آزمون آیین نامه موتور سیکلت ۳

آزمون آیین نامه موتور سیکلت شماره: ۳ 

آزمون آنلاین آزمایشی آیین‌ نامه موتور سیکلت شماره ۳، متقاضی گرامی لطفا در وقت تعیین شده که ۲۰ دقیقه می باشد به سوالات آزمون آیین نامه موتور سیکلت شماره : سه پاسخ دهید. پس از پایان آزمون می‌توانید نتایج و پاسخ درست و یا غلط سوالات آزمون آیین نامه رانندگی  موتور را مشاهده کنید. تعداد سوالات سی  عدد و مدت زمان در نظر گرفته شده جهت پاسخگویی ۲۰ دقیقه می باشد.

سوالات زیر نمونه‌ای از سوالات پرتکرار آزمون راهنمایی و رانندگی است، خود را محک بزنید.

سوالات ایین نامه موتور

نتیجه آزمون

-

ایول قبول شدی

وای قبول نشدی، بیشتر تلاش کن

پاسخ درست به رنگ سبز و پاسخ نادرست به رنگ قرمز مشخص شده است

#1. در هنگام توقف راننده موتور سیکلت باید……….

#2. علایم آگاه سازی برای گرفتن سبقت در روز کدام مورد است؟

علایم آگاه سازی (اخباری) و همچنین علایم لازم برای سبقت به شرح زیر می باشد:
الف: در روز بوق کوتاه
ب: در شب چند بار تبدیل و تعویض نور چراغ بالا و پایین
پ: هنگام سبقت گرفتن اعم از این که روز باشد یا شب، برای جلب توجه وسایل نقلیه پشت سر، استفاده از چراغ راهنما ضروری است.
صفحه ۹۰ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#3. در کنترل و تنظیم عبور و مرور کدام مورد بر سایرین مقدم است؟

#4. نوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی به منظور همگرایی با جریان ترافیک در آن خط قرار می گیرند؟

خط تغییر سرعت: نوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی یا خروجی از آن می توانند در طول آن، سرعت خود را برای همگرایی و یا واگرایی با جریان ترایک افزایش یا کاهش دهند.
صفحه ۸۰ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#5. در معابر محلی و میادین شهرها، حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

سرعت در معابر محلی:
در این معابر و میدان ها حداکثر سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت می باشد.
صفحه ۹۲ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#6. دور زدن از روی خط پر یا یک خط ممتد …….

خط طولی ممتد: رانندگان وسایل نقلیه نباید به هیچ وجه از روی این خطوط عبور نمایند. این خطوط معمولا در حاشیه راهها و در وسط راههای دو طرفه به کار می روند. گاهی دو خط ممتد در کار هم کشیده می شوند که به معنای تاکید بیشتر است.
صفحه ۱۱۱ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#7. کدام تابلو، ممنوعیت عبور وسایل نقلیه موتوری، را اعلام می دارد؟

#8. استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسیله نقلیه:

استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است مگر در مواردی که به موجب آیین نامه راهنمایی و رانندگی مجاز باشد.
صفحه ۹۷ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#9. در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند:

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند و بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.
صفحه ۹۵ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#10. سبقت گرفتن از سمت راست وسیله ای که در حال گردش به چپ می باشد:

رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیه ای که در جهت آنان حرکت می نمایند دارند، در محل های مجاز و درصورت لزوم پس از روشن کردن چراغ راهنما و یا با دادن علامت لازم تنها از سمت چپ آنها سبقت گیرند و پس از سبقت و طی مسافت کافی، بار دیگر با روشن کردن چراغ راهنما و یا با دادن علامت به طرف راست راه متوجه و در مسیر قبلی خود قرار گیرند به نحوی که راه وسیله نقلیه ای که از آن سبقت گرفته شده بسته نشود یا موجب تصاف نشود. با وجود این سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد مجاز خواهد بود.
صفحه ۹۳ و ۹۴ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#11. در یک تقاطع با چراغ چشمک زن قرمز مواجه می شوید، چه کار می کنید؟

چراغ چشمک زن قرمز برای ایست و عبور: رانندگان وسایل نقلیه در صورت برخورد با این چراغ نباید از خط ایست و یا در صورت نبودن خط ایست از تراز چراغ راهنمایی و رانندگی فراتر روند و باید توقف نموده و پس از اطمینان از نبودن خطر تصادف، حرکت و عبور نمایند. همین اقدامات هنگام دیدن تابلوی ایست باید انجام شود.
صفحه ۸۸ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#12. مفهوم تابلو بالا چیست؟

#13. تمام وسایل نقلیه در میدان باید از سمت … حرکت کنند و از سمت … خارج شوند؟

حرکت در میدان
تمام وسایل نقلیه در میدان باید از سمت راست حرکت کنند و از سمت راست نیز خارج شوند.
رانندگان باید نسبت به وسیله نقلیه ای که دور میدان است احتیاط نمایند.
صفحه ۵۲ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#14. برای سبقت از موتورسیکلت و دوچرخه کدام گزینه باید در نظر گرفته شود؟

#15. تابلو بالا بیانگر چیست؟

#16. منظور از انتخاب مسیر درست برای گردش چیست؟

#17. در هنگام مواجه شدن با اتومبیل مقابل در شب از فاصله چند متری از نور پایین استفاده می کنید؟

#18. هنگام گردش و تغییر مسیر با موتورسیکلت در راهی که دارای خط کشی است، از چه فاصله ای باید راهنما زد؟

#19. محدود نمودن سرعت در راه ها چگونه مشخص می شوند؟

#20. نام این تابلو چیست؟

#21. منظور از تقاطع کور تقاطعی است که … و به همین دلیل دارای میدان دید مناسب نیست؟

در تقاطع های کور پس از توقف، مقداری به جلو خم شوید تا بتوانید به خوبی فضای اطراف، موانع احتمالی و وسایل عبوری در تقاطع را ببینید.
منظور از تقاطع کور تقاطعی است که گوشه های آن فاقد انحنا مناسب بوده و به همین دلیل دارای میدان دید مناسب نمی باشد.
برگرفته از کتاب آیین نامه موتور سیکلت صفحه ۶۰

#22. در حین موتور سواری چه موقع می توانید از تلفن همراه استفاده کنید؟

#23. تابلوی شکل بالا به چه معناست؟

#24. اگر در قسمت چپ تقاطع، خودرویی قصد گردش به راست دارد، مسیر حرکت خود را به کدام سمت باید تغییر مسیر دهید؟

قبل از ورود به تقاطع، وضعیت راه را بررسی نمایید. اگر در قسمت چپ تقاطع، خودرویی قصد گردش به راست دارد، مسیر حرکت خود رو به آرامی به سمت راست خط عبوری خود تغییر مسیر دهید.
برگرفته از صفحه ۶۱ کتاب آیین نامه موتور سیکلت

#25. برای کمک به فرد مصدوم چه کار باید انجام داد؟

#26. حمل بار به معنای اصطلاحی آن برای موتورسیکلت …. ؟

#27. مهمترین عامل تصادفات رانندگی چیست؟

#28. تابلو به شکل مثلث به معنای تقاطع از کدام نوع تابلوها می باشد؟

#29. حرکت گروهی موتورسیکلت ها در معابر شهری …. ؟

#30. مفهوم تابلوی شکل بالا چیست؟

پایان آزمون

آینه ها

لازم است هر موتور سیکلت برای دید پشت سر راننده یک آینه در سمت راست دسته فرمان و یک آینه در سمت چپ آن داشته باشد.

برگرفته از صفحه ۱۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

تایرها

در مورد تایرها باید موارد زیر را در نظر داشت:
?تایرها از قطعات ایمنی بخش موتور سیکلت محسوب می شوند و تایر خوب می تواند نجات بخش جان شما باشد.
?برای حفظ کیفیت تایر موتور سیکلت، هیچ وقت به طور ناگهانی شروع به حرکت یا توقف نکنید.
?از تایر بدون آج استفاده نشود. استفاده از تایر بدون آج مناسب علاوه بر آنکه باعث پنچری می شود، موجب لغزش و سرخوردن می گردد و در نتیجه هدایت و کنترل موتور سیکلت را با مشکل مواجه می سازد. از بین رفتن آج ها و صاف شدن سطح تایر به ویژه در چرخ جلو، بسیار خطرناک می باشد.
?برای چرخ جلو و عقب موتورسیکلت از یک نوع تایر استفاده کنید.
?تایرهای موتور سیکلت باید نزدیک به یک میلی متر شیار (آج) داشته باشد.
?سطح تایر سالم و بدون عیب باشد.

?برگرفته از کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی موتور سیکلت (صفحه ۱۸ و ۱۹)

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

62 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
محمد
مهر ۱, ۱۴۰۲ ۵:۴۰ ب.ظ

دوستان تا چندتا غلط مجازه؟

رضا
  محمد
مهر ۳, ۱۴۰۲ ۳:۵۴ ب.ظ

فکر کنم چهار تا

رضا
مرداد ۳, ۱۴۰۲ ۹:۰۲ ق.ظ

اقا انصافا من يه كلمه از كتاب آئين نامه رو نخوندم و فقط با كمك نمونه سوالاي اين سايت تو بار اول قبول شدم. اولا كه موقع اي ك اومدم تو سايت و كامنتا رو خوندم اصلا باورم نميشد ك بشه فقط با اين نمونه سوالا قبول شد دوما خيلي ممنونم از بچهاي اين سايت. ذكات قبول شدنم هم تبليغ سايت شماست. موفق باشيد

مجید
خرداد ۱۱, ۱۴۰۲ ۴:۳۲ ق.ظ

خدایش دمتون گرم عالی همشون اومده بود سرگرد یدونه سوال کردم جواب غلط بمن داد خودشونم بلد نیستن ممنون ازتون

reza
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲ ۹:۱۱ ب.ظ

اقا سوال ۲۴ مشکل داره
میگه که اگه در سمت چپ خدرویی می خواد بپیچه به راست ما کدوم وری بریم اقا اون اصلا داری میگی می خواد بره راست راست اصلا وقتی اون بپیچه به راست جلوی ما نمیاد که دیگه ما به مسیرمون ادامه میدیم هر وقت خواست به پیچه به چپ خودش میشه تازه راست ما اون موقع باید جهت بدیم به موتور

Sky
  reza
خرداد ۲۶, ۱۴۰۲ ۴:۲۲ ب.ظ

باید تو میدان دید خودرو قرار بگیری

بهزاد
  reza
آبان ۱۳, ۱۴۰۲ ۱۲:۲۸ ب.ظ

منظورش طرف راست شما هست نه طرف راست خودش

فراز
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۲ ۶:۳۹ ب.ظ

آیا سوالات گواهینامه پایه سوم و موتور سیکلت متفاوت است؟
بله، سوالات آزمون گواهینامه پایه سوم و آزمون آیین نامه موتور سیکلت در ایران متفاوت هستند. گرچه در بعضی موارد، سوالات مرتبط با قوانین رانندگی و اصول ایمنی جاده‌ای در هر دو آزمون ممکن است تکرار شوند، اما سوالات مربوط به موتور سیکلت و تکنیک‌های رانندگی مربوط به آن در آزمون آیین نامه موتور سیکلت مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آزمون گواهینامه پایه سوم مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
در آزمون آیین نامه موتور سیکلت، مفاهیم مانند ترمز‌های موتور سیکلت، کنترل موتور سیکلت، استفاده از دنده‌های موتور سیکلت و سایر تکنیک‌های مربوط به رانندگی موتور سیکلت به شما آموزش داده می‌شود و در آزمون آیین نامه موتور سیکلت، سوالات مربوط به این مفاهیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهدی
دی ۲۴, ۱۴۰۱ ۱۱:۲۹ ق.ظ

ینی دمتون گررررررم..تو ۴ دقیقه کل سوالاتو ۱۰۰در۱۰۰ درست زدم سرهنگ پراش ریخت.
اصلا کتاب نخوندم و فقط سایت شما بود
فقط تابلو ها رو از روی کتاب خوندم
بازم دمتووووون گرمممممم…خدا خیرتون بده

Navid
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱ ۶:۱۷ ق.ظ

عالیه ممنونم از سوالاتتون

پوریا
  Navid
آبان ۳, ۱۴۰۱ ۲:۴۳ ب.ظ

امتحان قبول شدین ؟؟؟

بهزاد حسن زاده
تیر ۲۲, ۱۴۰۱ ۸:۵۳ ق.ظ

در سوال سیزده نوشته شده است که وسایل نقلیه در میدان از … حرکت کنند و از … خارج شوند.
جواب این سوال : چپ – راست
اما اگه سوال این باشه که : وسایل نقلیه در میدان از …وارد شوند و از … خارج شوند، جواب میشه : راست – راست

Aarash
  بهزاد حسن زاده
شهریور ۷, ۱۴۰۱ ۶:۱۱ ق.ظ

الان درسته

Ali
  بهزاد حسن زاده
شهریور ۸, ۱۴۰۱ ۱۰:۱۱ ق.ظ

داخل کتاب هم نوشته از راست حرکت کنند و از راست خارج شوند
راست راست
اشتباه نوشتی دوست عزیز

Sky
  بهزاد حسن زاده
خرداد ۲۶, ۱۴۰۲ ۴:۲۴ ب.ظ

از راست حرکت کنند یعنی یهو نپیچن جلو اونی که داره دور میدان حرکت میکنه
از راست حرکت کنی و خارج شی

فلاحی نیا
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۱ ۵:۴۲ ب.ظ

سلام واقعا دستتون درد نکنه احسن مرحبا اجرکم عندالله

امیر
فروردین ۲۵, ۱۴۰۱ ۴:۰۱ ق.ظ

سلام تشکر بابت آزمونها
ولی منظور از تقاطع کور در آزمون شماره ۴ جواب صحیح را زدید فاقد چراغ راهنمایی و در آزمون ۳ همون سوال جواب صحیح رو زدید فاقد انحنا تصیح بفرمایید

امیر
  مدیر تست درایو
فروردین ۲۵, ۱۴۰۱ ۸:۱۶ ب.ظ

🌹🌹ممنون از پیگیری سریع

امی
فروردین ۲۲, ۱۴۰۱ ۴:۳۵ ب.ظ

خیلی خوبه ممنون

احمد
اسفند ۲۰, ۱۴۰۰ ۲:۰۴ ب.ظ

سلام .ممنون آزمون تون عالی هست
ممنون که در اختیار مردم می گذارید

شهاب
بهمن ۲, ۱۴۰۰ ۲:۵۳ ب.ظ

خدایی دمتون گرم
امروز آیین نامه داشتم با سوالای شما قبول شدم
تمام سوالا رو نمونه شو گذاشته بودید

فرزاد
آذر ۳۰, ۱۴۰۰ ۴:۰۴ ب.ظ

سلام امروز هم رفتم شهرک ازمایش شهری رو امتحان دادم قبول شدم دمتون گرم خیلی خوشحالم از اینکه با سایت شما آشنا شدم و هم اینامه و هم شهری رو قبول شدم دمتون گرم خسته هم نباشید شب یلداتون هم مبارک باشه 🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍

فرزاد
آذر ۲۸, ۱۴۰۰ ۲:۰۵ ب.ظ

دمتون گرم من امروز امتحان اینامه داشتم فقط این سوال ها بودش قبول شدم ولی شهری رد شدم ولی دمتون گرم واقعا ممنون 🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍

حسن خسروپور
  فرزاد
اسفند ۱۳, ۱۴۰۰ ۷:۱۲ ب.ظ

سلام،
سئوال ۲۰. ایراد دستوری دارد

mohamad
آذر ۱۰, ۱۴۰۰ ۱۱:۲۲ ب.ظ

سوال ۶ جوابتون اشتباه میباشد

احمد
آبان ۲۳, ۱۴۰۰ ۳:۰۶ ب.ظ

درود. سوال ۱۵ به نظرتون نور بالا منظور نیست؟

علی
  احمد
آذر ۹, ۱۴۰۰ ۸:۵۵ ب.ظ

نه داداش
منظورش اینه که تا فاصله ۱۵۰ متری با اتومبیلی که از مقابل میاد میتونی نور بالا استفاده کنی و در صورتی که فاصله به این خد رسید دیگه نور پایین باید استفاده کنی

ابوالفضل
آبان ۱۹, ۱۴۰۰ ۵:۱۱ ب.ظ

سوال ۳۰ غلطه

سجاد
شهریور ۲۶, ۱۴۰۰ ۸:۴۶ ق.ظ

باراول یکم کتاب خوندم با۱۲غلط ولی باردوم باخوندن اینامه ۱۴۰۰قبول شدم

سجاد
شهریور ۲۶, ۱۴۰۰ ۸:۴۳ ق.ظ

سلام خیلییی عالی بودقبول شدم

حاجی
اسفند ۱, ۱۳۹۹ ۴:۵۷ ب.ظ

سلام
خیلی عالیه
خداخیرتون بده
اگه بار اول قبول شم آیین نامه رو همه شما ها به شهرمون دعوتین😅😅

ندا وآرش
  حاجی
دی ۶, ۱۴۰۰ ۳:۱۳ ب.ظ

کدوم شهرهستین داداش؟به همراه همسریا باخانواده کلی دعوتیم؟بعدشم این اولین سوری بود که درنوع خودش اینجوری یکی خواسته حال بده تا جمعا” گواهینامه بگیرها دعوت میشن.
فقط اگه اشکال نداره بجایه زحمت دادن بهتون و کلی داستان دیگه هزینشو بامن نقدی حساب کن میخوام باخوشحالیمون چندتابچه دیگه هم سهیم باشن وکمکی به مرکزتوانبخشی محک هم شده باشه.😬🤨😌🤔🤫🤭😜🙃😉😅😆👍🍄

احسان
مهر ۵, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۴ ق.ظ

سوال ۲۴، پاسخ صحیح “هشدار دهنده یا اخطاری” است، تابلو های اخباری به رنگ آبی و مستطیل شکل هستند. لطفاً به کتاب توجه کنید.

احسان
مهر ۵, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۲ ق.ظ

پاسخ سوال ۶ اشتباه است.
در متن کتاب، صفحه ۶۸ پاراگراف اول: “فاصله ایمنی خود را بیش از دو ثانیه (سه یا چهار ثانیه) در نظر بگیرید” لطفاً پاسخ را اصلا ح کنید.

reza
  احسان
آبان ۱۳, ۱۳۹۹ ۸:۱۴ ب.ظ

سلام در کتاب آمده است در شرایط بارندگی و لغزندگی فاصله با وسیله نقلیه را به بیش از ۳ ثانیه افزایش دهید

عرفان
  احسان
شهریور ۴, ۱۴۰۰ ۳:۳۲ ق.ظ

داداش اسم ساقیت ممد سیاه نیست

حسین
تیر ۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۲ ق.ظ

سوال ۲۰ فک کنم اشتباس

محسن
خرداد ۹, ۱۳۹۹ ۸:۱۰ ق.ظ

سلام از تبریز هستم حیلی ممنون کتاب خوانده شد و ۵ بار تست ها زده شد هم علایم وهم شهری هر دو اولین بار قبولی.واقعا اثرگذار بود

وحید
  محسن
بهمن ۲۲, ۱۴۰۰ ۹:۴۱ ب.ظ

واقعا ممنون با خوندن این تست ها بدونه اشتباه جواب دادم

محمد
اسفند ۱۸, ۱۳۹۸ ۵:۳۷ ب.ظ

به نظر من سوال ۲۲ جوابش اشتباهه اگه اینطوریه که کلا حمل بار با موتور مجاز نیست این موتورای پیک موتوری رو باید همشونو بگیرن و بخوابونن پارکینگ :/

حسین مهدوی نیا
  محمد
مرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۲:۳۲ ب.ظ

حمل بار نمیکنن منظور در این سوال و آیین نامه بار های سنگینه

محمد
اسفند ۱۸, ۱۳۹۸ ۵:۳۱ ب.ظ

سوال ۲۰ اصلا عاقلانه نیست وقتی وسیله ی نقلیه دیگری در چپه تقاتع هستش میخواد بره سمت راست چرا ما باید بریم راست ؟

code
  محمد
تیر ۱۷, ۱۳۹۹ ۳:۲۸ ب.ظ

خب اگر شما سمت چپ حرکت کنی باعث ایجاد تصادف میشه.سمت راست شما با سمت راست وسیله مقابل یکی نیست

حامی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۸ ۴:۳۰ ب.ظ

سوال ۱
ج گذینه ۳

رضا
بهمن ۴, ۱۳۹۸ ۵:۲۲ ق.ظ

سلام سوال ۱۵ اشتباهه
درمتن سوال باید از نور بالا استفاده شود

Amir
دی ۱۴, ۱۳۹۸ ۱۰:۰۷ ق.ظ

من امروز آیین نامه موتور دادم دفعه اول بود ۶۱ نفر بودیم ۱۴ نفر قبول شدیم ۱۲ تا تابلو اومده بود سوال هم سخت بود هم اسون خیلی خوب سوالا رو بخوانید از تقاطع اصلا نیومده بود یک سوال موتور سوار موقع که میخواهد ایست کند حرکت دست چی جوری که جوابش دست چپ پایین سوال بعدی تو روز چه جوری میریم تو سبقط که جوابش راهنما با چند بوق کوتاه سوال بعدی خط عرضی ممتد برای چیه جوابش پشت خط ایست کنیم از مدیریت سایت خیلی ممنون که کمک زیادی کرد برای اینکه با تست زدن آشنایی زیادی پیدا کنیم کسی با فقط تست زدن قبول نمیشه حتما باید سوال درک کنی چی میخواد از شما و کتاب حتما یک بار بخوانید از هم تشکر ویژه از مدیریت سایت تو امتحان خیلی ها بار چندم بودن که اومده بودن با دقت کردن و فهمیدن مفهوم سوال صد در صد قبولید فقط به تست زدن خالی اتکا نکنید

علی
  Amir
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹ ۹:۲۸ ق.ظ

سلام ممکنه منو راهنمایی کنید ازشما سوال داشتم.به ایمیل بنده پیام بدید