آرشیو ماهانه - دی 1396

شرایط و مدارک ثبت نام گواهینامه تراکتور – با جزئیات کامل

شرایط و مدارک ثبت نام گواهینامه تراکتور - با جزئیات کاملسن متقاضی 18 سال تمام باشد. اصل شناسنامه عکسدار (در صورت داشتن توضیحات، کپی از صفحه توضیحات شناسسنامه الزامی است) چهار قطعه عکس 4*3 (تمام رخ جدید با زمینه روشن، بدون کلاه و کراوان و لباس نظامی) معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی محل اقامت کارت ملی عکسدار و یا تاییدیه شماره ملی صادره از ثبت احوال مدرک تعیین وضعیت نظام وظیفه شامل یکی از موارد ذیل: اصل کارت پایان خدمت یا اصل کارت معافیت [...]