آزمون آیین نامه رانندگی اصلی (فنی) 33

بعد از اتمام آزمون آیین نامه رانندگی اصلی (فنی ) شماره 33 می توانید سوالات به همراه پاسخ درست و یا نادرست را مشاهده نمائید.

با آرزوی موفقیت در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای همه شما عزیزان.
لطفا سوالات و نظرات خود را در بخش نظرات در انتهای همین صفحه بیان نمائید.

آزمون اصلی (فنی) شماره 33:

مدت زمان آزمون 20 دقیقه میباشد