آزمون آیین نامه مقدماتی 6

بعد از اتمام آزمون مقدماتی شماره 6 می توانید سوالات به همراه پاسخ درست و یا نادرست را مشاهده نمائید

با آرزوی موفقیت در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای همه شما عزیزان

لطفا سوالات و نظرات خود را در بخش نظرات عنوان نمائید

آزمون مقدماتی شماره 6:

مدت زمان این آزمون 20 دقیقه می باشد