آزمون آیین نامه موتور سیکلت ۷

آزمون آنلاین آیین‌ نامه موتور سیکلت شماره ۷، یک آزمون متفاوت با سوالات مهم آیین نامه موتور که وب سایت تست درایو برای شما عزیزان طراحی نموده است، هنرجوی گرامی لطفا در زمان تعیین شده که بیست دقیقه می باشد به سوالات آزمون آیین نامه موتور سیکلت شماره : ۷ پاسخ دهید. پس از پایان آزمون می‌توانید نتایج و پاسخ درست و یا غلط سوالات آزمون آیین نامه رانندگی  موتور را مشاهده کنید. تعداد سوالات ۳۰  عدد و مدت زمان پاسخگویی بیست دقیقه است.

سوالات زیر نمونه‌ای از سوالات پرتکرار آزمون راهنمایی و رانندگی است، خود را محک بزنید.
موفق و پیروز باشید.

✅کیفیت طراحی سوالات: عالی

✅ تعداد سوالات آزمون: ۳۰ سوال

✅ مدت زمان پاسخگویی: ۲۰ دقیقه

نمونه سوالات ایین نامه موتور

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. چه عاملی می تواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی سر و گردن را در مواقع تصادف کم کند؟

آسیب گردن موتورسوار همانند سر بسیار خطرناک است. صدمات سر و گردن موتورسواران از عمده آسیب های شایع و مرگبار در بین آن ها است. برخی موتورسواران تصور می کنند کلاه ایمنی زوایه دید آن ها را هنگام رانندگی محدود می کند، بنابراین تمایلی به استفاده از کلاه ایمنی ندارند و برخی دیگر نیز تنها در مسافت های طولانی از کلاه ایمنی استفاده می کنند.
صفحه ۸ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#2. هنگامیکه برای شما تصادف منجر به خسارت مالی رخ داده است و امکان حرکت از وسیله نقلیه سلب نشده باشد موظفید....

هرگاه تصادف، تنها منجر به خسارت مالی شود به نحوی که امکان حرکت از وسیله نقلیه سلب نشده باشد، رانندگان موظفند بلافاصله وسیله نقلیه را برای رسیدگی و بازدید کارشناس تصادفات در محل حادثه به کنار راه منتقل کند تا موجب سد معبر نگردد.
صفحه ۸۷ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#3. وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت می باشد نسب به وسیله نقلیه متوقفی که در حال شروع حرکت به عقب است ....؟

#4. در صورتیکه از هر دو سمت تقاطع خودروهایی قصد ورود به تقاطع را دارند و حق تقدم عبور با شماست چه باید بکنیم؟

اگر از هر دو سمت (چپ و راست) تقاطع خودروهایی قصد ورود به تقاطع را دارند و حق تقدم عبور با شماست، سرعت خود را کاهش داده و با حفظ فاصله مناسب از آن ها و بدون تغییر مسیر از تقاطع عبور نمایید.

برگرفته از صفحه ۶۱ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#5. برای افزایش توانایی های رانندگی موتور سیکلتی را باید انتخاب نمایید که ....

شما باید موتورسیکلتی را انتخاب کنید که وزن آن متناسب قدرت بدنی تان باشد.
شما باید بتوانید موتور سیکلت خود را در حالت حرکت ضربدری و مارپیچی در هر دو طرف و بدون زحمت و فشار حرکت دهید.
شما باید بتوانید هنگامی که موتور سیکلت شما به روی زمین می افتد آن را بلند کنید.
صفحه ۲۸ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#6. این تابلو بیانگر چیست؟

#7. مفهوم خط کشی عرضی که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده بر سطح راه ترسیم می شود، کدام است؟

خط ممتد ایست: رانندگان باید قبل از خط ممتد ایست که معمولا در تقاطعها کشیده می شود توقف کامل نمایند.
صفحه ۱۱۳ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#8. معیوب بودن سیستم تعلیق موتورسیکلت چه عواقبی را ایجاد می نماید؟

#9. کدام یک توانایی موتور سوار را برای واکنش در برابر موانع پیش بینی نشده هنگام ورود به پیچ ها افزایش می دهد؟

#10. سوار کردن کودکان … در جلوی موتورسیکلت ممنوع است؟

#11. برای رانندگی ایمن در شب کدام یک از موارد زیر را باید رعایت نمود؟

#12. پدال دنده و یا اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قطعه و یا قطعات درگیر می باشد؟

#13. هنگام بارندگی، مه گرفتگی، گرد و غبار و به طور کلی کاهش میدان دید رانندگان باید......

هنگام بارندگی، مه گرفتگی، گرد و غبار و یا کاهش میدان دید، از نور پایین استفاده کنید.
صفحه ۷۵ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#14. تمام وسایل نقلیه در میدان باید از سمت … حرکت کنند و از سمت … خارج شوند؟

حرکت در میدان
تمام وسایل نقلیه در میدان باید از سمت راست حرکت کنند و از سمت راست نیز خارج شوند.
رانندگان باید نسبت به وسیله نقلیه ای که دور میدان است احتیاط نمایند.
صفحه ۵۲ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#15. انتقال نیرو در سیستم ترمز عقب توسط …… انجام می شود.

#16. اتومبیلی جلوی شما از یک فرعی بیرون می آید چکار باید انجام داد؟

#17. منظور از انتخاب مسیر درست برای گردش چیست؟

گردش
پیش از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید و سپس گردش نمایید. به این کار انتخاب مسیر درست برای گردش می گویند.
صفحه ۵۳ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#18. هنگام گردش و تغییر مسیر با موتورسیکلت در راهی که دارای خط کشی است، از چه فاصله ای باید راهنما زد؟

#19. حداکثر سرعت در جاده های اصلی برون شهری چند کیلومتر است؟

حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه، روزها ۹۵ و شب ها ۸۵ کیلومتر در ساعت.
صفحه ۹۳ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#20. این تابلو بیانگر چیست؟

#21. حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در ………. است؟

#22. به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی چه می گویند؟

به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی، رانندگی خطر ساز و یا رانندگی تهاجمی می گویند.
صفحه ۱۳۸ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#23. حمل بار به معنای اصطلاحی آن برای موتورسیکلت …. ؟

حمل بار
بر اساس تعریفی که از موتور سیکلت در آیین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است، موتور سیکلت وسیله ای نقلیه ای است که برای حمل انسان طراحی شده است. حمل بار به معنای اصطلاحی آن برای موتور سیکلت مجاز نمی باشد.
صفحه ۶۵ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#24. لباس موتور سوار بهتر است از چه رنگی باشد؟

استفاده از لباس مخصوص، راننده و ترک نشین موتور سیکلت را در برابر آسیب های احتمالی محافظت می کند و در بیشتر موارد صدمات را کاهش می دهد. همچنین، ایمنی راننده و ترک نشین موتور سیکلت را در شرایط بد آب و هوایی نیز افزایش می دهد. اگر این لباس ها از رنگ روش تهیه شده باشد، توجه سایر استفاده کنندگان از راه را به سوی راننده موتور سیکلت جلب می کند.
صفحه ۶ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#25. در حرکت گروهی موتورسیکلت ها در جاده، فاصله ایمن را بنابر قانون …. رعایت کنید؟

حرکت گروهی:
هیچ گاه نزدیک به هم و یا در کنار هم حرکت نکنید. در غیر این صورت در حالت اضطراری قدرت مانور شما محدود خواهد شد. از انجام حرکات نمایشی و یا شوخی کردن خودداری کنید.
در حرکت گروهی، فاصله ایمنی را بنابر قانون دو ثانیه رعایت کنید.
صفحه ۶۵ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#26. در معابر محلی و میادین شهرها، حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

قوانین سرعت:
معابر محلی – در این معابر و میدان ها حداکثر سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت می باشد.
صفحه ۹۲ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#27. این تابلو بیانگر چیست؟

#28. برای تغییر مسیر به سمت راست و در صورتیکه وسیله نقلیه موتوری چراغ راهنما نداشته باشد باید....

#29. نقاط کور آینه ها را چگونه می توان جبران نمود؟

#30. این تابلو بیانگر چیست؟

پایان آزمون

قانون دو ثانیه

دانلود سوالات ایین نامه موتوربرای استفاده از روش دو ثانیه زمان، یک نقطه نشانی ثابت مانند تابلو راهنمایی و رانندگی و یا یک درخت در میدان دید خود و در فاصله مناسب در نظر بگیرید. زمانی که وسیله نقلیه جلوی شما در امتداد نقطه نشانی قرار گرفت شروع به شمارش کنید؛ یک هزار و یک، یک هزار و دو. اگر در شمارش دوم دو ثانیه به نقطه نشانی رسیدید فاصله شما مناسب است.

برگرفته از صفحه ۴۹ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

سوالات امتحان ایین نامه موتور

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

44 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
علی رضا
بهمن ۳۰, ۱۴۰۲ ۶:۲۷ ب.ظ

ممنون از سایت خوبتون امروز امتحان ائین نامه را دادم سوالات عین سوالات امتحان بود و همون بار اول قبول شدم

ali
آبان ۲۷, ۱۴۰۲ ۶:۱۷ ب.ظ

سلام لطفا میشه بگید سوال۱۵ انتقال نیرو در سیستم ترمز عقب صفحه چند کتاب هست؟

jaberes
مهر ۲۹, ۱۴۰۲ ۹:۳۲ ق.ظ

با سلام
ممنون از سايت خوبتون

دوستان سوالات طلايي رو دانلود كنيد
پنج تا نمونه آزمون هست توش
يكي از همينا مياد
هيچي ديگه نياز نيست بخونيد
من اولين بار بدون غلط قبول شدم

امیرحسین
شهریور ۷, ۱۴۰۲ ۱۲:۳۷ ب.ظ

امروز آیین نامه امتحان دادم با ۱ اشتباه قبول شدم اصلا وقت رو عکس های حق تقدم نگذارید واسه آیین نامه موتور نمیاد بجاش شکلهای تابلو بخونید که ۱۵تا سوال برای همه بود. راهنما زدن از چه مسافتی . فاصله خط ایست . کمک اولیه . بقیه سوالها تو همین سایت بود من با خوندن همین سوالها ی سایت قبول شدم وظیفم بود بیام بعد از امتحان بگم چه سوالات خوبی این سایت داره دمتون گرم

Mehti
  امیرحسین
بهمن ۲۲, ۱۴۰۲ ۱:۱۱ ب.ظ

یعنی تابلو هارو جدا از یجا دیگ‌سرچ کنیم بخونیم ??یا همین سوالا رو بخونیم کافیه اخه تو همین سوالا تابلو ها رو هم داره

رضا
دی ۲۲, ۱۴۰۱ ۷:۰۱ ق.ظ

من همین الان از امتحان برگشتم لای کتابم باز نکردم
فقط آزمون های این جا رو ۱ساعت مونده به امتحان خوندم با یه غلط قبول شدم دمتون گرم
باز اگه کسی میخواد بدون غلط قبول یشه تابلو هارو بخونه این آزمون رم قشنگ بخونه

مجید
تیر ۲۱, ۱۴۰۱ ۲:۲۹ ب.ظ

خیلی عالی بود قبول شدم

مهرداد
خرداد ۱۲, ۱۴۰۱ ۱۰:۳۲ ق.ظ

سوال ۱۲ آیا جعبه دنده همان گیربکس نیست؟؟؟

مجید
  مهرداد
آبان ۱۳, ۱۴۰۱ ۴:۱۶ ب.ظ

نمیدونم

SLX
  مهرداد
بهمن ۱, ۱۴۰۱ ۱:۵۵ ب.ظ

نه عامو کجا

میلاد
  SLX
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲ ۲:۳۰ ب.ظ

گیربکس یعنی جعبه دنده سوال انحرافی هست

مجید
خرداد ۱, ۱۴۰۱ ۴:۱۴ ق.ظ

بسیار عالی بود
ممنون از دوستانی که این سوالات رو وقت گذاشتن و آماده کردن..
دستمریزاد..
برقرار و پایدار باشید

مهدی
فروردین ۱۶, ۱۴۰۱ ۹:۲۸ ق.ظ

کجای کتاب حرف از حالت های سویچ زده سوال ۶ ؟ اشتباه هست

جواد
مهر ۳۰, ۱۴۰۰ ۳:۴۶ ب.ظ

سلام .من امروز دانلود کردم بسته طلایی رو
.فردا امتحان دارم .خبرشو بهتون میدم چطور بود

بازم از تیم پرقدرت تست درایو نهایت تشکر میکنم بابت سوالات

پدرام کریمی
شهریور ۲۴, ۱۴۰۰ ۸:۱۹ ق.ظ

اقا دمتون گرم عالی.قابل توجه کسانی که میخوان بدونن این سوال ها خوبه یا نه.اگه هوش خوبی داشته باشین همین سوال ها کافیه بخونین حتما قبول میشین

محسن
خرداد ۱۱, ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳ ب.ظ

سوال ۱۷ درسته که،انتقال نیرو ترمز جلو وعقب با سیم های فلزی انجام میشه

امیر
  محسن
آبان ۱۰, ۱۴۰۰ ۵:۰۹ ب.ظ

ن بابا چرت میگه این بستگی به موتور داره اگه ترمز عقب دیسکی هیدرولیک باشه با روغ کار میکنه سیم چیه

عابد
  امیر
بهمن ۷, ۱۴۰۰ ۱:۵۶ ق.ظ

انیشتین مثلا موتور سواری موتور هیدرولیک دیسک دار چرخ عقب و جلو به واسته روغن ترمز میگیره یا سیم ترمز قربونت لطفا یه نگاه به موتورتون بندازید

Hashem
  محسن
فروردین ۲۹, ۱۴۰۱ ۳:۴۷ ب.ظ

اره ترمز عقب مگه روغن ترمز نبود

امیرمحمد
بهمن ۲۹, ۱۳۹۹ ۸:۳۹ ب.ظ

سلام دوستان این ۴۱ مرحله برای موتورسکلت هستش یا خودرو؟

کاووس
مهر ۱۳, ۱۳۹۹ ۶:۵۵ ب.ظ

دربعضی از آزمونها که من دیدم جواب پرسش(در مواقع مفقودی مدارک وویا تغیرات مدارک وسیله نقلیه تا چه زمانی فرصت دارید به مراجع انتظامی خبر دهید)را بعضی از سایتها زمان مورد نظر را ۴۸ ساعت عنوان نموده اند و بعضی دیگر تا ۱۰ روز بلاخره کدام گزینه درست است؟

سید محمدرضا رزاقی
  کاووس
دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۹:۱۰ ق.ظ

وقتی ادرسه خونتون عوض شه تا ۱۰ روز باید گذارش بدی ولی اگ مدارکت مفقود شد باید ظرف ۴۸ ساعت ب راهنمایی رانندگی اطلاع بدی

محمد امین
  کاووس
خرداد ۱۱, ۱۴۰۰ ۳:۴۹ ق.ظ

اکه ادرس محل سکونتت تغییر کنه. تا ده روز غرصت داری تا. ادرس محل سکونت جدیدتو به نیروی انتظامی معرفی کنی اما اگر مدارکت مفقود یا به سرقت رفته باشه باید ضرف ۴۸ساعت اینده به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کنی

حسین
  کاووس
تیر ۱۲, ۱۴۰۰ ۷:۵۶ ب.ظ

سلام ۴۸

ابوالفضل
مهر ۵, ۱۳۹۹ ۹:۳۴ ق.ظ

خوب بود

میثم
مهر ۱, ۱۳۹۹ ۱۲:۳۴ ب.ظ

سوال ۱۷ اشتباس فکر کنم

M.H
  میثم
مهر ۲۹, ۱۳۹۹ ۸:۵۵ ب.ظ

شما با کجای سوال ۱۷مشکل دارین؟؟؟

رضا موسوی
  M.H
آبان ۱۳, ۱۳۹۹ ۸:۰۵ ق.ظ

جواب میشه پدال ترمز

Nima
خرداد ۱۰, ۱۳۹۹ ۹:۳۱ ب.ظ

اصلا سرعت جاده شریانی فرعی نداره

ali ferant
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹ ۷:۲۲ ق.ظ

امید وارم این سوالها کمک کنه

محمد مهدی سلامی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸ ۱۱:۱۱ ق.ظ

سلام
سوال ها واقعآ خوبه

امین
بهمن ۲۰, ۱۳۹۸ ۳:۴۰ ب.ظ

سوال ۹
درکتاب فقط به انتقال ارتعاشات به راکب و سرنشین، یعنی گزینه ۳ اشاره شده. اما اینجا همه موارد را گزینه صحیح نوشته
کدام صحیح است؟

اکبر
بهمن ۱۸, ۱۳۹۸ ۹:۱۰ ب.ظ

جواب سئوال ۱۷ اصلاح شود

میثم
  اکبر
مهر ۱, ۱۳۹۹ ۱۲:۳۳ ب.ظ

میشه پدال ترمز درسته؟؟؟؟؟؟؟

مهدی عربی
دی ۴, ۱۳۹۸ ۲:۵۹ ب.ظ

با سلام
در سوال ۲۱ باید قبل از گزینه ۴ کلمه عدم قرار بگیره تا جواب درست باشه
که میشه گزینه ۴:عدم به موقع تصمیم گیری
اصلاح شود

محمد
آذر ۳۰, ۱۳۹۸ ۹:۰۱ ق.ظ

سلام به متولیان سایت تست درایو.
من امروز ایین نامه موتورسیکلت دادم.
تقریبا ۱۲ سوال تابلو بود بقیه از خود متن کتاب.
نمونه سوالات این سایت در واقع تکمیل کننده کتابه و به نظرم لازمه کتاب رو هم بخونید.
من دفعه اول قبول شدم اما احساس میکنم بیشتر مطالب از کتاب و بعضیاشون هم بصورت فنی و اطلاعات خودتون باید جواب بدین.
موفق باشید.
جون از این سایت لزموناشو دادم حس کردم که حتما باید بخاطر زحمتی که کشیدمد، متن بزارم

mohammad
  محمد
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹ ۴:۴۲ ب.ظ

بله حرفتون درسته من سری اول فقط در این سایت تست کار کردم قبول نشدم و این به این ، معنی نیست که سایت درایو ضعف داره ، باید کتاب رو خوند و تستهای درایو مکمل خیلی خوبی هستن *(مرسی از سایت خوبتون)*

منجحخ
آذر ۱۸, ۱۳۹۸ ۹:۵۲ ب.ظ

آقا خدا وکیلی شکل سوال ۲۷ ماشین ها رو به روی هم هستن یا کنار هم؟؟؟این سوال با شکل اصلا نمیخونه😡😡😡

محمد
آبان ۲۱, ۱۳۹۸ ۷:۵۴ ب.ظ

سوال ۲۷٫
متن سوال با تصویر سوال تطابق و همخوانی نداره.

میلاد
آبان ۲, ۱۳۹۸ ۱۰:۴۴ ب.ظ

۲۱٫ سوال
حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در ………. است؟

باید یک کلمه “عدم” به ابتدای گزینه ۴ که جواب هستش اضافه بشه. (عدم تصمیم گیری به موقع)
سوال داره میگه حواس پرتی یه عامل منفیه، پس عواقب داره که میشه تصمیم گیری به موقع “نداشتن”

با تشکر

پیمان
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸ ۷:۱۹ ب.ظ

سوال ۱۷ اشتباه است .

مهرداد
  پیمان
دی ۲۸, ۱۳۹۸ ۸:۱۴ ب.ظ

نه درسته میشه کاهش سرعت و تغییر مسیر سریع

وحید
تیر ۱۹, ۱۳۹۸ ۱۱:۵۷ ق.ظ

الان کدوم برای امتحان میاد

Eghma
تیر ۱۳, ۱۳۹۸ ۱۱:۲۶ ق.ظ

سوال ۱۷ اشتباس