نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی 97

دانلود نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی 97

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی 97

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی 97

در این پست از وب سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان بسته آموزشی امتحان آیین نامه را آماده نموده ایم برای مشاهده بر روی لینک های زیر کلیک کنید

نمونه سوالات امتحان آیین نامه مقدماتی 

نمونه سوالات امتحان آیین نامه اصلی

چند مورد از نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

1- فشار داخلی لاستیک ها هر چند وقت باید بررسی شود؟

الف. هر ماه یکبار           ب. هر روز یک بار                   ج. یک بار در هفته                  د. هر ماه دو بار

پاسخ صحیح:ج

 

2-در صورتی که قفسه سینه بیمار حرکت می کند اما جریان هوا شنیده یا احساس نشود نشانه چیست؟

الف. انسداد راه هوایی ریه                                                   ب. فشار خون

ج. قلب                                                                        د. ستون فقرات

پاسخ صحیح:الف

 

3-روش یک طول اتومبیل و روش دو ثانیه زمان برای چیست؟

الف. شرایط جوی                    ب. مسافت                  ج. زمان           د. فاصله با اتومبیل جلویی

پاسخ صحیح:د

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

4-معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چیست؟

الف. تشخیص اصالت                                                        ب. سلامت زیست محیطی و فنی

ج. تجهیزاتی و ایمنی وسیله نقلیه                                         د. همه موارد

پاسخ صحیح:د

5-نظارت با دوربین پلیس جزء چه تابلویی است؟

الف. اخباری                ب. اخطاری                           ج. انتظامی                  د. محلی

پاسخ صحیح:د

6-برای سبقت گرفتن در روز چگونه باید عمل کرد؟

الف. با چند بوق زدن کوتاه                                                 ب. با چراغ زدن

ج. با حرکت دست                                                           د. با زدن راهنما

پاسخ صحیح:الف

 

7-در صورتی که لاستیک اتومبیل صاف باشد باعث می شود که هنگام ترمز کردن …

الف. اتومبیل فورا متوقف شود                          ب. اتومبیل به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می گردد

ج. تاثیری در کیفیت توقف ندارد                      د. هیچکدام

پاسخ صحیح:ب

دانلود نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

8-حداقل فاصله ای را که رانندگان وسیله نقلیه بایستی از طریق آیینه ها پشت سرشان را رویت کنند چقدر است؟

الف. 1 متر                  ب. 2 متر                             ج. 3 متر                    د. 4 متر

پاسخ صحیح:ب

9-صدای بوق وسیله نقلیه حداقل بایستی از چه فاصله ای شنیده شود؟

الف. 1 متری               ب. 2 متری                           ج. 3 متری                 د. 4 متری

پاسخ صحیح:ج

 

10-حداقل فاصله ای که رانندگان وسایل نقلیه بایستی بتوانند اشیا و اشخاص مقابل را بوضوح مشاهده کنند چقدر است؟

الف. 1 متری               ب. 2 متری                           ج. 3 متری                 د. 4 متری

پاسخ صحیح:ب

کاملترین مجموعه نمونه سوالات امتحان آیین نامه

 

1-دور زدن از چه فاصله ای مانده به پیچ ها و سربالایی ها ممنوع است؟

الف. 1 متری               ب. 2 متری                           ج. 3 متری                 د. 4 متری

پاسخ صحیح:الف

 

2-هنگام پارک اتومبیل در کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که:

الف. زودتر رسیده باشد                                                      ب. با حرکت به جلو مشغول پارک است    

ج. ضمن حرکت به جلو با دنده عقب مشغول پارک کردن است        د. وسیله ای که بزرگتر است

پاسخ صحیح:ج

 

 1. خطوط پر و مقطع وسط بعضی از خیابان ها دارای چه مفهومی است؟

الف. تقسیم راه به دو قسمت برای عبور دو طرفه

ب. تقسیم راه به یک قسمت یک طرفه

ج. تقسیم راه به سه قسمت برای عبور دو طرفه

د. تقسیم راه برای جدا کننده

پاسخ صحیح:الف

 1. در صورت تغییر محل سکونت مالک وسیله نقلیه باید …

الف. آدرس محل جدید را ظرف 10 روز به نیروی انتظامی اطلاع دهد

ب. آدرس محل جدید را ظرف یک هفته به نیروی انتظامی اعلام نماید

ج. وسیله نقلیه را بفروشد

د. اقدام خاصی لازم نیست انجام دهد

پاسخ صحیح:الف

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی رایگان

 1. شما اولین نفری هستید که به محل تصادف میرسید کدام مورد را باید انجام دهید؟

الف. افراد زخمی را از اتومبیل خارج کنیم

ب. به اورژانس خبر دهیم

ج. موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کنیم و با افراد صحبت کنیم و آنها را آرام کنیم و نیروهای امدادی را خبر کنیم

د. محل حادثه را فورا ترک کنیم

پاسخ صحیح:ج

 1. مهمترین عضو در رانندگی چیست؟

الف. پاها                     ب. چشم ها                          ج. دست ها                 د. همه موارد

پاسخ صحیح:ب

 1. کم بودن باد تایر باعث چه می شود؟

الف. فرسایش تایرها                                                         ب. افزایش مصرف سوخت

ج. از دست رفتن تعادل، هدایت پذیری و فرمان پذیری                 د. همه موارد

پاسخ صحیح:د

 1. زیاد بودن باد تایر باغث چه می شود؟

الف. فرمان پذیری خودرو را کاهش میدهد و باعث ایجاد خطر می شود

ب. فرمان پذیری خودرو را افزایش می دهد

ج. کاهش مصرف سوخت

د. حرکت سریع و پر شتاب

پاسخ صحیح:الف

 

بیشتر بخوانید :  فیلم آموزش رانندگی - خروج از پارک

سخت ترین نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

 1. چه عاملی باعث افزایش مسیر توقف شده و احتمال بروز حادثه و تصادف را بالا میبرد؟

الف. عدم دقت در رانندگی                                                  ب. گوش دادن به موسیقی

ج. خرابی و نقص ترمز                                                       د. حرکت با دنده خلاص

پاسخ صحیح:ج

 1. در زمان ترمز گیری چه عاملی را باید مد نظر قرار داد؟

الف. اندازه خودرو                                                            ب. وزن و بار خودرو

ج. شرایط جاده و تایرها                                                     د. تمام موارد

پاسخ صحیح:د

 

 

 1. توقف در چه سطوحی نیازمند طی زمان و مسافت بیشتری می باشد؟

الف. لغزنده                 ب. سرازیری                          ج. سربالایی                د. موارد الف و ب

پاسخ صحیح:د

 1. مسافت توقف در چه جاده هایی افزایش خواهد یافت؟

الف. جاده آغشته به قیر                       ب. جاده ای که شن و ماسه در سطح آسفالت وجود داشته باشد

ج. شرایط آب و هوایی بد                     د. تمامی موارد

پاسخ صحیح:د

 1. تجاوز وسیله نقلیه به مسیر مقابل در جاده دو طرفه:

الف. ممنوع است                                                   ب. مجاز است

ج. در زمان سبقت با رعایت ضوابط سبقت مجاز است         د. در صورت خلوت بودن مسیر ایرادی ندارد

پاسخ صحیح:ج

 

 1. در طول عبور از خط راه آهن نباید

الف. دنده عوض کرد                                              ب. نباید ایست گرفت

ج. ترمز گرفت                                                      د. تمام موارد

پاسخ صحیح:الف

 1. در تقاطع در صورت نداشتن خط ایست در چه فاصله ای از چراغ راهنمایی توقف میکنیم؟

الف. 7 متری               ب. 5 متری                           ج. 3 متری                 د. 1 متری

پاسخ صحیح:ب

 1. در هنگام عبور از خط راه آهن وقتی صدای قطار را میشنوید و اتومبیل گیر کرده باید چه کرد؟

الف. سریع اتومبیل را روشن کرده و حرمت کنید              ب. سریع اتومبیل را هل داده و از خط خارج کنید

ج. سریع محل را ترک کنید                                      د. سریع به قطار علامت دهید

پاسخ صحیح:ج

 1. در کدامیک از موقعیت های زیر وزش باد شدید میتواند بر مسیر شما تاثیر بگذارد؟

الف. بعد از سبقت گرفتن از وسیله نقلیه بزرگ در مسیرهای باز و بدون درخت و موانع طبیعی

ب. در شهرها                                   ج. در تونل ها                                  د. در جاده ها

پاسخ صحیح:الف

 1. در پشن تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟

الف. هنگامی که قطار عبور می کند                             ب. زمانی که چراغ محل همچنان روشن بماند

ج. هنگامی که چراغ محل تقاطع خاموش میشود              د. موارد الف و ب خاموش میشود

پاسخ صحیح:ج

بسته آموزشی نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

 1. رانندگی خطرساز و تهاجمی چیست؟

الف. حرکت با سرعت زیاد                                                            ب. حرکت مار پیچ

ج. مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی                                   د. سبقت های ممنوع پی در پی

پاسخ صحیح:ج

 

 1. خستگی در رانندگی چه علائمی دارد؟

الف. کم شدن توجه به رانندگی                       ب. عدم درک مناسب از موقعیت و شرایط موجود

ج. کاهش سرعت تصمیم گیری                        د. تمام موارد

پاسخ صحیح:د

 1. کدامیک جان راننده را به خطر می اندازد؟

الف. فقدان تنفسی                                                 ب. خونریزی شدید

ج. حالت بیهوشی                                                  د. تمام موارد

پاسخ صحیح:د

 1. چرا در شرایط غیرعادی مانند برف و باران باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

الف. راحت تر ترمز کرد                                           ب. جهت جلوگیری از لغزش چرخها

ج. تا در صورت لغزش بتوانیم دنده عوض کنیم                د. تمام موارد

پاسخ صحیح:ب

 1. در شرایط هوایی بسیار گرم سطح جاده نرم است کدامیک از موارد زیر تحت تاثیر نرمی جاده قرار میگیرد؟

الف. هدایت و گردش اتومبیل و ترمز کردن                              ب. تعویض دنده

ج. میزان باد تایر                                                             د. کلاچ سفت میشود

پاسخ صحیح:الف

 1. درآزادراهی لاستیک شما پنچر میشود چه میکنید؟

الف. در خط توقف اضطراری توقف میکنید

ب. در خط عبور توقف کرده و شروع به تعویض لاستیک میکنید

ج. در همان جا توقف کرده و تابلوی هشدار نصب میکنید

د. چراغ اضطراری را روشن کرده و همان جا شروع به تعویض لاستیک میکنید

پاسخ صحیح:الف

 1. اگر هنگام ترمز کردن ماشین به یک طرف کشیده شود مشکل از کجاست؟

الف. ترمزها به خوبی تنظیم نشده است                                   ب. فرمان ماشین تنظیم نیست

ج. لاستیک ساییده شده است                                              د. روغن ترمز کم شده است

پاسخ صحیح:الف

 1. حق تقدم در میدانی که علامت و چراغ ندارد چگونه است؟

الف. حق تقدم با وسیله ای است که به میدان وارد میشود

ب. حق تقدم با وسیله ای است که درون میدان در حال حرکت است

ج. حق تقدم با وسیله ای است که سمت راست آن باشد

د. وسیله ای که مستقیم حرکت وی کند

پاسخ صحیح:ب

 1. در آزادراه زمانی که اشتباها از محل خروجی مورد نظر خود رد میشوید …

الف. با دقت دنده عقب رفته و از باند سمت چپ به عقب برگردید

ب. تا خروجی بعدی به راه خود ادامه دهید

ج. در محل اولین بریدگی وسط آزادراه دور بزنبد

د. هیچکدام

پاسخ صحیح:ب

 1. زمانی که سعی دارید اتومبیل را بر روی سراشیبی پارک کنید چه اقدامی باید انجام دهید؟

الف. نزدیک به سپر اتومبیل جلویی پارک کنید-ترمز دستی را بکشید-در دنده جلو قرار دهید

ب. چرخ ها را به سمت جدول چرخانده ترمز دستی را کشیده و در دنده عقب قرار دهید

ج. ترمز دستی را بکشید و با فاصله از جدول بایستید

د. اتومبیل را در دنده قرار دهید

پاسخ صحیح:ب

 1. چه عاملی میتواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی را گردن در مواقع تصادف کم کند؟

الف. ترمز ضدقفل                                        ب. وجود پشتی مناسب سر و تنظیم کننده

ج. کیسه هوا                                             د. صندلی مجهز به بالشتک هوا

پاسخ صحیح:ب

 1. معنی و مفهوم استفاده از نوربالا چیست؟

الف. جهت اینکه حق تقدم با شماست                 ب. جهت اعلام اینکه به آنها راه داده اید

ج. جهت اعلام حضور به آنها                           د. جهت اعلام بسته بودن مسیر

پاسخ صحیح:ج

 

بیشتر بخوانید :  خلاصه کتاب آیین نامه رانندگی - نسخه جدید

در آزادراهها میخهای زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده میشود ؟

سوالات آیین نامه

1-در باند کاهش و افزایش سرعت
2-بین شانه خاکی و باند اصلی
3-بین هر دو باند مجاز
4-غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر ( یا بین محل خالی وسط آزادراه و باند اصلی )

پاسخ صحیح گزینه : 4

 

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

سوالات امتحان آیین نامه

1-عبور سواری ممنوع
2-عبور کامیون ممنوع
3-سبقت برای کامیون ممنوع
4-سبقت ممنوع

پاسخ صحیح: شماره 3

 

تابلوی شکل زیر را در حین رانندگی مقابل خود میبینید به چه معناست ؟

سوالات امتحان آیین نامه نهایی

1-محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
2-محدوده ورود ممنوع
3-محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
4-پایان محدوده توقف ممنوع

پاسخ صحیح : گزینه شماره 3

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *