آرشیو ماهانه - مهر ۱۴۰۰

آموزش گردش در تقاطع

فیلم آموزش رانندگی – گردش در تقاطع

گردش در تقاطع چنانچه در تقاطع، دو خودرو در دو سمت مخالف ،همزمان قصد گردش به چپ را داشته باشند، در این حالت هر یک از آنها باید از سمت عقب خودروی دیگر عبور کرده و سپس عمل گردش را انجام دهند. برای درک بهتر مطلب ویدوی زیر را مشاهده نمائید. یکی دیگر از عوامل موثر در تصادفات رانندگی عدم رعایت حق تقدم عبور است که رانندگان به عمد یا به سهو و سهل انگاری انجام می دهند و باعث ایجاد [...]

لیست آموزشگاه های رانندگی بیرجند

فهرست آموزشگاه های رانندگی بیرجند

فهرست آموزشگاه های رانندگی کرمان

فهرست آموزشگاه های رانندگی کرمان

آموزشگاه های رانندگی سمنان

فهرست آموزشگاه های رانندگی سمنان

فهرست آموزشگاه های رانندگی بندرعباس

فهرست آموزشگاه های رانندگی هرمزگان – بندرعباس

آموزشگاه های رانندگی سیستان و بلوچستان

فهرست آموزشگاه های رانندگی سیستان و بلوچستان

فهرست آموزشگاه های رانندگی اصفهان

فهرست آموزشگاه های رانندگی اصفهان