سوالات فنی آیین نامه رانندگی ۹۸

وب سایت آزمون  آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان جهت آمادگی هر چه بیشتر شما عزیزان در آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی بسته ویژه سوالات فنی آیین نامه رانندگی را بر اساس نگارش جدید (سال ۹۸) کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی تهیه و تنظیم نموده است،تمامی سوالات به همراه پاسخنامه چهار گزینه ای میباشد و بخشی از سوالات فنی عین سوالات آزمون های برگزار شده آیین نامه رانندگی می باشد و شما با سوالات اصلی فنی آیین نامه رانندگی آشنا میشوید،همچین شما عزیزان می توانید بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی را به صورت رایگان مشاهده نمائید در صورت تمایل بسته ویژه را خریداری کنید ،بسته سوالات فنی آیین نامه را می توانید با قیمتی مناسب از وب سایت آزمون آیین نامه رانندگی ایرانیان تهیه نمائید.

سوالات فنی آیین نامه

سوالات فنی آیین نامه

توجه:

در صورت تمایل به خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود سوالات فنی آیین نامه رانندگی به شما نمایش داده خواهد شد.

⭐️بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی:

سوال شماره ۱
پاسخ صحیح نقطه چین کدام گزینه می باشد
به ترم دستی ……….. وبه ترمزپایی …………….می گویند ؟
اولیه –ثانویه
ثانویه-اولیه
سریع- قدرتی
✅گزینه صحیح :ثانویه-اولیه


سوال شماره ۲
شکستگی جلوبندی چه مشکلی را ایجاد میکند؟
سخت شدن کنترل ماشین و فرمان
افزاریش سوخت
کشیدن ماشین به یک طرف
خوب کار نکردن موتور
✅گزینه صحیح : سخت شدن کنترل ماشین و فرمان


سوال شماره ۳
معیوب بودن سیستم تعلیق خودرو باعث چه می شود ؟
ارتعاشات زیادی را به بدنه خودرو و سرنشینان آن تحمیل خواهد کرد
تماس کامل میان تایرها و سطح جاده حفظ نخواد شد
سیستم هدایت خودرو دچار اختلال می شود
همه موارد
✅گزینه صحیح : همه موارد


سوال شماره ۴
کدامیک از موارد زیر از مزیت های ترمز ABS می باشد؟
ترمزناگهانی می باشد
نگه داشتن ماشین در یک لحظه
دیر ایستادن خودرو
مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد
✅گزینه صیح : مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد


سوال شماره ۵
علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکل ترسیسم می شود ؟
دایره
مثلث
مربع
نوزی
✅گزینه صحیح :مثلث


سوال شماره ۶
کنیستر جزو سیستم ………….به موتور محسوب می شود و عمر مفید آن ……..می باشد.
سرویس دهنده -۲سال
سرویس دهنده -۱ سال
سوخت رسانی- ۲سال
سوخت رسانی –اسال
✅گزینه صحیح:سوخت رسانی -۲سال


سوال شماره ۷
کدام ابزار در خودرو صحت یا عدم سلامت بخش های مهمی همچون جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار می کند؟
چرخ ها
غربیلک فرمان
دسته دنده
هیچ کدام
✅گزینه صحیح : غربیلک فرمان


سوال شماره ۸
لرزش غربیلک فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست ؟
کم بودن باد تایرها
زیاد بودن باد تایرها
بالانس نبودن چرخ ها
تمام موارد
✅گزینه صحیح :بالانس نبودن چرخ ها


سوال شماره ۹
از پای راست برای کنترل کدام پدال استفاده میشود ؟
گاز
ترمز
کلاچ
مواد ۱و۲
✅گزینه صحیح : موارد ۱و ۲


سوال شماره ۱۰
اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قسمت ارتباط دارد ؟
دیفرانسیل
گیربکس
جعبه دنده
مورد ۲و۳
✅گزینه صحیح : مورد ۲ و ۳


سوال شماره ۱۱
ترمز دستی به عنوان ترمز……..شناخته میشود.
اولیه
ثانویه
سرویس
مورد ۱و۳
✅گزینه صحیح :ثانویه


سوال شماره ۱۲
انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط ………….انجام میشود
اهرم
سیم های فلزی
روغن ترمز
پدال
✅گزینه صحیح :سیم های فلزی


سوال شماره ۱۳
این وسیله وظیفه آن ممانعت از ورود ذرات گرد وغبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور و فضای احتراق می باشد
فیلتر هوا
فیلتر روغن
فیلتر بنزین
همه مواد
✅گزینه صحیح : فیلتر هوا


سوال شماره ۱۴
وظیفه ………ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است
دیفرانسیل
کلاچ
گیربکس
پدال گاز
✅گزینه صحیح :گیربکس


سوال شماره ۱۵
وظیفه روغن ترمز چیست ؟
خنک کردن ترمز
روغن کاری ترمز
انتقال نیرو
تمام موارد
✅گزینه صحیح :انتقال نیرو


سوال شماره ۱۶
در ترمز ضد قفل برای ترمز گیری باید پا را به صورت ……………..روی پدال ترمز فشرد.
ممتد
منقطع
آهسته
محکم
✅گزینه صحیح :ممتد


سوال شماره ۱۷
وظیفه قطع ووصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور را به عهده دارد.
رادیاتور
واتر پمپ
پروانه
ترموستات
✅گزینه صحیح : ترموستات


سوال شماره ۱۸
انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط …………….انجام میشود.
اهرم
سیم های فلزی
روغن ترمز
پدال
✅گزینه صحیح : روغن ترمز


سوال شماره ۱۹
کاتالیست به چه منطوری تعویض می گردد ؟
حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران
جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین
افزاریش سرعت خودرو
هیچ کدام
✅گزینه صحیح : حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران


سوال شماره ۲۰
مبدل کاتالیستی در کجا قرار دارد و چه کاری انجام می دهد ؟
شمع- توان موتور را افزاریش میدهد
شمع-گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.
اگزوز- گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.
اگزوز-صدای نابهنجار را کاهش میدهد
✅گزینه صیح : اگزوز- گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.


سوال شماره ۲۱
در کدام حالت نیروی به پشت چرخ های محرک منتقل نخواهد شد ؟
دنده روی R
دنده روی N
ترمز
هیچ کدام
✅گزینه صحیح : دنده روی N


سوال شماره ۲۲
در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث میشود تا …
واکنش و عکس العمل راننده در مقابل خطرات مناسب نباشد
واکنش و عکس العمل راننده با تاخیر زمانی بالا صورت می پذیرد
واکنش و عکس العمل راننده را سرعت صورت می پذیرد
✅گزینه صحیح : موارد یک و دو


سوال شماره ۲۳
منظور از علامت R بر روی دسته دنده چیست ؟
آماده حرکت عقب
خلاص بودن دنده
حالت پارک
هیچ کدام
✅گزینه صحیح : آماده حرکت عقب


سوال شماره ۲۴
از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود ؟
گاز
ترمز
کلاچ
مورد یک و دو
✅گزینه صحیح : کلاچ


سوال شماره ۲۵
زمان تعویض تسمه تایم چقدر میباشد ؟
۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
۷۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر
۶۰ تا ۹۰ هزار کلیومتر
۵۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر
✅گزینه صحیح : ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر


سوال شماره ۲۶
وظیفه بافلر در اتومبیل چیست ؟
جلوگیری از تبخیر آب رادیاتور
جلوگیری از تبخیر بنزین
کاهش آلایندگی گاز باقیمانده از احتراق موتور
کاهش صدای نابهنجار موتور
✅گزینه صحیح : کاهش صدای نابهنجار موتور


سوال شماره ۲۷
روغن موتور هر چند وقت یکبار باید تعویض گردد؟
در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارکرد
هر ماه یکبار
هرسه ماه یکبار
در حدود ۲ تا ۵ هزار کیلومتر کارکرد
✅گزینه صحیح : در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارکرد


سوال شماره ۲۸
سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد ؟
هر روز
یک بار در ماه
هر دو هزار کیلومتر کارکرد
هفته ای یکبار
✅گزینه صحیح : هفته ای یکبار


سوال شماره ۲۹
در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد ؟
سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد
سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد
سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد
مورد ۱و۲
✅گزینه صحیح :مورد ۱ و۲


سوال شماره ۳۰
در چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن تعویض گردد ؟
هربار تعویض روغن
هر ۲۰ هزار کیلومتر
هر ۱۰ هزار کیلومتر
هر ۱۵ هزار کیلومتر
✅گزینه صحیح :هر ۱۰ هزار کیلومتر


سوال شماره یک-روغن موتور هرچند وقت یکبار باید تعویض گردد؟
۱-در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارد
۲-هرماه یکبار
۳-هرسه ماه یکبار
۴-در حدود ۲ تا ۵ هزار کیلومتر کارد
✅گزینه صحیح : در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارد


سوال شماره دو-سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد؟
۱-هرروز
۲-یکبار در ماه
۳-هفته ای یکبار
✅گزینه صحیح : هفته ای یکبار


سوال شماره سه-درزمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد؟
۱-سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد
۲-سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد
۳-سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد
۴-مورد ۱و۲
✅گزینه صحیح :مورد ۱و۲


سوال شماره چهار-در چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن تعویض گردد؟
۱-هربار تعویض روغن
۲-هر ۲۰ هزار کیلومتر
۳-هر ۱۰ هزار کیلومتر
۴-هر ۱۵ هزار کیلومتر
✅گزینه صحیح :هر ۱۰ هزار کیلومتر


سوال شماره پنج-روغن گیربکس چه زمان نیاز به کنترل دارد؟
۱-یکبار در ماه
۲-یکبار در هفته
۳-هر ۱۰۰ هزار کیلومتر
۴-هر بار تعویض روغن
✅گزینه صحیح :هر بار تعویض روغن


سوال شماره شش-روغن جعبه دنده (گیربکس یا واسکازین)هر چند کیلومتر پیمایش نیاز به تعویض دارد ؟
۱-هر ۳۰ هزار کیلومتر
۲-هر ۲۰ هزار کیلومتر
۳-هر ۴۰ هزار کیلومتر
۴ هر ۵۰ هزار کیلومتر
✅گزینه صحیح :هر ۳۰ هزار کیلومتر


سوال شماره هفت-آب رادیاتور هر چند وقت یکبار نیاز به کنترل دارد ؟
۱-هرروز
۲-سه روز یکبار
۳-هفته ای یکبار
۴-یکبار در ماه
✅گزینه صحیح :هفته ای یکبار


سوال شماره هشت-ضد یخ چه عملی در رادیاتور انجام می دهد ؟
۱-جلوگیری از یخ زدگی آب رادیاتور
۲-به تاخیر اندازی نقطه جوش آب
۳-جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات
۴-تمام موارد
✅گزینه صحیح :تمام موارد


سوال شماره نه-در شرایط جوش آوردن موتور چه کاری باید انجام داد؟
۱-موتور را خاموش کرده و روی موتور آب میریزیم
۲-موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی کنمیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم
۳-موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز میکنم ومقداری آب داخل رادیاتور میریزیم
۴-تا تعمیر گاه به راه خود ادامه می دهیم
✅گزینه صحیح : موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی کنمیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم


سوال شماره ده-عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو می تواند بین ………………باشد.
۱-۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
۲-۴۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر
۳-۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
۴-هیچ کدام
✅گزینه صحیح :۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر


سوال شماره یازده-دینام را هر از چه مدت باید بازدید کنیم ؟

۱-هر هزار کیلومتر
۲-هر دو هزار کیلومتر
۳-هر سه هزار کیلومتر
۴-هر چهار هزار کیلومتر

✅گزینه صحیح:شماره ۲


سوال شماره دوازده-تعویض وایر شمعها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هر ۷۰۰۰ کیلومتر
۲-هر ۸۰۰۰ کیلومتر
۳-هر ۹۰۰۰ کیلومتر
۴-هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر

✅گزینه صحیح:شماره ۲


سوال شماره سیزده-جابجایی کلیه لاستیک ها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هر ۹ هزار کیلومتر
۲-هر ۵ هزار کیلومتر
۳-هر۱۱هزار کیلومتر
۴-هر ۱۲هزار کیلومتر

✅گزینه صحیح:شماره ۲


سوال شماره چهارده:بازدید کشش تسمه های پمپ آب هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هرروز
۲-هر هفته
۳-ماهی یک بار
۴-هر دو هفته یکبار

✅گزینه صحیح:شماره ۳


سوال شماره پانزده:بازدید پمپ فرمان هیدرولیکی هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هرروز
۲-هر هفته
۳-ماهی یک بار
۴-هر سال

✅گزینه صحیح:شماره ۳


سوال شماره شانزده:یکی از تکنولوژهای پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو،سیستم ………….. یا ……………می باشد.

۱-کیسه هوا-ایربگ
۲-ترمز-کلاچ
۳-گیربکس-جعبه دنده
۴-همه موارد
گزینه صحیح:شماره ۱


کلیدی ترین ابزار در هدایت خودرو که می تواند نقص های فنی را به صورت بازخورد نشان دهد ، چه نام دارد ؟( صفحه ۱۱۹ کتاب)
غربیلک فرمان


نام دیگر ترمز پایی و دستی چیست ؟ ( صفحه ۱۲۱ کتاب )
ترمز پایی : ترمز اولیه ؛ ترمز دستی : ترمز ثانویه ، ترمز پارک ، ترمز سرویس


مراحل راه اندازی خودرو را نام ببرید ؟ ( صفحه ۱۲۴ ، ۱۲۵ و ۱۲۶ کتاب )
۳٫۱ . تنظیم صندلی
۳٫۲ . تنظیم آینه ها
۳٫۳ . بستن کمربند ایمنی
۳٫۴ . خلاص کردن دنده
۳٫۵ . قراردادن سوئیچ در وضعیت استارت start
۳٫۶ . فعال کردن راهنمای سمت مربوطه
۳٫۷ . کنترل مسیر ( با دید مستقیم و با استفاده از آینه ها )
۳٫۸ . گرفتن کلاچ
۳٫۹ . قرار دادن گیربکس در حالت دنده یک
۳٫۱۰ . پائین آوردن ترمز دستی
۳٫۱۱ . رهاکردن تدریجی کلاچ و فشردن پدال گاز


تعریف موتور را بنویسید ؟ ( صفحه ۱۲۷ کتاب )
موتور دستگاهی است که انرژی حرارتی و شیمیایی موجود در سوخت را به انرژی جنبشی یا مکانیکی تبدیل می کند .


وظیفه فیلتر هوا را بنویسید ؟ ( صفحه ۱۲۸ کتاب )
صافی یا فیلتر هوا در مسیر هوای ورودی به موتور قرار داشته و وظیفه آن ممانعت از ورود گردوغبار و دیگر ذرات معلق به داخل
موتور و فضای احتراق می باشد .


اجزاء سیستم انتقال قدرت را نام ببرید ؟ ( صفحه ۱۲۹ کتاب )
۶٫۱ . کلاچ
۶٫۲ . گیربکس
۶٫۳ . دیفرانسیل


در پیچ ها نسبت چرخش ، چرخ ها به چه صورت می باشد ؟ (صفحه ۱۳۰ کتاب )
در شرایط مختلف ازجمله به هنگام دورزدن ، چرخهایی که رو به داخل پیچ دارند باید نسبت به چرخهایی که دورتر از مرکز
پیچ قرار دارند ، تعداد دور کمتری بزنند .


دلایل روغنکاری موتور را بنویسید ؟ ( صفحه ۱۳۱ کتاب )
۸٫۱ . خنک کاری
۸٫۲ . روان کاری
۸٫۳ . تمیز کاری


اجزاء سیستم خنک کاری را نام ببرید ؟ ( صفحه ۱۳۳ کتاب)
۹٫۱ . رادیاتور
۹٫۲ . در رادیاتور
۹٫۳ . واتر پمپ ( پمپ آب )
۹٫۴ . ترموستات
۹٫۵ . پروانه یا فن الکتریکی


. فواید استفاده ترمز ضدقفل یا ABS چیست ؟ ( صفحه ۱۳۵ کتاب )
۱۰٫۱ . حفظ فرمانپذیری
۱۰٫۲ . جلوگیری ار سُرخوردن
۱۰٫۳ . جلوگیری از لغزش
۱۰٫۴ . جلوگیری از انحراف خودور


روش صحیح ترمزگرفتن چگونه است ؟ (صفحه ۱۳۵ کتاب )
نکته مهم در خصوص عملکرد ترمز ضد قفل آن است که برای ترمزگیری باید پا را به طور ممتد بر روی پدال ترمز فشرد . بعضی از رانندگان حرفه ای در قدیم به تجربه دریافته بودند که در ترمزگیری های شدید به منظور ممانعت از قفل شدن چرخها ، باید به طور منقطع ترمزگیری کنند ؛ یعنی آنکه در حین ترمزگیری ، پای خود را چندبار از روی پدال ترمز بردارند و دوباره بگذارند . اما امروزه در ترمزهای ضد قفل ، انجام این کار بی مورد و حتی خطرناک است .


وظیفه بوستر ترمز چیست ؟ ( صفحه ۱۳۶ کتاب)
یکی از قطعات مهم در مدار سیستم ترمز اصلی ، بوستر می باشد . بوستر ترمز نیروی پدال ترمز را افزایش داده ، زمان واکنش
سیستم ترمز را کاهش می دهد .
بوسترهای ترمز خودروهای سواری عموماً از توع خلائی هستند .


. انواع ترمزها را نام ببرید ؟ ) صفحه ۱۳۶ کتاب )
۱۳٫۱ . دیسکی
۱۳٫۲ . کاسه ای ( کفشکی )
ترمزها در دونوع دیسکی و کاسه ای تولید و مورد استفاده قرار می گیرند . ترمز چرخ های جلو معمولاً از نوع دیسکی و ترمزهای
عقب از نوع کاسه ای ( کفشکی ) می باشد .


این بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی بود که مشاهده کردید برای تهیه بسته ویژه از طریق لینک زیر میتوانید اقدام به خرید نمائید

?محتویات بسته نمونه سوالات فنی آیین نامه:

⭐️حاوی نمونه سوالات فنی آیین نامه با جواب

⭐️فرمت سوالات بسته شماره دو: فایل PDF قابل اجرا در کامپیوتر، تبلت، گوشی های اندروید و IOS

⭐️تعداد صفحات  :۲۳ صفحه

⭐️تعداد سوالات: ۲۱۵

⭐️پاسخنامه دارد؟ بله

⭐️به همراه خلاصه مهم ترین نکات فنی

⭐️تصویر بسته سوالات فنی آیین نامه

?قیمت بسته سوالات فنی آیین نامه رانندگی ۹۹۰۰ تومان می باشد

جهت خرید سوالات فنی آیین نامه بعد از وارد کردن مشخصات بروی گزینه خرید و دانلود کلیک نمائید لطفا کادر نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را وارد نمائید .

سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

?هنرجوی گرامی وب سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان جهت آمادگی هرچه بیشتر شما در آزمون آیین نامه مقدماتی و آزمون آیین نامه اصلی اقدام به ایجاد آزمون های آزمایشی آیین نامه به صورت کاملا رایگان نموده است. جهت تست رایگان سوالات آیین نامه مقدماتی و سوالات آیین نامه اصلی روی لینک تصاویر زیر کلیک کنید.

آزمون آیین نامه مقدماتیآزمون آیین نامه اصلی

لطفا رای دهید
به سوالات آیین نامه تست درایو چند ستاره می دهید؟
[امتیاز از مجموع: 415 Average: 2.7]

104
یک پاسخ بنویسید

70 نظرات
34 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
85 نویسندگان دیدگاه

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  مشترک شدن  
جدید ترین قدیمی ترین
اطلاع رسانی کن
پریا

سلام خسته نباشید خواهش میکنم هرچه سریغ جواب منو بدید. درسته که میگن آینامه مقدماتی حذف شده؟ واین که تعداد سوالا همون سی تاست؟ چن تا از این سوالات فنی توی کتاب من نیست مثلا تعویض وایر شمع و اینا نیستش.

ارزو

بله امتحان مقدماتی حذف شده

Kobi

مرسی عالیه تمام بخش فنی رو فهمیدم حتی نکات ریزش که من اهمیتی نمیدادم ممنونم عالی بود

محبوبه

ببخشید من هزینه سوالاتفنی آیین نامه رو پرداخت کردم خطا داده ولی از حسابم پول کم‌ شده چه جوری می تونم پیگیری کنم بسته به دستم برسد؟ خیلی ممنون

مازیار

سلام برای آیین نامه گواهینامه موتور کدوم بسته رو بخرم

نشاسته گیر

با سلام ببخشید من الان بسته رو خریداری کردم یک لحظه لینک دانلود ظاهر شد و رفت من دانلود نکردم باید چکار کنم

رامین

اهرم ترمز دستی ترمز دستی ترجمه اصطلاحی Parking Brake است. با توجه به نوع عملکرد ترمز دستی بهتر است این نوع ترمز، ترمز توقف و یا ترمز پارک اسم گذاری شود چراکه از این نوع ترمز تنها به هنگام توقف خودرو و یا در سرعتهای بسیار پایین می توان استفاده نمود. اهرم ترمز دستی در سمت راست راننده و در کنار صندلی وی تعبیه شده است. در انتهای بالایی اهرم ترمز دستی، ضامنی تعبیه شده است. هنگام حرکت دادن اهرم، ضامن را باید به حالت فشرده نگه داشت. با رها کردن اهرم ترمز دستی و همچنین ضامن انتهایی آن، اهرم… ادامه مطلب »

رامین

دسته دنده: اهرم دسته دنده معمولا در سمت راست راننده و بالای اهرم ترمز دستی تعبیه می شود. البته در برخی از خودروها هم در کنار فرمان قرار دارد. اهرم دنده به طور مستقیم با مجموعه جعبه دنده (گیربکس) ارتباط دارد. گیربکس خودروهای سواری معمولا ۵ حالته (۵ سرعته) می باشند. منظور از علائم R وN به ترتیب Reverse و Nutural به معنی عقب وخنثی می باشد. بنابراین با قرار دادن اهرم دنده در حالت R خودرو آماده حرکت به سمت عقب می گردد. قرار دادن در حالت N نیز به معنای خلاص بودن دنده می باشد، بدین معنی که… ادامه مطلب »

رامین

سوئیچ استارت: با استفاده از این سوئیچ موتور خودرو روشن یا خاموش می شود. محل سوئیچ استارت معمولا در کنار فرمان و سمت راست آن قرار دارد. این سوئیچ معمولا دارای ۴ حالت LOCK، ACC، ON و START می باشد. حالت اول LOCK ( لاک) یا همان قفل می باشد. با قرار دادن سوئیچ در این حالت علاوه بر اینکه موتور خاموش می باشد فرمان نیز در حالت قفل قرار خواهد داشت، بدین معنی که فرمان ماشین قابلیت چرخش نخواهد داشت. لازم به ذکر است تنها در این حالت است که سوئیچ قابلیت خارج شدن را دارا می باشد. حالت… ادامه مطلب »

فاطمه

سلام بسیار مفید بودن.باتشکر.

دنیا

بسته طلایی رو خوندم و بار اول قبولللل شدممممم تماممممم???

نسرین

سلام و تشکر فراوان از مسولین این سایت عالی.واقعا ممنون از زحمتی که کشیدین واسه گرداوری این مجموعه سوالای مفید و کاربردی.من هم آزمون مقدماتی و هم اصلی رو بدون غلط همون بار اول قبول شدم و به همه همگروهی های خودمم سایت شما رو معرفی کردم.فقط از شانسمون سرهنگی که امروز از ما امتحان گرفت یک مقدار بسیار زیادی …. تشریف داشت و از پنجاه نفرمون فقط دو نفر رو قبول کرد و بطرز بیمار گونه ای دایم کلاچ و ترمز رو زیر پاش نگه میداشت و دستشو از شیشه ماشین مینداخت بیرون و به مردم ناسزا میگفت و… ادامه مطلب »

E

اسم افسره جبلی نبود ؟ این افسرای حرومزاده انگار با ادم پدر کشتگی دارن ، حالا خوبه با این همه سختگیری وضعیت رانندگیامون اینجوریه

سودا

واقعا ممنونم از لطفتون خیلی عالی بود

مهدی

سلام ببخشید تو ازمون مقدماتی ایین نامه بخش فنی هم سوال میاد؟؟؟

عماد

نه

مهدی

خیر

کاربخش راوری

سلام .خسته نباشید خدمت تمام دست اندرکاران این سایت محبوب.مرحبا بر شما.بدون خوندن کتاب فقط با تستای این سایت بار اول قبول شدم.تشکر.

معین

سلام و خسته نباشید
دوست عزیز من دیروز بعد ازینکه جواب شگارو درباره بسته طلایی گفتین بلافاصله بسترو خریداری کردم و هزینه انجام شد هم ۴۹۰۰ و ۱۰۰۰۰ تومن بسترو خریدم از سایت شما ..اما الان متاسفانه پیام شمارو خوندم که گفتید نیاز ب خریداری ندارم و ارسال کردین ..مبلغ برگشت داده میشه ؟و ممنون گه پیگیر هستید خسته نباشید واقعا .

معین

سلام و خسته نباشید ..
پس من اون ۴۹۰۰ اولو پرداخت کردم برای چی بود ..
الان برا خرید ۵ بسته طلایی باید ۱۰ تومن دیگه پرداخت کنم ؟؟؟ بعد اگه بسته طلایی خریداری شد کدوم بسته برا ایین نامه اصلی بهتر جواب میده که قبولیش بیشتره …چون مقدماتی قبول شدم هفته دیگه اصلی امتحان دارم .با پرداخت ۱۰ تومن من ۵ بسته بدست میارم؟؟

معین

بازم مزاحمتون شدم ببخشید..
خاستم بدونم کدوم بسترو برای امتحان ایین نامه اصلی بخونم بهتره و قبولی بیشتره برا ایین نامه اصلی ..اگه بسته یک باید بخونم چطوری میتونم بدست بیارم بسته یک و البته قبلش گفتم بسته طلایی خریداری کردم ممنون اگه زودتر جواب بدین که شروع به خوندن بکنم ممنون از مدیریت خوبتون بازم

معین

سلام به مدیر سایت .
من قراره ایین نامه اصلی امتحان بدم و بسته ۴۹۰۰ شمارو خریداری کردم که سوالات فنی برام ارسال شد ..کل سوالات امده برام با جواب صحیح .خاستم بدونم همین سوالاتو ک ارسال کردین درباره فنی بود بخونم حله یا باید گزینه ای دیگه انجام بدم ممنون که رسیدگی میکنید.

مهناز.ع

با سلام و خسته نباشید
من با کامنت هایی که دوستان گذاشتن مشتاق شدم تا بسته طلاییتون رو خریداری کنم میخاستم بدونم هر دو بسته آیین نامه و فنی رو تهیه کنم یا یکیش کفایت میکنه؟؟؟
ویه سوال دیگ اینکه این بسته برای آزمون اصلی هم جواب میده؟

شادی

من یک بار تیر ۹۶ با ازمون های شما بار اول بدون غلط قبول شدم..ولی سر شهر خیلی اذیت کردن نرفتم دیگه امتحان بدم..انتقال گرفتم الان دوباره باید ایین نامه امتحان بدم..اون سری ۱۶ تا رایگان بود ۱۶ تا پولی الان نمیدونم چکار کنم..بسته بخرم؟

P

سلام ببخشيد من بسته طلايى رو يبار خريدم ولى الان متاسفانه لپ تاپم همرام نيست و امتحان دارم ميشه برام ايميل كنين لطفا؟

دانا

با سلام
جواب سوالات پانزذه وشانزده دینام هر چند مدت بازدید شود و بازدید پمپ فرمان و بازدید ککش تسمه پمپ آب رو پیدا نکردم اگه لطف کنید و تعویض وایر شمع شماره صفحه رو بفرمایید.

زهرا بيگي

سلام من آزمون طلايي رو خريدم ولي نميتونم سوالارو بخونم بايد چيكاز كنم ؟!!

دردانه

خیلی عالی هست سوالات من هم مقدماتی هم اصلی بدون کتاب فقط با زدن تست قبول شدم دفعه اول هر دو ،ممنون از سایت خیلی خوبتون

شایان

سلام خسته نباشید.با تعریف هایی که شنیدم میخوام بسته را خریدار ی کنم.چون هم بسته سوالات فنی رو دارین و هم نمونه سوال آیین نامه و هم …… حالا میخوام ببینم برای اینکه هم تو مقدماتی قبول بشم وهم تو اصلی کدوم رو بخرم.مگه فرق میکنن.مرسی.

شاهرخ

واقعا ممنون از لطفتون .

پ.گ

سلام من سوالات ۹۶ شما رو نخریدم
ولی با سوالاتون تو امتحان مقدماتی قبول شدم اگه فردا با همین سوالا قبول بشم مبلغ ۵۹۰۰ کتابی که واسه فروش گذاشتین رو پرداخت میکنم.. درسته پولی نیست ولی برای قدردانی از سایت خوبتون واریز میکنم
دعا کنید قبول شم

حمایتی

عالی عالی بود دستتون درد نکنه گل کاشتین

خسروی

همین سوال را بخونم دیگه کتاب نخونم کافیه ؟؟ ممنون از زحماتتون

testuser333 testuser333

عالیییی عالیییی ممنون????

کیوان

واقعا ممنون باشد که الگویی کوچک باشید برایه کارهایه مثبت ادمها و نهادهایه مثلا بزرگ

ناشناس

باسلام
سپاسگزار از زحماتتون هرچند هیچ کس در جهان وجود نداره کاری رو بی دلیل وفقط برای رضای خدا انجام بده …درعین حال سپاسکزارم

Abdollah

خيلي خوب

پیمان درویش

عالی واقعا ممنونم

مارال

عالیه واقعا خیییییلی ممنون از زحماتتون

حامد

واقعا” مختصرومفید به معنای واقعیه ممنونم از زحمتکشان سایت

عسل

وا چرا انقدر بد برخوردین دخترا؟
مگه پسر ایرونی چی گفت که اینجور بد برخوردمیکنید؟
خب راست میگه ما فقط یه تئوری میخونیم و میریم اونا هرچی باشه عملی کار میکنند و مجبورن یاد بگیرن.

الهه

خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه با این سایت و سوالاتی که در اختیارمون گذاشتین واقعا ممنونم من هر دو ایین نامه رو دفعه اول با ۲ غلط قبول شدم اجرتون با سیدالشهدا
کتاب رو یک مطالعه کوچک کردم بیشتر وقتم رو گذاشتم تست زدم از سایتتون واقعا عالی
غیر از امتحان خیلی چیزهای دیگه هم یاد گرفتم
ممنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

یاسین

واقعا دستتون درد نکنه متشکرم………

toktam

عااااااالیه سایتتون.هم در مقدماتی وهم دراصلی باسوالات شماقبول شدم.ممنون

zahra

وااااا مگه تشریحی ام میدن؟؟؟؟!!!!!

یاسین

ن همش تستیه عزیزه دلم

Ali

فک کنم عاشق شدی

narges

مگه تو فنی تشریحی هم میدن؟

علی

خیلی ممنون
بسیار مفید بود

حمید

تشکر

فرشته

خیلی ممنون.عالی بود.

سهیل

با سلام سوار شدن کسی که گواهی نامه ندارد به فصد اوزش اشکالی دارد البته در مکان های خلوت

سروش

بله سوار شدن بدون گواهی نامه کلا مشکل داره

mehrpour

سلااام.خسته نباشید.هفته ی دیگه آزمون آیین نامه اصلی دارم ک شامل فنی هم میشه.سوالاتتونو خریداری کردم.تمیدوارم کمکم کنه و قبول بشم

رضایی

سلام من آموزشگاه پورزاد میرم , و با خوندن سوالات شما مقدماتی رو ۳۰ شدم ممنون از سایت خوبی که دارید.

ابراهیم غریبی

سوالات فنی با اصلی تفاوت داره

Farhad Reihani

سلام ، مرسى بابت سايت خوبتون ، اگه ميشه سوالات فنى رو ايميل كنيد و بفرستيد برام ممنون ميشم

فاطمه

باسلام و تشکر زیاد بابت آزمون های خیلی خوبتون.
من آزمونهای مقدماتی رو کامل زدم اینجا و در امتحان مقدماتی همه ی ۳۰ سوال رو درست جواب دادم بدون حتی یک اشتباه .
انشااله برای آزمون اصلی هم بتونم با مطالعه و تست زدن آزمون های شما قبول بشم .
اگر امکانش هست لطف کنید سوالات فنی رو برای من ایمیل کنید .
ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم.

سینا

منم آزمون مقدماتی رو به سلامتی رد کردم الان گیره اصلی ام…ازت میخوام دعام کنی تا منم دعات کنم…آموزشگاه ایرانپارس میرم، تو شهرانه

ارسلان

با سلام ممنون از سوالات خيلي خوب بودند،اميدوارم ازمون اصلي رو همين طوري جواب بدم