دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب سال 97

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب سال 97

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی  با جواب

در این پست از وب سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان بنا به در خواست عده ای از کاربران گرامی تصمیم گرفتیم بخشی از سوالات مهم آیین نامه راهنمایی و رانندگی را به صورت رایگان قرار دهیم تا آن دسته از عزیزانی که توان خرید سوالات آیین نامه رانندگی را ندارند بتواند به صورت رایگان سوالات آیین نامه رانندگی را مطالعه نمایند شما عزیزان می توانید در ادامه همین پست سوالات آیین نامه را به صورت رایگان مطالعه نمایید ضمنا این پست بروز رسانی خواهد شد.

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب

1. در پشت تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟
الف. هنگامی که قطار عبور می‌کند

ب. زمانیکه چراغ محل همچنین روشن بماند
ج. موارد یک و دو صحیح است

د. هنگامیکه چراغ محل تقاطع خاموش شود
پاسخ صحیح:د
2. حداکثر میزان سرعت در جاده های فرعی برای انواع وسایل نقلیه در روز … کیلومتر و در شب … کیلومتر در ساعت می‌باشد.
الف. 65-75 ب. 85-95 ج. 75-85 د. 55-65
پاسخ صحیح:ج
3. در چه فاصله‌ای از ورودی یا خروجی مراگز آتش نشانی، پلیس و بیمارستانها توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟
الف. 5متری ب. 15 متری ج. 30 متری د. محدودیت ندارد
پاسخ صحیح:ب
4. صحیح ترین روش ترمز کردن در خودروهای فاقد ترمز ABS چیست؟
الف. پدال ترمز را بشدت فشار داده و سپس فشار وارده را کمتر نموده
ب. ابتدا پدال را به آرامی فشار داده و بتدریج فشار را افزایش داد
ج. بطور پی در پی پدال ترمز را فشار داده و رها نمود
د. همزمان با فشار دادن پدال ترمز ترمز دستی را نیز کشید
پاسخ صحیح:ب
5. کدامیک از موارد زیر علت اصلی تصادف با اتومبیل جلویی است؟
الف. عدم توجه به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

ب. سرعت غیرمجاز
ج. عبور عابر پیاده در مناطق شهری و شلوغ

د. وجود ترافیک سنگین در راهها
پاسخ صحیح:الف

نمونه سوال آیین نامه رانندگی با جواب

6. اگر بعد از آزمایش چشم متوجه شدید که نیاز به عینک دارید چه موقع باید از آن استفاده کنید؟
الف. فقط در موقع آلودگی هوا

ب. در زمانیکه احساس می‌کنید لازم است
ج. در تمام اوقات رانندگی د. فقط در نور کم و شبها
پاسخ صحیح:ج
7. اگر اتومبیل شما در محل گذرگاه قطار خاموش شود و نتوانید آن را روشن کنید و همزمان نیز بوق هشدار قطار به صدا درآید چه کاری باید انجام دهید؟
الف. از اتومبیل خارج شده و از تقاطع دور می‌شوید
ب. بر روی خط آهن جهت هشدار به سوزن بان شروع به دویدن می‌کنید
ج. سعی می کنید موتور اتومبیل را روشن کنید
د. اتومبیل را حرکت داده و از محل تقاطع دور کنید
پاسخ صحیح:الف
8. چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو و اطراف داشته باشیم؟
الف. در انتخاب مسیر دچار اشتباه نشویم

ب. متوجه حرکات سایر رانندگان باشیم

ج. خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم
د. قادر باشیم علائم را ببینیم
پاسخ صحیح:ج

9. اگر به هنگام رانندگی در آزادراه تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟
الف. باید در همان محل توقف کرد

ب. باید در خط اضطراری توقف کرد
ج. می‌توان بین خطوط عبوری آزادراه توقف کرد

د. موارد الف و ج صحیح است
پاسخ صحیح:ب
10. در محل توقف کنار خیابان حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که …
الف. اتومبیلی که مستقیم حرکت می‌کند

ب. اتومبیلی ضمن حرکت با دنده عقب مشغول پارک کردن است
ج. هر دو مورد

د. هیچکدام

پاسخ صحیح:ب

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی با جواب

11. کدام مورد از انواع آلودگی سهم زیادی از آلودگی شهری را تشکیل می‌دهد؟
الف. آلودگی صوتی

ب. آلودگی هوا ناشی از وسایل موتوری
ج. آلودگی محیط زیستی

د. موارد الف و ب صحیح می‌باشد
پاسخ صحیح:ب
12. متداول ترین نوع پارک در شهرها کدام مورد می‌باشد؟
الف. پارک دوبل

ب. پارک بغل ج. پارک پل

د. هیچکدام
پاسخ صحیح:الف
13. هنگام پارک کردن در سرازیری که دارای جدول می‌باشد فرمان را باید به کدام سمت چرخاند؟
الف. مستقیم

ب. چپ ج. راست

د. هیچکدام
پاسخ صحیح:ج

14. حداقل از چه فاصله در بزرگراه باید راهنما زد؟
الف. 50 ب. 70 ج. 100 د. 150
پاسخ صحیح:ج
15. به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کرد؟
الف. علامت دادن با چراغ راهنمای سمت راست از فاصله 100 متری

ب. توجه به جریان ترافیک و عابرین
ج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها میان خودرو و جدول

د. تمام موارد
پاسخ صحیح:د
16. در چه مواقعی نمی‌توانید از چراغ هشدار دهنده خطر استفاده کنید؟
الف. زمانیکه خودرو بکسل شده

ب. زمانیکه بصورت دوبله پارک شده
ج. موارد الف و ب صحیح است

د. هیچکدام
پاسخ صحیح:ج
17. به هنگام سبقت گرفتن از کدام یک از موارد زیر باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه در نظر گرفت؟
الف. موتورسیکلت ب. دوچرخه ج. تراکتور د. موارد الف و ب
پاسخ صحیح:د
18. هنگام ورود به میادین حق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که …
الف. در حال ورود به میدان است

ب. در سمت راست وسیله نقلیه قرار دارد
ج. درون میدان در حال حرکت است

د. در حال عبور مستقیم است
پاسخ صحیح:ج

نمونه سوال آیین نامه رانندگی با جواب رایگان

19. غالب میخهای زرد رنگ (چشم گربه) در چه محلهایی نصب می‌شود؟
الف. در مسیرهای ورودی و خروجی آزادراهها

ب. در باند کاهش سرعت
ج. در باند افزایش سرعت

د. در مسیر رفت و برگشت جاده‌ها و در سمت چپ مسیر
پاسخ صحیح:د
20. در مواقع طوفانی و وزش باد شدید کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟
الف. به هنگام عبور از کنار دوچرخه و موتورسواران

ب. به هنگام استفاده از ترمزها
ج. به هنگام سبقت گرفتن از خودروهای طویل

د. به هنگام عبور از پیچ‌ها و سربالایی‌ها
پاسخ صحیح:الف
21. حرکت با دنده خلاص در سرپایینی چه خطراتی را در پی خواهد داشت؟
الف. موجب سرعت گرفتن خودرو شده و دنده سخت جل می‌رود
ب. ترمز گرفتن و هدایت خودرو مشکل می‌شود
ج. سیستم کلاج آسیب می‌بیند
د. موارد الف و ب
پاسخ صحیح:د
22. سبقت گرفتن در سر پیچ‌های تند و سربالایی‌ها به چه علت ممنوع می‌باشد؟
الف. نامحدود بودن میدان دید راننده ب. کم بودن میدان دید راننده
ج. اختلال در ترافیک د. عدم کشش خودرو
پاسخ صحیح:ب

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

الف. فقط عبور دوچرخه

ب. عبور دوچرخه سوار

ج. عبور دوچرخه ممنوع

د. محل عبور دوچرخه

پاسخ صحیح :عبور دوچرخه ممنوع

نام تابلوی شکل زیر چیست ؟

الف. محل عبور اطفال

ب. مدرسه

ج. منطقه عبور عابران

د. گذرگاه پیاده

پاسخ صحیح : مدرسه

معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟

الف. توقف ممنوع
ب. ایستادن ممنوع
ج. منطقه ایستادن ممنوع
د. عبور ممنوع

پاسخ صحیح: ایستادن ممنوع

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

الف. شروع جداککنده
ب. جریان همگرا
3. پایان جداکننده
د. هدایت مسیر با جدا کننده

پاسخ صحیح :جریان همگرا

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

1-انحراف جاده به سمت چپ
2-جاده دو بانده میشود
3-پیش انتخاب مسیر
4-خروجی اتوبان از سمت چپ

پاسخ صحیح: پیش انتخاب مسیر

در تصویر زیر حق تقدم عبور با کدام اتومبیل است ؟

1-آبی – زرد – قرمز – سبز
2-قرمز – سبز – آبی – زرد
3-زرد – سبز – آبی – قرمز
4-سبز – قرمز – آبی و زرد باهم

پاسخ صحیح : گزینه 4

در تقاطع شکل زیر حق تقدم با کدام اتومبیل است ؟

1-قرمز
2-سیاه
3-سفید
4-همه باهم

پاسخ صحیح : قرمز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

1-توقف ممنوع
2-توقف در روزهای فرد ممنوع
3-توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
4-ایستادن ممنوع

پاسخ صحیح:توقف در روزهای زوج هفته ممنوع

هنرجویان گرامی جهت رفاه حال شما و همچنین آمادگی کامل در آزمون آیین نامه وب سایت تست درایو اقدام به ایجاد آزمون های آزمایشی آیین نامه به صورت کاملا رایگان نموده است، جهت ورود به آزمون های آزمایشی روی لینک های زیر کلیک کنید.

آزمون آیین نامه مقدماتیآزمون آیین نامه اصلی

اگر برای اولین بار است در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت می کنید و تصمیم دارید بار اول در آزمون آیین نامه رانندگی قبول شوید پیشنهاد ما به شما بسته طلایی سوالات آیین نامه رانندگی است جهت خرید بسته طلایی رو عکس ماشین کلیک کنید

مطالب مرتبط:

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید :  نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب 97

اشتراک گذاری

Comments (7)

 • مریلا پاسخ

  سلام
  منم با کمک بسته شماره یک بار اول قبول شدم واقعا مرسی فردا هم آزمون شهری دارم برام دعا کنید یکم استرس دارم

  فروردین 22, 1397 در 1:43 ب.ظ
 • ناصر پاسخ

  مرسی از سایت خوبتون امروز بدون غلط ازمون اصلی را قبول شدم اولش وارد سایت شدم زده بودید دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه فکر کردم الکیه و برای فریب دادن هست ولی بعد از اینکه دانلود کردم و مطالعه کردم و امروزم که امتحان قبول شدم واقعا اشتباه میکردم ممنون بابت همه چی

  فروردین 22, 1397 در 9:32 ق.ظ
 • شهرام پاسخ

  سلام
  ممنون بابت قرار دادن سوالات آیین نامه به صورت رایگان آزمون های آزمایشی خیلی به کارم اومد تست زدم و نقاط ضعفمو مشخص شد.

  فروردین 21, 1397 در 10:30 ق.ظ
 • رضا پاسخ

  دوستانی که به تازگی اقدام به دریافت گواهینامه رانندگی پایه سوم و دوم نموده اند بنده از همین پست که نوشته ( دانلود نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب ) سوالات آیین نامه رانندگی را دریافت کردم، بار اول در آزمون آیین نامه مقدماتی و آیین نامه اصلی قبول شدم.
  الکی هزینه اضافی نکنید وقتی اینجا سوالات ایین نامه رایگان وجود داره چرا پول خرج کنیم ؟
  به نظر من الکی فریب بعضی عنوانهایی که در نت موجود است و نخوریم، سخت ترین سوالات آیین نامه مهم ترین سوالات آیین نامه همه این موارد در این بسته موجود است.

  اسفند 16, 1396 در 1:27 ب.ظ
 • محمد پاسخ

  سلام خیلی خیلی ممنون خیلی گشتم تا رایگان پیدا کنم واقعا ممنون

  بهمن 23, 1396 در 10:15 ب.ظ
 • مسعود پاسخ

  سلام
  خدا خریت بده ممنون از اینکه سوالات آیین نامه را مجانی قرار دادی انشالله هر چی از خدا میخواهی بهت بده خیلی آقایی

  بهمن 19, 1396 در 8:31 ق.ظ
 • م . ر پاسخ

  سلام
  تشکر میکنم از سایت خوب و پر محتواتون و اینکه سوالات آیین نامه را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهید پاینده باشید

  دی 4, 1396 در 8:12 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *