روش صحیح سبقت گرفتن

آموزش سبقت گرفتن

روش صحیح سبقت گرفتن

سبقت عبارت است از جلو افتادن يا پيشي گرفتن از وسيله نقليه ديگري که در همان مسير در حرکت است، وسيله نقليه اي قادر به سبقت گرفتن است که سرعتش از خودرويي که در جلوي وي در حرکت است بيشتر باشد، در اين صورت لازم است ضمن توجه به محل و منطقه سبقت به لحاظ ايمني و مجاز بودن و پس از دادن علائم لازم همچنين آگاه کردن خودروي جلويي از قصد و نيت خود اقدام به سبقت گرفت.
اقدام عملي براي يک سبقت خوب در رانندگي
اگر واقعاً احساس نياز به سبقت گرفتن مي کنيد ابتدا تصميم به سبقت بگيريد.
به راه و علائم راهنمايي، از قبيل علامت عابرين پياده و منطقه سبقت مجاز توجه نماييد.
هرگاه مطمئن هستيد که بدون فشار زياد و افزايش سرعت قادر به سبقت گرفتن از اتومبيل جلويي خود هستيد براي سبقت اقدام نماييد.
وسيله نقليه پشت سر و جلو را جهت فاصله ايمن براي سبقت گرفتن کنترل کنيد.( منطقه و وسعت مورد نياز براي يک سبقت بدون خطر را بررسي کنيد.)
هميشه سبقت از سمت چپ انجام مي شود. بنابراين براي تغيير مسير جهت سبقت حتماً از علامت راهنما استفاده نماييد( نکته: هميشه زدن راهنما، هشدار به ساير رانندگان عبوري است، اقدام نيست! پس با رعايت حق تقدم و استفاده صحيح از راهنماسبقت خوب را کامل کنيد.)
در روز با زدن چند بوق مقطع ( کوتاه) و در شب با دادن چند چراغ متناوب( کوتاه) و بافاصله زماني چند ثانيه اي اتومبيل جلويي را از تصميم خود( سبقت) آگاه سازيد، به نحوي که راننده ي وسيله نقليه جلويي فشار روحي رواني وارد نگردد و تمرکز خود را از دست ندهد.
پس از پايان سبقت بلافاصله با استفاده از علامت راهنما به مسير اصلي باز گرديد و راه را براي سايرين باز کنيد.
به منظور جلوگيري از برخورد با وسيله نقليه اي که از آن سبقت گرفتيد ( رعايت فاصله بعد از سبقت) و زماني که چراغ هاي بزرگ جلويي اتومبيلي را که از آن سبقت گرفته ايد در آيينه داخل اتومبيل خود مشاهده کرديد فرمان را به سمت راست بچرخانيد تا اتومبيل در مسير اصلي قرار بگيرد و پس از پايان عمليات سبقت چراغ راهنما خود را خاموش کنيد.
مواد آيين نامه اي پيرامون سبقت:
ماده ۱۳۲ آيين نامه راهنمايي و رانندگي:
رانندگاني که قصد سبقت گرفتن از وسابل نقليه اي را که در جهت آنان حرکت مي نمايند دارند، در محل هاي مجاز و در صورت لزوم پس از روشن کردن چراغ راهنما و يا با دادن علامت لازم تنها از سمت چپ آنها سبقت گيرند و پس از سبقت و طي مسافت کافي، بار ديگر با روشن کردن چراغ راهنما و يا با دادن علامت به طرف راست راه متوجه و در مسير قبلي خود قرار گيرند به نحوي که راه وسيله نقليه اي که از آن سبقت گرفته شده بسته نشود يا موجب تصادف نشود .
با وجود اين سبقت گرفتن از طرف راست وسيله نقليه اي که در حال گردش به چپ مي باشد مجاز خواهد بود.
ماده ۱۳۳ آيين نامه راهنمايي و رانندگي: مسيري که راننده مي خواهد براي سبقت گرفتن وارد آن شود بايد تا فاصله دور و مطمئني از طرف مقابل خالي از هر گونه وسيله نقليه بوده و تفاوت سرعت بين وسيله نقليه او و وسيله نقليه جلويي براي سبقت کافي باشد تا با اين ترتيب موجب به خطر انداختن خود و ترافيک سمت مقابل نشده باشد.
ماده ۱۳۴ آيين نامه راهنمايي و رانندگي: رانندگان وسايل نقليه اي که از آنها سبقت گرفته مي شود بايد راه را براي وسيله نقليه اي که در حال سبقت گرفتن است باز کنند و بر سرعت نيفزايند.
محل هاي سبقت ممنوع
ماده ۱۳۵ آيين نامه راهنمايي ورانندگي سبقت گرفتن درمواردزير را ممنوع نموده است:
الف – در سر پيچ هاي تند و سر بالايي که ميدان ديد راننده کم است .
ب – از ۵۰ متر مانده به پيچ ها تا ۵۰متر پس از آن يا در تقاطع راه ها يا در تقاطع راه آهن، مگر آنکه به وسيله علايم، سبقت مجاز شناخته شده باشد.
پ – هنگامي که روشنايي و ميدان ديد به هر علت کافي نباشد.
ت – سبقت از وسيله نقليه اي که خود در حال سبفت گرفتن است، مگر در راهي که به دليل وجود سه خط عبور يا بيشتر، اين عمل مجاز باشد.
ث – براي اتوبوس و کاميون ها در معابر شهري
ج – از ۱۰۰ متر مانده به ورودي تونل ها و پل ها تا انتهاي آنها، مگر آنکه به وسيله علايم، سبقت مجاز شناخته شده باشد.
چ – در نقاطي که با نصب علايم ويژه سبقت گرفتن ممنوع اعلام شده باشد.
ح – هنگامي که وسيله نقليه اي در فاصله نزديک و غير ايمن از روبرو در حال حرکت مي باشد.

 

منبع: yazdfarda.com

به سوالات آیین نامه تست درایو چند ستاره می دهید؟
[امتیاز از مجموع: 11 Average: 2.4]

اشتراک گذاری

یک پاسخ بنویسید

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن