سوالات فنی آیین نامه رانندگی ۹۷

سوالات فنی آیین نامه رانندگی ۹۷⭐️⭐️⭐️

وب سایت آزمون  آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان جهت آمادگی هر چه بیشتر شما عزیزان در آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی بسته ویژه سوالات فنی آیین نامه رانندگی را بر اساس نگارش جدید (سال ۹۷) کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی تهیه و تنظیم نموده است،تمامی سوالات به همراه پاسخنامه چهار گزینه ای میباشد و بخشی از سوالات فنی عین سوالات آزمون های برگزار شده آیین نامه رانندگی می باشد و شما با سوالات اصلی فنی آیین نامه رانندگی آشنا میشوید،همچین شما عزیزان می توانید بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی را به صورت رایگان مشاهده نمائید در صورت تمایل بسته ویژه را خریداری کنید ،بسته سوالات فنی آیین نامه را می توانید با قیمتی مناسب از وب سایت آزمون آیین نامه رانندگی ایرانیان تهیه نمائید.

سوالات فنی آیین نامه

سوالات فنی آیین نامه

توجه:

در صورت تمایل به خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود سوالات فنی آیین نامه رانندگی به شما نمایش داده خواهد شد.

🚗 🚕 🚙 🚌 🚎 🚓 🚑 🚒

⭐️بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی:

سوال شماره ۱
پاسخ صحیح نقطه چین کدام گزینه می باشد
به ترم دستی ……….. وبه ترمزپایی …………….می گویند ؟
اولیه –ثانویه
ثانویه-اولیه
سریع- قدرتی
گزینه صحیح :ثانویه-اولیه


سوال شماره ۲
شکستگی جلوبندی چه مشکلی را ایجاد میکند؟
سخت شدن کنترل ماشین و فرمان
افزاریش سوخت
کشیدن ماشین به یک طرف
خوب کار نکردن موتور
گزینه صحیح : سخت شدن کنترل ماشین و فرمان


سوال شماره ۳
معیوب بودن سیستم تعلیق خودرو باعث چه می شود ؟
ارتعاشات زیادی را به بدنه خودرو و سرنشینان آن تحمیل خواهد کرد
تماس کامل میان تایرها و سطح جاده حفظ نخواد شد
سیستم هدایت خودرو دچار اختلال می شود
همه موارد
گزینه صحیح : همه موارد


سوال شماره ۴
کدامیک از موارد زیر از مزیت های ترمز ABS می باشد؟
ترمزناگهانی می باشد
نگه داشتن ماشین در یک لحظه
دیر ایستادن خودرو
مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد
گزینه صیح : مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد


سوال شماره ۵
علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکل ترسیسم می شود ؟
دایره
مثلث
مربع
نوزی
گزینه صحیح :مثلث


سوال شماره ۶
کنیستر جزو سیستم ………….به موتور محسوب می شود و عمر مفید آن ……..می باشد.
سرویس دهنده -۲سال
سرویس دهنده -۱ سال
سوخت رسانی- ۲سال
سوخت رسانی –اسال
گزینه صحیح:سوخت رسانی -۲سال


سوال شماره ۷
کدام ابزار در خودرو صحت یا عدم سلامت بخش های مهمی همچون جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار می کند؟
چرخ ها
غربیلک فرمان
دسته دنده
هیچ کدام
گزینه صحیح : غربیلک فرمان


سوال شماره ۸
لرزش غربیلک فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست ؟
کم بودن باد تایرها
زیاد بودن باد تایرها
بالانس نبودن چرخ ها
تمام موارد
گزینه صحیح :بالانس نبودن چرخ ها


سوال شماره ۹
از پای راست برای کنترل کدام پدال استفاده میشود ؟
گاز
ترمز
کلاچ
مواد ۱و۲
گزینه صحیح : موارد ۱و ۲


سوال شماره ۱۰
اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قسمت ارتباط دارد ؟
دیفرانسیل
گیربکس
جعبه دنده
مورد ۲و۳
گزینه صحیح : مورد ۲ و ۳


سوال شماره ۱۱
ترمز دستی به عنوان ترمز……..شناخته میشود.
اولیه
ثانویه
سرویس
مورد ۱و۳
گزینه صحیح :ثانویه


سوال شماره ۱۲
انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط ………….انجام میشود
اهرم
سیم های فلزی
روغن ترمز
پدال
گزینه صحیح :سیم های فلزی


سوال شماره ۱۳
این وسیله وظیفه آن ممانعت از ورود ذرات گرد وغبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور و فضای احتراق می باشد
فیلتر هوا
فیلتر روغن
فیلتر بنزین
همه مواد
گزینه صحیح : فیلتر هوا


سوال شماره ۱۴
وظیفه ………ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است
دیفرانسیل
کلاچ
گیربکس
پدال گاز
گزینه صحیح :گیربکس


سوال شماره ۱۵
وظیفه روغن ترمز چیست ؟
خنک کردن ترمز
روغن کاری ترمز
انتقال نیرو
تمام موارد
گزینه صحیح :انتقال نیرو


سوال شماره ۱۶
در ترمز ضد قفل برای ترمز گیری باید پا را به صورت ……………..روی پدال ترمز فشرد.
ممتد
منقطع
آهسته
محکم
گزینه صحیح :ممتد


سوال شماره ۱۷
وظیفه قطع ووصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور را به عهده دارد.
رادیاتور
واتر پمپ
پروانه
ترموستات
گزینه صحیح : ترموستات


سوال شماره ۱۸
انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط …………….انجام میشود.
اهرم
سیم های فلزی
روغن ترمز
پدال
گزینه صحیح : روغن ترمز


سوال شماره ۱۹
کاتالیست به چه منطوری تعویض می گردد ؟
حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران
جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین
افزاریش سرعت خودرو
هیچ کدام
گزینه صحیح : حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران


سوال شماره ۲۰
مبدل کاتالیستی در کجا قرار دارد و چه کاری انجام می دهد ؟
شمع- توان موتور را افزاریش میدهد
شمع-گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.
اگزوز- گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.
اگزوز-صدای نابهنجار را کاهش میدهد
گزینه صیح : اگزوز- گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.


سوال شماره ۲۱
در کدام حالت نیروی به پشت چرخ های محرک منتقل نخواهد شد ؟
دنده روی R
دنده روی N
ترمز
هیچ کدام
گزینه صحیح : دنده روی N


سوال شماره ۲۲
در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث میشود تا …
واکنش و عکس العمل راننده در مقابل خطرات مناسب نباشد
واکنش و عکس العمل راننده با تاخیر زمانی بالا صورت می پذیرد
واکنش و عکس العمل راننده را سرعت صورت می پذیرد
گزینه صحیح : موارد یک و دو


سوال شماره ۲۳
منظور از علامت R بر روی دسته دنده چیست ؟
آماده حرکت عقب
خلاص بودن دنده
حالت پارک
هیچ کدام
گزینه صحیح : آماده حرکت عقب


سوال شماره ۲۴
از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود ؟
گاز
ترمز
کلاچ
مورد یک و دو
گزینه صحیح : کلاچ


سوال شماره ۲۵
زمان تعویض تسمه تایم چقدر میباشد ؟
۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
۷۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر
۶۰ تا ۹۰ هزار کلیومتر
۵۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر
گزینه صحیح : ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر


سوال شماره ۲۶
وظیفه بافلر در اتومبیل چیست ؟
جلوگیری از تبخیر آب رادیاتور
جلوگیری از تبخیر بنزین
کاهش آلایندگی گاز باقیمانده از احتراق موتور
کاهش صدای نابهنجار موتور
گزینه صحیح : کاهش صدای نابهنجار موتور


سوال شماره ۲۷
روغن موتور هر چند وقت یکبار باید تعویض گردد؟
در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارکرد
هر ماه یکبار
هرسه ماه یکبار
در حدود ۲ تا ۵ هزار کیلومتر کارکرد
گزینه صحیح : در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارکرد


سوال شماره ۲۸
سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد ؟
هر روز
یک بار در ماه
هر دو هزار کیلومتر کارکرد
هفته ای یکبار
گزینه صحیح : هفته ای یکبار


سوال شماره ۲۹
در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد ؟
سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد
سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد
سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد
مورد ۱و۲
گزینه صحیح :مورد ۱ و۲


سوال شماره ۳۰
در چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن تعویض گردد ؟
هربار تعویض روغن
هر ۲۰ هزار کیلومتر
هر ۱۰ هزار کیلومتر
هر ۱۵ هزار کیلومتر
گزینه صحیح :هر ۱۰ هزار کیلومتر


سوال شماره یک-روغن موتور هرچند وقت یکبار باید تعویض گردد؟
۱-در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارد
۲-هرماه یکبار
۳-هرسه ماه یکبار
۴-در حدود ۲ تا ۵ هزار کیلومتر کارد
گزینه صحیح : در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارد


سوال شماره دو-سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد؟
۱-هرروز
۲-یکبار در ماه
۳-هفته ای یکبار
گزینه صحیح : هفته ای یکبار


سوال شماره سه-درزمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد؟
۱-سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد
۲-سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد
۳-سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد
۴-مورد ۱و۲
گزینه صحیح :مورد ۱و۲


سوال شماره چهار-در چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن تعویض گردد؟
۱-هربار تعویض روغن
۲-هر ۲۰ هزار کیلومتر
۳-هر ۱۰ هزار کیلومتر
۴-هر ۱۵ هزار کیلومتر
گزینه صحیح :هر ۱۰ هزار کیلومتر


سوال شماره پنج-روغن گیربکس چه زمان نیاز به کنترل دارد؟
۱-یکبار در ماه
۲-یکبار در هفته
۳-هر ۱۰۰ هزار کیلومتر
۴-هر بار تعویض روغن
گزینه صحیح :هر بار تعویض روغن


سوال شماره شش-روغن جعبه دنده (گیربکس یا واسکازین)هر چند کیلومتر پیمایش نیاز به تعویض دارد ؟
۱-هر ۳۰ هزار کیلومتر
۲-هر ۲۰ هزار کیلومتر
۳-هر ۴۰ هزار کیلومتر
۴ هر ۵۰ هزار کیلومتر
گزینه صحیح :هر ۳۰ هزار کیلومتر


سوال شماره هفت-آب رادیاتور هر چند وقت یکبار نیاز به کنترل دارد ؟
۱-هرروز
۲-سه روز یکبار
۳-هفته ای یکبار
۴-یکبار در ماه
گزینه صحیح :هفته ای یکبار


سوال شماره هشت-ضد یخ چه عملی در رادیاتور انجام می دهد ؟
۱-جلوگیری از یخ زدگی آب رادیاتور
۲-به تاخیر اندازی نقطه جوش آب
۳-جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات
۴-تمام موارد
گزینه صحیح :تمام موارد


سوال شماره نه-در شرایط جوش آوردن موتور چه کاری باید انجام داد؟
۱-موتور را خاموش کرده و روی موتور آب میریزیم
۲-موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی کنمیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم
۳-موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز میکنم ومقداری آب داخل رادیاتور میریزیم
۴-تا تعمیر گاه به راه خود ادامه می دهیم
گزینه صحیح : موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی کنمیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم


سوال شماره ده-عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو می تواند بین ………………باشد.
۱-۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
۲-۴۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر
۳-۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
۴-هیچ کدام
گزینه صحیح :۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر


سوال شماره یازده-دینام را هر از چه مدت باید بازدید کنیم ؟

۱-هر هزار کیلومتر
۲-هر دو هزار کیلومتر
۳-هر سه هزار کیلومتر
۴-هر چهار هزار کیلومتر

گزینه صحیح:شماره ۲


سوال شماره دوازده-تعویض وایر شمعها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هر ۷۰۰۰ کیلومتر
۲-هر ۸۰۰۰ کیلومتر
۳-هر ۹۰۰۰ کیلومتر
۴-هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر

گزینه صحیح:شماره ۲


سوال شماره سیزده-جابجایی کلیه لاستیک ها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هر ۹ هزار کیلومتر
۲-هر ۵ هزار کیلومتر
۳-هر۱۱هزار کیلومتر
۴-هر ۱۲هزار کیلومتر

گزینه صحیح:شماره ۲


سوال شماره چهارده:بازدید کشش تسمه های پمپ آب هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هرروز
۲-هر هفته
۳-ماهی یک بار
۴-هر دو هفته یکبار

گزینه صحیح:شماره ۳


سوال شماره پانزده:بازدید پمپ فرمان هیدرولیکی هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هرروز
۲-هر هفته
۳-ماهی یک بار
۴-هر سال

گزینه صحیح:شماره ۳


سوال شماره شانزده:یکی از تکنولوژهای پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو،سیستم ………….. یا ……………می باشد.

۱-کیسه هوا-ایربگ
۲-ترمز-کلاچ
۳-گیربکس-جعبه دنده
۴-همه موارد
گزینه صحیح:شماره ۱


کلیدی ترین ابزار در هدایت خودرو که می تواند نقص های فنی را به صورت بازخورد نشان دهد ، چه نام دارد ؟( صفحه ۱۱۹ کتاب)
غربیلک فرمان


نام دیگر ترمز پایی و دستی چیست ؟ ( صفحه ۱۲۱ کتاب )
ترمز پایی : ترمز اولیه ؛ ترمز دستی : ترمز ثانویه ، ترمز پارک ، ترمز سرویس


مراحل راه اندازی خودرو را نام ببرید ؟ ( صفحه ۱۲۴ ، ۱۲۵ و ۱۲۶ کتاب )
۳٫۱ . تنظیم صندلی
۳٫۲ . تنظیم آینه ها
۳٫۳ . بستن کمربند ایمنی
۳٫۴ . خلاص کردن دنده
۳٫۵ . قراردادن سوئیچ در وضعیت استارت start
۳٫۶ . فعال کردن راهنمای سمت مربوطه
۳٫۷ . کنترل مسیر ( با دید مستقیم و با استفاده از آینه ها )
۳٫۸ . گرفتن کلاچ
۳٫۹ . قرار دادن گیربکس در حالت دنده یک
۳٫۱۰ . پائین آوردن ترمز دستی
۳٫۱۱ . رهاکردن تدریجی کلاچ و فشردن پدال گاز


تعریف موتور را بنویسید ؟ ( صفحه ۱۲۷ کتاب )
موتور دستگاهی است که انرژی حرارتی و شیمیایی موجود در سوخت را به انرژی جنبشی یا مکانیکی تبدیل می کند .


وظیفه فیلتر هوا را بنویسید ؟ ( صفحه ۱۲۸ کتاب )
صافی یا فیلتر هوا در مسیر هوای ورودی به موتور قرار داشته و وظیفه آن ممانعت از ورود گردوغبار و دیگر ذرات معلق به داخل
موتور و فضای احتراق می باشد .


اجزاء سیستم انتقال قدرت را نام ببرید ؟ ( صفحه ۱۲۹ کتاب )
۶٫۱ . کلاچ
۶٫۲ . گیربکس
۶٫۳ . دیفرانسیل


در پیچ ها نسبت چرخش ، چرخ ها به چه صورت می باشد ؟ (صفحه ۱۳۰ کتاب )
در شرایط مختلف ازجمله به هنگام دورزدن ، چرخهایی که رو به داخل پیچ دارند باید نسبت به چرخهایی که دورتر از مرکز
پیچ قرار دارند ، تعداد دور کمتری بزنند .


دلایل روغنکاری موتور را بنویسید ؟ ( صفحه ۱۳۱ کتاب )
۸٫۱ . خنک کاری
۸٫۲ . روان کاری
۸٫۳ . تمیز کاری


اجزاء سیستم خنک کاری را نام ببرید ؟ ( صفحه ۱۳۳ کتاب)
۹٫۱ . رادیاتور
۹٫۲ . در رادیاتور
۹٫۳ . واتر پمپ ( پمپ آب )
۹٫۴ . ترموستات
۹٫۵ . پروانه یا فن الکتریکی


. فواید استفاده ترمز ضدقفل یا ABS چیست ؟ ( صفحه ۱۳۵ کتاب )
۱۰٫۱ . حفظ فرمانپذیری
۱۰٫۲ . جلوگیری ار سُرخوردن
۱۰٫۳ . جلوگیری از لغزش
۱۰٫۴ . جلوگیری از انحراف خودور


روش صحیح ترمزگرفتن چگونه است ؟ (صفحه ۱۳۵ کتاب )
نکته مهم در خصوص عملکرد ترمز ضد قفل آن است که برای ترمزگیری باید پا را به طور ممتد بر روی پدال ترمز فشرد . بعضی از رانندگان حرفه ای در قدیم به تجربه دریافته بودند که در ترمزگیری های شدید به منظور ممانعت از قفل شدن چرخها ، باید به طور منقطع ترمزگیری کنند ؛ یعنی آنکه در حین ترمزگیری ، پای خود را چندبار از روی پدال ترمز بردارند و دوباره بگذارند . اما امروزه در ترمزهای ضد قفل ، انجام این کار بی مورد و حتی خطرناک است .


وظیفه بوستر ترمز چیست ؟ ( صفحه ۱۳۶ کتاب)
یکی از قطعات مهم در مدار سیستم ترمز اصلی ، بوستر می باشد . بوستر ترمز نیروی پدال ترمز را افزایش داده ، زمان واکنش
سیستم ترمز را کاهش می دهد .
بوسترهای ترمز خودروهای سواری عموماً از توع خلائی هستند .


. انواع ترمزها را نام ببرید ؟ ) صفحه ۱۳۶ کتاب )
۱۳٫۱ . دیسکی
۱۳٫۲ . کاسه ای ( کفشکی )
ترمزها در دونوع دیسکی و کاسه ای تولید و مورد استفاده قرار می گیرند . ترمز چرخ های جلو معمولاً از نوع دیسکی و ترمزهای
عقب از نوع کاسه ای ( کفشکی ) می باشد .


این بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی بود که مشاهده کردید برای تهیه بسته ویژه از طریق لینک زیر میتوانید اقدام به خرید نمائید

💲قیمت بسته سوالات فنی آیین نامه رانندگی ۴۹۰۰ تومان می باشد

جهت خرید سوالات فنی آیین نامه بعد از وارد کردن مشخصات بروی گزینه خرید و دانلود کلیک نمائید لطفا کادر نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را وارد نمائید .👇

سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
به سوالات آیین نامه تست درایو چند ستاره می دهید؟
[امتیاز از مجموع: 10 Average: 3.4]

Comments (90)

 • فاطمه پاسخ

  سلام بسیار مفید بودن.باتشکر.

  شهریور ۲۹, ۱۳۹۷ در ۴:۴۴ ب.ظ
 • دنیا پاسخ

  بسته طلایی رو خوندم و بار اول قبولللل شدممممم تماممممم😃😃😄

  شهریور ۵, ۱۳۹۷ در ۱۰:۲۷ ق.ظ
 • نسرین پاسخ

  سلام و تشکر فراوان از مسولین این سایت عالی.واقعا ممنون از زحمتی که کشیدین واسه گرداوری این مجموعه سوالای مفید و کاربردی.من هم آزمون مقدماتی و هم اصلی رو بدون غلط همون بار اول قبول شدم و به همه همگروهی های خودمم سایت شما رو معرفی کردم.فقط از شانسمون سرهنگی که امروز از ما امتحان گرفت یک مقدار بسیار زیادی …. تشریف داشت و از پنجاه نفرمون فقط دو نفر رو قبول کرد و بطرز بیمار گونه ای دایم کلاچ و ترمز رو زیر پاش نگه میداشت و دستشو از شیشه ماشین مینداخت بیرون و به مردم ناسزا میگفت و یا میگفت بزنین دنده سه توی سرعت ۱۰ تا مثلا :))
  ازونجایی که سن من بیشتر از بقیه بود این حرمتهای کاذب و ترسهای الکی رو کنار گذاشتم و یه دادو بیداد راه انداختم که آخرش به من گفت خانوم شما آمادگی لازم رو واسه رانندگی ندارین:))))) گفتم متشکر منتظر تایید شما بودم فقط:/
  بعد دیدم توی نظرات که بچه ها از ماشینای داغون موقع امتحانا مینالیدن…ولی باور کنین ماهایی که با ماشین داغون آموزش دیدیم با همون ماشین بهتر از یه ماشین صفر امتحانم میدیم.این هم از تجربیات دوستان که امتحان دادن و توی دو دقیقه اول سرهنگ به اصطلاح محترم پیادشون کرده چون ترمز ماشین صفر امتحان به محض لمس شدن میخکوب میکرد ماشینو.
  در نهایت موفقیت همتونو آرزومندم و باز هم سپاس ویژه بابت این سایت عالی.

  مرداد ۲۵, ۱۳۹۷ در ۶:۴۱ ب.ظ
  • E پاسخ

   اسم افسره جبلی نبود ؟ این افسرای حرومزاده انگار با ادم پدر کشتگی دارن ، حالا خوبه با این همه سختگیری وضعیت رانندگیامون اینجوریه

   مرداد ۳۰, ۱۳۹۷ در ۱:۳۰ ق.ظ
 • سودا پاسخ

  واقعا ممنونم از لطفتون خیلی عالی بود

  تیر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۱۰:۲۵ ق.ظ
 • مهدی پاسخ

  سلام ببخشید تو ازمون مقدماتی ایین نامه بخش فنی هم سوال میاد؟؟؟

  تیر ۱۸, ۱۳۹۷ در ۴:۲۷ ب.ظ
  • عماد پاسخ

   نه

   تیر ۲۷, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۴ ق.ظ
  • مهدی پاسخ

   خیر

   شهریور ۳, ۱۳۹۷ در ۱:۱۳ ب.ظ
 • کاربخش راوری پاسخ

  سلام .خسته نباشید خدمت تمام دست اندرکاران این سایت محبوب.مرحبا بر شما.بدون خوندن کتاب فقط با تستای این سایت بار اول قبول شدم.تشکر.

  تیر ۱۳, ۱۳۹۷ در ۸:۰۳ ب.ظ
 • معین پاسخ

  سلام و خسته نباشید
  دوست عزیز من دیروز بعد ازینکه جواب شگارو درباره بسته طلایی گفتین بلافاصله بسترو خریداری کردم و هزینه انجام شد هم ۴۹۰۰ و ۱۰۰۰۰ تومن بسترو خریدم از سایت شما ..اما الان متاسفانه پیام شمارو خوندم که گفتید نیاز ب خریداری ندارم و ارسال کردین ..مبلغ برگشت داده میشه ؟و ممنون گه پیگیر هستید خسته نباشید واقعا .

  تیر ۵, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۶ ب.ظ
  • test-drive پاسخ

   باسلام و احترام
   لطفا از طریق ایمیل شماره کارت خود را ارسال کنید

   تیر ۵, ۱۳۹۷ در ۱:۰۸ ب.ظ
 • معین پاسخ

  سلام و خسته نباشید ..
  پس من اون ۴۹۰۰ اولو پرداخت کردم برای چی بود ..
  الان برا خرید ۵ بسته طلایی باید ۱۰ تومن دیگه پرداخت کنم ؟؟؟ بعد اگه بسته طلایی خریداری شد کدوم بسته برا ایین نامه اصلی بهتر جواب میده که قبولیش بیشتره …چون مقدماتی قبول شدم هفته دیگه اصلی امتحان دارم .با پرداخت ۱۰ تومن من ۵ بسته بدست میارم؟؟

  تیر ۴, ۱۳۹۷ در ۶:۰۰ ب.ظ
  • test-drive پاسخ

   باسلام و احترام
   شما هزینه بسته سوالات فنی را پرداخت کردید که فقط شامل سوالات فنی آیین نامه می باشد
   نیازی نیست مجدد هزینه پرداخت کنید لینک دانلود بسته طلایی به آدرس ایمیل شما ارسال شد.
   برای آزمون اصلی ایین نامه بسته شماره یک را مطالعه نمایید.

   تیر ۴, ۱۳۹۷ در ۶:۰۸ ب.ظ
 • معین پاسخ

  بازم مزاحمتون شدم ببخشید..
  خاستم بدونم کدوم بسترو برای امتحان ایین نامه اصلی بخونم بهتره و قبولی بیشتره برا ایین نامه اصلی ..اگه بسته یک باید بخونم چطوری میتونم بدست بیارم بسته یک و البته قبلش گفتم بسته طلایی خریداری کردم ممنون اگه زودتر جواب بدین که شروع به خوندن بکنم ممنون از مدیریت خوبتون بازم

  تیر ۴, ۱۳۹۷ در ۱:۲۹ ب.ظ
 • معین پاسخ

  سلام به مدیر سایت .
  من قراره ایین نامه اصلی امتحان بدم و بسته ۴۹۰۰ شمارو خریداری کردم که سوالات فنی برام ارسال شد ..کل سوالات امده برام با جواب صحیح .خاستم بدونم همین سوالاتو ک ارسال کردین درباره فنی بود بخونم حله یا باید گزینه ای دیگه انجام بدم ممنون که رسیدگی میکنید.

  تیر ۴, ۱۳۹۷ در ۱:۰۵ ب.ظ
  • test-drive پاسخ

   باسلام و احترام
   شما بسته سوالات فنی آیین نامه را خریداری کردید لطفا برای راهنمایی بیشتر از طریق تلگرام به این آی دی پیام دهید:
   @hdaneshjoo

   تیر ۴, ۱۳۹۷ در ۱:۳۰ ب.ظ
 • مهناز.ع پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  من با کامنت هایی که دوستان گذاشتن مشتاق شدم تا بسته طلاییتون رو خریداری کنم میخاستم بدونم هر دو بسته آیین نامه و فنی رو تهیه کنم یا یکیش کفایت میکنه؟؟؟
  ویه سوال دیگ اینکه این بسته برای آزمون اصلی هم جواب میده؟

  خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۸ ب.ظ
  • test-drive پاسخ

   باسلام و احترام
   در صورت تهیه بسته طلایی نیازی به تهیه بسته سوالات فنی آیین نامه رانندگی نیست.
   بسته طلایی برای آزمون اصلی آیین نامه نیز مناسب است.

   خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ در ۱۲:۵۹ ب.ظ
 • شادی پاسخ

  من یک بار تیر ۹۶ با ازمون های شما بار اول بدون غلط قبول شدم..ولی سر شهر خیلی اذیت کردن نرفتم دیگه امتحان بدم..انتقال گرفتم الان دوباره باید ایین نامه امتحان بدم..اون سری ۱۶ تا رایگان بود ۱۶ تا پولی الان نمیدونم چکار کنم..بسته بخرم؟

  اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷ در ۱۲:۱۳ ب.ظ
 • P پاسخ

  سلام ببخشيد من بسته طلايى رو يبار خريدم ولى الان متاسفانه لپ تاپم همرام نيست و امتحان دارم ميشه برام ايميل كنين لطفا؟

  فروردین ۲۷, ۱۳۹۷ در ۱۰:۲۱ ق.ظ
  • test-drive پاسخ

   باسلام و احترام
   نمونه سوالات آیین نامه رانندگی به آدرس ایمیل شما ارسال شد

   فروردین ۲۷, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۶ ق.ظ
  • دانا پاسخ

   با سلام
   جواب سوالات پانزذه وشانزده دینام هر چند مدت بازدید شود و بازدید پمپ فرمان و بازدید ککش تسمه پمپ آب رو پیدا نکردم اگه لطف کنید و تعویض وایر شمع شماره صفحه رو بفرمایید.

   اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷ در ۴:۲۹ ق.ظ
 • زهرا بيگي پاسخ

  سلام من آزمون طلايي رو خريدم ولي نميتونم سوالارو بخونم بايد چيكاز كنم ؟!!

  اسفند ۲۰, ۱۳۹۶ در ۱:۱۷ ق.ظ
  • test-drive پاسخ

   باسلام و احترام
   لطفا از طریق تلگرام به این آی دی پیام بدید راهنمایی کنیم:
   @Hdaneshjoo

   اسفند ۲۱, ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۵ ق.ظ
 • دردانه پاسخ

  خیلی عالی هست سوالات من هم مقدماتی هم اصلی بدون کتاب فقط با زدن تست قبول شدم دفعه اول هر دو ،ممنون از سایت خیلی خوبتون

  اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۱ ق.ظ
 • شایان پاسخ

  سلام خسته نباشید.با تعریف هایی که شنیدم میخوام بسته را خریدار ی کنم.چون هم بسته سوالات فنی رو دارین و هم نمونه سوال آیین نامه و هم …… حالا میخوام ببینم برای اینکه هم تو مقدماتی قبول بشم وهم تو اصلی کدوم رو بخرم.مگه فرق میکنن.مرسی.

  بهمن ۱۱, ۱۳۹۶ در ۱:۳۴ ق.ظ
  • test-drive پاسخ

   باسلام و احترام
   بسته طلایی را تهیه کنید کافیه

   بهمن ۱۱, ۱۳۹۶ در ۹:۰۶ ق.ظ
 • شاهرخ پاسخ

  واقعا ممنون از لطفتون .

  دی ۱۷, ۱۳۹۶ در ۱۲:۱۰ ق.ظ
 • پ.گ پاسخ

  سلام من سوالات ۹۶ شما رو نخریدم
  ولی با سوالاتون تو امتحان مقدماتی قبول شدم اگه فردا با همین سوالا قبول بشم مبلغ ۵۹۰۰ کتابی که واسه فروش گذاشتین رو پرداخت میکنم.. درسته پولی نیست ولی برای قدردانی از سایت خوبتون واریز میکنم
  دعا کنید قبول شم

  دی ۱۱, ۱۳۹۶ در ۱۱:۴۷ ق.ظ
 • حمایتی پاسخ

  عالی عالی بود دستتون درد نکنه گل کاشتین

  آذر ۱۴, ۱۳۹۶ در ۱۲:۳۸ ب.ظ
 • خسروی پاسخ

  همین سوال را بخونم دیگه کتاب نخونم کافیه ؟؟ ممنون از زحماتتون

  آبان ۲۷, ۱۳۹۶ در ۴:۰۲ ق.ظ
 • testuser333 testuser333 پاسخ

  عالیییی عالیییی ممنون????

  آبان ۲۳, ۱۳۹۶ در ۹:۴۴ ق.ظ
 • کیوان پاسخ

  واقعا ممنون باشد که الگویی کوچک باشید برایه کارهایه مثبت ادمها و نهادهایه مثلا بزرگ

  آبان ۱۶, ۱۳۹۶ در ۱۰:۱۵ ب.ظ
 • ناشناس پاسخ

  باسلام
  سپاسگزار از زحماتتون هرچند هیچ کس در جهان وجود نداره کاری رو بی دلیل وفقط برای رضای خدا انجام بده …درعین حال سپاسکزارم

  آبان ۴, ۱۳۹۶ در ۱۲:۰۳ ب.ظ
 • Abdollah پاسخ

  خيلي خوب

  مهر ۲۵, ۱۳۹۶ در ۸:۱۲ ق.ظ
 • پیمان درویش پاسخ

  عالی واقعا ممنونم

  مهر ۱۶, ۱۳۹۶ در ۶:۰۶ ق.ظ
 • مارال پاسخ

  عالیه واقعا خیییییلی ممنون از زحماتتون

  مهر ۳, ۱۳۹۶ در ۹:۱۰ ق.ظ
 • حامد پاسخ

  واقعا” مختصرومفید به معنای واقعیه ممنونم از زحمتکشان سایت

  شهریور ۲۶, ۱۳۹۶ در ۱:۴۹ ق.ظ
 • عسل پاسخ

  وا چرا انقدر بد برخوردین دخترا؟
  مگه پسر ایرونی چی گفت که اینجور بد برخوردمیکنید؟
  خب راست میگه ما فقط یه تئوری میخونیم و میریم اونا هرچی باشه عملی کار میکنند و مجبورن یاد بگیرن.

  شهریور ۱۷, ۱۳۹۶ در ۱۰:۴۰ ق.ظ
 • الهه پاسخ

  خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه با این سایت و سوالاتی که در اختیارمون گذاشتین واقعا ممنونم من هر دو ایین نامه رو دفعه اول با ۲ غلط قبول شدم اجرتون با سیدالشهدا
  کتاب رو یک مطالعه کوچک کردم بیشتر وقتم رو گذاشتم تست زدم از سایتتون واقعا عالی
  غیر از امتحان خیلی چیزهای دیگه هم یاد گرفتم
  ممنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

  شهریور ۱۳, ۱۳۹۶ در ۱۰:۵۰ ق.ظ
 • یاسین پاسخ

  واقعا دستتون درد نکنه متشکرم………

  شهریور ۵, ۱۳۹۶ در ۱۱:۱۷ ب.ظ
 • toktam پاسخ

  عااااااالیه سایتتون.هم در مقدماتی وهم دراصلی باسوالات شماقبول شدم.ممنون

  شهریور ۵, ۱۳۹۶ در ۲:۲۶ ب.ظ
 • zahra پاسخ

  وااااا مگه تشریحی ام میدن؟؟؟؟!!!!!

  شهریور ۱, ۱۳۹۶ در ۶:۱۵ ب.ظ
  • یاسین پاسخ

   ن همش تستیه عزیزه دلم

   شهریور ۵, ۱۳۹۶ در ۱۱:۲۳ ب.ظ
 • narges پاسخ

  مگه تو فنی تشریحی هم میدن؟

  مرداد ۲۵, ۱۳۹۶ در ۶:۱۸ ب.ظ
 • علی پاسخ

  خیلی ممنون
  بسیار مفید بود

  مرداد ۱۹, ۱۳۹۶ در ۱۲:۴۶ ب.ظ
 • حمید پاسخ

  تشکر

  مرداد ۱۵, ۱۳۹۶ در ۱:۰۷ ب.ظ
 • فرشته پاسخ

  خیلی ممنون.عالی بود.

  مرداد ۱۲, ۱۳۹۶ در ۷:۴۰ ب.ظ
 • سهیل پاسخ

  با سلام سوار شدن کسی که گواهی نامه ندارد به فصد اوزش اشکالی دارد البته در مکان های خلوت

  خرداد ۲۰, ۱۳۹۶ در ۸:۳۲ ب.ظ
  • سروش پاسخ

   بله سوار شدن بدون گواهی نامه کلا مشکل داره

   تیر ۲۳, ۱۳۹۶ در ۱۱:۰۹ ب.ظ
 • mehrpour پاسخ

  سلااام.خسته نباشید.هفته ی دیگه آزمون آیین نامه اصلی دارم ک شامل فنی هم میشه.سوالاتتونو خریداری کردم.تمیدوارم کمکم کنه و قبول بشم

  خرداد ۸, ۱۳۹۶ در ۴:۲۳ ب.ظ
 • رضایی پاسخ

  سلام من آموزشگاه پورزاد میرم , و با خوندن سوالات شما مقدماتی رو ۳۰ شدم ممنون از سایت خوبی که دارید.

  خرداد ۱, ۱۳۹۶ در ۸:۳۱ ق.ظ
 • ابراهیم غریبی پاسخ

  سوالات فنی با اصلی تفاوت داره

  فروردین ۲۵, ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۰ ب.ظ
 • Farhad Reihani پاسخ

  سلام ، مرسى بابت سايت خوبتون ، اگه ميشه سوالات فنى رو ايميل كنيد و بفرستيد برام ممنون ميشم

  فروردین ۲۵, ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۹ ق.ظ
 • فاطمه پاسخ

  باسلام و تشکر زیاد بابت آزمون های خیلی خوبتون.
  من آزمونهای مقدماتی رو کامل زدم اینجا و در امتحان مقدماتی همه ی ۳۰ سوال رو درست جواب دادم بدون حتی یک اشتباه .
  انشااله برای آزمون اصلی هم بتونم با مطالعه و تست زدن آزمون های شما قبول بشم .
  اگر امکانش هست لطف کنید سوالات فنی رو برای من ایمیل کنید .
  ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم.

  اسفند ۱, ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۶ ب.ظ
  • سینا پاسخ

   منم آزمون مقدماتی رو به سلامتی رد کردم الان گیره اصلی ام…ازت میخوام دعام کنی تا منم دعات کنم…آموزشگاه ایرانپارس میرم، تو شهرانه

   اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶ در ۱:۴۲ ق.ظ
  • ارسلان پاسخ

   با سلام ممنون از سوالات خيلي خوب بودند،اميدوارم ازمون اصلي رو همين طوري جواب بدم

   خرداد ۸, ۱۳۹۶ در ۱۱:۰۷ ق.ظ
 • بیان جامعی پاسخ

  سلام ببخشید سوالات بسته فنی چیزی بیشتر از سوالات فنی هست که در بخش آزمون اصلی آیین نامه است؟
  من وقتی عضو شدم ۲۰۰۰ تومان جهت استفاده رایگان بسته ها پرداخت کردم. چطوری میتونم دسترسی داشته باشم .

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۷ ب.ظ
  • test-drive پاسخ

   با سلام و احترام:
   کاربر گرامی بسته سوالات مناسب کاربرانی است که امکان اینکه به صورت آنلاین آزمون ها را تست بزنند و ندارند در سایت قرار داشته است

   بهمن ۲۰, ۱۳۹۵ در ۴:۳۲ ب.ظ
 • زهرا پاسخ

  سلام من مي خوام بسته سوالات ايين نامه رو بخرم .بازم بايد بسته سوالات فني روبخرم؟ يعني سوالاي بسته فني با سوالاي قسمت فني بسته ايين نامه فرق داره؟

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۷ ق.ظ
  • test-drive پاسخ

   بسته سوالات فنی آیین نامه رانندگی با آزمون های فنی آیین نامه هیچ فرقی ندارند

   بهمن ۲۰, ۱۳۹۵ در ۴:۳۳ ب.ظ
   • کیان سفری پاسخ

    سلام من بسته طلایی رو خریداری کردم برای فنی هم باید جدا بخرم؟؟

    شهریور ۴, ۱۳۹۷ در ۸:۵۵ ب.ظ
    • test-drive پاسخ

     باسلام و احترام
     هنرجوی گرامی در صورتی که بسته طلایی را خریداری کرده باشید نیازی به خرید بسته سوالات فنی آیین نامه نیست بسته طلایی آیین نامه شامل ۵ بسته است بسته شماره ۳ سوالات فین آیین نامه است.

     شهریور ۴, ۱۳۹۷ در ۱۱:۲۷ ب.ظ
 • مرودشتی پاسخ

  سلام وقت بخیر
  من این هفته تو آزمون آیین نامه رانندگی قبول شدم فقطم سوالات شما رو مطالعه کردم البته سوالات بخش فنی خیلی بهم کمک کرد تشکر میکنم از مدیریت محترم سایت پاینده باشید

  بهمن ۱۹, ۱۳۹۵ در ۹:۴۸ ق.ظ
 • الناز پاسخ

  سلام
  پسر ایرونی
  من خودم پنج شنبه امتحان داشتم تو ی کلاس ۳۰ نفره ۱۲تا خانم قبول شدن و دوتا اقا اونم کلی تقلب بهشون ما رسوندیم به زور قبول شدن

  بهمن ۱۶, ۱۳۹۵ در ۸:۲۴ ق.ظ
  • سحر قوی دل پاسخ

   الناز جوون از این پسرا خنگ تر پیدا نمیشه نمونه اش همین پسر ایرونی من هفته پیش آزمون آیین نامه داشتم یه پسره کم مونده بود از استرس بیهوش بشه بهش دلداری دادن خوب شد

   بهمن ۱۶, ۱۳۹۵ در ۹:۰۶ ق.ظ
  • حسینی پاسخ

   خخخخخخ۔با من ازدواج کن ۔اگہ این قد نابغہ ہھستی

   بهمن ۲۹, ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۲ ق.ظ
 • سحر پاسخ

  خیلی ممنون از سایت سوالات فنی شما منو قبول کرد

  بهمن ۱۵, ۱۳۹۵ در ۸:۳۲ ق.ظ
 • مرتضوی پاسخ

  سلام و عرض ادب و احترام خدمت مدیر سایت
  آقای مدیر از اینکه سوالات فنی آیین نامه رانندگی به صورت رایگان در اختیار بنده قرار دادین واقعا ازتون تشکر میکنم باور کنید هر کاری میکردم پرداخت نمیشد در اولین فرصت وجه را به شماره حسابتون واریز میکنم سربلند و پیروز باشید مرتضوی

  بهمن ۱۰, ۱۳۹۵ در ۹:۰۳ ق.ظ
 • معصومه جعفرزاده پاسخ

  سلام من سوالها لازم دارم همین رو بخوانیم قبول هستیم

  بهمن ۹, ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۴ ب.ظ
 • میلاد پاسخ

  ممنون از پیگیری سریع تون واقعا به سوالات فنی آیین نامه رانندگی نیاز داشتم

  بهمن ۹, ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۸ ب.ظ
 • جواد پاسخ

  یه پیشنهادی دارم برای دوستانی که میخوان تو آزمون اصلی آیین نامه شرکت کنند من خودم تو بخشی سوالات فنی آیین نامه مشکل داشتم همین بسته سوالات فنی رو خوندم هفته قبل قبول شدم الکی هزینه اضافی نکنید یا علی

  بهمن ۹, ۱۳۹۵ در ۴:۳۰ ب.ظ
 • Aidin پاسخ

  من همه ی سوالاتو میخوام بخرم مقدماتی امتحان دارم قبول نمیشم چیکار کنم یکی کمکم کنه

  بهمن ۹, ۱۳۹۵ در ۱۱:۵۹ ق.ظ
 • مریم پاسخ

  این بسته سوالات فنی آیین نامه ی که من از شما خریداری کردم هیچ سایتی نبود واقعا تشکر میکنم همیشه موفق باشید

  بهمن ۸, ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۸ ب.ظ
 • میثم پاسخ

  کاملترین سوالات فنی ایین نامه را از سایت شما دانلود کردم روز چهار شنبه قبول شدم مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  بهمن ۸, ۱۳۹۵ در ۸:۵۲ ق.ظ
 • ستاره پاسخ

  سلام بچه ها اونایی که تو سوالات فنی ایین نامه رانندگی مشکل دارند همین بسته سوالات فنی سایت تست درایو و بخونن حله من همین ها رو خوندم دیروز تو آزمون بدون غلط قبول شدم

  بهمن ۷, ۱۳۹۵ در ۳:۰۳ ب.ظ
 • جواد پاسخ

  من فقط همین سوالات فنی آیین نامه رو خوندم قبول شدم دمتون گرم خیلی مشتی هستید

  بهمن ۶, ۱۳۹۵ در ۹:۲۵ ق.ظ
 • مینا پاسخ

  بچه ها با هم دیگه خوب باشین کسی تازگی آزمون آیین نامه شرکت کرده میخوام ببینم سوالات فنی آیین نامه تو هر آزمون چند تا میاد؟

  بهمن ۴, ۱۳۹۵ در ۹:۴۸ ق.ظ
 • پسر ایرونی پاسخ

  به نظر من بخشی فنی آیین نامه رو باید برای خانمها حذف کنن آخه دخترا چه میفهمن میلنگ چیه سوپاپ چیه شاه فنر چیه ؟

  بهمن ۳, ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۵ ق.ظ
  • نسترن پاسخ

   پسر ایرونی میشه خفه شی ؟

   بهمن ۳, ۱۳۹۵ در ۴:۲۸ ب.ظ
   • اینamir shar پاسخ

    راست میگه دیگ خب زر اضافی میزنی

    تیر ۲۰, ۱۳۹۶ در ۹:۴۶ ق.ظ
  • بیان جامعی پاسخ

   چه ربطی داره تو کلاس ما پسر بود هنوز نمیدونست که کلاج با پای راسته یا چپ.-شرکت جنرال موتور به تعداد فنی کارهای آقا فنی کار خانم هم دارد……مگه تو چه عهدی موندی پسر ایرونی؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

   بهمن ۲۰, ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۰ ب.ظ
   • هستی پاسخ

    آفرین به غیرتت.

    تیر ۲۸, ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۵ ب.ظ
  • Dokhi پاسخ

   ولی از یه نظرم راست میگه ها تا وقتی یه پسر هس نوکریتو بکنه واست ماشین سرویس کنه چرا باید دختر خودشو تو زحمت بندازه

   مرداد ۲۹, ۱۳۹۶ در ۱۱:۳۳ ق.ظ
 • سهرابی پاسخ

  تشکر میکنم از مدیریت محترم سایت بسته سوالات فنی ایین نامه شما را دریافت کردم بسیار مفید و ارزنده بود

  بهمن ۲, ۱۳۹۵ در ۹:۵۸ ق.ظ
 • فرهاد پاسخ

  همه سوالات فنی آیین نامه ای تو این بسته بود تو آزمون روز چهار شنبه اومده بود مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  بهمن ۱, ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۹ ق.ظ
  • سعید پاسخ

   آقا فرهاد منم همین سوالات فنی آیین نامه را از همین سایت دریافت گرفتم و روز چهار شنبه ازمون دادم قبول شدم با مدیر سایت تلفنی حرف زدم گفتم سوالات فنی آیین نامه رانندگی همین هاست دمش گرم کارش درسته

   بهمن ۱, ۱۳۹۵ در ۶:۴۱ ب.ظ
 • علی پاسخ

  من دیروز آیین نامه رانندگی امتحان دادم قبول شدم سوالات فنی دقیقا همینا بود دمتون گرم جبران میکنم کارتون درسته

  دی ۳۰, ۱۳۹۵ در ۱:۱۷ ب.ظ
 • لیلا پاسخ

  سلام
  واقعا تشکر میکنم ازتون بخاطر این سایت خوبتون چقدر من دنبال این سوالات فنی آیین نامه گشتم هیچ جا پیدا نکردم دیروز با یک غلط قبول شدم ممنون ممنون دیگه نمیدونم چی بگم.

  دی ۳۰, ۱۳۹۵ در ۸:۱۰ ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.