سوالات فنی آیین نامه رانندگی 96

سوالات فنی آیین نامه رانندگی 96

وب سایت آزمون  آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان جهت آمادگی هر چه بیشتر شما عزیزان در آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی بیسته ویژه سوالات فنی آیین نامه رانندگی را بر اساس نگارش جدید (سال 96) کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی تهیه و تنظیم نموده است،تمامی سوالات به همراه پاسخنامه چهار گزینه ای میباشد و بخشی از سوالات فنی عین سوالات آزمون های برگزار شده آیین نامه رانندگی می باشد و شما با سوالات اصلی فنی آیین نامه رانندگی آشنا میشوید،همچین شما عزیزان می توانید بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی را به صورت رایگان مشاهده نمائید در صورت تمایل بسته ویژه را خریداری کنید ،بسته سوالات فنی آیین نامه را می توانید با قیمتی مناسب از وب سایت آزمون آیین نامه رانندگی ایرانیان تهیه نمائید.

توجه:

در صورت تمایل به خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود سوالات فنی آیین نامه رانندگی به شما نمایش داده خواهد شد.

 

بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی:

سوال شماره 1
پاسخ صحیح نقطه چین کدام گزینه می باشد
به ترم دستی ……….. وبه ترمزپایی …………….می گویند ؟
اولیه –ثانویه
ثانویه-اولیه
سریع- قدرتی
گزینه صحیح :ثانویه-اولیه

سوال شماره 2
شکستگی جلوبندی چه مشکلی را ایجاد میکند؟
سخت شدن کنترل ماشین و فرمان
افزاریش سوخت
کشیدن ماشین به یک طرف
خوب کار نکردن موتور
گزینه صحیح : سخت شدن کنترل ماشین و فرمان

سوال شماره 3
معیوب بودن سیستم تعلیق خودرو باعث چه می شود ؟
ارتعاشات زیادی را به بدنه خودرو و سرنشینان آن تحمیل خواهد کرد
تماس کامل میان تایرها و سطح جاده حفظ نخواد شد
سیستم هدایت خودرو دچار اختلال می شود
همه موارد
گزینه صحیح : همه موارد

سوال شماره 4
کدامیک از موارد زیر از مزیت های ترمز ABS می باشد؟
ترمزناگهانی می باشد
نگه داشتن ماشین در یک لحظه
دیر ایستادن خودرو
مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد
گزینه صیح : مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد

سوال شماره 5
علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکل ترسیسم می شود ؟
دایره
مثلث
مربع
نوزی
گزینه صحیح :مثلث

سوال شماره 6
کنیستر جزو سیستم ………….به موتور محسوب می شود و عمر مفید آن ……..می باشد.
سرویس دهنده -2سال
سرویس دهنده -1 سال
سوخت رسانی- 2سال
سوخت رسانی –اسال
گزینه صحیح:سوخت رسانی -2سال

سوال شماره 7
کدام ابزار در خودرو صحت یا عدم سلامت بخش های مهمی همچون جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار می کند؟
چرخ ها
غربیلک فرمان
دسته دنده
هیچ کدام
گزینه صحیح : غربیلک فرمان

سوال شماره 8
لرزش غربیلک فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست ؟
کم بودن باد تایرها
زیاد بودن باد تایرها
بالانس نبودن چرخ ها
تمام موارد
گزینه صحیح :بالانس نبودن چرخ ها

سوال شماره 9
از پای راست برای کنترل کدام پدال استفاده میشود ؟
گاز
ترمز
کلاچ
مواد 1و2
گزینه صحیح : موارد 1و 2

سوال شماره 10
اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قسمت ارتباط دارد ؟
دیفرانسیل
گیربکس
جعبه دنده
مورد 2و3
گزینه صحیح : مورد 2و 3

سوال شماره 11
ترمز دستی به عنوان ترمز……..شناخته میشود.
اولیه
ثانویه
سرویس
مورد 1و3
گزینه صحیح :ثانویه

سوال شماره 12
انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط ………….انجام میشود
اهرم
سیم های فلزی
روغن ترمز
پدال
گزینه صحیح :سیم های فلزی

سوال شماره 13
این وسیله وظیفه آن ممانعت از ورود ذرات گرد وغبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور و فضای احتراق می باشد
فیلتر هوا
فیلتر روغن
فیلتر بنزین
همه مواد
گزینه صحیح : فیلتر هوا

سوال شماره 14
وظیفه ………ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است
دیفرانسیل
کلاچ
گیربکس
پدال گاز
گزینه صحیح :گیربکس

سوال شماره 15
وظیفه روغن ترمز چیست ؟
خنک کردن ترمز
روغن کاری ترمز
انتقال نیرو
تمام موارد
گزینه صحیح :انتقال نیرو

سوال شماره 16
در ترمز ضد قفل برای ترمز گیری باید پا را به صورت ……………..روی پدال ترمز فشرد.
ممتد
منقطع
آهسته
محکم
گزینه صحیح :ممتد

سوال شماره 17
وظیفه قطع ووصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور را به عهده دارد.
رادیاتور
واتر پمپ
پروانه
ترموستات
گزینه صحیح : ترموستات

سوال شماره 18
انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط …………….انجام میشود.
اهرم
سیم های فلزی
روغن ترمز
پدال
گزینه صحیح : روغن ترمز

سوال شماره 19
کاتالیست به چه منطوری تعویض می گردد ؟
حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران
جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین
افزاریش سرعت خودرو
هیچ کدام
گزینه صحیح : حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران

سوال شماره 20
مبدل کاتالیستی در کجا قرار دارد و چه کاری انجام می دهد ؟
شمع- توان موتور را افزاریش میدهد
شمع-گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.
اگزوز- گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.
اگزوز-صدای نابهنجار را کاهش میدهد
گزینه صیح : اگزوز- گازهای مضر را به گاز بی ضرر تبدیل میکند.

سوال شماره 21
در کدام حالت نیروی به پشت چرخ های محرک منتقل نخواهد شد ؟
دنده روی R
دنده روی N
ترمز
هیچ کدام
گزینه صحیح : دنده روی N

سوال شماره 22
در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث میشود تا …
واکنش و عکس العمل راننده در مقابل خطرات مناسب نباشد
واکنش و عکس العمل راننده با تاخیر زمانی بالا صورت می پذیرد
واکنش و عکس العمل راننده را سرعت صورت می پذیرد
گزینه صحیح : موارد یک و دو

سوال شماره 23
منظور از علامت R بر روی دسته دنده چیست ؟
آماده حرکت عقب
خلاص بودن دنده
حالت پارک
هیچ کدام
گزینه صحیح : آماده حرکت عقب

سوال شماره 24
از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود ؟
گاز
ترمز
کلاچ
مورد یک و دو
گزینه صحیح : کلاچ

سوال شماره 25
زمان تعویض تسمه تایم چقدر میباشد ؟
60 تا 90 هزار کیلومتر
70 تا 80 هزار کیلومتر
60 تا 90 هزار کلیومتر
50 تا 80 هزار کیلومتر
گزینه صحیح : 60 تا 90 هزار کیلومتر

سوال شماره 26
وظیفه بافلر در اتومبیل چیست ؟
جلوگیری از تبخیر آب رادیاتور
جلوگیری از تبخیر بنزین
کاهش آلایندگی گاز باقیمانده از احتراق موتور
کاهش صدای نابهنجار موتور
گزینه صحیح : کاهش صدای نابهنجار موتور

سوال شماره 27
روغن موتور هر چند وقت یکبار باید تعویض گردد؟
در حدود 8 تا 10 هزار کیلومتر کارکرد
هر ماه یکبار
هرسه ماه یکبار
در حدود 2 تا 5 هزار کیلومتر کارکرد
گزینه صحیح : در حدود 8 تا 10 هزار کیلومتر کارکرد

سوال شماره 28
سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد ؟
هر روز
یک بار در ماه
هر دو هزار کیلومتر کارکرد
هفته ای یکبار
گزینه صحیح : هفته ای یکبار

سوال شماره 29
در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد ؟
سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد
سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد
سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد
مورد 1و2
گزینه صحیح :مورد 1و2

سوال شماره 30
در چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن تعویض گردد ؟
هربار تعویض روغن
هر 20 هزار کیلومتر
هر 10 هزار کیلومتر
هر 15 هزار کیلومتر
گزینه صحیح :هر 10 هزار کیلومتر

سوال شماره یک-روغن موتور هرچند وقت یکبار باید تعویض گردد؟
1-در حدود 8 تا 10 هزار کیلومتر کارد
2-هرماه یکبار
3-هرسه ماه یکبار
4-در حدود 2 تا 5 هزار کیلومتر کارد
گزینه صحیح : در حدود 8 تا 10 هزار کیلومتر کارد

سوال شماره دو-سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد؟
1-هرروز
2-یکبار در ماه
3-هفته ای یکبار
گزینه صحیح : هفته ای یکبار

سوال شماره سه-درزمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن باید مورد بررسی قرار گیرد؟
1-سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد
2-سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد
3-سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد
4-مورد 1و2
گزینه صحیح :مورد 1و2

سوال شماره چهار-در چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن تعویض گردد؟
1-هربار تعویض روغن
2-هر 20 هزار کیلومتر
3-هر 10 هزار کیلومتر
4-هر 15 هزار کیلومتر
گزینه صحیح :هر 10 هزار کیلومتر

سوال شماره پنج-روغن گیربکس چه زمان نیاز به کنترل دارد؟
1-یکبار در ماه
2-یکبار در هفته
3-هر 100 هزار کیلومتر
4-هر بار تعویض روغن
گزینه صحیح :هر بار تعویض روغن

سوال شماره شش-روغن جعبه دنده (گیربکس یا واسکازین)هر چند کیلومتر پیمایش نیاز به تعویض دارد ؟
1-هر 30 هزار کیلومتر
2-هر 20 هزار کیلومتر
3-هر 40 هزار کیلومتر
4 هر 50 هزار کیلومتر
گزینه صحیح :هر 30 هزار کیلومتر

سوال شماره هفت-آب رادیاتور هر چند وقت یکبار نیاز به کنترل دارد ؟
1-هرروز
2-سه روز یکبار
3-هفته ای یکبار
4-یکبار در ماه
گزینه صحیح :هفته ای یکبار

سوال شماره هشت-ضد یخ چه عملی در رادیاتور انجام می دهد ؟
1-جلوگیری از یخ زدگی آب رادیاتور
2-به تاخیر اندازی نقطه جوش آب
3-جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات
4-تمام موارد
گزینه صحیح :تمام موارد

سوال شماره نه-در شرایط جوش آوردن موتور چه کاری باید انجام داد؟
1-موتور را خاموش کرده و روی موتور آب میریزیم
2-موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی کنمیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم
3-موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز میکنم ومقداری آب داخل رادیاتور میریزیم
4-تا تعمیر گاه به راه خود ادامه می دهیم
گزینه صحیح : موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی کنمیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم

سوال شماره ده-عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو می تواند بین ………………باشد.
1-50 تا 100 هزار کیلومتر
2-40 تا 70 هزار کیلومتر
3-60 تا 90 هزار کیلومتر
4-هیچ کدام
گزینه صحیح :60 تا 90 هزار کیلومتر

سوال شماره یازده-دینام را هر از چه مدت باید بازدید کنیم ؟

1-هر هزار کیلومتر
2-هر دو هزار کیلومتر
3-هر سه هزار کیلومتر
4-هر چهار هزار کیلومتر

گزینه صحیح:شماره 2

سوال شماره دوازده-تعویض وایر شمعها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

1-هر ۷۰۰۰ کیلومتر
2-هر ۸۰۰۰ کیلومتر
3-هر ۹۰۰۰ کیلومتر
4-هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر

گزینه صحیح:شماره 2

سوال شماره سیزده-جابجایی کلیه لاستیک ها هر از چه مدت باید انجام شود ؟

1-هر 9 هزار کیلومتر
2-هر 5 هزار کیلومتر
3-هر11هزار کیلومتر
4-هر 12هزار کیلومتر

گزینه صحیح:شماره 2

سوال شماره چهارده:بازدید کشش تسمه های پمپ آب هر از چه مدت باید انجام شود ؟

1-هرروز
2-هر هفته
3-ماهی یک بار
4-هر دو هفته یکبار

گزینه صحیح:شماره 3

 

سوال شماره پانزده:بازدید پمپ فرمان هیدرولیکی هر از چه مدت باید انجام شود ؟

1-هرروز
2-هر هفته
3-ماهی یک بار
4-هر سال

گزینه صحیح:شماره 3

سوال شماره شانزده:یکی از تکنولوژهای پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو،سیستم ………….. یا ……………می باشد.

1-کیسه هوا-ایربگ
2-ترمز-کلاچ
3-گیربکس-جعبه دنده
4-همه موارد
گزینه صحیح:شماره 1

کلیدی ترین ابزار در هدایت خودرو که می تواند نقص های فنی را به صورت بازخورد نشان دهد ، چه نام دارد ؟( صفحه 119 کتاب)
غربیلک فرمان

نام دیگر ترمز پایی و دستی چیست ؟ ( صفحه 121 کتاب )
ترمز پایی : ترمز اولیه ؛ ترمز دستی : ترمز ثانویه ، ترمز پارک ، ترمز سرویس

مراحل راه اندازی خودرو را نام ببرید ؟ ( صفحه 124 ، 125 و 126 کتاب )
3.1 . تنظیم صندلی
3.2 . تنظیم آینه ها
3.3 . بستن کمربند ایمنی
3.4 . خلاص کردن دنده
3.5 . قراردادن سوئیچ در وضعیت استارت start
3.6 . فعال کردن راهنمای سمت مربوطه
3.7 . کنترل مسیر ( با دید مستقیم و با استفاده از آینه ها )
3.8 . گرفتن کلاچ
3.9 . قرار دادن گیربکس در حالت دنده یک
3.10 . پائین آوردن ترمز دستی
3.11 . رهاکردن تدریجی کلاچ و فشردن پدال گاز

تعریف موتور را بنویسید ؟ ( صفحه 127 کتاب )
موتور دستگاهی است که انرژی حرارتی و شیمیایی موجود در سوخت را به انرژی جنبشی یا مکانیکی تبدیل می کند .

وظیفه فیلتر هوا را بنویسید ؟ ( صفحه 128 کتاب )
صافی یا فیلتر هوا در مسیر هوای ورودی به موتور قرار داشته و وظیفه آن ممانعت از ورود گردوغبار و دیگر ذرات معلق به داخل
موتور و فضای احتراق می باشد .

اجزاء سیستم انتقال قدرت را نام ببرید ؟ ( صفحه 129 کتاب )
6.1 . کلاچ
6.2 . گیربکس
6.3 . دیفرانسیل

در پیچ ها نسبت چرخش ، چرخ ها به چه صورت می باشد ؟ (صفحه 130 کتاب )
در شرایط مختلف ازجمله به هنگام دورزدن ، چرخهایی که رو به داخل پیچ دارند باید نسبت به چرخهایی که دورتر از مرکز
پیچ قرار دارند ، تعداد دور کمتری بزنند .

دلایل روغنکاری موتور را بنویسید ؟ ( صفحه 131 کتاب )
8.1 . خنک کاری
8.2 . روان کاری
8.3 . تمیز کاری

اجزاء سیستم خنک کاری را نام ببرید ؟ ( صفحه 133 کتاب)
9.1 . رادیاتور
9.2 . در رادیاتور
9.3 . واتر پمپ ( پمپ آب )
9.4 . ترموستات
9.5 . پروانه یا فن الکتریکی

. فواید استفاده ترمز ضدقفل یا ABS چیست ؟ ( صفحه 135 کتاب )
10.1 . حفظ فرمانپذیری
10.2 . جلوگیری ار سُرخوردن
10.3 . جلوگیری از لغزش
10.4 . جلوگیری از انحراف خودور

روش صحیح ترمزگرفتن چگونه است ؟ (صفحه 135 کتاب )
نکته مهم در خصوص عملکرد ترمز ضد قفل آن است که برای ترمزگیری باید پا را به طور ممتد بر روی پدال ترمز فشرد . بعضی از رانندگان حرفه ای در قدیم به تجربه دریافته بودند که در ترمزگیری های شدید به منظور ممانعت از قفل شدن چرخها ، باید به طور منقطع ترمزگیری کنند ؛ یعنی آنکه در حین ترمزگیری ، پای خود را چندبار از روی پدال ترمز بردارند و دوباره بگذارند . اما امروزه در ترمزهای ضد قفل ، انجام این کار بی مورد و حتی خطرناک است .

وظیفه بوستر ترمز چیست ؟ ( صفحه 136 کتاب)
یکی از قطعات مهم در مدار سیستم ترمز اصلی ، بوستر می باشد . بوستر ترمز نیروی پدال ترمز را افزایش داده ، زمان واکنش
سیستم ترمز را کاهش می دهد .
بوسترهای ترمز خودروهای سواری عموماً از توع خلائی هستند .

. انواع ترمزها را نام ببرید ؟ ) صفحه 136 کتاب )
13.1 . دیسکی
13.2 . کاسه ای ( کفشکی )
ترمزها در دونوع دیسکی و کاسه ای تولید و مورد استفاده قرار می گیرند . ترمز چرخ های جلو معمولاً از نوع دیسکی و ترمزهای
عقب از نوع کاسه ای ( کفشکی ) می باشد .

 

این بخشی از سوالات فنی آیین نامه رانندگی بود که مشاهده کردید برای تهیه بسته ویژه از طریق لینک زیر میتوانید اقدام به خرید نمائید

قیمت بسته سوالات فنی آیین نامه رانندگی 4900 تومان می باشد

جهت خرید سوالات فنی آیین نامه بعد از وارد کردن مشخصات بروی گزینه خرید و دانلود کلیک نمائید لطفا کادر نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را وارد نمائید .

سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

Comments (62)

 • شایان پاسخ

  سلام خسته نباشید.با تعریف هایی که شنیدم میخوام بسته را خریدار ی کنم.چون هم بسته سوالات فنی رو دارین و هم نمونه سوال آیین نامه و هم …… حالا میخوام ببینم برای اینکه هم تو مقدماتی قبول بشم وهم تو اصلی کدوم رو بخرم.مگه فرق میکنن.مرسی.

  بهمن 11, 1396 در 1:34 ق.ظ
  • test-drive پاسخ

   باسلام و احترام
   بسته طلایی را تهیه کنید کافیه

   بهمن 11, 1396 در 9:06 ق.ظ
 • شاهرخ پاسخ

  واقعا ممنون از لطفتون .

  دی 17, 1396 در 0:10 ق.ظ
 • پ.گ پاسخ

  سلام من سوالات ۹۶ شما رو نخریدم
  ولی با سوالاتون تو امتحان مقدماتی قبول شدم اگه فردا با همین سوالا قبول بشم مبلغ ۵۹۰۰ کتابی که واسه فروش گذاشتین رو پرداخت میکنم.. درسته پولی نیست ولی برای قدردانی از سایت خوبتون واریز میکنم
  دعا کنید قبول شم

  دی 11, 1396 در 11:47 ق.ظ
 • حمایتی پاسخ

  عالی عالی بود دستتون درد نکنه گل کاشتین

  آذر 14, 1396 در 12:38 ب.ظ
 • خسروی پاسخ

  همین سوال را بخونم دیگه کتاب نخونم کافیه ؟؟ ممنون از زحماتتون

  آبان 27, 1396 در 4:02 ق.ظ
 • testuser333 testuser333 پاسخ

  عالیییی عالیییی ممنون????

  آبان 23, 1396 در 9:44 ق.ظ
 • کیوان پاسخ

  واقعا ممنون باشد که الگویی کوچک باشید برایه کارهایه مثبت ادمها و نهادهایه مثلا بزرگ

  آبان 16, 1396 در 10:15 ب.ظ
 • ناشناس پاسخ

  باسلام
  سپاسگزار از زحماتتون هرچند هیچ کس در جهان وجود نداره کاری رو بی دلیل وفقط برای رضای خدا انجام بده …درعین حال سپاسکزارم

  آبان 4, 1396 در 12:03 ب.ظ
 • Abdollah پاسخ

  خيلي خوب

  مهر 25, 1396 در 8:12 ق.ظ
 • پیمان درویش پاسخ

  عالی واقعا ممنونم

  مهر 16, 1396 در 6:06 ق.ظ
 • مارال پاسخ

  عالیه واقعا خیییییلی ممنون از زحماتتون

  مهر 3, 1396 در 9:10 ق.ظ
 • حامد پاسخ

  واقعا” مختصرومفید به معنای واقعیه ممنونم از زحمتکشان سایت

  شهریور 26, 1396 در 1:49 ق.ظ
 • عسل پاسخ

  وا چرا انقدر بد برخوردین دخترا؟
  مگه پسر ایرونی چی گفت که اینجور بد برخوردمیکنید؟
  خب راست میگه ما فقط یه تئوری میخونیم و میریم اونا هرچی باشه عملی کار میکنند و مجبورن یاد بگیرن.

  شهریور 17, 1396 در 10:40 ق.ظ
 • الهه پاسخ

  خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه با این سایت و سوالاتی که در اختیارمون گذاشتین واقعا ممنونم من هر دو ایین نامه رو دفعه اول با 2 غلط قبول شدم اجرتون با سیدالشهدا
  کتاب رو یک مطالعه کوچک کردم بیشتر وقتم رو گذاشتم تست زدم از سایتتون واقعا عالی
  غیر از امتحان خیلی چیزهای دیگه هم یاد گرفتم
  ممنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

  شهریور 13, 1396 در 10:50 ق.ظ
 • یاسین پاسخ

  واقعا دستتون درد نکنه متشکرم………

  شهریور 5, 1396 در 11:17 ب.ظ
 • toktam پاسخ

  عااااااالیه سایتتون.هم در مقدماتی وهم دراصلی باسوالات شماقبول شدم.ممنون

  شهریور 5, 1396 در 2:26 ب.ظ
 • zahra پاسخ

  وااااا مگه تشریحی ام میدن؟؟؟؟!!!!!

  شهریور 1, 1396 در 6:15 ب.ظ
  • یاسین پاسخ

   ن همش تستیه عزیزه دلم

   شهریور 5, 1396 در 11:23 ب.ظ
 • narges پاسخ

  مگه تو فنی تشریحی هم میدن؟

  مرداد 25, 1396 در 6:18 ب.ظ
 • علی پاسخ

  خیلی ممنون
  بسیار مفید بود

  مرداد 19, 1396 در 12:46 ب.ظ
 • حمید پاسخ

  تشکر

  مرداد 15, 1396 در 1:07 ب.ظ
 • فرشته پاسخ

  خیلی ممنون.عالی بود.

  مرداد 12, 1396 در 7:40 ب.ظ
 • سهیل پاسخ

  با سلام سوار شدن کسی که گواهی نامه ندارد به فصد اوزش اشکالی دارد البته در مکان های خلوت

  خرداد 20, 1396 در 8:32 ب.ظ
  • سروش پاسخ

   بله سوار شدن بدون گواهی نامه کلا مشکل داره

   تیر 23, 1396 در 11:09 ب.ظ
 • mehrpour پاسخ

  سلااام.خسته نباشید.هفته ی دیگه آزمون آیین نامه اصلی دارم ک شامل فنی هم میشه.سوالاتتونو خریداری کردم.تمیدوارم کمکم کنه و قبول بشم

  خرداد 8, 1396 در 4:23 ب.ظ
 • رضایی پاسخ

  سلام من آموزشگاه پورزاد میرم , و با خوندن سوالات شما مقدماتی رو 30 شدم ممنون از سایت خوبی که دارید.

  خرداد 1, 1396 در 8:31 ق.ظ
 • ابراهیم غریبی پاسخ

  سوالات فنی با اصلی تفاوت داره

  فروردین 25, 1396 در 10:20 ب.ظ
 • Farhad Reihani پاسخ

  سلام ، مرسى بابت سايت خوبتون ، اگه ميشه سوالات فنى رو ايميل كنيد و بفرستيد برام ممنون ميشم

  فروردین 25, 1396 در 0:59 ق.ظ
 • فاطمه پاسخ

  باسلام و تشکر زیاد بابت آزمون های خیلی خوبتون.
  من آزمونهای مقدماتی رو کامل زدم اینجا و در امتحان مقدماتی همه ی 30 سوال رو درست جواب دادم بدون حتی یک اشتباه .
  انشااله برای آزمون اصلی هم بتونم با مطالعه و تست زدن آزمون های شما قبول بشم .
  اگر امکانش هست لطف کنید سوالات فنی رو برای من ایمیل کنید .
  ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم.

  اسفند 1, 1395 در 11:06 ب.ظ
  • سینا پاسخ

   منم آزمون مقدماتی رو به سلامتی رد کردم الان گیره اصلی ام…ازت میخوام دعام کنی تا منم دعات کنم…آموزشگاه ایرانپارس میرم، تو شهرانه

   اردیبهشت 27, 1396 در 1:42 ق.ظ
  • ارسلان پاسخ

   با سلام ممنون از سوالات خيلي خوب بودند،اميدوارم ازمون اصلي رو همين طوري جواب بدم

   خرداد 8, 1396 در 11:07 ق.ظ
 • بیان جامعی پاسخ

  سلام ببخشید سوالات بسته فنی چیزی بیشتر از سوالات فنی هست که در بخش آزمون اصلی آیین نامه است؟
  من وقتی عضو شدم 2000 تومان جهت استفاده رایگان بسته ها پرداخت کردم. چطوری میتونم دسترسی داشته باشم .

  بهمن 20, 1395 در 12:17 ب.ظ
  • test-drive پاسخ

   با سلام و احترام:
   کاربر گرامی بسته سوالات مناسب کاربرانی است که امکان اینکه به صورت آنلاین آزمون ها را تست بزنند و ندارند در سایت قرار داشته است

   بهمن 20, 1395 در 4:32 ب.ظ
 • زهرا پاسخ

  سلام من مي خوام بسته سوالات ايين نامه رو بخرم .بازم بايد بسته سوالات فني روبخرم؟ يعني سوالاي بسته فني با سوالاي قسمت فني بسته ايين نامه فرق داره؟

  بهمن 20, 1395 در 10:07 ق.ظ
  • test-drive پاسخ

   بسته سوالات فنی آیین نامه رانندگی با آزمون های فنی آیین نامه هیچ فرقی ندارند

   بهمن 20, 1395 در 4:33 ب.ظ
 • مرودشتی پاسخ

  سلام وقت بخیر
  من این هفته تو آزمون آیین نامه رانندگی قبول شدم فقطم سوالات شما رو مطالعه کردم البته سوالات بخش فنی خیلی بهم کمک کرد تشکر میکنم از مدیریت محترم سایت پاینده باشید

  بهمن 19, 1395 در 9:48 ق.ظ
 • الناز پاسخ

  سلام
  پسر ایرونی
  من خودم پنج شنبه امتحان داشتم تو ی کلاس 30 نفره 12تا خانم قبول شدن و دوتا اقا اونم کلی تقلب بهشون ما رسوندیم به زور قبول شدن

  بهمن 16, 1395 در 8:24 ق.ظ
  • سحر قوی دل پاسخ

   الناز جوون از این پسرا خنگ تر پیدا نمیشه نمونه اش همین پسر ایرونی من هفته پیش آزمون آیین نامه داشتم یه پسره کم مونده بود از استرس بیهوش بشه بهش دلداری دادن خوب شد

   بهمن 16, 1395 در 9:06 ق.ظ
  • حسینی پاسخ

   خخخخخخ۔با من ازدواج کن ۔اگہ این قد نابغہ ہھستی

   بهمن 29, 1395 در 11:12 ق.ظ
 • سحر پاسخ

  خیلی ممنون از سایت سوالات فنی شما منو قبول کرد

  بهمن 15, 1395 در 8:32 ق.ظ
 • مرتضوی پاسخ

  سلام و عرض ادب و احترام خدمت مدیر سایت
  آقای مدیر از اینکه سوالات فنی آیین نامه رانندگی به صورت رایگان در اختیار بنده قرار دادین واقعا ازتون تشکر میکنم باور کنید هر کاری میکردم پرداخت نمیشد در اولین فرصت وجه را به شماره حسابتون واریز میکنم سربلند و پیروز باشید مرتضوی

  بهمن 10, 1395 در 9:03 ق.ظ
 • معصومه جعفرزاده پاسخ

  سلام من سوالها لازم دارم همین رو بخوانیم قبول هستیم

  بهمن 9, 1395 در 11:04 ب.ظ
 • میلاد پاسخ

  ممنون از پیگیری سریع تون واقعا به سوالات فنی آیین نامه رانندگی نیاز داشتم

  بهمن 9, 1395 در 10:48 ب.ظ
 • جواد پاسخ

  یه پیشنهادی دارم برای دوستانی که میخوان تو آزمون اصلی آیین نامه شرکت کنند من خودم تو بخشی سوالات فنی آیین نامه مشکل داشتم همین بسته سوالات فنی رو خوندم هفته قبل قبول شدم الکی هزینه اضافی نکنید یا علی

  بهمن 9, 1395 در 4:30 ب.ظ
 • Aidin پاسخ

  من همه ی سوالاتو میخوام بخرم مقدماتی امتحان دارم قبول نمیشم چیکار کنم یکی کمکم کنه

  بهمن 9, 1395 در 11:59 ق.ظ
 • مریم پاسخ

  این بسته سوالات فنی آیین نامه ی که من از شما خریداری کردم هیچ سایتی نبود واقعا تشکر میکنم همیشه موفق باشید

  بهمن 8, 1395 در 12:08 ب.ظ
 • میثم پاسخ

  کاملترین سوالات فنی ایین نامه را از سایت شما دانلود کردم روز چهار شنبه قبول شدم مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  بهمن 8, 1395 در 8:52 ق.ظ
 • ستاره پاسخ

  سلام بچه ها اونایی که تو سوالات فنی ایین نامه رانندگی مشکل دارند همین بسته سوالات فنی سایت تست درایو و بخونن حله من همین ها رو خوندم دیروز تو آزمون بدون غلط قبول شدم

  بهمن 7, 1395 در 3:03 ب.ظ
 • جواد پاسخ

  من فقط همین سوالات فنی آیین نامه رو خوندم قبول شدم دمتون گرم خیلی مشتی هستید

  بهمن 6, 1395 در 9:25 ق.ظ
 • مینا پاسخ

  بچه ها با هم دیگه خوب باشین کسی تازگی آزمون آیین نامه شرکت کرده میخوام ببینم سوالات فنی آیین نامه تو هر آزمون چند تا میاد؟

  بهمن 4, 1395 در 9:48 ق.ظ
 • پسر ایرونی پاسخ

  به نظر من بخشی فنی آیین نامه رو باید برای خانمها حذف کنن آخه دخترا چه میفهمن میلنگ چیه سوپاپ چیه شاه فنر چیه ؟

  بهمن 3, 1395 در 10:45 ق.ظ
  • نسترن پاسخ

   پسر ایرونی میشه خفه شی ؟

   بهمن 3, 1395 در 4:28 ب.ظ
   • اینamir shar پاسخ

    راست میگه دیگ خب زر اضافی میزنی

    تیر 20, 1396 در 9:46 ق.ظ
  • بیان جامعی پاسخ

   چه ربطی داره تو کلاس ما پسر بود هنوز نمیدونست که کلاج با پای راسته یا چپ.-شرکت جنرال موتور به تعداد فنی کارهای آقا فنی کار خانم هم دارد……مگه تو چه عهدی موندی پسر ایرونی؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

   بهمن 20, 1395 در 12:10 ب.ظ
   • هستی پاسخ

    آفرین به غیرتت.

    تیر 28, 1396 در 10:25 ب.ظ
  • Dokhi پاسخ

   ولی از یه نظرم راست میگه ها تا وقتی یه پسر هس نوکریتو بکنه واست ماشین سرویس کنه چرا باید دختر خودشو تو زحمت بندازه

   مرداد 29, 1396 در 11:33 ق.ظ
 • سهرابی پاسخ

  تشکر میکنم از مدیریت محترم سایت بسته سوالات فنی ایین نامه شما را دریافت کردم بسیار مفید و ارزنده بود

  بهمن 2, 1395 در 9:58 ق.ظ
 • فرهاد پاسخ

  همه سوالات فنی آیین نامه ای تو این بسته بود تو آزمون روز چهار شنبه اومده بود مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  بهمن 1, 1395 در 11:19 ق.ظ
  • سعید پاسخ

   آقا فرهاد منم همین سوالات فنی آیین نامه را از همین سایت دریافت گرفتم و روز چهار شنبه ازمون دادم قبول شدم با مدیر سایت تلفنی حرف زدم گفتم سوالات فنی آیین نامه رانندگی همین هاست دمش گرم کارش درسته

   بهمن 1, 1395 در 6:41 ب.ظ
 • علی پاسخ

  من دیروز آیین نامه رانندگی امتحان دادم قبول شدم سوالات فنی دقیقا همینا بود دمتون گرم جبران میکنم کارتون درسته

  دی 30, 1395 در 1:17 ب.ظ
 • لیلا پاسخ

  سلام
  واقعا تشکر میکنم ازتون بخاطر این سایت خوبتون چقدر من دنبال این سوالات فنی آیین نامه گشتم هیچ جا پیدا نکردم دیروز با یک غلط قبول شدم ممنون ممنون دیگه نمیدونم چی بگم.

  دی 30, 1395 در 8:10 ق.ظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *