تگ - فرهنگ رانندگی در تقاطع

فرهنگ رانندگی در تقاطع

فرهنگ رانندگی در تقاطع

در زمان رسیدن به تقاطع، مراقب وسایل نقلیه ای که از هر دو طرف خیابان ، به خصوص از سمت راست به تقاطع نزدیک می شوند، باشید. فرهنگ رانندگی در جهان یکی از مهم ترین ابزارها برای کنترل ترافیک در کلانشهرها به حساب میاید.درصورتیکه که بدرفتاری و پرخاشگری یکی از عواملی است که موجب میشود یک تصادف ساده منجر به ایجاد ترافیک چند کیلومتری شود و حتی زمینه را برای درگیری فیزیکی مهیا می کند. یکی از نکاتی که میتوان در [...]