تگ - نمونه سوالات آموزش رانندگی پایه سوم ۳

نمونه سوالات آموزش رانندگی پایه سوم ۳

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم ۹۷

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم ۹۷ |گواهینامه رانندگی پایه سوم|نمونه سوالات آموزش رانندگی پایه سوم ۳|سوالات رانندگی پایه سه|دانلود نمونه سوال آزمون رانندگی پایه سه|کتاب آموزش رانندگی پایه ۳|نمونه سوالات رانندگی پایه سه   چند مورد از نمونه سوالات رانندگی پایه 3 با مشاهده چراغ چشمک زن زرد در تقاطع چه عملی را انجام می‌دهیم؟ الف. ایست کامل کرده وبارعایت حق تقدم حرکت میکنیم     ب. از سرعت خود کاسته و با احتیاط عبور میکنیم ج. به حرکت خود ادامه می‌دهیم                                د. [...]