانی که نیروهای اورژانس برسند، آشنایی شما با کمکهای اولیه می تواند شخصی را از مرگ نجات دهد. اگر کمکهای اولیه برای شخص آسیب دیده به سرعت انجام نپذیرد، ممکن است بدلیل بسته شدن راه تنفس یا خونریزی شدید فوت کند. بنابراین با آشنایی با کمکهای اولیه شما می توانید برای کمک در صحنه تصادف آماده باشید.

کمکهای اولیه به اقدامات اولیه گویند که بلافاصله پس از بروز حادثه و قبل از رسیدن به مرکز درمانی صورت می گیرد و سبب کاهش چشمگیر مرگ و میر و تخفیف بیماری و آسیبهای مصدوم می شود.
نجات و زنده نگه داشتن شخص مصدوم، جلوگیری از شدت یافتن عارضه و کمک به بهبود حال بیمار تا رسیدن و انتقال به مراکز درمانی از اهداف کمکهای اولیه می باشد.

ارزیابی موقعیت
شما باید در نهایت خونسردی و خیلی سریع موقعیت را ارزیابی کنید. در ابتدا باید خطراتی که شما، مصدوم و اطرافیان را تهدید می کند شناسایی کنید، سپس امکانات موجود و وسایل مورد نیاز را بررسی کنید. به مصدوم خاطر نشان کنید که شما مهارت لازم را در زمینه ارائه کمکهای اولیه دارید. اگر در بین اطرافیانف پزشک، پرستار و یا کسی که تجربه کافی دارد حضور نداشت، با خونسردی کامل، مسئولیت را به عهده بگیرید. ببینید آیا:

 • خطر همچنان وجود دارد؟
 • جان کسی در معرض خطر است؟
 • اطرافیان می توانند به شما کمک کنند؟
 • نیاز به کمکهای تخصصی می باشد؟

امن کردن محل حادثه
ممکن است عوامل پدید آورنده حادثه هنوز هم خطر ساز باشند. همیشه به خاطر داشته باشد که در قدم اول باید مراقب سلامت خود باشید. با انجام اقدامات ساده ای مانند خاموش کردن وسیله نقلیه حادثه ساز، می توانید صحنه را عاری از خطر کنید.
در چنین مواردی درقدم اول، سوئیچ را بچرخانید و موتور اتومبیل را خاموش کنید تا از وقوع آتش سوزی در داخل موتور جلوگیری شود. در صورتیکه نمی توانید عامل خطرساز را از محیط حذف کنید، سعی کنید مصدوم را تا حد ممکن از محل دور کنید.

ارائه کمکهای اولیه
پس از امن کردن صحنه حادثه به سرعت تمامی مصدومین را ارزیابی کنید و آنها را که نیاز به اقدامات اورژانسی دارند در اولویت قرار دهید. سریعا درخواست کمک کنید و یا از کسی بخواهید این کار را انجام دهد.
درارزیابی هر مصدوم به این نکات توجه کنید:

 • آیا مصدوم هشیار است؟
 • آیا راه هوایی او باز است؟
 • آیا مصدوم نفس می کشد؟
 • آیا گردش خون مصدوم برقرار است؟

به کمک این یافته ها می توانید افرادی را که در اولویت هستند شناسایی کرده و چگونگی کمک رسانی به آنها را ارزیابی کنید.

در خواست کمک
شما باید در آن واحد چندین کار را انجام دهید:
مواظب خود باشید، درخواست کمک کنید و کمکهای اولیه را انجام دهید. می توانید از دیگران نیز بخواهید به شما کمک کنند، مثلا:

 • عوامل خطر سازرا از صحنه دور کنند.
 • درخواست کمک کنند.
 •  وسایل لازم جهت ارائه کمکهای اولیه را فراهم کنند.
 •  خودروها و رهگذران را کنترل کنند.
 • خونریزی را کنترل کنند یا عضو صدمه دیده را نگه دارند.
 •  مانع از تجمع افراد در اطراف مصدوم شوند.
 • مصدوم را به یک مکان امن منتقل کنند.

در ارائه کمکهای اولیه اصل بر این است که روش کم خطر را به کار ببرید و مراقب باشد صدمه ای به مصدوم وارد نکنید. شما باید روشی را انتخاب کنید که موثر و مفید از سایر روشها باشد، هیچگاه روشی را که از نتیجه ی آن مطمئن نیستید، صرفا برای اینکه کاری انجام دهده باشید، انتخاب نکنید. همواره در حین کمک رسانی به مصدوم، خونسردی خود را حفظ کنید و در کمال آرامیش مسئولیت خود را انجام دهید.

حفظ آرامش در ارائه کمکهای اولیه
در انجام کمکهای اولیه باید آرامش خود را حفظ کنید. اگر آرامش ندارید و مضطرب شده اید، کشیدن چند نفس عمیق و آرام به شما کمک می کند تا آرامش خود را به دست آورده و به شرایط محیط اطراف تسلط یابید. مصدوم باید در ابتدا احساس امنیت کرده و به شما اطمینان کند. با رعایت نکات زیر می توانید فضایی امن و مطمئن را برای او فراهم آورید:
عکس العمل های خود را کنترل کنید و سعی کنید مشکل پیش آمده را به خوبی اداره نمائید.
آرامش خود را حفظ کنید و منطقی عمل نمائید.
قاطع و در عین ملایم رفتار نمائید.
با مصدوم، دوستانه رفتار نمائید و با او با صراحت و هدفمند صحبت کنید.

اعتماد مصدوم را جلب کنید
مصدوم باید در طول مداوا به شما اعتما داشته باشد در این صورت همکاری بیشتری با شما داشته و کمک رسانی آسانتر و سریعتر خواهد شد. برای به وجود آوردن این شرایط کارهای زیر را انجام دهید:

 • به مصدوم توضیح دهید که قصد دارید چه کاری انجام دهید.
 •  سوالات مصدوم را صادقانه جواب دهید تا ترس او کمتر شود. چنانچه جواب سوالی را نمی دانید به صراحت به او بگویید.
 •   هرگز مصدوم بی حال و شدیدا آسیب دیده را ترک نکنید.

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

121 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
کاربر سایت
شهریور ۸, ۱۴۰۲ ۵:۱۹ ب.ظ

سلام
شبتون بخیر
همینجوری پیام دادم بگم خسته نباشی
نه میخوام ایسگا کنم نه کرم دارم فقط گفتم به یه نفر حس خوب بدم
میدونی اگر یکی از پاهای شیر رو قطع کنی و به جاش پای گربه بذاری چی میشه؟ میشه شیر پاکتی
اگه یه مار نیشت بزنه تا پنج دقیقه زنده میمونی پس راهکار چیه؟بزار یه بار دیگه هم نیشت بزنه تا ده دقیقه زنده بمونی
حیحی
شب بخیر

فایزه
تیر ۲۰, ۱۴۰۲ ۸:۱۷ ب.ظ

سلام…ممنون از سایت خوبتون…فقط گزینه ۱و ۴ سوال ۲۱ یکی هستش.

a ..
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۲ ۱۲:۴۸ ب.ظ

چون کم باد بودن لاستیک باعث افزایش مصرف سوخت میشه اون پرباد بودنش هست ک باعث میشه هدایت فرمان سخت بشه

a ..
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۲ ۱۲:۴۶ ب.ظ

جسارتا سوال۲۱دو تا گزینه یکسانن و اشتباهه سوال

عسل
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۲ ۷:۳۵ ب.ظ

سلام. فک میکنم سوال ۱۳ ایراد داره🤔

ناشناس
دی ۱, ۱۴۰۱ ۵:۰۱ ب.ظ

سلام
چرا سوال هایی که به تصویر تابلو احتیاج دارند مثل سوال ۲۳ تصویر ندارند؟

نجار
آبان ۲۵, ۱۴۰۱ ۷:۱۷ ق.ظ

سلام
خیلی ممنون بابت سایت عالیتون

مهری
اسفند ۵, ۱۴۰۰ ۷:۲۶ ب.ظ

سلام برای شوهرم دعا کنید قبول بشه ممنون از سایتتون

farhad
اسفند ۲, ۱۴۰۰ ۵:۵۲ ب.ظ

سلام سووال ۲۹ فک کنم اشتباهه

Ms Reyhaneh
دی ۱۲, ۱۴۰۰ ۱۱:۴۳ ب.ظ

جواب ٢٩غلطه
درسته تقاطع هم عرض و بايد از جهت عقربه ساعت حق تقدم داد ولي قرمز داره به سمت چپ ميپيچه
پس اول اونايي كه مسير مستقيم دارند و بعد قرمز

fateme
  Ms Reyhaneh
بهمن ۳۰, ۱۴۰۰ ۱:۱۹ ب.ظ

اولویت اول با کسیه که سمت راستش خالی باشه بعد مسیر مستقیم

Shakila
مهر ۱, ۱۴۰۰ ۶:۴۸ ب.ظ

جواب سوال ۳۰ اشتباهه؟
باید قرمز مشکی سفید باشه

Media
  Shakila
مهر ۳۰, ۱۴۰۰ ۸:۵۴ ب.ظ

مشکی قرمز سفید ،،، مسیر مشکی مستقیمه اولویت داره

Mah
شهریور ۲۴, ۱۴۰۰ ۶:۴۰ ق.ظ

من امروز آزمون داشتم ۲۴/۶/۱۴۰۰ ب راحتی و بدون غلط قبول شدم ممنون از سایت خوبتون

Mozhghan Rezayi
خرداد ۱۱, ۱۴۰۰ ۱۰:۵۷ ق.ظ

سلام سوال ٢٩ چرا قرمز زرد ابي؟؟

لیدا
  Mozhghan Rezayi
تیر ۷, ۱۴۰۰ ۸:۱۹ ب.ظ

چون که وقتی علائم در تقاطع نیس ینی تقاطع هم عرضه.. و خودرویی حق تقدم داره که سمت راست وسایل نقلیه دیگر هست

مهدی
  Mozhghan Rezayi
شهریور ۳, ۱۴۰۰ ۹:۲۸ ق.ظ

یا میتونی از راه وینکه جهت عقربه ساعت هرکدوم اول بود اول اون میشه بعد بعدی بعد بعدیش

علی
آبان ۳۰, ۱۳۹۹ ۵:۵۷ ب.ظ

سوال ۱۹ جوابش درسته

سالار
مهر ۱۳, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۸ ب.ظ

سوالات عالیه فقط سوال ۱۹ اشتباه طرح شده لطفابیشتردرطرح سوالات دقت شود.باتشکر

ari
شهریور ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۱ ب.ظ

سوال۲۵ مگه دورش محدوده سفید مشخص نکرده؟

Media
  ari
مهر ۳۰, ۱۴۰۰ ۸:۵۹ ب.ظ

درسته ، صفحه ۴۵ کتاب

محدوده = مستطیل عمودی
منطقه = مستطیل افقی

فاطمه
  Media
آذر ۶, ۱۴۰۰ ۱۲:۳۷ ب.ظ

ببخشید یه سوال دارم میشه بگی قانون ۲ثانیه ای چطوره یاطول ماشین درجاده هاباشرایط مختلفواصلامتوجه نشدم

مبینا
شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۳:۵۴ ب.ظ

سلام خسته نباشید جواب سوال ۲۴ و۲۵غلطه

someone
  مبینا
شهریور ۱۷, ۱۳۹۹ ۵:۲۷ ب.ظ

درسته

الناز
مرداد ۲۹, ۱۳۹۹ ۲:۱۴ ب.ظ

سلام ببخشید سوال ۲۹ رو میشه توضیح بدین دلیل این گزینه چیه؟

پوریا
  الناز
مهر ۲۰, ۱۳۹۹ ۸:۵۰ ق.ظ

اگه در یه تقاطع که چراغ راهنمایی و علائم نباشه. اولویت با وسیله ای هست که سمت راست وسیله دیگه قرار داره .

شقایق
  پوریا
دی ۱۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۴ ب.ظ

خب این ک میره چپ😑

Mozhghan Rezayi
  پوریا
خرداد ۱۱, ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸ ق.ظ

مگه اولويت با وسيله اي نيس كه بطور مستقيم حركت ميكند؟

Mozhghan Rezayi
  پوریا
خرداد ۱۱, ۱۴۰۰ ۱۰:۵۹ ق.ظ

ماشين به طرف چپ ميره

نگین
  Mozhghan Rezayi
مهر ۱۴, ۱۴۰۰ ۷:۵۵ ق.ظ

ببنید تویک تقاطع یا چهاراهی اگ سه تاماشین باشه وعلائم نداشته باشه مهم نیس مسیرشون کدوم طرفه الویت بااونیه ک سمت راست ماشین دیگس

رضا
  الناز
دی ۲۸, ۱۳۹۹ ۶:۲۶ ق.ظ

اگه تو تقاطع ببینیم سمت راست یه خودرو خالیه سمت راستش خودرویی نیس حق تقدم داره نسبت به سایر خودروها بعدش هم آبی مستقیم میره حق تقدم داره اخرسر هم زرد میره ضمن اینکه اگه خیابونی عریض تر باشه خیابون اصلی محسوب میشه و اینجا قرمز و آبی تو خیابون اصلی قرار داره نسبت به زرد حق تقدم دارن

حامد
مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۷ ب.ظ

عالی

آسنا
مرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۹:۳۲ ق.ظ

دستتون درد نکنه بابت سایت خوبتون برای دومین بار قبول شدم ممنون

HANI
تیر ۲۳, ۱۳۹۹ ۲:۰۵ ب.ظ

من جلسه ی سوم رفتم امروز قبول شدم یبار کتابو خوندم بقیشو فقط ازینجا تست زدم عالی بود تشکر

فلورا طغرل
تیر ۲۱, ۱۳۹۹ ۵:۴۰ ب.ظ

جواب شماره ۲۷ تابلوی شماره ۱ میشه

سیامک
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹ ۶:۰۷ ق.ظ

جواب سوال ۲۷ اشتباهه .تابلو شماره ۴ پیچ به چپ هست در حالی که تابلو شماره ۱ پیچ های پی در پی هست

لیلا
بهمن ۱۶, ۱۳۹۸ ۶:۰۴ ق.ظ

سلام خیلی عالی بود با ۴تا

مهسا
دی ۲۲, ۱۳۹۸ ۷:۲۴ ق.ظ

خدا قوت
واقعا عالي هستين
امروز با ٣تا غلط براي بار اول قبول شدم
فقط هم تست هاي شمارو خوندم

Mahshad?
آبان ۸, ۱۳۹۸ ۹:۲۰ ق.ظ

من تا چند ساعت دیگ امتحان دارم دعا کنید

Nima
مهر ۳۰, ۱۳۹۸ ۵:۰۵ ق.ظ

ای ول آزمون رو عرض ۷ دیغه و ۳۰ ثانیه با ۲۹ سوال تموم کردم.?

mhd
  Nima
آبان ۷, ۱۳۹۸ ۵:۵۸ ب.ظ

داداش من ۴ دقیقه ۴۰ ثانیه

m.f
  mhd
آبان ۴, ۱۳۹۹ ۷:۰۳ ق.ظ

من ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه 🙂

mnr
  Nima
مرداد ۱۳, ۱۴۰۱ ۴:۴۲ ب.ظ

آزمونهای اینجا رو همه سریع میزنن سر امتحان باید دوساعت برگه پر کنیم اون زمانبره

فاطمه
مهر ۱۴, ۱۳۹۸ ۵:۱۷ ق.ظ

سلام من الان دارم از ازمون برمیگردم و دفعه اول قبول شدم?? قبل ازمون به حرف کسایی ک میگن سخته و رد میشی گوش ندین اگه تست زده باشین و خونده باشین حتمااا قبول میشین ممنووون از سایت بسیار خوبتون من بیشتر سوالاتو توی تستا دیده بودمو برام آب خورردن بود

Faity
  فاطمه
آبان ۲, ۱۳۹۸ ۶:۲۷ ب.ظ

واقعا همینا بودن تو امتحان؟ آخه من پس فردا آزمون دارم??

MKS
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸ ۷:۱۷ ب.ظ

سلام بزرگواران، سوال ۲۹ رو لطفاً برام توضیح بدید، ممنون.

منصور
  MKS
آبان ۱۹, ۱۳۹۸ ۱۰:۲۵ ق.ظ

در تقاطع های هم عرض ک علایم راهنمایی وجود نداره همیشه حق تقدم با خودروی هست ک سمت راست شما قرار دارد ( خودرو های امداد رسانی در حال ماموریت مستثنا هستن)

صابر
  منصور
بهمن ۲۰, ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷ ق.ظ

باید تن سوال میگفت ک هم عرضه تقاطع چیزی ک نشون میده هم عرض نیستن

اهورا
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸ ۱:۳۶ ق.ظ

سوال ۲۹ وقتی تاباوی رعایت حق تقدم نباشه به جهت عقربه های ساعت حساب میکنیم