سوالات فنی آیین نامه رانندگی ۱۴۰۳

وب سایت آزمون  آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان جهت آمادگی هر چه بیشتر شما عزیزان در آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی بسته ویژه سوالات فنی آیین نامه رانندگی را بر اساس نگارش جدید کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی تهیه و تنظیم نموده است،تمامی سوالات به همراه پاسخنامه چهار گزینه ای میباشد و بخشی از سوالات فنی عین سوالات آزمون های برگزار شده آیین نامه رانندگی می باشد و شما با سوالات اصلی فنی آیین نامه رانندگی آشنا میشوید،همچین شما عزیزان می توانید بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی را به صورت رایگان مشاهده نمائید در صورت تمایل بسته ویژه را خریداری کنید ،بسته سوالات فنی آیین نامه را می توانید با قیمتی مناسب از وب سایت آزمون آیین نامه رانندگی ایرانیان تهیه نمائید.

سوالات فنی آیین نامه

سوالات فنی آیین نامه

توجه:

در صورت تمایل به خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود سوالات فنی آیین نامه رانندگی به شما نمایش داده خواهد شد.

⭐️بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی:

سوال شماره ۱
پاسخ صحیح نقطه چین کدام گزینه می باشد
به ترم دستی ……….. وبه ترمزپایی …………….می گویند ؟
اولیه –ثانویه
ثانویه-اولیه
سریع- قدرتی
✅گزینه صحیح :ثانویه-اولیه


سوال شماره ۲
شکستگی جلوبندی چه مشکلی را ایجاد میکند؟
سخت شدن کنترل ماشین و فرمان
افزاریش سوخت
کشیدن ماشین به یک طرف
خوب کار نکردن موتور
✅گزینه صحیح : سخت شدن کنترل ماشین و فرمان


سوال شماره ۳
معیوب بودن سیستم تعلیق خودرو باعث چه می شود ؟
ارتعاشات زیادی را به بدنه خودرو و سرنشینان آن تحمیل خواهد کرد
تماس کامل میان تایرها و سطح جاده حفظ نخواد شد
سیستم هدایت خودرو دچار اختلال می شود
همه موارد
✅گزینه صحیح : همه موارد


سوال شماره ۴
کدامیک از موارد زیر از مزیت های ترمز ABS می باشد؟
ترمزناگهانی می باشد
نگه داشتن ماشین در یک لحظه
دیر ایستادن خودرو
مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد
✅گزینه صیح : مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد


سوال شماره ۵
علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکل ترسیسم می شود ؟
دایره
مثلث
مربع
نوزی
✅گزینه صحیح :مثلث


سوال شماره ۶
کنیستر جزو سیستم ………….به موتور محسوب می شود و عمر مفید آن ……..می باشد.
سرویس دهنده -۲سال
سرویس دهنده -۱ سال
سوخت رسانی- ۲سال
سوخت رسانی –اسال
✅گزینه صحیح:سوخت رسانی -۲سال


سوال شماره ۷
کدام ابزار در خودرو صحت یا عدم سلامت بخش های مهمی همچون جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار می کند؟
چرخ ها
غربیلک فرمان
دسته دنده
هیچ کدام
✅گزینه صحیح : غربیلک فرمان


سوال شماره ۸
لرزش غربیلک فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست ؟
کم بودن باد تایرها
زیاد بودن باد تایرها
بالانس نبودن چرخ ها
تمام موارد
✅گزینه صحیح :بالانس نبودن چرخ ها


سوال شماره ۹
از پای راست برای کنترل کدام پدال استفاده میشود ؟
گاز
ترمز
کلاچ
مواد ۱و۲
✅گزینه صحیح : موارد ۱و ۲


سوال شماره ۱۰
اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قسمت ارتباط دارد ؟
دیفرانسیل
گیربکس
جعبه دنده
مورد ۲و۳
✅گزینه صحیح : مورد ۲ و ۳


سوال شماره ۱۱
ترمز دستی به عنوان ترمز……..شناخته میشود.
اولیه
ثانویه
سرویس
مورد ۱و۳
✅گزینه صحیح :ثانویه


سوال شماره ۱۲
انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط ………….انجام میشود
اهرم
سیم های فلزی
روغن ترمز
پدال
✅گزینه صحیح :سیم های فلزی


سوال شماره ۱۳
این وسیله وظیفه آن ممانعت از ورود ذرات گرد وغبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور و فضای احتراق می باشد
فیلتر هوا
فیلتر روغن
فیلتر بنزین
همه مواد
✅گزینه صحیح : فیلتر هوا


سوال شماره ۱۴
وظیفه ………ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است
دیفرانسیل
کلاچ
گیربکس
پدال گاز
✅گزینه صحیح :گیربکس


سوال شماره ۱۵
وظیفه روغن ترمز چیست ؟
خنک کردن ترمز
روغن کاری ترمز
انتقال نیرو
تمام موارد
✅گزینه صحیح :انتقال نیرو


سوال شماره ۱۶
در ترمز ضد قفل برای ترمز گیری باید پا را به صورت ……………..روی پدال ترمز فشرد.
ممتد
منقطع
آهسته
محکم
✅گزینه صحیح :ممتد


سوال شماره ۱۷
وظیفه قطع ووصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور را به عهده دارد.
رادیاتور
واتر پمپ
پروانه
ترموستات
✅گزینه صحیح : ترموستات


سوال شماره ۱۸
انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط …………….انجام میشود.
اهرم
سیم های فلزی
روغن ترمز
پدال
✅گزینه صحیح : روغن ترمز


سوال شماره ۱۹
کاتالیست به چه منظوری تعویض می گردد ؟
حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران
جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین
افزاریش سرعت خودرو
هیچ کدام
✅گزینه صحیح : حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران


سوال شماره ۲۰
مبدل کاتالیستی در کجا قرار دارد و چه کاری انجام می دهد ؟
شمع- توان موتور را افزاریش میدهد
شمع-گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.
اگزوز- گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.
اگزوز-صدای نابهنجار را کاهش میدهد
✅گزینه صیح : اگزوز- گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.


سوال شماره ۲۱
در کدام حالت نیروی به پشت چرخ های محرک منتقل نخواهد شد ؟
دنده روی R
دنده روی N
ترمز
هیچ کدام
✅گزینه صحیح : دنده روی N


سوال شماره ۲۲
در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث میشود تا …
واکنش و عکس العمل راننده در مقابل خطرات مناسب نباشد
واکنش و عکس العمل راننده با تاخیر زمانی بالا صورت می پذیرد
واکنش و عکس العمل راننده را سرعت صورت می پذیرد
✅گزینه صحیح : موارد یک و دو


سوال شماره ۲۳
منظور از علامت R بر روی دسته دنده چیست ؟
آماده حرکت عقب
خلاص بودن دنده
حالت پارک
هیچ کدام
✅گزینه صحیح : آماده حرکت عقب


سوال شماره ۲۴
از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود ؟
گاز
ترمز
کلاچ
مورد یک و دو
✅گزینه صحیح : کلاچ


سوال شماره ۲۵
زمان تعویض تسمه تایم چقدر میباشد ؟
۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
۷۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر
۶۰ تا ۹۰ هزار کلیومتر
۵۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر
✅گزینه صحیح : ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر


سوال شماره ۲۶
وظیفه بافلر در اتومبیل چیست ؟
جلوگیری از تبخیر آب رادیاتور
جلوگیری از تبخیر بنزین
کاهش آلایندگی گاز باقیمانده از احتراق موتور
کاهش صدای نابهنجار موتور
✅گزینه صحیح : کاهش صدای نابهنجار موتور


سوال شماره ۲۷
روغن موتور هر چند وقت یکبار باید تعویض گردد؟
در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارکرد
هر ماه یکبار
هرسه ماه یکبار
در حدود ۲ تا ۵ هزار کیلومتر کارکرد
✅گزینه صحیح : در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارکرد


سوال شماره ۲۸
سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد ؟
هر روز
یک بار در ماه
هر دو هزار کیلومتر کارکرد
هفته ای یکبار
✅گزینه صحیح : هفته ای یکبار


سوال شماره ۲۹
در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد ؟
سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد
سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد
سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد
مورد ۱و۲
✅گزینه صحیح :مورد ۱ و۲


سوال شماره ۳۰
در چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن تعویض گردد ؟
هربار تعویض روغن
هر ۲۰ هزار کیلومتر
هر ۱۰ هزار کیلومتر
هر ۱۵ هزار کیلومتر
✅گزینه صحیح :هر ۱۰ هزار کیلومتر


سوال شماره یک-روغن موتور هرچند وقت یکبار باید تعویض گردد؟
۱-در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارد
۲-هرماه یکبار
۳-هرسه ماه یکبار
۴-در حدود ۲ تا ۵ هزار کیلومتر کارد
✅گزینه صحیح : در حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر کارد


سوال شماره دو-سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد؟
۱-هرروز
۲-یکبار در ماه
۳-هفته ای یکبار
✅گزینه صحیح : هفته ای یکبار


سوال شماره سه-درزمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد؟
۱-سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد
۲-سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد
۳-سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد
۴-مورد ۱و۲
✅گزینه صحیح :مورد ۱و۲


سوال شماره چهار-در چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن تعویض گردد؟
۱-هربار تعویض روغن
۲-هر ۲۰ هزار کیلومتر
۳-هر ۱۰ هزار کیلومتر
۴-هر ۱۵ هزار کیلومتر
✅گزینه صحیح :هر ۱۰ هزار کیلومتر


سوال شماره پنج-روغن گیربکس چه زمان نیاز به کنترل دارد؟
۱-یکبار در ماه
۲-یکبار در هفته
۳-هر ۱۰۰ هزار کیلومتر
۴-هر بار تعویض روغن
✅گزینه صحیح :هر بار تعویض روغن


سوال شماره شش-روغن جعبه دنده (گیربکس یا واسکازین)هر چند کیلومتر پیمایش نیاز به تعویض دارد ؟
۱-هر ۳۰ هزار کیلومتر
۲-هر ۲۰ هزار کیلومتر
۳-هر ۴۰ هزار کیلومتر
۴ هر ۵۰ هزار کیلومتر
✅گزینه صحیح :هر ۳۰ هزار کیلومتر


سوال شماره هفت-آب رادیاتور هر چند وقت یکبار نیاز به کنترل دارد ؟
۱-هرروز
۲-سه روز یکبار
۳-هفته ای یکبار
۴-یکبار در ماه
✅گزینه صحیح :هفته ای یکبار


سوال شماره هشت-ضد یخ چه عملی در رادیاتور انجام می دهد ؟
۱-جلوگیری از یخ زدگی آب رادیاتور
۲-به تاخیر اندازی نقطه جوش آب
۳-جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات
۴-تمام موارد
✅گزینه صحیح :تمام موارد


سوال شماره نه-در شرایط جوش آوردن موتور چه کاری باید انجام داد؟
۱-موتور را خاموش کرده و روی موتور آب میریزیم
۲-موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی کنمیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم
۳-موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز میکنم ومقداری آب داخل رادیاتور میریزیم
۴-تا تعمیر گاه به راه خود ادامه می دهیم
✅گزینه صحیح : موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی کنمیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم


سوال شماره ده-عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو می تواند بین ………………باشد.
۱-۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر
۲-۴۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر
۳-۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر
۴-هیچ کدام
✅گزینه صحیح :۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر


سوال شماره یازده-دینام را هر از چه مدت باید بازدید کنیم ؟

۱-هر هزار کیلومتر
۲-هر دو هزار کیلومتر
۳-هر سه هزار کیلومتر
۴-هر چهار هزار کیلومتر

✅گزینه صحیح:شماره ۲


سوال شماره دوازده-تعویض وایر شمعها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هر ۷۰۰۰ کیلومتر
۲-هر ۸۰۰۰ کیلومتر
۳-هر ۹۰۰۰ کیلومتر
۴-هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر

✅گزینه صحیح:شماره ۲


سوال شماره سیزده-جابجایی کلیه لاستیک ها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هر ۹ هزار کیلومتر
۲-هر ۵ هزار کیلومتر
۳-هر۱۱هزار کیلومتر
۴-هر ۱۲هزار کیلومتر

✅گزینه صحیح:شماره ۲


سوال شماره چهارده:بازدید کشش تسمه های پمپ آب هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هرروز
۲-هر هفته
۳-ماهی یک بار
۴-هر دو هفته یکبار

✅گزینه صحیح:شماره ۳


سوال شماره پانزده:بازدید پمپ فرمان هیدرولیکی هر از چه مدت باید انجام شود ؟

۱-هرروز
۲-هر هفته
۳-ماهی یک بار
۴-هر سال

✅گزینه صحیح:شماره ۳


سوال شماره شانزده:یکی از تکنولوژهای پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو،سیستم ………….. یا ……………می باشد.

۱-کیسه هوا-ایربگ
۲-ترمز-کلاچ
۳-گیربکس-جعبه دنده
۴-همه موارد
گزینه صحیح:شماره ۱


سیستم هدایت فرمان یا جلو بندی هر چند وقت یکبار باید توسط مراکز مجاز مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد ؟
۱-یک بار در سال
۲-شش ماه یکبار
۳-سه ماه یکبار
۴-هر صد هزار کیلومتر
✅پاسخ صحیح:۲


کلیدی ترین ابزار در هدایت خودرو که می تواند نقص های فنی را به صورت بازخورد نشان دهد ، چه نام دارد ؟( صفحه ۱۱۹ کتاب)
غربیلک فرمان


نام دیگر ترمز پایی و دستی چیست ؟ ( صفحه ۱۲۱ کتاب )
ترمز پایی : ترمز اولیه ؛ ترمز سرویس –  ترمز دستی : ترمز ثانویه ، ترمز پارک


مراحل راه اندازی خودرو را نام ببرید ؟ ( صفحه ۱۲۴ ، ۱۲۵ و ۱۲۶ کتاب )
۳٫۱ . تنظیم صندلی
۳٫۲ . تنظیم آینه ها
۳٫۳ . بستن کمربند ایمنی
۳٫۴ . خلاص کردن دنده
۳٫۵ . قراردادن سوئیچ در وضعیت استارت start
۳٫۶ . فعال کردن راهنمای سمت مربوطه
۳٫۷ . کنترل مسیر ( با دید مستقیم و با استفاده از آینه ها )
۳٫۸ . گرفتن کلاچ
۳٫۹ . قرار دادن گیربکس در حالت دنده یک
۳٫۱۰ . پائین آوردن ترمز دستی
۳٫۱۱ . رهاکردن تدریجی کلاچ و فشردن پدال گاز


تعریف موتور را بنویسید ؟ ( صفحه ۱۲۷ کتاب )
موتور دستگاهی است که انرژی حرارتی و شیمیایی موجود در سوخت را به انرژی جنبشی یا مکانیکی تبدیل می کند .


وظیفه فیلتر هوا را بنویسید ؟ ( صفحه ۱۲۸ کتاب )
صافی یا فیلتر هوا در مسیر هوای ورودی به موتور قرار داشته و وظیفه آن ممانعت از ورود گردوغبار و دیگر ذرات معلق به داخل
موتور و فضای احتراق می باشد .


اجزاء سیستم انتقال قدرت را نام ببرید ؟ ( صفحه ۱۲۹ کتاب )
۶٫۱ . کلاچ
۶٫۲ . گیربکس
۶٫۳ . دیفرانسیل


در پیچ ها نسبت چرخش ، چرخ ها به چه صورت می باشد ؟ (صفحه ۱۳۰ کتاب )
در شرایط مختلف ازجمله به هنگام دورزدن ، چرخهایی که رو به داخل پیچ دارند باید نسبت به چرخهایی که دورتر از مرکز
پیچ قرار دارند ، تعداد دور کمتری بزنند .


دلایل روغنکاری موتور را بنویسید ؟ ( صفحه ۱۳۱ کتاب )
۸٫۱ . خنک کاری
۸٫۲ . روان کاری
۸٫۳ . تمیز کاری


اجزاء سیستم خنک کاری را نام ببرید ؟ ( صفحه ۱۳۳ کتاب)
۹٫۱ . رادیاتور
۹٫۲ . در رادیاتور
۹٫۳ . واتر پمپ ( پمپ آب )
۹٫۴ . ترموستات
۹٫۵ . پروانه یا فن الکتریکی


. فواید استفاده ترمز ضدقفل یا ABS چیست ؟ ( صفحه ۱۳۵ کتاب )
۱۰٫۱ . حفظ فرمانپذیری
۱۰٫۲ . جلوگیری ار سُرخوردن
۱۰٫۳ . جلوگیری از لغزش
۱۰٫۴ . جلوگیری از انحراف خودور


روش صحیح ترمزگرفتن چگونه است ؟ (صفحه ۱۳۵ کتاب )
نکته مهم در خصوص عملکرد ترمز ضد قفل آن است که برای ترمزگیری باید پا را به طور ممتد بر روی پدال ترمز فشرد . بعضی از رانندگان حرفه ای در قدیم به تجربه دریافته بودند که در ترمزگیری های شدید به منظور ممانعت از قفل شدن چرخها ، باید به طور منقطع ترمزگیری کنند ؛ یعنی آنکه در حین ترمزگیری ، پای خود را چندبار از روی پدال ترمز بردارند و دوباره بگذارند . اما امروزه در ترمزهای ضد قفل ، انجام این کار بی مورد و حتی خطرناک است .


وظیفه بوستر ترمز چیست ؟ ( صفحه ۱۳۶ کتاب)
یکی از قطعات مهم در مدار سیستم ترمز اصلی ، بوستر می باشد . بوستر ترمز نیروی پدال ترمز را افزایش داده ، زمان واکنش
سیستم ترمز را کاهش می دهد .
بوسترهای ترمز خودروهای سواری عموماً از توع خلائی هستند .


. انواع ترمزها را نام ببرید ؟ ) صفحه ۱۳۶ کتاب )
۱۳٫۱ . دیسکی
۱۳٫۲ . کاسه ای ( کفشکی )
ترمزها در دونوع دیسکی و کاسه ای تولید و مورد استفاده قرار می گیرند . ترمز چرخ های جلو معمولاً از نوع دیسکی و ترمزهای
عقب از نوع کاسه ای ( کفشکی ) می باشد .


این بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی بود که مشاهده کردید برای تهیه بسته ویژه از طریق لینک زیر میتوانید اقدام به خرید نمائید

?محتویات بسته نمونه سوالات فنی آیین نامه:

⭐️حاوی نمونه سوالات فنی آیین نامه با جواب

⭐️فرمت سوالات بسته شماره دو: فایل PDF قابل اجرا در کامپیوتر، تبلت، گوشی های اندروید و IOS

⭐️تعداد صفحات  :۴۸ صفحه

⭐️پاسخنامه دارد؟ بله

⭐️تصویر بسته سوالات فنی آیین نامه⭐️

هنرجوی گرامی شما می توانید بسته سوالات فنی تست درایو را از لینک زیر به صورت کاملا رایگان دریافت نمایید

Subscribe
Notify of

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

128 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
شیدا
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۱ ۶:۰۶ ب.ظ

من حدود ۱۰ ۱۵تا از تست هارو زدم و فایل و خوندم و قبول شدم فقط ۲ تا از سوالای امتحان برام جدید بود ممنون از سایت خوبتون

رحیم
اسفند ۲۷, ۱۴۰۰ ۷:۵۲ ب.ظ

سلام و سپاس دست مریزاد بسیار عالی است

Diba
دی ۱۵, ۱۴۰۰ ۶:۰۴ ق.ظ

سایتتون عالیه من فقط تا تست ۳۵زدم و بدون خوندن کتاب بدون غلط قبول شدم اصلا استرس نداشته باشید 😍

عسل
مهر ۱۲, ۱۴۰۰ ۱۲:۴۱ ب.ظ

سلام وقتتون بخیر واقعا عالی بود من اصلا کتاب رو نگاه نکردم فقط ۱۰ تا ازمون اول شمارو زدم که البته کم یود وقتم وگرنه کل ۳۵ تا تست رو میزدم چندتا سوالم بود ک تو اون تستاتون نبودشاید تو مابقیش بود ک من نخوندم مثلا ی شکل داده بود تعداد سیلندر هاشو میخواست یا مثلا یه ماشین تو سراشیبی پارک بود چرخاش به سمت جدول بود ک میگفت چیو نشون میده روش پارک با جدول کناری و قرار گرفتن چرخ ها رو نشون میداد تو سراشیبی .ولی اکثرش بود مث غربیلک فرمون و ترمز دستی و پایی ک ثانویه و اولیه هستن ؛ فواید روغن کاری موتور ک خنک کننده و روون کننده و تمیزکنندس و در مورد کنیستر اومده بود در مورد پای چپ که با کدوم پدال کار میکنه ؛ در مورد تابلو ها حدودا ۷ تا سوال بود .برای بافلر هم اومده بود ک جلوگیری از تبخیر اب ب بیرون ی همچین جوابی داشت دقیق یادم نیست . در کل خیلی ممنونم از سایت فوق العاده خوبتون .بچه ها لطفا فقط وفقط دقت و تمرکز کنید انشالله همتون قبول میشید.

moHaMMaD
مرداد ۲۲, ۱۴۰۰ ۱۰:۵۰ ق.ظ

سلام وقت بخیر،بسته طلایی برنامه هستش ؟

محمد
تیر ۱۴, ۱۴۰۰ ۳:۰۹ ب.ظ

آقا دمتون گرم خداوکیلی سوالات همینا بود امروز امتحان دادم قبول شدم بدون غلط

محدثه
خرداد ۳, ۱۴۰۰ ۱:۴۴ ب.ظ

ایا در امتحان ایین نامه از قسمت فنی سوال میاد؟

sobhan
  محدثه
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۳ ۹:۴۱ ب.ظ

بله میاد

smin
دی ۲۷, ۱۳۹۹ ۹:۱۸ ق.ظ

سلام ،خیلی ممنون از سایت خوبتون ،من تستارو زدم و امروز تو اولین آزمون قبول شدم😎

Fatemeh
دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۸:۳۱ ق.ظ

خیلی سوالاتتون خوب بود عالییییییییییی❤️😍

حمیدرضا
آبان ۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۱ ق.ظ

سلام توی آیین نامه اصلی بیشتر سوالات فنی هستن یا نه لطفا اگه میشه زود جوابمو بدین

Aminasady566
  حمیدرضا
آبان ۲۹, ۱۳۹۹ ۲:۱۷ ق.ظ

بيشتر نه بيشتر در مورد تابلو هاس من ١ ساعت ديگه امتحانمه خخخ

zA
مهر ۹, ۱۳۹۹ ۷:۴۳ ب.ظ

سلام
سوالات فنی آیین نامه فقط تستی هست؟!

هادی
  zA
آبان ۳۰, ۱۳۹۹ ۲:۳۳ ق.ظ

بله

مهشيد
بهمن ۳۰, ۱۳۹۸ ۸:۳۶ ب.ظ

سلام فصل اخر كتاب از كجاهاش بيشتر سوال مياد

مهدی مهمدی
بهمن ۱۰, ۱۳۹۸ ۱:۵۴ ب.ظ

ایوالله دارید. دمتون جلیزو ولی.

طهماسبی
دی ۲۹, ۱۳۹۸ ۳:۲۱ ب.ظ

سلام. خسته نباشید. بسته طلایی شامل سوالات فنی هم هست؟

پارسا
آبان ۱۲, ۱۳۹۸ ۹:۲۰ ق.ظ

سلام دوستان.من امروز ۹۸/۸/۱۲ آیین نامه قبول شدم با کمی کار کردن کتاب و زدن آزمون های ۱ تا ۱۰..سایتتون واقعا عالیه من این پیام رو دادم که ازتون تشکر کرده باشم چون خیلی کمک کردین خداییش.مرسی

mina
مهر ۲۳, ۱۳۹۸ ۹:۱۰ ب.ظ

شرمنده تعويض واير شمع ها كدوم صفحه از كتاب هستش من چندتا از سوال هارو تو كتاب پيدا نكردم يعني كتاب عوض شده بخاطر اون نيس؟

ایدا
  mina
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۹ ۵:۱۲ ق.ظ

صفحه ۱۵۵

کبری پروانه بجندی
مهر ۲۳, ۱۳۹۸ ۱۱:۲۶ ق.ظ

با سلام من امروز مبلغ ۹۹۰۰تومان. جهت ارایه نمونه سوالات فنی رانندگی ازجانب شما
به چه صورت میتوانم سوالات رادریافت کنم

پریا
تیر ۲۸, ۱۳۹۸ ۹:۵۲ ب.ظ

سلام خسته نباشید خواهش میکنم هرچه سریغ جواب منو بدید. درسته که میگن آینامه مقدماتی حذف شده؟ واین که تعداد سوالا همون سی تاست؟ چن تا از این سوالات فنی توی کتاب من نیست مثلا تعویض وایر شمع و اینا نیستش.

ارزو
  پریا
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸ ۱۰:۲۱ ق.ظ

بله امتحان مقدماتی حذف شده

Kobi
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷ ۴:۲۶ ب.ظ

مرسی عالیه تمام بخش فنی رو فهمیدم حتی نکات ریزش که من اهمیتی نمیدادم ممنونم عالی بود

محبوبه
بهمن ۹, ۱۳۹۷ ۹:۱۲ ق.ظ

ببخشید من هزینه سوالاتفنی آیین نامه رو پرداخت کردم خطا داده ولی از حسابم پول کم‌ شده چه جوری می تونم پیگیری کنم بسته به دستم برسد؟ خیلی ممنون

مازیار
آذر ۲۷, ۱۳۹۷ ۲:۱۴ ب.ظ

سلام برای آیین نامه گواهینامه موتور کدوم بسته رو بخرم

نشاسته گیر
آبان ۱۲, ۱۳۹۷ ۱۰:۵۷ ق.ظ

با سلام ببخشید من الان بسته رو خریداری کردم یک لحظه لینک دانلود ظاهر شد و رفت من دانلود نکردم باید چکار کنم

رامین
مهر ۱۴, ۱۳۹۷ ۱۲:۲۷ ب.ظ

اهرم ترمز دستی
ترمز دستی ترجمه اصطلاحی Parking Brake است. با توجه به نوع عملکرد ترمز دستی بهتر است این نوع ترمز، ترمز توقف و یا ترمز پارک اسم گذاری شود چراکه از این نوع ترمز تنها به هنگام توقف خودرو و یا در سرعتهای بسیار پایین می توان استفاده نمود. اهرم ترمز دستی در سمت راست راننده و در کنار صندلی وی تعبیه شده است.
در انتهای بالایی اهرم ترمز دستی، ضامنی تعبیه شده است. هنگام حرکت دادن اهرم، ضامن را باید به حالت فشرده نگه داشت. با رها کردن اهرم ترمز دستی و همچنین ضامن انتهایی آن، اهرم ترمز دستی در همان محل باقی خواهد ماند. کشیدن ترمز دستی بدون فشردن ضامن، باعث استهلاک زودتر لنتها می شود.
ترمز دستی به عنوان ترمز ثانویه و ترمز پایی به عنوان ترمز اولیه یا ترمز سرویس شناخته می شود. (سوال امتحان آیین نامه اصلی)
همانطور که گفته شد وظیفه اصلی ترمز دستی نگه داشتن خودرو در حالت متوقف هنگام پارک کردن و ترک خودرو می باشد. مدار عملکرد ترمز دستی از مدار عملکرد ترمز پایی بطور کامل مجزا می باشد.

رامین
مهر ۱۴, ۱۳۹۷ ۱۱:۴۸ ق.ظ

دسته دنده:
اهرم دسته دنده معمولا در سمت راست راننده و بالای اهرم ترمز دستی تعبیه می شود. البته در برخی از خودروها هم در کنار فرمان قرار دارد. اهرم دنده به طور مستقیم با مجموعه جعبه دنده (گیربکس) ارتباط دارد.
گیربکس خودروهای سواری معمولا ۵ حالته (۵ سرعته) می باشند. منظور از علائم R وN به ترتیب Reverse و Nutural به معنی عقب وخنثی می باشد. بنابراین با قرار دادن اهرم دنده در حالت R خودرو آماده حرکت به سمت عقب می گردد. قرار دادن در حالت N نیز به معنای خلاص بودن دنده می باشد، بدین معنی که در این حالت نیرویی به پشت چرخهای محرک منتقل نخواهد شد و در واقع چرخهای محرک همچون چرخهای هرزگرد عمل خواهند کرد. مابقی حالتها ( ۱ تا ۵ )، دنده های رو به جلو بوده برای حرکت کردن به سمت جلو استفاده می شوند.

رامین
مهر ۱۴, ۱۳۹۷ ۱۰:۰۵ ق.ظ

سوئیچ استارت:
با استفاده از این سوئیچ موتور خودرو روشن یا خاموش می شود. محل سوئیچ استارت معمولا در کنار فرمان و سمت راست آن قرار دارد. این سوئیچ معمولا دارای ۴ حالت LOCK، ACC، ON و START می باشد.
حالت اول LOCK ( لاک) یا همان قفل می باشد. با قرار دادن سوئیچ در این حالت علاوه بر اینکه موتور خاموش می باشد فرمان نیز در حالت قفل قرار خواهد داشت، بدین معنی که فرمان ماشین قابلیت چرخش نخواهد داشت. لازم به ذکر است تنها در این حالت است که سوئیچ قابلیت خارج شدن را دارا می باشد.
حالت دوم ACC ( ای.سی.سی) یا تجهیزات جانبی می باشد. با قرار دادن سوئیچ در این حالت می توان از تجهیزات جانبی برقی خودرو همچون رادیو استفاده نمود. در این وضعیت نیز موتور در حالت خاموش قرار دارد.
حالت سوم ON (آن) یا روشن می باشد. با قرار گرفتن سوئیچ در این حالت سیستمهای برقی، مدار جرقه زنی و نشانه ها و هشدارهای نمایشگر جلوی داشبورد روشن می گردند اما موتور خودرو همچنان خاموش خواهد بود. بنابراین منظور از ON یا روشن بودن در این وضعیت، روشن بودن موتور نمی باشد بلکه منظور باز بودن مدارات الکتریکی خودرو می باشد.
حالت چهارم START ( استارت) یا راه اندازی می باشد. با قراردادن سوئیچ در این وضعیت موتور راه اندازی می شود و میل لنگ با سرعت تقریبی ۱۰۰۰ دور در دقیقه شروع به دوران خواهد نمود. بعد از روشن شدن موتور و برداشتن دست از روی سوئیچ به طور مجدد به حالت ON باز خواهد گشت.

فاطمه
شهریور ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۲:۱۴ ب.ظ

سلام بسیار مفید بودن.باتشکر.

دنیا
شهریور ۵, ۱۳۹۷ ۵:۵۷ ق.ظ

بسته طلایی رو خوندم و بار اول قبولللل شدممممم تماممممم???

آلاء
  دنیا
شهریور ۹, ۱۴۰۱ ۵:۴۸ ب.ظ

سلام میشه لطف کنیدبسته طلایی روبرام بفرستین ممنون میشم

نسرین
مرداد ۲۵, ۱۳۹۷ ۲:۱۱ ب.ظ

سلام و تشکر فراوان از مسولین این سایت عالی.واقعا ممنون از زحمتی که کشیدین واسه گرداوری این مجموعه سوالای مفید و کاربردی.من هم آزمون مقدماتی و هم اصلی رو بدون غلط همون بار اول قبول شدم و به همه همگروهی های خودمم سایت شما رو معرفی کردم.فقط از شانسمون سرهنگی که امروز از ما امتحان گرفت یک مقدار بسیار زیادی …. تشریف داشت و از پنجاه نفرمون فقط دو نفر رو قبول کرد و بطرز بیمار گونه ای دایم کلاچ و ترمز رو زیر پاش نگه میداشت و دستشو از شیشه ماشین مینداخت بیرون و به مردم ناسزا میگفت و یا میگفت بزنین دنده سه توی سرعت ۱۰ تا مثلا :))
ازونجایی که سن من بیشتر از بقیه بود این حرمتهای کاذب و ترسهای الکی رو کنار گذاشتم و یه دادو بیداد راه انداختم که آخرش به من گفت خانوم شما آمادگی لازم رو واسه رانندگی ندارین:))))) گفتم متشکر منتظر تایید شما بودم فقط:/
بعد دیدم توی نظرات که بچه ها از ماشینای داغون موقع امتحانا مینالیدن…ولی باور کنین ماهایی که با ماشین داغون آموزش دیدیم با همون ماشین بهتر از یه ماشین صفر امتحانم میدیم.این هم از تجربیات دوستان که امتحان دادن و توی دو دقیقه اول سرهنگ به اصطلاح محترم پیادشون کرده چون ترمز ماشین صفر امتحان به محض لمس شدن میخکوب میکرد ماشینو.
در نهایت موفقیت همتونو آرزومندم و باز هم سپاس ویژه بابت این سایت عالی.

E
  نسرین
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷ ۹:۰۰ ب.ظ

اسم افسره جبلی نبود ؟ این افسرای حرومزاده انگار با ادم پدر کشتگی دارن ، حالا خوبه با این همه سختگیری وضعیت رانندگیامون اینجوریه

سودا
تیر ۲۰, ۱۳۹۷ ۵:۵۵ ق.ظ

واقعا ممنونم از لطفتون خیلی عالی بود

مهدی
تیر ۱۸, ۱۳۹۷ ۱۱:۵۷ ق.ظ

سلام ببخشید تو ازمون مقدماتی ایین نامه بخش فنی هم سوال میاد؟؟؟

عماد
  مهدی
تیر ۲۶, ۱۳۹۷ ۸:۰۴ ب.ظ

نه

مهدی
  مهدی
شهریور ۳, ۱۳۹۷ ۸:۴۳ ق.ظ

خیر