تگ - آموزش سبقت گرفتن

آموزش سبقت گرفتن

روش صحیح سبقت گرفتن

سبقت عبارت است از جلو افتادن يا پيشي گرفتن از وسيله نقليه ديگري که در همان مسير در حرکت است، وسيله نقليه اي قادر به سبقت گرفتن است که سرعتش از خودرويي که در جلوي وي در حرکت است بيشتر باشد، در اين صورت لازم است ضمن توجه به محل و منطقه سبقت به لحاظ ايمني و مجاز بودن و پس از دادن علائم لازم همچنين آگاه کردن خودروي جلويي از قصد و نيت خود اقدام به سبقت گرفت. [...]