تگ - سرعت مجاز

سقف سرعت مجاز در راه‌های کشور هنوز تغییر نکرده است – آذر ماه 1396

سقف سرعت مجاز در راه‌های کشور هنوز تغییر نکرده است - آذر ماه 1396 فرمانده پلیس راه کشور توضیحاتی را در مورد احتمال کاهش سرعت مجاز در جاده‌های کشور ارائه کرد و گفت: سقف سرعت مجاز در راه‌های کشور هنوز تغییر نکرده است. به گزارش ایسنا، سردار محمدحسین حمیدی درباره احتمال کاهش سرعت مجاز در جاده‌های کشور، اظهار کرد:‌ کاهش ۱۰ کیلومتری سرعت مجاز در جاده‌های کشور پیشنهادی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی و در واقع سازمان [...]

سرعت مجاز در جاده های ایران و سایر کشورهای جهان

سرعت مجاز در جاده های ایران با توجه به وجود برخی تابلوهای سرعت گمراه کننده در بعضی از جاده ها ، بزرگراه ها ومحورهای مواصلاتی ، رییس اداره آموزش وفرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی ورانندگی استان در شرحی کوتاه میزان سرعت مجاز برابر ماده۱۲۶ آیین نامه راهنمائی ورانندگی به شرح زیر و برای یادآوری دوباره متذکر می شود . مروری کوتاه بر سرعت مجاز خودروها برابر ماده۱۲۶ آیین نامه راهنمائی ورانندگی : براساس مفادی از آیین نامه راهنمایی ورانندگی،رانندگان مجاز هستند با حداقل [...]